© B. Blommers
Genealogische gegevens
van personen met de familienaam
B r e i m e r


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Aaltje Breimer, geb. Beilen 3-11-1927

Adriana Breimer, geb. Ermelo 11-5-1941

Afke Jans Breimer, 1813-1872. {dr. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 15-10-1813, overl. Lemmer 10-1-1872, tr. Lemsterland 31-5-1840
Folken Jansz Kunst, geb. Echten 15-11-1812, overl. > 1-1872. {zn. van Jan Johannes Kunst en Dieuw Folkerts}
Afke Breimer, geb. Mildam 20-1-1862, overl. Schoterland 30-9-1866.

Afke Breimer, geb. Mildam 22-1-1873, overl. 24-3-1947, tr. Doniawerstal 7-5-1898
Reitze Siebesma. geb. Heeg 21-5-1873, overl. 8-6-1946.

Akke Trina Breimer, geb. Sneek 29-6-1946, overl. Oostburg 7-6-2000, begr. Oostburg, tr.
Jilles Pieter van den Ameele.

Albert Breimer, geb. Amsterdam 22-4-1930.

Aletta Jantje Breimer, geb. Beilen 9-5-1926

Alida Breimer, geb. Tjerkgaast 14-4-1967.

Aljosha Hendrik Breimer, geb. Breda 6-10-1988.

Anna Breimer.

Anna Catharina Breimer, geb. Wijckel 3-4-1872.

Anna Catharina Johannese Breimer, geb. Terneuzen 1760, overl. Terneuzen 16-3-1798, tr.
Cornelis Simonse van der Hooft, geb. 1767.

Anna Marijke Breimer, geb. Geldrop 8-3-1959, tr. Rotterdam 18-10-1985
Robert Auke de Man, geb. 1-3-1957

Anne Jans Breimer, 1808-1839. {dr. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 4-1808, ongeh. overl. Lemsterland 31-7-1839.

Anne Breimer, geb. Rotterdam 30-12-1966.

Annigje Breimer, geb. Wonseradeel 27-11-1890, overl. 4-3-1967 {dr. van Hendrik Breimer en Hinke Kooistra} tr. Witmarsum 7-8-1912
Hendrik Wypkes Terpstra, geb. Zurich (gem. Súdwest-Fryslân) 9-10-1887, overl. 5-1967.

Annigje Breimer, geb. Wijckel 24-3-1919, overl. 29-1-2001.

Antje Breimer, geb. Wijckel 15-9-1915, overl. Sneek 24-2-2011, begr. Wijckel 1-3-2011, tr. Sloten 8-5-1941
Sjoerd Klaas Breeuwsma, geb. Oosthem 27-3-1910, overl. 13-1-2000.

Antonia Breimer, geb. Ermelo 28-10-1939

Arend Breimer, geb. Wijckel 24-6-1866, overl. Gaasterland 21-3-1868, akte 026.

Arend Breimer, 1869-1937. {zn. van Jacob Hendriks Breimer en Annigje Arends Kluitenberg} geb. Wijckel 31-10-1869, overl. 11-1-1937, tr. Gaasterland 3-5-1900 akte 10
Fok Idses de Roos, geb. Stavoren 10-10-1873, overl. Balk/Gaasterland 29-1-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Sible Breimer, 1911-.

Arend Breimer, geb. Wijckel 4-5-1917, overl. 5-8-1993, begr. Wijckel 10-3-2018, tr. Gaasterland 8-10-1942 akte 32
Jeltje op de Hoek, geb. Sloten 22-2-1921, overl. Sint Nyk 4-3-2018. {dr. van Gerben op de Hoek en Froukje Draaijer}
Arend Breimer, geb. 27-8-1997.

Arendina Breimer, geb. Beilen 7-3-1937.

Arentje Breimer, geb. 18-8-1939, overl. 12-7-2015, begr. Zevenaar.

Ashley Breimer, geb. Truro (Nova Scotia) [Canada] 1-11-1994.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Barbera Claudine Breimer, geb. Eindhoven 18-10-1971.


Berendina Hendrika Breimer, geb. 1930, overl. Voorburg 2-2-1933, akte 28.

Bethsy Helena Breimer, geb. Rotterdam 26-1-1919.

Bethsy Kornelia Breimer, geb. Ermelo 22-1-1899, overl. Bennebroek 29-7-1960, akte 30, tr. 21-5-1931
Jurrien Feiken.

Boukje Breimer, geb. 13-3-1980, tr.
1153m Jordi van Meer.

