2 Koningen


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 1

 1. wayyipsa moab beyisra'el ahare mot ah'ab:

 2. wayyippol ahazya be'ad hassebaka ba'aliyyato aser besomeron wayyahal wayyislah mal'akim wayyo'mer alehem leku dirsu beba'al zebub elohe eqron im-ehyeh meholi zeh:

 3. umalak yhwh

 4. welaken

 5. wayyasubu

 6. wayyomeru

 7. wayedabber

 8. wayyo'meru

 9. wayyisla

 10. wayya'aneh
  En antwoordde Elia

 11. wayyasob

 12. wayya'an

 13. wayyasob

 14. hinneh

 15. wayedabber

 16. wayedabber

 17. wayyamot

 18. weyeter


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 2

 1. wayehi

 2. wayyo'mer

 3. wayyese'u

 4. wayyo'mer

 5. wayyiggesu

 6. wayyo'mer

 7. wahamissim

 8. wayyiqqah

 9. wayehi

 10. wayyomer

 11. wayehi

 12. we'elisa

 13. wayyarem

 14. wayiqqah

 15. wayyir'uhu

 16. wayyo'meru elayw hinneh-na'

 17. Maar zij drongen bij hem aan

 18. wayyasubu
  En zij keerden terug

 19. En zeiden


 20. En hij ging uit naar uitgang van

 21. En werden genezen

 22. En ging op van daar naar Betel en hij opgaande op de weg en jongens kleinen gingen uit uit de stad

 23. wayyipen
  En hij wendde zich achter zich en zag hen en hij vervloekte hen in de naam van de HERE en gingen uit twee beren uit het woud en zij verscheurden van hen veertig en twee kinderen.

 24. wayyelek
  En hij ging van daar naar berg de Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 3

 1. wihoram ben-ahab malak
  En Joram

 2. wayya'aseh
  En hij deed het kwaad in de ogen van

 3. raq

 4. umesa

 5. wayehi

 6. wayyese

 7. wayyelek

 8. wayyomer

 9. wayyelek

 10. wayyomer

 11. wayyomer

 12. wayyomer

 13. wayyomer

 14. wayyomer

 15. we'atta

 16. wayyomer

 17. ki-koh

 18. wenaqal

 19. wehikkitem

 20. wayehi
  En was in de ochtend bij het offeren van het erkenningsoffer

 21. wekol-moab

 22. wayyaskimu

 23. wayyomeru

 24. wayyabou

 25. wehe'arim

 26. wayyar

 27. wayiqqah


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 4

 1. we'issa ahat
  En vrouw één uit de vrouwen van de zonen van de profeten riep tot Elisa zeggende uw knecht mijn man stierf en u, u weet dat uw knecht was vrezende de HERE maar de schuldeiser kwam om te nemen twee mijn kinderen voor zich tot slaven.

 2. wayyo'mer
  En zei tot haar Elisa wat ik zal doen voor u? Vertel aan mij wat hebt u in het huis? En zij zei : niet heeft uw dienares meer in het huis dan alleen kruik olie.

 3. wayyo'mer
  En hij zei: ga heen vraag voor u vaten van buiten van bij al uw buurvrouwen vaten legen u zult niet weinig maken.

 4. ubat
  Als u komt dan u sluit de deur achter u en achter uw zonen en u zult uitgieten boven al de vaten deze en de gevulde u zult wegdragen.

 5. wattelek
  En zij ging heen van bij hem en zij sloot de deur achter haar en achter haar zonen zij brengenden tot haar en zij ingietende.

 6. wayehi
  En was

 7. wattabo1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 5

 1. wena'aman sar-seba

 2. wa'aram
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 6
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 101  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 131  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 141  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 151  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 161  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 171  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 191  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 201  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 211  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 221  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 241  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

2 Koningen 25

 1. wayehi bisnat hattesi'it lemolko bahodes ha'asiri be'asor lahodes ba' nebukadne'ssar melek-babel hu' wekol-helo al-yerusalaim wayyihan aleha wayyibnu aleha dayeq sabib: