1 Samuel


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 1

 1. wayehi is ehad min-haramatayim sopim mehar eprayim usemo elqana ben-yeroham ben-elihu ben-tohu ben-sup eprati:
  Er was een man uit Ramataïm-Sofim uit het gebergte van Efraïm en zijn naam Elkana zoon van Jerocham zoon van Elihu zoon van Tochu zoon van Suf Efratiet.
  Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet.
  Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:
  Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d`Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d`Élihu, fils de Thohu, fils de Tsuph, Éphratien.
  Es war ein Mann von Ramathaim-Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Thohus, des Sohnes Zuphs, ein Ephraimiter.
  Fuit vir unus de Ramathaimsophim, de monte Ephraim, et nomen ejus Elcana, filius Jeroham, filii Eliu, filii Thohu, filii Suph, Ephrathæus.
  Er is één man uit Ramatajim Tsofiem, uit het bergland van Efraïm; zijn naam is Elkana, zoon van Jerocham zoon van Elihoe zoon van Tochoe zoon van Tsoef, een Efratiet.

 2. welo sete nasim sem ahat hanna wesem hassenit peninna wayehi lipninna yeladim ulehanna en yeladim:
  En aan hem twee vrouwen één naam van Hanna en naam van de tweede Peninna en was aan Peninna kinderen maar aan Hanna geen kinderen.
  En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen.
  And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.
  Il avait deux femmes, dont l`une s`appelait Anne, et l`autre Peninna; Peninna avait des enfants, mais Anne n`en avait point.
  Und er hatte zwei Weiber; eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder, und Hanna hatte keine Kinder.
  et habuit duas uxores, nomen uni Anna, et nomen secundæ Phenenna. Fueruntque Phenennæ filii : Annæ autem non erant liberi.
  Hij heeft twee vrouwen, de naam van de eerste is Chana en de naam van de tweede is Penina; het is zo dat Penina kinderen heeft en Chana geen kinderen heeft.

 3. weala hais hau meiro miyyamim yamima lehistahawot welizboh layhwh sebaot besilo wesam sene bdene-eli hapeni upinhas kohanim layhwh:
  En ging op de man die vanuit zijn stad van dagen naar dag om te aanbidden en om te offeren voor de HERE de legermachten te Silo en daar twee van Eli de zonen Chofni en Pinechas priesters van de HERE.
  Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE.
  Et ascendebat vir ille de civitate sua statutis diebus, ut adoraret et sacrificaret Domino exercituum in Silo. Erant autem ibi duo filii Heli, Ophni et Phinees, sacerdotes Domini.
  Van feestdagen tot feestdagen trok die man op uit zijn stad om hulde te brengen en te offeren aan de Ene, de Omschaarde, te Sjilo; dáár zijn twee zonen van Eli, Chofni en Pinchas, priesters van de Ene.

 4. wayehi hayyom wayyizbah elqana wenatan lipninna isto ulekol-baneha ubenoteha manot:
  En was de dag en offerde Elkana en hij gaf aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters offerdelen.
  En het geschiedt op de dag dat Elkana offert: hij heeft aan zijn vrouw Penina en aan al haar zonen hun parten gegeven

 5. ulehanna yitten mana ahat appayim ki et-hanna aheb wayhwh sagar rahmah:
  Aan Hanna gaf hij één offerdeel bekommerd want Hanna had hij lief en hoewel de HERE sloot haar baarmoeder.

 6. weki'asatta saratah gam-ka'as ba'abur harre'imah ki-sagar yhwh bead rahmah:
  En kwetste haar haar verdrukster zelfs terging vanwege haar bedroefd zijn omdat sloot de HERE over haar baarmoeder.

 7. weken ya'aseh sana besana midde alotah bebet yhwh ken tak'isenna wattibkeh welo tokal:
  En zo deed hij jaar op jaar betreffende haar opgaan in het huis vaan de HERE zo tergde zij haar zodat zij huilde en zij niet at.