Bram Onno Breimer, geb. 10-1-2000.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Carolien Breimer, geb. 15-12-1984.

Catrijntje Jantina Breimer, geb. Ermelo 24-3-1900, overl. 27-1-1945, akte 111, tr. 5-8-1926
577m Oege Hoekstra. geb. Achtkarspelen 18-3-1897, overl. 1944.

Cilia Breimer, geb. Idskenhuizen 28-7-1840, overl. 25-3-1921, tr. Doniawerstal 9-5-1867
405m Meije Douwes Zandstra, geb. Langweer 27-9-1836, overl. 27-12-1920.

Cilia Breimer, geb. Schraard 5-5-1957, overl. 8-12-2011, tr.
1101m Jan van der Laan.

Cornelia Breimer, geb. Langweer 1837.

Cornelis Breimer, geb. Oosterzee 31-12-1935.

Cornelia Jans Breimer, 1807-1841. {dr. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 1-6-1807, ongeh. overl. Doniawerstal 18-6-1841.

Cornelia Breimer, geb. Hemelum 8-3-1866.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

David Breimer.

Dorothea Elze Breimer, geb. Voorburg 13-1-1933.

Douwe Durk Breimer, geb. Oudemirdum (Fries: Aldemardum) 24-11-1943. Was van 1 februari 2001 tot 8 februari 2007 rector magnificus van de Universiteit Leiden en vanaf 1 september 2005 tot 8 februari 2007 tevens voorzitter van het college van bestuur van deze universiteit.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Edwin Peter Breimer, geb. Harlingen 21-3-1971.

Eiltje Breimer, geb. Oosterzee 3-7-1875, overl. Opsterland 10-4-1955 akte 55, tr. (1) Lemsterland 22-5-1902
513m1 Gerrit Idses de Roos, geb. Stavoren 23-8-1877, overl. 10-11-1916.

Eiltje Breimer, geb. Oosterzee 3-7-1875, overl. 10-4-1955, tr. (2) Haskerland 18-9-1919
Anne Jans Beetstra, geb. Poppingawier 20-6-1861, overl. 18-7-1936.

B1081v / B732v Ellen Jeltje Breimer, geb. Tjerkgaast 3-10-1969.

B661v Elisabet Cornelia Breimer, geb. 's-Gravenhage 25-4-1925

B681v / 681m Elisabeth Cornelia Breimer, geb. Ermelo 22-6-1937, tr.
B681m / 681v Gerrit van Soomeren.

Engelina Elisabeth Breimer, tr. Leeuwarden 7-11-1806
Roelof Vermeulen, geb.

B1052m / B720v Eric Marten Breimer, geb. Geldrop 23-6-1964.

B1120v / B770v Elizabeth Breimer, geb. Leeuwarden 30-9-1968.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Fedde Breimer, geb. Hilversum 16-2-1939.

Feikje Jitske Breimer, geb. Sneek 24-5-1963.

Fetje Breimer, geb. Idskenhuizen 31-7-1844, overl. 7-7-1864.

Fokje Sippie Breimer, geb. Oosterlittens (Winsum) 24-1-1968.
Remmelt

Frans Breimer, geb. Hemelum 18-3-1873, overl. 7-5-1960.

Frits Breimer, geb. 10-5-1899, overl. 4-9-1984, begr. algemene begraafplaats Sint Nicolaasga, tr. Lemsterland 19-5-1927
Anna Sijtsma, geb. Oldeouwer (Doniawerstal) Scharsterbrug 17-9-1901, overl. 6-2-1988.

Florian Breimer.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Geertruida Breimer, geb. Ermelo 2-11-1893, overl. 28-5-1969, tr. Ermelo 2-5-1918
Peter de Jongh, geb. Helmond 4-1-1893, overl. 5-8-1969.

Gerard Breimer, geb. Assen 20-5-1967

Gerda Breimer, geb. Nijmegen 7-8-1926

Gregory Breimer.

Grietje Breimer, geb. Idskenhuizen 29-7-1838, overl. 9-4-1873, tr. Doniawerstal 27-4-1866
Thae Elles van der Gaast, geb. Teroele 22-2-1841, overl. 17-10-1899.

Grietje Breimer, geb. Ermelo 18-8-1892, overl. 10-4-1971.

Grietje Breimer, geb. Wijckel 26-1-1907,

Grietje Breimer, geb. Beilen 24-4-1928, tr. B596m Jan Mulder.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Hanke Breimer, geb. Oudemirdum 5-4-1972

Harmke Breimer, geb. Oosterzee 4-2-1928.

Harmke Breimer, geb. Oosterzee 28-4-1962.

