© B. Blommers

Genealogie

Hendrik Breimer


I
4438 Hendrik Breimer, ged. ± 1750, overl. Oosterzee 1802, tr. ± 1780
4439 Kornelia Sjoerds, geb. ± 1750, overl. Oosterzee 1805.
Uit dit huwelijk:
 1. 4440 Jan Hendriks Breimer, 1783-1836.
  vervolg II

II
4440 Jan Hendriks Breimer, geb. Oosterzee 8-2-1783, overl. Oosterzee 9-2-1836, tr. Terhorne 26-12-1804
4441 Trijntje Jacobs de Jong, geb. Terhorne 5-8-1782, overl. Oosterzee 2-9-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. 4442 Jacob Jans Breimer, 1805-1848.
  vervolg IIIa
 2. 4448 Cornelia Jans Breimer, geb. Oosterzee < 6-1807, ongeh. overl. Doniawerstal 18-6-1841.
 3. 4449 Anne Breimer, geb. Oosterzee 4-1808, ongeh. overl. Lemsterland 31-7-1839.
 4. 4450 Hendrik Jans Breimer, 1811-1886.
  vervolg IIIb
 5. 4451 Afke Jans Breimer, geb. Oosterzee 15-10-1813, overl. Lemmer 10-1-1872, tr. Lemsterland 31-5-1840
  4894 Folken Jans Kunst, geb. Echten 15-11-1812, overl. > 1-1872. {dr. van 4925 Jan Johannes Kunst en 4926 Dieuw Folkerts}
 6. 4452 Wietske Jans Breimer, geb. Oosterzee 2-2-1817, overl. Hoornsterzwaag 13-4-1896, tr. Lemsterland 19-5-1839
  4895Fokke Harmens van Seyen, geb. Lippenhuizen 4-5-1810, overl. Schoterland 1-11-1892.
 7. 4453 Jelle Jans Breimer, 1819-1900.
  vervolg IIIc
 8. 4454 Jan Breimer, geb. Oosterzee 6-2-1822, overl. Oosterzee 23-3-1899, tr. Doniawerstal 9-12-1859
  4896 Wytske Oebeles Platje, geb. Schoterland 6-5-1811, overl. Oosterzee 22-12-1887. {dr. van Oebele Tijses Platje en Sjoukjen Roels}
 9. 4455 Tibbe Jans Breimer, geb. Oosterzee 14-8-1824, overl. Idskenhuizen 24-11-1887, tr. Doniawerstal 15-5-1856
  4897 Grietje Hendriks Wind, geb. Rottum bij Heerenveen 26-10-1834, overl. Idskenhuizen 14-10-1899. {dr. van Hendrik Jans Wind en Klaske Haijes de Jong}

IIIa
4442 Jacob Jans Breimer, geb. Oosterzee, geb. Lemsterland 1-11-1805, overl. Doniawerstal 23-12-1848, tr. Doniawerstal 29-4-1831.
4443Pietertje Simons Knol, geb. Lemsterland 7-2-1806, overl. Doniawerstal 31-5-1871. {dr. van 4898 Siemen Jans Knol (1768-1851) en 4899 Grietje Wiebes Huitema (1783-1850)} Uit dit huwelijk:
 1. 4900 B400v Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 29-12-1831, overl. Lemsterland 6-1-1832.
 2. 4901 B401v Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 14-1-1833, overl. 21-7-1834.
 3. 4902 B402v Trijntje Breimer, geb. Idskenhuizen 28-11-1834, overl. 17-9-1921, tr. Doniawerstal 17-5-1858 2226 B402m Jeen Meines Jansma, geb. Haskerhorn 28-10-1831, overl. 22-12-1920.
 4. 4903 B403m Siemen Breimer, geb. Idskenhuizen 2-7-1836, overl. 23-6-1856.
 5. 4904 B404v Grietje Breimer, geb. Idskenhuizen 29-7-1838, overl. 9-4-1873, tr. Doniawerstal 27-4-1866 4905 B404m Thae Elles van der Gaast, geb. Teroele 22-2-1841, overl. 27-10-1889.
 6. 4906 B405v Cornelia Breimer, geb. Idskenhuizen 28-7-1840, overl. 25-3-1921, tr. Doniawerstal 9-5-1867 4907 B405m Meije Douwes Zandstra, geb. Idskenhuizen 27-9-1836, overl. 27-12-1920
 7. 4908 B406m Jan Breimer, geb. Idskenhuizen 27-9-1842, overl. Doniawerstal 11-12-1842.
 8. 4909 B407v Fetje Breimer, geb. Idskenhuizen 31-7-1844, overl. 7-7-1846.
 9. 4910 B408m Jan Breimer, geb. Oppenhuizen 11-8-1846, overl. 20-5-1930, tr. Doniawerstal 21-4-1872 4911 B408v Lolkje Theunis Tjallinga, geb. Oppenhuizen 23-9-1840, overl. Doniawerstal 21-2-1878.
 10. 4912 B409m Hendrik Jacobs Breimer, geb. Oppenhuizen 21-4-1848, overl. Doniawerstal 20-4-1869 akte 20.

