© B Blommers

Genealogie
Hugo Holster


I
Hugo (Huygen),
tr.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaen Huygen, 1580-1645. landbouwer onder Waerthuijsen.
  vervolg II

II
Bastiaen Huygen (Holster), geb. ± 1580, overl. < 15-3-1645,
tr. (1)
Grietgen Pietersdochter Gulicker, overl. < 9-12-1625;

Bastiaen Huygen (Holster), 1580-,
tr. (2)
Van Veen (?)
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Hugo Bastiaens 1625-.
  vervolg III

III
Hugo Bastiaens Holster, geb. 1625, landbouwer; is meerderjarig 20-6-1646, tr. (1)
Theungen Cornelisdr van Roy, geb. 1625.

Hugo Bastiaens Holster, 1625-, otr. (2) Sprang 1-4-1655, tr. (2) Almkerk 18-4-1655
Jenneke Huyberts van Bergen.
Uit het 2e huwelijk:
 1. Bastiaen Huygen Holster, 1656-1687.
  vervolg IVa
 2. Joost Hugo Holster, 1658-1707.
  vervolg IVb
 3. Pieternella Holster, geb. 1660,
  tr. Hendrijck de Bruijn, Schout en Secretaris van Uitwijk; Collecteur der Verpondingen; Waarsman van de banne van Uitwijk; kerkmeester aldaar; Hoge Dijkheemraad van het land van Altena in 1685, 1686, 1681, 1692, 1695 en 1696. In de leenkamer van de Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek d.d. 26-9-1709 komt Hendrik voor als gewezen Schout en Secretaris van Uitwijk. Hij wordt in de acte beleend met 5 morgen land onder Uitwijk.
 4. Huybert Hugo Holster, 1667-1712.
  vervolg IVc
 5. Jenneke Holster, onmondig 10-12-1682, tr. 1687 Bastiaen Pieterszn Pellicaen.

IVa
Bastiaen Huygen Holster, geb. ± 1656, overl. ± 1687, landbouwer, tr. (1)
Aertie Marcelisdochter Ritmeester.
Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Bastiaens Holster, 1676-1700.
  vervolg Va
 2. Marcelis Holster, 1680-1753.
  vervolg Vb

Bastiaen Huygen Holster, 1656-1687, tr. (2)
Jenneke Zegersdochter Holleman, geb. ± 1663-1664, overl. ± 1727-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Hoster, geb. ± 1685, overl. < 27-1-1723, tr. 1713 Adriaen van Meerten, geb. ± 1687, overl. < 24-3-1733.

IVb
Joost Hugo Holster, geb. ± 1658, overl. < 9-6-1707, landbouwer, tr.
Ariaentje Petersdr. Timmers.
Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1682-1719.
  vervolg Vc
 2. Peeter Holster, 1683-1728.
  vervolg Vd
 3. Maria Joosten Holster, geb. Capelle ± 1685.
  otr. (1) Goudriaan 21-10-1703 Anthony Aerts Slaets, overl. < 1723;
  otr. (2) 1-2-1723 Jan Timmers, ged. 19-8-1691.
 4. Gerrit Holster, 1686-1777.
  vervolg Ve
 5. Jenneke Holster, geb. Capelle ± 1688,
  tr. (1) Almkerk 24-.-1712 Jacob van Herwijnen, op 26-6-1725 bode te Almkerk
  tr. (2) Jacob Irwin, herbergier
  tr. (3) 4-5-1752 Cornelis van der Stelt, huw.voorw.
 6. Marcelis Holster, 1690-1777.
  vervolg Vf

IVc

Huybert Hugo Holster, geb. ± 1667, overl. ± 1712. Heemraad en Schepen van Uitwijk; 1707-1709 Hoge Dijkheemraad van het land van Altena, tr. (1)
Josijna Cornelisdr. Bell, overl. < 1704.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, 1695-1728.
  vervolg Vg
 2. Hugo Holster, geb. ± 1696, overl. Emmikhoven, zomer 1746,
  tr. Almkerk 17-9-1745 Kuyndertje Pellecaen, geb. Almkerk 1698.
 3. Bastiaan Huyberts Holster, 1697-.
  vervolg Vh
 4. Dirk Holster, geb. Uitwijk 11-9-1701.

Huybert Hugo Holster, 1667-1712, tr. (2) Goudriaan 27-4-1704
Maria Aertsdr. Slaets, overl. ± 1766.
Uit dit huwelijk:
 1. Aart Holster, ged. Uitwijk 23-6-1706.
 2. Josijna Holster, ged. Uitwijk 12-2-1708.
 3. Josijna Holster, ged. Uitwijk 6-1-1709, overl. Uitwijk 26-5-1774, tr. Almkerk 5-2-1735 Gijsbert Christiaanszn. Verzijll.

Va
Hugo Bastiaens Holster, geb. Dussen ± 1676, overl. Dussen Muilkerk 9-6-1700, tr. Dussen 6-7-1698
Johanna Pietersdr. van Giessendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Aertie Holster, ged. Dussen 26-4-1699, overl. < 1755.
 2. Huyg Holster, ged. Almkerk 12-12-1700, ong. overl. Veen 16-11-1776.