Harry Ernst Breimer, geb. Amsterdam 8-3-1938, overl. 4-2-1997, tr. Loosduinen 19-3-1959
Christina Maria Jacoba Kruithof, geb. Gouda 16-11-1927, overl. 11-11-1981.

Harry Ernst Breimer, geb. Truro (Nova Scotia) [Canada] 16-1-1991.

Helena Elisa Breimer, geb. Nijmegen 23-12-1921

Hendrik Breimer,
{zn. van Tibbe Jans Breimer (1824-1887) en Grietje Hendriks Wind (1834-1899)} geb. Mildam 13-10-1864, overl. Ermelo 2-2-1942, tr. Ermelo 5-9-1890 akte 20
Elizabeth Kornelia Vos, geb. Numansdorp 10-3-1868, overl. 12-4-1930.

Hendrik Breimer, geb. Wijckel 3-6-1865, overl. 21-2-1923, tr. Wonseradeel 24-5-1890
Hinke Ynzes Kooistra, geb. Rien (Ferwoude) 8-5-1867, overl. 24-3-1935.
Uit dit huwelijk:
 1. Hotske Breimer, geb. Schraard.

Hendrik Breimer.

Hendrik Breimer, tr.
Harmke Visser.
Uit dit huwelijk:
 1. Sipke Breimer, 1906-1966.

Hendrik Breimer, geb. Amsterdam 10-10-1928, overl. 31-1-2002, begr. Apeldoorn, tr. Loosduinen 20-10-1954
Wilhelmina Bremmer, geb. De Bilt 7-6-1925, overl. 30-3-2013.
Uit dit huwelijk:

Hendrik Breimer, geb. Wijckel (Gaasterland) 1866, tr. Wonseradeel 24-5-1890, akte 67,
Hinke Kooistra, geb. Ferwoude 1867.

Hendrik Breimer, geb. 1750, overl. Oosterzee 1802, tr. 1780
4439 (B100v) Kornelia Sjoerds, geb. 1750, overl. Oosterzee 1805.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Breimer, 1783-1836.

Hendrik Breimer, 1811-1886. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 21-10-1811, overl. Oosterzee 31-7-1886, tr. (1) Lemsterland 29-5-1836
Jacobje Jans Kersma, geb. Oosterzee 8-9-1816, overl. Oosterzee 9-6-1861.

Hendrik Breimer, geb. Oosterzee 21-10-1811, overl. Oosterzee 31-7-1886, tr. (2) Lemsterland 21-5-1868
Lammigje Meines de With, geb. Echten 29-10-1811, overl. Oosterzee 19-7-1882.

Hendrik Breimer, geb. Idskenhuizen 21-4-1848, overl. 20-4-1869.

Hendrik Breimer, geb. Mildam 13-10-1864.

Hendrik Breimer, geb. Lemsterland 15-9-1871 image 272, overl. Lemsterland 23-10-1924. {zn. van Jan Hendriks Breimer en Femmigje Eiles van der Geest} tr. Lemsterland 8-5-1896
Harmke Visser, geb. Schoterland 14-2-1873, overl. 22-8-1950.

Hendrik Breimer, geb. Wijckel 29-8-1905,

Hendrik Breimer, geb. Wijckel 21-11-1912,

Hendrik Breimer, geb. Oosterzee 31-7-1929,

Hendrik Breimer, geb. 2-12-1929, overl. Lemmer 31-12-2011, begr. algemene nieuwe begraafplaats Lemmer, 5-1-2012, tr.
Antje Bosscha.

Hendrik Breimer, geb. Huizum 20-12-1930

Hendrik Breimer, tr.
Elizabeth Kornelia Vos.

Hendrik Jan Breimer, geb. Santpoort 31-5-1897, overl. 17-1-2-1897.

Hendrik Jan Breimer, geb. Ermelo 16-10-1903, tr. Amsterdam 19-5-1927
Grietje Goede, geb. Landsmeer 30-9-1901.
{dr. van Albert de Goede (1875-) en Maretje de Boer} Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Breimer, 1928-2002.
 2. Albert Breimer, 1930-2006.
 3. Willem Onno Breimer, 1933-.
 4. zoon Breimer, 1937-.
 5. Harry Ernst, 1938-1979.
 6. Martha Alida Wilhelmina Breimer, 1945-.

Hendrik Breimer, geb. Gaasterland 21-11-1912 akte 127.
{zn. van Jan Breimer en Foekje Kampen}
Hendrik Breimer, geb. Sloten 3-6-1966, tr.
Karin Rijpma.

