© B. Blommers

Genealogie

Hendrik Breimer


I
Hendrik Breimer, ged. ± 1750, overl. Oosterzee 1802, tr. ± 1780
Kornelia Sjoerds, geb. ± 1750, overl. Oosterzee 1805.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hendriks Breimer, 1783-1836.
  vervolg II

II
Jan Hendriks Breimer, geb. Oosterzee 8-2-1783, overl. Oosterzee 9-2-1836, tr. Terhorne 26-12-1804
Trijntje Jacobs de Jong, geb. Terhorne 5-8-1782, overl. Oosterzee 2-9-1834.
Uit dit huwelijk:
 1. B300 Jacob Jans Breimer, 1805-1848.
  vervolg IIIa
 2. Cornelia Jans Breimer, geb. Oosterzee < 6-1807, ongeh. overl. Doniawerstal 18-6-1841.
 3. B302 Anne Breimer, geb. Oosterzee 4-1808, ongeh. overl. Lemsterland 31-7-1839.
 4. -19- Hendrik Jans Breimer, 1811-1886.
  vervolg IIIb
 5. -23- Afke Breimer, geb. Oosterzee 15-10-1813, overl. Lemmer 10-1-1872, tr. Lemsterland 31-5-1840 Folker Jansz Kunst, geb. Echten 15-11-1812, overl. > 1-1872.
 6. Wietske Jans Breimer, geb. Oosterzee 2-2-1817, overl. Hoornsterzwaag 13-4-1896, tr. Lemsterland 19-5-1839
  Fokke Harmens van Seyen, geb. Lippenhuizen 4-5-1810, overl. Schoterland 1-11-1892.
 7. -27- Jelle
 8. -31- Jan
 9. -33- Tibbe

IIIa
B300m Jacob Jans Breimer, geb. Oosterzee, geb. Lemsterland 1-11-1805, overl. Doniawerstal 23-12-1848, tr. Doniawerstal 29-4-1831.
B300v Pietertje Simons Knol, geb. Lemsterland 7-2-1806, overl. Doniawerstal 31-5-1871. {dr. van Siemen Jans Knol (1768-1851) en Grietje Wiebes Huitema (1783-1850)} Uit dit huwelijk:
 1. B400 Trijntje Breimer, 1831-1832.
 2. B401 Trijntje Breimer, 1833-1834.
 3. B402 Trijntje Breimer, 1834-1921.
 4. B403 Siiemen Breimer, 1836-1856.
 5. B404 Grietje Breimer, 1838-1873.

IIIb
-19- Hendrik Jans Breimer, geb. Oosterzee 21-10-1811, overl. Oosterzee 31-7-1886, tr. (1) Lemsterland 29-5-1836
Jacobje Jans Kersma, geb. Oosterzee 8-9-1816, overl. Oosterzee 9-6-1861.

Hendrik Jans Breimer, 1811-1886, tr. (2) Lemsterland 21-5-1868
Lammigje Meinis de Wit, geb. Echten 29-10-1811, overl. Oosterzee 19-7-1882.


B400 Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 29-12-1831
B401 Trijntje Breimer, geb. Oosterzee 14-1-1833
B402 Trijntje Breimer, geb. Idskenhuizen 18-11-1834
B403 Siemen Beimer, geb. Idskenhuizen 2-7-1836
B404 Grietje Breimer, geb. Idskenhuizen 29-7-1838
B405 Cornelia Breimer, geb. Idskenhuizen 28-7-1840
B406 Jan Breimer, geb. Idskenhuizen 27-9-1842, overl. 11-12-1842
B407 Fetje Breimer, geb. Idskenhuizen 31-7-1844, overl. 7-7-1846
B408 Jan Breimer, geb. Idskenhuizen 11-8-1846, overl. 20-5-1903, tr. Doniawerstal 21-4-1872 Lolkje Theunis Tjallinga
B409 Hendrik Breimer, geb. Idskenhuizen 21-4-1848
B420 Jan Breimer, geb. Oosterzee 30-12-1836
B421 Jan Breimer, geb. Oosterzee 11-2-1838
B422 Jacob Breimer, geb. Oosterzee 28-4-1839
B423 Huitje Breimer, geb. Oosterzee 25-1-1841
B440 Jan Jelles Breimer, geb. Hemelum 30-4-1846
B441 Meyke
B442 Trijntje
B443 Jacob
B444 Pier
B445 Jan Jelles
B446 Tettje
B447 Cornelia
B448 Jan
B449 Frans
B460 Trijntje
B461 Klaaske
B462 Afke
B463 Hendrik
B464 Jan
B465 Jan
B466 Jan
B467 Afke
B500 Pietertje
B501 Uilkje
B502 Trijntje
B503 Riemke
B510 Jacobje/Jacoba
B511 Hendrik 1871-1924
B512 Trijntje 1874-1904
B513 Eiltje 1875-1955
B520 Hendrik 1865-1923
B521 Arend 1866-1868
B522 Jacobjen 1867-1942
B523 Arend 1869-1937
B524 Anna Catharina
B525 Jan
B526 Hendrikje
B527 Huitje
B528 Huitje
B529 Jantje
B530
B540 Stijntje
B550 Tettje
B551 Jelle
B560 Jelle
B570 Herberdina
B571 Grietje
B572 Geertruida
B573 Tibbe Hendrik
B574 Pieter Teunis
B575 Hendrik Jan
B576 Bethsy Kornelia
B577 Catrijntje Jantina
B578 Petronella Jacoba Maria
B579 Hendrik Jan
B580 Pieternelly Maaike
B581 Jan Willem Oebele
B590 Tibbe
B591 Jan
B595 Jantje
B596 Grietje
B600 Jan
B601 Sjoerd
B602 Frits
B603 Sijtze
B604 Sipke
B605 Jacob
B606 Joan Willem
B610 Annigje Breimer, geb. Schraard 27-1-1890
B611 Jacob
B612
B613
B614
B620
B630
B631
B632
B633
B634
B635
B636
B637
B638
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B650
B651
B652
B653
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B670
B671
B672
B673
B674
B675 Martha Alida Wilhelmina Breimer, geb. 's-Gravenhage 5-5-1945
B680 Willem