Vb
Marcelis Holster, geb. ± 1680, overl. Capelle 3-8-1753, tr. Vrijhoeve Capelle 19-3-1700
Cornelia Zegersdr. de Graaf, ged. Capelle 26-4-1676, overl. Capelle 21-3-1742.
Uit dit huwelijk:
 1. Aertje Holster, ged. Capelle 3-3-1701.
 2. Johanna Holster, ged. Waspik 15-7-1703.
 3. Jenneke Holster, ged. Capelle 15-2-1705, tr. Daniel Vos.
 4. Catharina Holster, ged. Capelle 24-4-1707, overl. < 15-12-1749, tr. Huybert Pellecaen, overl. > 15-12-1749.
 5. Bastiaen Holster, 1709-1783.
  vervolg VIa
 6. Johanna Holster, ged. Capelle 26-4-1711.
 7. Geertrui Holster, geb. Capelle 26-3-1713.
 8. Zeger Holster, ged. Capelle 7-2-1717.

Vc
Hugo Joosten Holster, ged. Capelle 8-3-1682, begr. Amsterdam 5-1-1719, tr. (1) Amsterdam 21-4-1708
Elisabeth Stevense, geb. Eijbergen ± 1678, overl. Amsterdam < 1712.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Holster, ged. Amsterdam 3-3-1709, begr. Amsterdam 1-8-1711.
 2. Aeltje Holster, ged. Amsterdam 18-8-1710, begr. Amsterdam 28-2-1714.

Hugo Joosten Holster, 1682-1719, tr. (2) Amsterdam 9-9-1712
Bartha Kannegieter, geb. Zwolle, begr. Amsterdam 18-10-1727.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1713-1780.
  vervolg VIb
 2. Adrianes Holster, ged. Amsterdam 28-12-1715, begr. Amsterdam 25-2-1716.

Vd
Peeter Joosten Holster, geb. Capelle ± 1683, overl. < 26-11-1728, tr.
Cornelia Groenevelt, geb. ± 1690, overl. < 26-11-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1712-1755.
  vervolg VIc
 2. Jan Holster, ged. Almkerk 11-2-1714, overl. < 1717.
 3. Dingena Holster, ged. Almkerk 19-5-1715, tr. Lisse 14-11-1756 Jacob van de Jagt.
 4. Adriana Holster, ged. Almkerk 26-7-1716, overl. < 1718.
 5. Jan Holster, ged. Almkerk 5-8-1717, overl. < 1724.
 6. Adriana Holster, ged. Almkerk 25-9-1718, tr. Almkerk Nederduits Gereformeerd 13-9-1739 Pieter Empelmans.
 7. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 18-2-1720, overl. < 1721.
 8. Bastiaan Holster 1721-1776.
  vervolg VId
 9. Jan Holster, ged. Almkerk 5-3-1724.
 10. Beerend Holster, ged. Almkerk 13-10-1726.

Ve
Gerrit Joosten Holster, geb. Capelle ± 1686, overl. Almkerk 5-4-1777, tr. 1719
Johanna Maria Jungerius.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Almkerk 23-6-1720, overl. < 1727.
 2. Aletta Holster, ged. Almkerk 30-5-1723, tr. Schalk Nieuwenhuizen.
 3. Adriana Holster, ged. Almkerk 17-12-1724, overl. < 5-12-1792, tr. Goudriaan 24-7-1749 Antonie Timmers, ged. Goudriaan 14-3-1723.
 4. Maria Holster, ged. Almkerk 9-2-1727.
 5. Aert Holster, ged. Almkerk 30-1-1729.
 6. Pieternella Holster, ged. Almkerk 26-11-1730.
 7. Joost Holster, ged. Almkerk 1-6-1732.

Vf
Marcelis Joosten Holster, geb. Capelle ± 1690, overl. aang. Almkerk 13-11-1777, tr. Almkerk 11-5-1721
Lijsbeth Otto van Wageningen,
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1722-1800.
  vervolg VIe
 2. Leijntje Holster, ged. Almkerk 6-2-1724.
 3. Otto Holster, ged. Almkerk 9-2-1727, overl. < 1730.
 4. Otto Holster, ged. Almkerk 5-2-1730, begr. Almkerk 21-6-1734.
 5. Adriaan Holster, ged. Almkerk 22-2-1733.
 6. Otto Holster, ged. Almkerk 30-12-1736.

Vg
Cornelis Holster, geb. Capelle ± 1695, overl. < 27-3-1728, tr. (1)
Maijke Groenevelt, ged. ± 1720. {dr. van Jan Groenevelt en Dingetje Cornsdr. Sacht} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Huybert Holster, ged. Almkerk 1-6-1718.
 2. Josijna Holster, ged. Almkerk 19-2-1719, overl. < 1-2-1720.

Cornelis Holster, 1695-1728, tr. (2)
Apolonia Otto Walraven.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Josijna Holster, ged. Almkerk 6-4-1721, overl. < 1725.
 2. Oth Holster 1722-.
  vervolg VIf
 3. Hugo Holster, ged. Almkerk 24-10-1723, overl. Almkerk < 12-8-1746. Op 12-8-1746 vindt te Almkerk de taxatie plaats van zijn landerijen in de Nieuwe Doorn na zijn overlijden zonder wettelijke descendenten
 4. Josijna Holster, ged. Almkerk 10-3-1725, overl. Werkendam 15-6-1804, tr. Werkendam 7-6-1749 Pieter Kuijck, ged. Werkendam 11-6-1723, overl. Werkendam 3-2-1792.
 5. Bastiaan Holster 1726-.
 6. Cornelis Holster, ged. 25-12-1727, overl. < 1728.

Vh
Bastiaan Huyberts Holster, geb. ± 1697, tr. Almkerk 7-6-1725
Clasina Adriaensdr. de Jong weduwe van Joost Uppel.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 21-4-1726.