Hendrik Jan Breimer, geb. Santpoort 5-9-1969.

Hendrika Breimer, geb. Ermelo 7-6-1944

Hendrikje Breimer, geb. Wijckel 26-7-1875, overl. 23-11-1894.

Hendrikus Breimer, geb. Beilen 24-7-1930.

Herberdina Breimer, geb. Ermelo 18-6-1891, overl. 's-Gravenhage 14-9-1953 akte 1831, tr. Ermelo 2-9-1920
Anthonij Dingeman van der Beek, geb. Hillegom 7-11-1894.

Herman Breimer, geb. 22-8-1923, overl. 6-5-1996, begraafplaats De Boskamp, Assen.

Herman Breimer, geb. Beilen 21-10-1924.

Hinke Breimer, geb. Schraard 8-6-1928, overl. Drachten 6-4-2001, Uitvaartcentrum Slingehof Drachten.

Hinke Neeltsje Breimer, geb. Amsterdam 3-3-1966, tr.
Paul.

Hotsche Breimer, geb. Schraard 21-8-1895, overl. 7-11-1973, kerkhof Hervormde Kerk Longerhouw, tr. Wonseradeel 17-5-1922
Johan Douwe de Boer, geb. Witmarsum 28-11-1893, overl. 3-12-1970.

Huitje Breimer, geb. Oosterzee 25-11-1841, overl. 13-4-1921, tr.
Douwe Klazes Wielinga, geb. Doniawerstal 2-10-1839, overl. 7-8-1895.

Huitje Breimer, geb. Wijckel 25-3-1877, overl. 15-2-1878.

Huitje Breimer, geb. Wijckel 25-12-1878, overl. 14-4-1885.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Ids Breimer, geb. Wijckel 9-7-1902, overl. 18-6-1903.

Ids Breimer, 1904-1986. {zn. van Arend Breimer (1869-1937) en Fok de Roos (1873-1955)} geb. Wijckel 14-3-1904, overl. 9-12-1986, begr. Oudemirdum, tr. Hemelumer Oldeferd 1-5-1941 akte 7
Johanna Hoekstra, geb. Kolderwolde 23-12-1908, overl. 22-2-1969.

Ingrid Breimer, geb. Lemmer 5-8-1972, overl. Leeuwarden 15-7-2021, crematie Oudehaske 22-7-2021

Ingrid Margaretha Louiza Breimer, geb. Emmeloord 15-12-1968

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Jacob Hendriks Breimer, geb. Oosterzee 28-4-1839, overl. 6-9-1901, tr. Lemmer 8-5-1864
Annigje Arends Kluitenberg, geb. Echten 13-9-1839, overl. 5-2-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. . Arend Breimer, 1869-.

Jacob Breimer, geb. Hemelum 12-3-1853, tr. Gaasterland 13-5-1877
Hansje Hanzes Dijkstra, geb. Balk 28-10-1855.

Jacob Breimer, geb. Schraard 16-8-1893, overl. 26-9-1893.

Jacob Breimer, geb. Schraard 27-8-1898, tr. Schraard 14-11-1923 B613v Tetje Wiersma, geb. Schraard 20-5-1900, overl. 6-2-1950.

Jacob Breimer, geb. Wijckel 4-6-1901, overl. 23-11-1976, tr. Wijckel 15-9-1927
Rinskje Bosga, geb. 't Meer 11-7-1903, overl. 8-4-1984.

Jacob Breimer, geb. Oosterzee 25-3-1907, overl. Heerenveen 12-10-1969, begr. Oosterzee.

Jacob Breimer, geb. Wijckel 28-8-1908

Jacob Breimer, geb. Schraard 25-1-1955, tr. 26-11-1976
Anky de Ree, geb. Sneek 25-3-1955.

Jacob Arend Breimer, geb. Drachten 13-4-1963.

Jacob Jan Breimer, geb. Gorredijk Kortezwaag 14-12-1967.

Jacob Jans Breimer, 1805-1884. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 1-11-1805, overl. Idsenhuizen 23-12-1848, tr. Doniawerstal 29-4-1831 akte 7
Pietertje Siemens Knol, geb. Follega 27-2-1806, overl. Idsenhuizen 31-5-1871.

Jacoba Breimer, geb. Oosterzee 13-9-1869, overl. 24-4-1903 akte 26, tr. Lemsterland 8-5-1896 (akte 16)
Hains Idses de Roos, geb. Stavoren 20-4-1867, overl. 4-7-1952.