IIIb
4450/B303m Hendrik Jans Breimer, geb. Oosterzee 21-10-1811, overl. Oosterzee 31-7-1886, tr. (1) Lemsterland 29-5-1836
4456/B303v1 Jacobje Jans Kerstma, geb. Oosterzee 8-9-1816, overl. Oosterzee 9-6-1861.
Uit dit huwelijk:
 1. 4916/B420m Jan Breimer, 1836-1915.
  vervolg IVa
 2. 4918/B421m Jan Breimer, geb. Oosterzee 11-2-1838, ongeh. overl. Tjerkgaast 26-12-1917.
 3. /B422m Jacob Breimer, geb. Oosterzee 28-4-1839.
 4. /B423v Huitje Breimer, geb. Oosterzee 25-11-1841.

4450/B303m Hendrik Jans Breimer, 1811-1886, tr. (2) Lemsterland 21-5-1868 akte 21
4457/B303v2 Lammigje Meinis de With, geb. Echten 29-10-1811, overl. Oosterzee 19-7-1882.
IIIc
4453/B306m Jelle Jans Breimer, geb. Oosterzee 9-4-1819, overl. Hemelum 31-1-1900, tr. (1) Doniawerstal 9-5-1845 akte 8
4901/B306v1 Tetje Jans Haven, geb. Idskenhuizen 15-6-1824, overl. Idskenhuizen 26-12-1857. {dr. van 4913 Jan Franzes Haven (1797-1865) en 4914 Meike Piers de Jong (-1878)} Uit dit huwelijk:
 1. B442v Trijntje Breimer, geb. Hemelum 3-5-1851, overl. Wymbritseradeel 9-1-1936, tr. Wymbritseradeel 15-5-1875 B442m Albert Kaspersma, geb. Heeg 12-8-1845, overl. 24-3-1910.

4453/B306m Jelle Jans Breimer, 1819-1900, tr. (2) Hemelumer Oldeferd 19-6-1859 akte 19
4915/B306v2 Anke Jans Haven, geb. Idskenhuizen 8-2-1837, overl. Hemelumer Oldeferd 19-6-1906. {dr. van 4913 Jan Franzes Haven (1797-1865) en 4914 Meike Piers de Jong (-1878)}
IVa
4916/B420m Jan Breimer, geb. Lemsterland Oosterzee 30-12-1836, overl. Lemsterland 22-1-1915 akte 4, tr. Lemsterland 14-6-1863
4917/B420v Femmigje van der Gaast, geb. Eesterga/Lemsterland 29-6-1834, overl. Oosterzee 24-4-1898. {dr. van Eile van der Gaast en Trijntje Blom} Uit dit huwelijk:
 1. Eiltje Breimer, geb. Oosterzee 3-7-1875, overl. Opsterland 10-4-1955 akte 55.