VIa
Bastiaen Holster, geb. Capelle 24-2-1709, overl. Raamsdonk 26-6-1783, tr. Waspik 13-5-1738
Cornelia Dolk, geb. Waspik, ged. Raamsdonk 3-5-1716, overl. 19-4-1763. {dr. van Adriaan Dolk en Adriaentje Timmermans} Uit dit huwelijk:
 1. Marselus Holster, geb. Raamsdonk 7-3-1739, overl. Raamsdonk 13-10-1758.
 2. Adriana Holster, geb. Raamsdonk 27-9-1740, tr. Jasper Vink.
 3. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 20-3-1742, tr. Hendrik de Groot.
 4. Johanna Jacoba Holster, geb. Raamsdonk 6-5-1744, overl. Raamsdonk 24-2-1752.
 5. Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 13-10-1746, overl. Raamsdonk 4-3-1752.
 6. Ardina Holster, geb. Raamsdonk 17-5-1750, overl. Raamsdonk 14-9-1752.
 7. Adriaan Holster 1752-1822.
  vervolg VIIa
 8. Bastiaan Holster 1755-1826.
  vervolg VIIb

VIb
Johannes Holster, geb. Amsterdam 9-8-1713, overl. Hellevoetsluis > 16-8-1780 maar < 19-10-1783, tr. (1) Amsterdam 28-10-1735
Barbara Batenburg, geb. Tiel 1714, overl. Hellevoetsluis 15-1-1763. {dr. van Jacobus Batenburg en Johanna Reynders, begr. Rotterdam 7-10-1776} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Jacob Holster, oppertimmerman bij de V.O.C.
 2. Bartha Holster, ged. Hellevoetsluis 29-6-1738, overl. Delft 26-10-1819, begr. Delft 30-10-1819, tr. Jacobus Visser.
 3. Hugo Holster 1740-1811.
  vervolg VIIc
 4. Hendrina Holster, ged. Hellevoetsluis 28-11-1742, overl. aang. Hellevoetsluis 26-1-1743.
 5. Jacoba Holster, ged. Hellevoetsluis 5-7-1744, overl. < 1771.
 6. Heyndericus (Hendrik) Holster, 1752-1801.
  vervolg VIId

Johannes Holster 1713-1780, otr. (2) Hellevoetsluis 28-6-1763, tr. (2) Rotterdam 31-7-1763 Pieternella Vermeulen, overl. Hellevoetsluis 16-12-1779.
VIc
Joost Holster, ged. Almkerk 27-5-1712, overl. Almkerk < 16-4-1755, tr. Almkerk 6-7-1738
Johanna Schaap.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, ged. Almkerk 27-6-1739.
 2. Maria Holster, ged. Almkerk 28-12-1740.
 3. Peter Holster, 1742-1820.
  vervolg VIIe
 4. Dirk Holster, 1745-1807.
  vervolg VIIf
 5. Jan Holster, ged. Almkerk 20-11-1747.
 6. Adriana Holster, ged. Almkerk 4-8-1748.
 7. Aart Holster, 1750-.
  vervolg VIIg
 8. Adriana Holster, ged. Almkerk 23-11-1752.

VId
Bastiaan Holster, ged. Almkerk 27-7-1721, overl. Giessen 26-1-1776, tr. Andel 12-7-1774
Anna Nieuwenhuizen, ged. Andel 28-1-1720. {dr. van Teunis Hendrikse Nieuwenhuizen en Helena Bax} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Holster, ged. Giessen 4-4-1745, tr. Giessen 21-11-1783 Gaarder trouwboek 1781-1785 Teuntje Bouwman, geb. Rijswijk.
 2. Lena Holster, ged. Giessen 8-1-1747.
 3. Lena Holster, ged. Giessen 4-2-1748, overl. Giessen 21-6-1780.
 4. Teunis Holster, 1750-1802.
  vervolg VIIh
 5. Adrianus Holster, 1754-1805.
  vervolg VIIi
 6. Gerrit Bax Holster, 1757-1819.
  vervolg VIIj
 7. Kornelia Holster, ged. Giessen 6-6-1762.

VIe
Joost Holster, ged. Almkerk 18-1-1722, tr. Almkerk 27-5-1753 archief 8004 registratienummer 1
Adriana Jooste van de Coppel, overl. ± 1800.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Gerrit Holster, 1754-.
  vervolg VIIk
 2. Elisabeth Pruissen, geb. Werkendam 1752, ged. Werkendam 25-4-1756, overl. De Werken en Sleeuwijk 11-9-1839, otr. Werkendam 4-10-1780 Willem van den Heuvel, ged. Werkendam 5-10-1749.
 3. Lena Holster, ged. Werkendam 18-11-1759.
 4. Lena Holster, ged. Werkendam 28-9-1765.

Akte van openbare verkoop door de erfgenamen van Adriana van de Koppel en Joost Holster aan Wouter Hanegraaff van een huis en erf staande nabij het 'Dorpsen Armehuis', 1801-1801."
VIf
Oth Holster, ged. Almkerk 17-5-1722, tr.
Johanna Wilhelmina Piggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Apollonia Holster, ged. Vrijhoeve Capelle 28-1-1749, tr. Johannis Oerlemans.
 2. Johannes Holster, ged. Vrijhoeve Capelle 5-10-1749.
 3. Johannes Holster, ged. Capelle 31-1-1751.
 4. Johannes Holster, ged. Capelle 11-11-1753.
 5. Willemijna Holster, ged. Capelle 25-1-1756.
 6. Cornelia Holster, ged. Capelle 3-9-1758, overl. Capelle 28-7-1817, tr. Gerrit van Peer, ged. Wijk.
 7. Josijna Holster, ged. Capelle 7-12-1760, tr. Jan Parts.
 8. Stijna Holster, ged. Capelle 27-11-1763.
 9. Cornelis Holster, 1769-.
  vervolg VIIl

VIg
Bastiaen Holster, geb. Almkerk 11-8-1726, tr. Zundert 1752
Johanna Piggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, ged. Cappelle 23-2-1754.
 2. Cornelis Holster, ged. Cappelle 19-2-1758.