Jacobjen Breimer, geb. Wijckel 26-8-1867, overl. 5-5-1924, tr. (1) Gaasterland 2-1-1890
Jan Breimer, geb. Hemelum 23-6-1867, overl. 12-10-1892.

Jacobjen Breimer, geb. Wijckel 26-8-1867, overl. 5-5-1924, tr. (2) Gaasterland 19-5-1898
Kerst Robijns de Jong, geb. Oudemirdum 14-12-1865, overl. 5-10-1948.

Jacqueline Catharine Breimer, geb. Hoogvliet 22-12-1960.

Jan Hendriks Breimer, 1783-1836. {zn. van Hendrik Breimer (1750-1802) en 4439 Kornelia Sjoerds (1750-1805)} geb. Oosterzee 8-2-1783, overl. Oosterzee 9-2-1836, tr. Terhorne 26-12-1804
Trijntje Jacobs de Jong, geb. Terhorne 5-8-1782, overl. Oosterzee 2-9-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Jans Breimer, 1805-1848.
 2. Cornelia Jans Breimer, 1807-1841.
 3. Anne Jans Breimer, 1808-1839.
 4. Hendrik Breimer, 1811-1886.
 5. Afke Jans Breimer, 1813-1872.
 6. Wietske Jans Breimer, 1817-1896.
 7. Jelle Jans Breimer, 1819-1900.
 8. Jan Breimer, 1822-1899.
 9. Tibbe Jans Breimer, 1824-1887.

Jan Breimer, 1822-1899. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 6-2-1822, overl. Oosterzee 23-3-1899, tr. Doniawerstal 9-12-1859
Wytske Oebeles Platje, geb. Knijpe Schoterland 6-5-1811, overl. Oosterzee 22-12-1887.

Jan H. Breimer, geb. Oosterzee 30-12-1836, overl. 22-1-1915, begr. Oosterzee. tr. Lemsterland 14-6-1863
Femmigje Elles van der Gaast, geb. Eesterga (Lemsterland) 29-6-1834, overl. 24-4-1899.

Jan Jr Breimer, geb. Oosterzee 11-2-1838, overl. 26-12-1971.

Jan Breimer, geb. Idskenhuizen 27-9-1842, overl. Doniawerstal 11-12-1842.

Jan Breimer, geb. Idskenhuzen 11-8-1846, overl. 20-5-1903, tr. Doniawerstal 21-4-1872
Lolkje Theunis Tjallinga, geb. Oppenhuizen 23-9-1840, overl. 21-2-1878.

Jan Breimer, geb. Mildam 24-12-1866, overl. 1-6-1868.

Jan Breimer, geb. Hemelum 23-6-1867, overl. 12-10-1892.

Jan Breimer, geb. Mildam 3-12-1868, overl. 3-11-1869.

Jan Breimer, geb. Mildam 19-10-1870, overl. 3-12-1928, begr. Beilen, tr. (1) Haskerland 22-4-1897
Aletta Langhout, geb. Heerenveen 2-3-1859, overl. 23-9-1915.

Jan Breimer, geb. Mildam 19-10-1870, overl. 3-12-1928, tr. (2) Beilen 26-5-1916
Hendrikje Tiems, geb. Lieving (Beilen) 8-6-1895, overl. 11-1-1969.

Jan Breimer, geb. Wijckel 2-10-1873, overl. 6-12-1955.

Jan Breimer, 1897-1965.
{zn. van Hendrik Breimer (-) en Harmke Visser (-)} geb. Oosterzee 9-3-1897, overl. Oosterzee 9-10-1965 akte 17, begr. Oosterzee tr. Oosterzee 19-5-1927
Fijkje Dijkstra.

Jan Breimer, geb. Oudehaske 26-12-1900, overl. Oosterzee 22-9-1901.

Jan Breimer, geb. Beilen 24-6-1922.

Jan (Arend) Breimer, geb. Wijckel 28-2-1914.

Jan Hendrik Breimer, geb. Sneek 4-4-1966.

Jan Hendriks Breimer, tr. Terhorne 26-12-1804 akte 15
Trijntje Jacobs

Jan Breimer, geb. Hemelumer Oldeferd 30-4-1846, overl. 22-9-1858.
{zn. van Jelle Jans Breimer (-) en Tettje Jans Haven (-)}
Jan Jelles Breimer, geb. Hemelumer Oldeferd 20-7-1861, overl. 10-8-1861.

Jan Tibbe Breimer, geb. Beilen 30-1-1929.

Jan Willem Oebele Breimer, geb. Ermelo 22-4-1908, overl. 30-12-1963, grafstenen krijgen een gezicht, tr. Eindhoven 28-4-1932 akte 172
Adriana Harmsen, geb. Klundert 26-2-1905, overl. na 1963.