 8. wayyomer

 9. wattaqom

 10. wehi

 11. wattiddor

 12. wehaya

 13. wehanna

 14. wayyo-mer

 15. watta'an

 16. al-titten

 17. wayya'an

 18. watto'mer

 19. wayyaskimu

 20. wayehi

 21. wayya'al

 22. wehanna

 23. wayomer

 24. watta'alehu

 25. wayyishatu

 26. wattomer

 27. el-hanna'ar
  Om de jongen deze ik bad

 28. wegam anoki hisiltihu
  En zelfs ik, ik wijdde aan de HERE al de dagen dat hij zal zijn hij gevraagd van de HERE en hij aanbad daar voor de HERE


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 2

 1. wattipallel
  En bad Hanna en zij zei

 2. en-qados
  Er is geen heilige

 3. al-tarbu tedabberu
  Jullie zullen niet vermeerderen

 4. qeset gibborim hattim weniksalim
  Boog

 5. sebe'im1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 3

 1. wehannaar semuel mesaret etyhwh lipne Eli udebar-yhwh1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 4

 1. wayehi debar-semuel lekol-yisrael wayyese yisrael ligrat pelistim lammilhama wayyahanu al-haeben haezer upelistim hanu ba-apeq
  En was het woord van Samuel tot heel Israel en ging uit Israel tegemoet Filistijnen tot de oorlog en zij legerden zich bij de Eben-Haëzer en Filistijnen waren gelegerd in Afek

 2. wayya-arku pelistim liqra't yisra'el wattittos hammilhama wayyinnagep yisrael lipne pelistim wayyakku bamma'araka bassadeh ke'arba'at alapim is
  En stelden zich (in slagorde) op Filistijnen tegenover Israël en verbreidde zich de oorlog en werd verslagen Israël voor het aangezicht van Filistijnen en zij (ver)sloegen in de slagorde in het veld ongeveer vierduizend man

 3. wayyabo ha'am el-hammahaneh wayyo'meru ziqne yisra'el lamma negapanu yhwh hayyom lipne pelistim niqha elenu missilo et-aron berit yhwh weyabo beqirbenu weyosi'enu mikkap oyebenu
  En kwam het volk tot de legerplaats en zeiden de oud(st)en van Israël waarom liet ons verslagen worden de HERE vandaag voor het aangezicht van Filistijnen? Laat ons toch nemen tot ons vanuit Silo de ark van het verbond van de HERE opdat deze zal komen in ons midden en opdat deze ons zal redden uit de hand van onze vijanden1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 5

 1. upelistim laqhu et aron ha'elohim wayebi'uhu me'eben haezer asdoda
  En Filistijnen namen de ark van God en zij brachten deze vanuit Eben Haëzer naar Asdod

 2. wayyiqhu pelistim et-aron ha-elohim wayyabi'u oto bet dagon wayyassigu oto esel dagon
  En namen Filistijnen de ark van God en zij brachten deze huis van Dagon en zij plaatsten deze bij Dagon

 3. wayyaskimu asdodim mimmohorat wehinneh dagon nopel lepanayw arsa lipne aron yhwh wayyiqhu et-dagon wayyasibu oto limqomo
  En stonden vroeg op Asdodieten de volgende dag en zie Dagon vallende op zijn aangezicht ter aarde voor het aangezicht van de ark van de HERE en zij nameen Dagon en zij deden terugkeren deze op zijn plaats

 4. wayyaskimu babboqer mimmohorat wehinneh dagon nopel lepanayw arsa lipne aron yhwh wero's dagon usete kappot yadayw kerutot el-hammiptan raq dagon nisar alayw
  En zij stonden vroeg op in de ochtend de volgende dag en zie Dagon vallende op zijn aangezicht ter aarde voor het aangezicht van de ark van de HERE en het hoofd van Dagon en twee (hand)palmen van zijn handen afgehakten op de drempel slechts Dagon was overgebleven daarop1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 6
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 7

 1. wayyabo'u anse qiryat ye'arim wayya'alu et-aron yhwh wayyabi'u oto el-bet abinadab baggib'a we'et-al'azar beno qiddesu lismor et-aron yhwh:
  En kwamen mannen van Kirjat-Jearim en deden opgaan de ark van de HERE en zij brachten deze naar het huis van Abinadab op de heuvel en Elazar zijn zoon zij heiligden om te bewaken de ark van de HERE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 10

 1. wayyiqqah


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 131  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 14
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 15

 1. 15


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 16

 1. 16


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 17

 1. 17


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 19

 1. 19


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 20

 1. 20


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 21

 1. 21


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 22

 1. 22


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 241  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 251  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 261  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 271  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 281  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 29

 1. wayyiqbesu1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 30

 1. wayehi1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

1 Samuel 31

 1. wela'aser