VIIa
Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 10-9-1752, overl. Raamsdonk 30-11-1822, otr. 's-Grevelduin Capelle 13-7-1780, tr. 's-Grevelduin Capelle 30-7-1780
Adriana Janse Schaap, ged. 's-Grevelduin Capelle 12-6-1757, overl. Raamsdonk 24-5-1800. {dr. van Jan Schaap en Margaretha van Cleef} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 13-5-1781.
 2. Joannes Holster, 1783-1865.
  vervolg VIIIa
 3. Bastiaan Adriaan Holster, 1784-1858.
  vervolg VIIIb
 4. Adriaan Holster, 1786-1842.
  vervolg VIIIc
 5. Margrieta Holster, geb. Raamsdonk 19-10-1788, tr. Johannes Gerritse Knaap.
 6. Marcelis Holster, geb. Raamsdonk 26-9-1790, overl. Raamsdonk 3-6-1834.
 7. Joanna Holster, geb. Raamsdonk 17-2-1793, overl. Raamsdonk 13-3-1854, tr. Antonie Hagoort.
 8. Gerardus Holster, 1798-1863.
  vervolg VIIId

VIIb
Bastiaan Holster, Schepen en Heemraad van Raamsdonk 1791-1796 en Schout van Raamsdonk 1796-1801. geb. Raamsdonk 14-7-1755, overl. Raamsdonk 30-11-1826, tr. Raamsdonk 22-11-1778
Maria Gerritse Knaap, ged. Raamsdonk 2-12-1753, overl. Raamsdonk 31-3-1816. {dr. van Gerrit Adriaanszn Knaap en Geertruy Schouten} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, geb. Raamsdonk 13-1-1780, overl. Raamsdonk 25-12-1805.
 2. Geertrui Holster, geb. Raamsdonk 9-2-1782, overl. Raamsdonk 5-3-1817, tr. 1807 Gerrit Jacobuszn Knaap, geb. Raamsdonk 7-1780, overl. Raamsdonk 25-10-1821.
 3. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 13-10-1784, overl. Raamsdonk 19-3-1871, tr. Raamsdonk 1-10-1820 Cornelis Jansz. Knaap, geb. Raamsdonk 14-1-1780, overl. Raamsdonk 14-12-1857.
 4. Jacoba Maria Holster, geb. Raamsdonk 16-4-1787, overl. Raamsdonk 9-7-1836, tr. Raamsdonk 5-1826 Arend Stevenszn Huijsman, geb. Raamsdonk 27-12-1787, overl. Raamsdonk 1-2-1872.
 5. Adriana Holster, geb. Raamsdonk 12-5-1789, overl. Raamsdonk 11-10-1806.
 6. Gerrit Holster, geb. Raamsdonk 15-9-1791, overl. Raamsdonk 1-2-1792.
 7. Maria Jacoba Holster, geb. Raamsdonk 5-11-1792, overl. Raamsdonk 1-12-1793.
 8. Gerrit Holster, geb. Raamsdonk 8-8-1795, overl. Drongelen (verdronken) 17-8-1812.
 9. Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 18-4-1798, overl. Raamsdonk 17-6-1799.

VIIc
Hugo Holster, ged. Hellevoetsluis, overl. Delft 28-3-1811, otr. Delfshaven 8-2-1761, tr. Delfshaven 22-2-1761
Coletta IJzerman, geb. Delfshaven 9-1-1757. {dr. van Jan IJzerman en Jacoba de Zeeuw.} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, ged. Delfshaven 9-3-1764, overl. Delft 10-10-1806, otr. Delft 20-7-1782, tr. Delft 4-8-1782 Johan Christoph Kriegel, overl. < 1806.
 2. Barbera Holster, ged. Delfshaven 13-12-1767, overl. Delft 24-2-1837, otr. Delft 21-2-1789, tr. Delft 8-3-1789 Johann Frederik Grüter, geb. Johannesburg (Nassau-Dillenburg) 4-12-1759, overl. Delft 29-1-1825.
 3. Jan Holster, ged. Delft 13-5-1770.
 4. Alida Jacoba Clasina Holster, ged. Delft 14-11-1771, overl. Delft 12-6-1823, otr. Delft 30-1-1796, tr. Delft 7-2-1796 Johann Christian Liedlof, geb. Sömmerda (Saksen), overl. 1812-1813 tijdens de veldtocht naar Rusland.
 5. Johannis Jacobus Holster 1778-1821.
  vervolg VIIIe