Janny Breimer, tr.
Sikko Hendrik Steendam, geb. 11-8-1930, overl. Emmen 25-11-2001, begr. Emmen.

Jannigje Adriana Roelfien Breimer, geb. St. Oedenrode 30-4-1970.

Jantje Breimer, geb. Wijckel 12-1-1881, overl. 1-3-1957, tr. Balk 7-5-1908
Jacob Hendriks Hospes, geb.

Jantje Breimer, geb. Beilen 21-2-1926, tr.
Cor Brouwers.

Jannetje Breimer, geb. Beilen 6-9-1932.

Jeike Breimer, geb. Schraard 11-10-1899, overl. 4-11-1978,
tr. (1) Wonseradeel 31-10-1923 akte 118, gesch. Leeuwarden 21-10-1926 Bauke Baukema, geb. Bolsward 17-1-1896, overl. 15-5-1961;
tr. (2) Jacob Dijkstra, geb. Het Bildt 9-8-1877, overl. 19-6-1949.

Jelle Breimer, geb. Oosterzee 1820, overl. Hemelumer Oldeferd 31-1-1900 akte 7 image 40. {tekst}
Jelle Breimer, geb. Oosterbierum 3-9-1879, overl. 29-11-1879.

Jelle Breimer, geb. Balk 27-11-1879.

Jelle Breimer, geb. Sexbierum 27-3-1890.

Jelle Jans Breimer, 1819-1900. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 9-4-1819, overl. Hemelum 31-1-1900, tr. (1) Doniawerstal 9-5-1845
Tetje Jans Haven, geb. Idskenhuizen 15-6-1824, overl. Idskenhuizen 26-12-1857.

Jelle Jans Breimer, geb. Oosterzee 9-4-1819, overl. Hemelum 31-1-1900, tr. (2) Hemelumer Oldeferd 19-6-1859
Banke Jans Haven, geb. Idskenhuizen 8-2-1837, overl. Hemelumer Oldeferd 19-6-1906.

Jitske Breimer, geb. Oosterzee 15-12-1954, tr.
Peke de Vries.

Jochem Breimer, geb. Oosterzee 22-6-1933.

Johan George Breimer, geb. Beervelde 1728, overl. Terneuzen 9-1-1801 akte 10, tr.
Elisabeth Hoelands.

Johan Hendrik Breimer, geb. Sas van Gent 1758, overl. Terneuzen 25-2-1827 akte 8.

Johan Willem Breimer, geb. Oosterzee 14-11-1912, overl. 2-2-1992, tr. Vlaardingen 30-11-1939
A geb

Johanna Breimer, geb. Leeuwarden 19-7-1970.

Johanna Gozina Breimmer, geb. 's-Gravenhage 5-1-1924

Johanna Marieke Breimer, geb. Wijcken 17-11-1970.

Johannes Breimer, geb. Wijckel 1-3-1924.

John Breimer, geb. Lemmer 12-5-1965.

Jouke Breimer, geb. Wijckel 13-12-1909, overl. 13-3-2005, tr. Seattle, Washington, USA 27-2-1937

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Klaaske Breimer, geb. Mildam 2-6-1860, overl. Leeuwarden 7-4-1904, akte 197, tr. Doniawerstal 10-12-1880
Willem de Boer, geb. Leegkerk (Hoogkerk) 21-9-1847, overl. 7-4-1904.

Korneliske Breimer, geb. 't Meer 23-11-1932.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Lammie Breimer, geb. Diever 12-2-1927, overl. 30-6-2011.

Liesbeth Tineke Marijke Breimer, geb. Nunspeet 6-4-1958.

Linda Breimer, geb. 24-10-19??.

Linda Breimer, geb. ASsen 15-4-1965.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Maatje Breimer, geb. Hoek 1763, overl. Terneuzen 23-4-1821 akte 14. {dr. van Johan Georg Breimer en Adriana Jansen}, tr.
Willem Dijke

Marchienus Breimer, geb. Beilen 22-8-1934

Marjan Breimer, geb. Santpoort 19-4-1968.

Marianne Breimer, geb. 16-8-1980.

Marion Breimer, geb. 12-1986.

Martha Alida Wilhelmina Breimer, geb. Loosduinen 5-5-1945.
{dr. van Hendrik Jan Breimer (1903-) en Grietje Goede (1901-)}
Meyke Breimer, geb. Hemelum 11-4-1849, overl. 7-3-1879, tr. (1) Hemelumer Oldeferd 2-4-1874, akte 5
Huite Dirks Alta, geb. Makkum 1-6-1845, overl. 21-10-1961.

