EzechiŽl


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 1

 1. wayehi bislosim sana barebi'i bahamissa lahodes wa'ani betok-haggola al-nehar-kebar niptehu hassamayim wa'er'eh mar'ot elohim:
  In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.

 2. bahamissa

 3. hayoh

 4. wa'ere

 5. umittokah

 6. we'arba'a

 7. weraglehem

 8. widew

 9. hoberot

 10. udemut penehem

 11. upenehem

 12. we'is

 13. udemut

 14. wehahayyot

 15. wa'ere

 16. mar'eh ha'opannim uma'asehem

 17. al-arba'at rib'ehen belektam yeleku lo' yissabbu belektan:

 18. wegabbehen wegobah

 19. ubeleket hahayyot

 20. al aser yihyeh-ssam haru'h

 21. belektam yeleku

 22. udemut al-ra'se

 23. wetahat haraqi

 24. wa'esma et-qol

 25. wayehi-qol me'al

 26. umimma'al laraqi aser

 27. wa'ere

 28. kemar'eh
  Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 2

 1. wayyomer1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 101  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 131  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 141  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 151  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 161  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 17

 1. wayehi

 2. ben-adam1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 191  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 201  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 211  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 221  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 241  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 251  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 26

 1. wayehi

 2. ben-adam

 3. laken

 4. wesihatu

 5. mistah

 6. ubenoteha

 7. ki koh

 8. benotayik

 9. umehi
  En de slag/het gebeuk van

 10. missipat

 11. beparsot

 12. wesalelu

 13. wehisbatti

 14. unetattik

 15. koh

 16. weyaredu

 17. wenasu

 18. atta

 19. ki koh amar adonay yhwh betitti otak ir neherebet
  Car ainsi parle le Seigneur, l`…ternel: Quand je ferai de toi une ville dťserte, Comme les villes qui n`ont point d`habitants, Quand je ferai monter contre toi l`abÓme, Et que les grandes eaux te couvriront,

 20. wehoradtik et-yorede bor el-am olam wehosabtik be'eres tahtiyyot kohorabot meolam et-yorede bor lema'an lo tesibi wenatatti sebi be'eres hayyim:
  En/dan Ik zal u doen neerdalen met neerdalenden van kuil naar volk van oudheid en ik zal u doen wonen in aaarde onderste [plaatsen] als woestenijen sinds oudheid met neerdalenden van kuil opdat niet u zult bewonen/blijven en ik zal stellen sieraad in land van levende(n).
  Dan zal Ik u laten neerdalen met hen die in de kuil neerdalen, naar het volk van oude tijden af. Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn neergedaald, in de verwoeste plaatsen van weleer, zodat u niet bewoond wordt. En Ik zal het sieraad in het land van de levenden herstellen.
  When I shall bring thee down with them that descend into the pit, with the people of old time, and shall set thee in the low parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down to the pit, that thou be not inhabited; and I shall set glory in the land of the living;
  Je te prťcipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, Vers le peuple d`autrefois, Je te placerai dans les profondeurs de la terre, Dans les solitudes ťternelles, PrŤs de ceux qui sont descendus dans la fosse, Afin que tu ne sois plus habitťe; Et je rťserverai la gloire pour le pays des vivants.
  Und will dich hinunterstoŖen zu denen, die in die Grube gefahren sind, zu dem Volk der Toten. Ich will dich unter die Erde hinabstoŖen in die ewigen WŁsten zu denen, die in die Grube gefahren sind, auf daŖ niemand in dir wohne. Ich will dich, du Pršchtige im Lande der Lebendigen,
  et detraxero te cum his qui descendunt in lacum ad populum sempiternum; et collocavero te in terra novissima sicut solitudines veteres, cum his qui deducuntur in lacum, ut non habiteris; porro cum dedero gloriam in terra viventium:

 21. Je te rťduirai au nťant, et tu ne seras plus; On te cherchera, et l`on ne te trouvera plus jamais, Dit le Seigneur, l`…ternel.
  in nihilum redigam te, et non eris: et requisita non invenieris ultra in sempiternum, dicit Dominus Deus.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 271  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 281  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 291  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 301  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 31

 1. wayehi be'ahat esreh sana basselisi be'ehad lahodes haya debar-yhwh elay lemor:

 2. ben-adam emor

 3. hinneh

 4. mayim

 5. al-ken

 6. bis'apotayw

 7. wayyeyip

 8. arazim

 9. yapeh

 10. laken

 11. we'ettenehu

 12. wayyikretuhu

 13. al-mappalto

 14. lema'an aser lo-yigbehu beqomatam kol-ase-mayim welo-yittenu et-sammartam el-ben abotim welo-ya'amdu elehem begobham kol-sote mayim ki-kullam nittenu lammawet el-eres tahtit betok bene adam el-yorede bor:

 15. koh-amar adonay yhwh

 16. miqqol mappalto hir'asti goyim behoridi oto se'ola et-yorede bor wayyinnahamu be'eres tahtit kol-ase-eden mibhar wetob-lebanon kol-sote mayim:

 17. gam-hem itto yaredu se'ola el-halele-hareb uzero'o yasebu besillo betok goyim:

 18. 'el-mi damita kaka bekabod ubegodel ba'ase-eden wehuradta et-ase-eden el-eres tahtit betok arelim tiskab et-halele-hereb hu par-oh wekol-hamonoh ne'um adonay yhwh:


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 32

 1. wayehi

 2. ben-adam

 3. koh

 4. enetastika

 5. wenatatti

 6. wehisqeti

 7. wekisseti

 8. kol-meore

 9. wehikasti

 10. wahasimmoti

 11. ki

 12. beharbot

 13. weha'abadti

 14. 'az

 15. betitti

 16. qina

 17. wayehi

 18. ben-adam

 19. mimmi

 20. betok

 21. yedabberu-lo

 22. sam

 23. aser nittenu qibroteha beyarkete-bor wayehi qehalah sebibot qeburatah kullam halalim nopelim bahereb aser-natenu hittit be'eres hayyim:
  Die stelden haar graven in (de) uithoeken van (de) kuil en was haar vergadering rondom haar graf zij allen doorboorden/gesneuvelden gevallenen door het zwaard die stelden verschrikking in land van levenden.
  Zijn graven zijn gelegen in het diepst van de kuil, en zijn menigte ligt rondom zijn graf. Zij zijn allen gesneuveld, gevallen door het zwaard, zij die schrik teweegbrachten in het land van de levenden.
  Whose graves are set in the sides of the pit, and her company is round about her grave: all of them slain, fallen by the sword, which caused terror in the land of the living.
  Ses sťpulcres sont dans les profondeurs de la fosse, Et sa multitude est autour de son sťpulcre; Tous sont morts, sont tombťs par l`ťpťe; Eux qui rťpandaient la terreur dans le pays des vivants.
  Ihre Gršber sind tief in der Grube, und sein Volk liegt allenthalben umher begraben, die alle erschlagen und durchs Schwert gefallen sind, vor denen sich die ganze Welt fŁrchtete.
  Quorum data sunt sepulchra in novissimis laci, et facta est multitudo ejus per gyrum sepulchri ejus: universi interfecti, cadentesque gladio, qui dederant quondam formidinem in terra viventium.

 24. sam

 25. betok

 26. sam

 27. welo

 28. we'atta

 29. samma

 30. samma

 31. otam

 32. ki-natatti et-hettitiw be'eres hayyim wehuskab betok arelim et-halele-hereb par'oh wekol-hamonoh ne'um adonay yhwh:
  Want Ik /stelde mijn/zijn verschrikking


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 331  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 341  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 351  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 361  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 37

 1. hayeta alay yad-yhwh wayyosi'eni beru'h yhwh wayeniheni betok habbiq'a wehi mele'a asamot:

 2. wahe'ebirani alehem sabib sabib wehinneh rabbot me'od al-pene habbiq'a wehinneh yebesot meod:

 3. wayyomer elay ben-adam hatihyena ha'asamot ha'elleh wa'omar adonay yhwh atta yadata:

 4. wayyomer elay hinnabe al-ha'asamot ha'elleh we'amarta alehem ha'asamot hayebesot sim'u debar-yhwh:

 5. koh amar adonay yhwh la'asamot ha'elleh hinneh ani mebi bakem ru'h wihyitem:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 381  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 391  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 401  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 411  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 421  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 431  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 441  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 451  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 461  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 47
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

EzechiŽl 48


 1. ule'elleh