VIId
Heyndericus (Hendrik) Holster, ged. Hellevoetsluis 13-8-1752, overl. Hooge Zwaluwe 31-8-1801, tr. 30-4-1775
Maria Wilhelmina Moria(an), ged. Dordrecht 9-12-1750, overl. Dordrecht 12-10-1817. {dr. van Johannes Moriaan en Pieternella Nieverwaart.} Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Johanna Holster, ged. Dordrecht 10-5-1778.
 2. Johannes Holster, ged. Dordrecht 25-10-1780.
 3. Hendrika Maria Wilhelmina Holster, geb. Dordrecht 28-11-1794, ged. Dordrecht 7-12-1794, overl. Dordrecht 29-12-1848,
  tr. (1) Dordrecht 15-6-1814 Frans van der Kaa;
  tr. (2) Dordrecht 23-2-1831 Adrianus van Berkel, geb. Dordrecht 1790

VIIe
Peter Holster, ged. Almkerk 18-11-1742, overl. De Werken 9-4-1820, otr. Woudrichem 29-6-1770, tr. Woudrichem 22-7-1770
Neeltje Schaap.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, 1770-1831.
  vervolg VIIIf
 2. Johannes Holster, 1773-1818.
  vervolg VIIIg
 3. Johanna Holster, ged. Woudrichem 28-8-1774, overl. Woudrichem 29-9-1778.
 4. Elizabeth Holster, ged. Woudrichem 2-2-1777, overl. 1854, tr. Almkerk 24-12-1819 (12/395) Corstiaan Jan Biesheuvel.
 5. Johanna Holster, ged. Woudrichem 5-9-1779.
 6. Jan Holster, ged. Woudrichem 15-7-1781, overl. Woudrichem 6-2-1783.
 7. Jan Holster, ged. Woudrichem 25-7-1784, overl. Woudrichem 20-8-1784.
 8. Dingena Holster, ged. Woudrichem 16-7-1786, overl. Woudrichem 29-3-1794.
 9. Jan Holster, ged. Woudrichem 12-7-1792.
 10. Adriana Holster, ged. Woudrichem 12-7-1792, overl. Woudrichem 27-10-1858, tr. Woudrichem 17-7-1813 Jan de Klerk

VIIf
Dirk Holster, ged. Almkerk 25-7-1745, overl. Strijen 1-6-1807, otr. (1) Strijen 4-3-1775
Pietertje Arijs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Strijen 27-8-1775.
 2. Johanna Holster, ged. Strijen 9-5-1779.

Dirk Holster 1745-1807, otr. (2) Strijen 13-9-1788
Neeltje van der Feest, geb. 's-Gravendeel ± 1762, overl. Strijen 25-12-1826.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Strijen 16-8-1789.
 2. Johanna Holster, ged. Strijen 2-7-1790, overl. Strijen 9-6-1849, tr. Strijen 21-3-1813 Teunis Jansz van 't Hof, ged. Numansdoorp 11-11-1787, overl. > 1849.
 3. Dirk Holster, 1794-1843.
  vervolg VIIIh
 4. Joost Holster, geb. Strijen 25-3-1797, ged. Strijen 2-4-1797, tr. Strijen Teuntje Noteboom, geb. 's-Gravendeel 20-2-1798, ged. 's-Gravendeel 25-2-1798.
 5. Pieter Holster, 1800-.
  vervolg VIIIi

VIIg
Aart Holster, geb. Almkerk 27-9-1750, tr. Nederduits Geeformeerd Almkerk 8-4-1781
Dingena Stal, geb. Drimmelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, ged. Almkerk 16-12-1781.
 2. Gerrit Holster, ged. Almkerk 26-9-1783.
 3. Joost Holster, ged. Almkerk 27-2-1785.

VIIh
Teunis Holster, ged. Giessen 4-10-1750, overl. Oude Tonge 22-12-1802, tr. (1) Oude Tonge 23-10-1774
Trijntje Jansdr. Hartman, begr. Oude Tonge 15-6-1776.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Oude-Tonge 22-2-1775, overl. < 1781

Teunis Holster 1750-1802, tr. (2) Oude Tonge 27-4-1778
Heijltje de Gast, geb. Dussen, begr. Oude Tonge 15-12-1784.
Uit dit huwelijk:
 1. Annetje Holster, ged. Oude Tonge 11-4-1779.
 2. Bastiaan Holster, 1781-1818.
  vervolg VIIIj
 3. Arie Holster, ged. Oude Tonge 11-4-1784, begr. Oude Tonge 21-11-1789.

Teunis Holster 1750-1802, tr. (3) Oude Tonge 11-10-1789
Apollonia van Rijkhuizen, ged. Oude Tonge 17-1-1769, begr. Oude Tonge 19-3-1803.
Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Holster, ged. Oude Tonge 31-10-1790.
 2. Roelof Holster, ged. Oude Tonge 25-11-1792, overl. Dirksland 12-12-1853.
 3. Annetje Holster, geb. Oude Tonge 6-1-1796, ged. Oude Tonge 13-1-1796.
 4. David Holster, 1797-<1849.
  vervolg VIIIk
 5. Annetje Holster, geb. Oude Tonge 27-10-1799, ged. Oude Tonge 28-10-1799, overl. Oude Tonge 21-5-1847, tr. Oude Tonge 18-5-1821 Wouter Dijkgraaf, geb. Oude Tonge 15-5-1800.

VIIi
Adrianus Holster, ged. Giessen 16-6-1754, overl. Strijen 26-2-1805, otr. Strijen 12-4-1782
Johanna Ro(od)bol.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, ged. Strijen 12-10-1783, overl. Strijen 26-12-1847, tr. Strijen 9-5-1815 Abraham van der Willigen, geb. Strijen 2-7-1787.
 2. Jannigje Holster, ged. Strijen 13-11-1785, otr. Strijen 22-2-1811, tr. Strijen 10-3-1811 Anthony Sintnicolaas.
 3. Bastiaan Holster, 1788-1849.
  vervolg VIIIl
 4. Willem Holster, ged. Strijen 5-5-1792, overl. Strijen 28-10-1819.
 5. Pieter Holster, ged. Strijen 27-9-1795.
 6. Sophia Holster, geb. Strijen 1798, ongehuwd overl. Oud-Beijerland 31-5-1851.