Meyke Jellles Breimer, geb. Hemelum 11-4-1849, overl. 7-3-1879, tr. (2) Hemelumer Oldeferd
Tetje

Monique Breimer, geb. Oudemirdum 21-8-1970.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Nynke Afke Breimer, geb. Oosterbeek 24-8-1967, overl. 27-3-2006.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

O Breimer,

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Peter Heat Breimer, geb. Drachten 4-3-1967.

Pieke Breimer, geb. Schraard 20-9-1960.

Pier Breimer, geb. Hemelum 2-12-1855, tr. Hemelummer Oldeferd 9-5-1879 akte 6
B441m Hinke Meina, geb. Oudega 2-2-1855, overl. 18-11-1911.

Piet Breimer, geb. 10-12-1942, overl. 28-7-2001, begr. Legemeer.

Pieter Teunis Breimer, geb. Ermelo 27-5-1896, tr. Rotterdam 5-4-1923
Willemina Boerop, geb. Rotterdam 29-4-1900, overl. 7-9-1975.

Pieternelly Maaike Breimer, geb. Ermelo 27-11-1905, overl. 13-5-1989, begr. Arnhem, tr. Wolfheze 6-6-1929
Sietze Wagenmakers, geb. 22-10-1903, overl. 10-6-1991.

Pietertje Breimer, geb. Idskenhuizen 15-7-1872, tr. Doniawerstal 2-11-1897
Sikke Haven, geb. Idskenhuizen 27-9-1868.

Pieternella Maaike Breimer, geb. 27-11-1905, overl. 13-5-1989, begr. Arnhem.

Pietronella Jacoba Maria Breimer, geb. Ermelo 27-11-1905, overl. 13-5-1989, begr. Arnhem.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Q
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Reinder Herman Breimer, geb. Rotterdam 7-10-1970.

Renata Breimer, geb. 29-7-1973.

Riemke Breimer, geb. Idskenhuizen 17-2-1877, overl. 21-3-1901, tr. Lemsterland 21-12-1900
Jacobus van der Gaast. geb. Lemsterland 4-11-1878, overl. 24-3-1951. (graf)

Rinske Breimer, geb. Sloten 30-9-1969, tr.
Jaap Kuiper.

Rinskje Breimer, geb. 27-11-1991.

Rintske Breimer, geb. Wijckel 29-10-1916.

Roy Breimer.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Shelby Breimer, geb. Truro (Nova Scotia) [Canada] 8-1-1994.

Sheryl Breimer.

Sible Breimer, 1911-.
{zn. van Arend Breimer (1869-1937) en Fok de Roos (1873-1955)} geb. Wijckel Gaasterland 21-5-1911 akte 66.

Siemen Jacobs Breimer, geb. Idskenhuizen 2-7-1836, overl. Doniawerstal 23-6-1856.
{zn. van Jacob Jans Breimer en Pietertje Siemens Knol}
Sijtze Jan Breimer, geb. Geldrop

Sijtze Jan Breimer, geb. Geldrop 18-1-1957 tr. Teteringen 31-12-1980
Mirjana Kujundjic.

Sipke Breimer, 1905-1966.
{zn. van Hendrik Breimer en Harmke Visser} geb. Oosterzee 21-10-1905, overl. Doniawerstal 11-4-1966 akte 11, 14-4-1966, tr. 't Meer 8-5-1931
Jeltje Schurer, geb. Tjerkgaast 13-2-1906, overl. 22-5-1990.

Sipke Breimer, geb. Bangkok 10-2-1969.

Sjoerd Breimer, geb. Oosterzee 10-5-1899 akte 78, overl. 10-2-1986, tr. Oosterzee 19-5-1927
Harmke van der Veen, geb. Oudega 25-2-1900, overl. 2-9-1989, begr. Oosterzee.

Sjoerd Breimer, geb. Oosterzee 3-6-1965.

Sjoerd Frits Breimer, geb. Oosterzee 28-6-1942.

Sofie Margo Breimer, geb. 24-7-1995.

Stijntje Breimer, geb. Idskenhuizen 8-9-1873, overl. Workum 18-7-1959 akte 12, tr. Sneek (Wymbritseradeel) 27-5-1899
Jappe Finnema, geb. Gaastmeer 19-12-1875, overl. 11-8-1957.

