Esther


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 1

 1. wayehi bime ahasweros hu' ahasweros hammolek mehodu we'ad-kus seba we'esrim ume'a medina:
  En het was in de dagen van Ahasveros hij Ahasveros de regerende van India en tot NubiŽ zeven en twintig en honderd provincie/district.
  Het gebeurde in de dagen van Ahasveros Ė hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Cusj toe over honderdzevenentwintig gewesten.

 2. In de dagen die bij het zitten van de koning Ahasveros op troon van zijn koninkrijk dat in Susa de acropolis/burcht.
  In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat die in de burcht Susan was,

 3. in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van PerziŽ en MediŽ, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem,

 4. terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien, en de glansrijke luister van zijn grootheid, honderdtachtig dagen.

 5. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis.

 6. Wit linnen en blauwpurperen kleden waren met koorden van fijn linnen en roodpurperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaÔekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente.

 7. Men gaf te drinken uit gouden bekers, en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn, naar het vermogen van de koning.

 8. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 21  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 9

 1. 9v1


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Esther 10