VIIj
Gerrit Baks Holster, ged. Giessen 13-2-1757, overl. Almkerk 9-5-1819, tr. Almkerk 15-5-1787
Jacomina Teuling, overl. Giessen 7-3-1823.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 15-1-1786.
 2. Johannis Holster, ged. Almkerk 15-1-1786.
 3. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 20-7-1788.
 4. Hilleke Johanna Holster, 1791-1839.
  vervolg VIIIm
 5. Anneke (Baks) Holster, ged. Almkerk 5-5-1793,
  tr. (1) Woudrichem 4-5-1815 Sebastiaan Pellekaan, geb. Woudrichem 29-5-1785.
  tr. (2) Woudrichem 19-5-1828 Jan van Hees, geb. Hedel 30-10-1774, een kind Hester, geb. Woudrichem 24-4-1828 is bij dit huwelijk geëcht.
  tr. (3) Woudrichem 19-5-1838 Joannes Mulderman, ged. Tholen 25-10-1805.
 6. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 22-5-1796, ongeh. overl. Almkerk 24-5-1824.

VIIk
Joost Gerrit Holster, ged. Werkendam 10-3-1754, otr. Werkendam 16-1-1782
Josina de Keijser. {dr. van Arie de Keijser en Neeltje de Grond} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, 1783-1858.
  vervolg VIIIn
 2. Neeltje Holster, 1785-.
  vervolg VIIIo
 3. Adriana Holster, ged. Werkendam 2-9-1787.
 4. Adriana Holster, ged. Werkendam 3-8-1788, overl. Rotterdam 1-2-1850, tr. Rotterdam 22-2-1815 Jacob Pronk.
 5. Arie Holster, ged. Werkendam 4-4-1791.
 6. Lena Holster, ged. Werkendam 15-7-1792.
 7. Lena Holster, ged. Werkendam 20-4-1800, overl. Werkendam 23-3-1876 (16/192), tr. Sleeuwijk 28-3-1824 Isaac Kieboom de Gelder, ged. Werkendam 17-8-1800.

VIIl
Cornelis Holster, geb. Capelle ± 1769, otr. 's Grevelduin-Capelle 25-4-1794, tr. 's Grevelduin-Capelle 11-5-1794
Cornelia Dolk.
Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Holster, ged. Capelle 4-9-1795, ged. Capelle 6-9-1795.
 2. Johanna Holster, 1797-.
  vervolg VIIIp
 3. Otto Holster, 1799-1875.
  vervolg VIIIq

VIIIa
Johannes Holster, ged. Raamsdonk 5-1-1783, overl. Akkrum 22-10-1865, tr. Akkrum 9-10-1814
Elizabeth Pieters Hoytema, geb. Akkrum 7-5-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Holster, geb. Akkrum 22-3-1815, overl. Utingeradeel 2-5-1833.
 2. Pieter Holster, 1817-1911.
  vervolg IXa
 3. Suster Johannes Holster, geb. Utingeradeel 14-9-1818, overl. Akkrum 17-7-1857, tr. 1837 Jelle Pieters Boonstra
 4. Adriana Holster, geb. Akkrum 11-8-1820, overl. Akkrum 19-12-1874, tr. 9-6-1838 Willem Jiskes Koopmans, geb. Akkrum 30-12-1816, overl. 22-8-1882.
 5. Elisabeth Holster, geb. Akkrum 11-12-1822, overl. Akkrum 2-4-1845, tr. Akkrum 4-6-1843 Sjouke Sjoukes Hylkema, geb. Akkrum 16-8-1820.
 6. Johannes Holster, geb. Akkrum 16-5-1825, overl. Utingeradeel 8-11-1826.

VIIIb
Bastiaan Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 15-10-1784, overl. Sint Oedenrode 23-8-1858, tr. (1) Hilvarenbeek 5-5-1816
Petronella Josina van Heusden, geb. Hilvarenbeek 23-7-1792, ged. Hilvarenbeek 29-7-1792, overl. 's-Hertogenbosch 26-7-1845. {dr. van ds. Jacob van Heusden en Wilhelmina Cornelia de Bruijn} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Bastiaan Holster, geb. 's-Hertogenbosch 19-5-1817, overl. 's-Hertogenbosch 5-7-1821.
 2. Jacoba Wilhelmina Holster, geb. 's-Hertogenbosch 10-7-1818, overl. 's-Gravenhage 17-3-1891, tr. 's-Hertogenbosch 25-6-1852 ds. Coert Hendrik van Dam, geb. Rotterdam 19-12-1808, overl. Baardwijk 4-5-1878 hulpprediker te Heerjansdam in 1841.
 3. Adriana Cornelia Holster, geb. 's-Hertogenbosch 25-12-1819, overl. Amsterdam 21-4-1852, tr. 's-Hertogenbosch 5-8-1845 ds. Theodorus Sanders jr., geb. Kortenhoef 26-10-1815, overl. Amsterdam 28-4-1881.
 4. Wilhelmina Petronella Holster, geb. 's-Hertogenbosch 11-11-1821, overl. 's-Hertogenbosch 18-11-1906.
 5. Cornelia Margaretha Holster, geb. 's-Hertogenbosch 15-2-1823, overl. Amsterdam 5-6-1910, tr. 's-Hertogenbosch 7-7-1847 Adrianus Johannes Korteweg, geb. Klundert 9-10-1820, overl. 's-Hertogenbosch 20-12-1888.
 6. Adriaan Bastiaan Holster, geb. 's-Hertogenbosch 7-7-1824, overl. Meurs (Dld.) 26-5-1848.
 7. Anton Johan Martini Holster, geb. 's-Hertogenbosch 23-2-1826, overl. 's-Hertogenbosch 7-12-1886.
 8. Adriana Maria Holster, geb. 's-Hertogenbosch 19-9-1827, overl. 's-Gravenhage 1-5-1908.
 9. Pieternella Bastiana Holster, geb. 's-Hertogenbosch 15-6-1829, overl. 's-Gravenhage 13-1-1915, tr. 's-Hertogenbosch 5-5-1854 Christophilius Hendricus ter Laag, geb. Leiden 24-4-1826, overl. 's-Hertogenbosch 15-10-1886.
 10. Bastiaan Jacob Holster, 1831-1920. doctor in de geneeskunde
  vervolg IXb