Sybilla Elisabeth Breimer, geb. Gorredijk 13-9-1971, tr.
Arnoud

Sybilla Jacoba Breimer, geb. Oosterlittens (Winsum) 6-9-1969.
Symon

Sytze Breimer, 1903-.
{zn. van Hendrik Breimer en Harmke Visser} geb. Oosterzee 25-1-1903, tr. Leeuwarderadeel 6-1929
Trijntje Mast, geb. Noed (de Fryske Marren) 7-12-1905.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Tettje Breimer, geb. Hemelum 20-11-1862.

Tettje Breimer, geb. Idskenhuizen 21-2-1878.
{zn. van Jacob Jelles Breimer en Hansje Hanzes Dijkstra}
Theo Breimer, geb. 2-4-1982.

Tibbe Breimer, geb. Haskerland 9-6-1899, tr. Beilen 15-9-1921 (akte 33)
Marchien Slendebroek, geb. Beilen 5-3-1898.

Tibbe Hendrik Breimer, geb. Ermelo 18-11-1894, overl. 23-5-1945, tr. Ermelo 23-5-1945
Helena Elisa van Hulst geb. Nijmegen 27-3-1899, overl. 26-11-1948.

Tibbe Breimer, 1824-1887. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 14-8-1824, overl. Idskenhuizen 24-11-1887, tr. Doniawerstal 15-5-1856
Grietje Hendriks Wind, geb. Rottum (Heerenveen) 26-10-1834, overl. Idskenhuizen 14-10-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Breimer, 1864-.

Tibert Breimer, geb. Assen 17-8-1963.

Tjitske Frederika Breimer, geb. Sneek 21-9-1960.

Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 29-12-1831, overl. Lemsterland 6-1-1832.

Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 14-1-1833, overl. 21-7-1834.

Trijntje Breimer, geb. Idskenhuize 18-11-1834, overl. 17-9-1921 akte 140, tr. Doniawerstal 7-5-1858
Jeen Meines Jansma, geb. Haskerhorn 28-10-1831, overl. 22-12-1920.

Trijntje Breimer, geb. Hemelum 3-5-1851, overl. 9-1-1936 akte 3, tr. Wymbritselaardeel 15-5-1875
Albert (Kornelis) Kaspersma, geb. Heeg 12-8-1845, overl. 24-3-1910.

Trijntje Breimer, geb. Mildam 19-1-1858, overl. Ureterp (Opsterland) 20-5-1946, tr. Schoterland 25-4-1878
Oebele Zwaagstra, geb. Mildam 19-1-1855, overl. 19-3-1972.

Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 13-1-1874, overl. 14-6-1904, tr. Lemsterland 22-5-1902
Anne Landman, geb. Doniawerstal 9-1-1871, overl. 10-4-1930, begr. Oosterzee.

Trijntje Breimer, geb. Idskenhuizen 10-6-1875, overl. 8-1-1954, tr. IJlst 21-5-1904
Gerke Sybrens Walinga, geb. IJlst 26-3-1874, overl. 5-8-1957, begr. IJlst.

Trijntje Breimer, tr.
Albert Kaspersma.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Uilkje Breimer, geb. Idskenhuizen 7-10-1873, overl. 1-11-1953, tr. Utingeradeel 20-5-1898
Jan Jacobs Hooisma, geb. Haskerhorn 27-11-1869, overl. 5-3-1956.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

V Breimer.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Watze Hains Breimer, 1951-1951. {zn. van Jan Breimer en Trijntje van der Wal} geb. Mirns en Bakhuizen 3-8-1951, overl. Sneek 12-9-1951, akte 261, begr. begr. Oudemirdum

Wietske Hilde Breimer, geb. Wijchen 4-2-1972.

Wietske Jans Breimer, 1817-1896. {zn. van Jan Hendriks Breimer (1783-1836) en Trijntje Jacobs de Jong (1782-1834)} geb. Oosterzee 2-2-1817, overl. Hoornsterzwaag 13-4-1896, tr. Lemsterland 19-5-1839
Fokke Harmens van Seyen, geb. Lippenhuizen 4-5-1810, overl. Schoterland 1-11-1892.

Wilhelmina Ernestina Breimer, geb. 's-Gravenhage 4-9-1926.

Wilhelmina Tibbine Breimer, geb. Rotterdam 26-1-1919.

Willem Breimer, geb. Ermelo 14-9-1933.

Willem Onno Breimer, geb. Amsterdam 31-1-1933

Wim-Jan Breimer, geb. Santpoort 16-10-1970.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

X Breimer.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Y Breimer.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

zoon Breimer, geb. Wijckel 10-9-1883, overl. Wijckel 10-9-1883