Bastiaan Adriaan Holster 1784-1858, tr. (2) Hilvarenbeek 11-8-1847
Johanna Cornelia van Heusden, geb. Hilvarenbeek, ged. Hilvarenbeek 8-1-1804, overl. Vught 4-9-1892.
VIIIc
Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 22-10-1786, overl. Middelburg 24-10-1842, tr. (1) Oostburg 18-8-1825
Elizabeth le Grand, geb. Oostburg 31-3-1796, ged. Oostburg 10-4-1796, overl. Middelburg 23-2-1833. {dr. van Pieter le Grand en Adriana Thienpont} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Magdalena Holster, geb. Hulst 11-12-1827, ongeh. overl. Middelburg 12-1-1910.
 2. Elizabeth Cornelia Holster, geb. Oostburg 13-7-1829, ongeh. overl. Middelburg 14-3-1883.
 3. Adriaan Gerardus Holster, geb. Middelburg 11-11-1830, overl. Middelburg 3-2-1831.
 4. Margrietha Johanna Holster, geb. Middelburg 15-12-1831, overl. Middelburg 1909.

Adriaan Holster 1786-1842, tr. (2) Oostburg 18-11-1835
Johanna de Ligny, geb. Oostburg 18-5-1815, overl. Middelburg 23-3-1903. {dr. van Johannes Abraham de Ligny en Magdalena Seckebolle} Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Pieternella Holster, geb. Oostburg 3-9-1836, overl. Middelburg 8-6-1901, tr. Middelburg 21-10-1868 Karel Meertens, geb. Middelburg 11-2-1836, overl. Middelburg 25-6-1893.
 2. Johanna Suzanna Holster, geb. Oostburg 6-4-1838, overl. Middelburg 12-9-1912.
 3. Martina Levina Holster, geb. Oostburg 31-3-1840, overl. Middelburg 8-2-1903.
 4. Maria Holster, geb. Middelburg 28-3-1842, overl. Middelburg 29-7-1856.

VIIId
Gerardus Holster, geb. Raamsdonk 14-7-1798, ged. Raamsdonk 15-7-1798, overl. Middelburg 25-12-1863, tr. Middelburg 22-12-1825
Martina Geertrui Feijts, geb. Middelburg 28-1-1804, overl. Middelburg 17-10-1857. {dr. van Martinus Feijts en Tannetje Hoek} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Clasina Holster, geb. Middelburg 10-1-1827, overl. Vlissingen 2-2-1895. akte 37
 2. Nicolaas Jacobus Holster, dood geb. Middelburg 13-9-1828.
 3. Geertrui Jacoba Holster, geb. Middelburg 16-1-1831, overl. 1-3-1857.
 4. Nicolaas Jacobus Holster, geb. Middelburg 15-7-1833, ongeh. overl. 23-3-1854.
 5. Adriaan Bastiaan Holster, 1836-1882.
  vervolg IXc
 6. Tanna Martina Holster, geb. Middelburg 5-1-1838, overl. Middelburg 18-8-1885.
 7. Gerardus Johannes Holster, geb. Middelburg 14-4-1840, ongehuwd overl. Middelburg 13-1-1869.
 8. Maria Jacoba Holster, geb. Middelburg 22-4-1842, overl. Vlissingen 10-12-1900, tr. 15-9-1869 Machiel Johannes Ketting, opzichter bij de spoorwegen, geb. Vlissingen 11-11-1836.
 9. Johanna Margaretha Holster, geb. Middelburg 11-6-1843, overl. Middelburg 10-4-1844.

VIIIe
Johannis Jacobus Holster, geb. Delft 8-7-1778, ged. Delft 12-7-1778, overl. Delft 22-5-1821, otr. Delft 3-8-1805, tr. Delft 18-8-1805
Clara Anna Goebeek, ged. Delft 26-6-17865, overl. Delft 5-3-1850.
Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1811-1859.
  vervolg IXd

VIIIf
Joost Holster, ged. Woudrichem 25-11-1770, begr. Woudrichem 2-10-1831, otr. Woudrichem 13-2-1801, tr. Woudrichem 1-3-1801
Cornelia Pellecaan, geb. 22-7-1764, overl. Woudrichem 25-7-1834. {dr. van Bastiaan Pellecaan en Adriaantje Verhagen} Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Holster, 1802-1873.
  vervolg IXe
 2. Adriana Holster, geb. Woudrichem 8-10-1803, ged. Woudrichem 16-10-1803, overl. Werkendam 24-12-1887, tr. Woudrichem 22-3-1832 Arie de Keizer, geb. Werkendam 8-10-1809.
 3. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 1-6-1806, overl. Woudrichem 3-9-1814.

VIIIg
Johannes Holster, ged. Woudrichem 31-1-1773, overl. Almkerk 18-6-1818, tr. Woudrichem 18-4-1811
Adriaantje Biesheuvel, geb. Oudendijk 27-10-1786, ged. Oudendijk 5-11-1786. {dr. van Barend Biesheuvel en Maaike van Drunen} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Woudrichem 20-6-1811, overl. Woudrichem 7-11-1811.
 2. Petrus Holster, 1812-1870.
  vervolg IXf
 3. Barend Holster, geb. Almkerk en Uitwijk 3-3-1815 akte 12, overl. Maastricht 23-9-1837.

VIIIh
Dirk Holster, geb. Strijen 14-1-1794, ged. Strijen 19-1-1794, overl. Strijen 20-10-1843, tr. Strijen 23-6-1816
Teuntje Jansdr. van 't Hof, geb. Numansdorp 17-8-1793. {dr. van Jan van 't Hof en Maria Overwater} Uit dit huwelijk:
 1. Jaapje Holster, geb. Strijen 9-2-1817, tr. Nieuw-Beijerland 18-5-1855 Kornelis Bisdom.
 2. Dirk Holster, geb. Strijen 6-11-1819, ongehuwd overl. Strijen 3-9-1850.
 3. levenloze zoon Holster, Strijen 17-6-1822.
 4. levenloze dochter Holster, Strijen 17-6-1822.

VIIIi
Pieter Holster, geb. Strijen 3-2-1800, ged. Strijen 9-2-1800, overl. Strijen 17-3-18.., tr. Strijen 7-9-1829
Geertje Johannesdr. Evegaard, geb. Ooltgensplaat 16-3-1793
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, 1828-.
  vervolg IXg
 2. Johanna Holster, geb. Strijen 26-10-1829, overl. Strijen 24-3-1831.
 3. Pieter Holster, geb. Strijen 27-11-1832, overl. Strijen 6-1-1834.
 4. Dirk Holster, geb. Strijen 13-6-1835.

VIIIj
Bastiaan Holster, ged. Oude Tonge 7-1-1781, overl. Melissant 2-2-1818, otr. Oude Tonge 11-9-1805, tr. Oude Tonge 20-9-1805
Neeltje van den Tol, geb. 1781, overl. Nieuwe Tonge 11-4-1853 akte 9. {dr. van Jan van den Tol en Lientje van Es} Uit dit huwelijk:
 1. Leentje Holster, geb. Oude Tonge 3-2-1805, ged. Oude Tonge 9-2-1805, tr. Nieuwe Tonge 26-6-1827 Aart van Dijk.
 2. Teunis Holster, geb. Oude Tonge 10-11-1817, ged. Oude Tonge 15-11-1807, overl. Dirksland 18-8-1816.
 3. Dingeman Holster, 1813-1862.
  vervolg IXh
 4. Arij Holster, 1815-1860.
  vervolg IXi
 5. Bastiaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1818, overl. Nieuwe Tonge 15-12-1821.

VIIIk
David Holster, geb. Oude Tonge 13-9-1797, ged. Oude Tonge 17-9-1797, otr. Dirksland 4-3-1821, tr. Dirksland 23-3-1821
Pieternella Molenaar, geb. Dirksland 20-9-1795, overl. Dirksland 29-6-1849. {dr. van Adrianus Molenaar en Jaapje van Die [Picate Piedie]} Uit dit huwelijk:
 1. Apollonia Holster, geb. Dirksland 3-5-1821, overl. Dirksland 11-3-1893, tr. Oude Tonge 30-3-1842 Jeremias van der Kreeke, overl. Herkingen 6-6-1811.
 2. Adrianus Holster, 1823-.
  vervolg IXj
 3. Beatrix Holster, geb. Dirksland 25-7-1825, overl. Dirksland 26-9-1864 akte 56, tr. Willem de Ruiter, overl. > 1864.
 4. Teunis Holster, geb. Dirksland 14-3-1829.
 5. Teunis Holster, 1831-1880.
  vervolg IXk
 6. Tomas Holster, geb. Dirksland 17-2-1834.
 7. Roelof Holster, 1835-1877.
  vervolg IXl
 8. Cornelis Holster, geb. Dirksland 12-8-1839, overl. als Kornelis, Dirksland 30-6-1849.

VIIIl
Bastiaan Holster, ged. Strijen 9-3-1788, overl. Strijen 16-6-1849, tr. (1) 23-7-1821
Sara (Lena) van der Burg, geb. Maasdam 15-10-1796. {dr. van Tobias van der Burg en Jannetje van der Kolk} Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter, Strijen 30-9-1821.

Bastiaan Holster 1788-1849, tr. (2) Strijen 27-9-1823
Adriana Appeldoorn, geb. Oud-Beijerland 1800, overl. Strijen 22-10-1852. {dr. van Joseph Appeldoorn en Christina Veldhuizen} Uit dit huwelijk:
 1. Christina Holster, 1824-1891.
  vervolg IXm
 2. Adrianus Holster, geb. Strijen 6-4-1829, overl. Strijen 6-4-1829.
 3. Jan Holster, 1830-1899.
  vervolg IXn
 4. Johanna Holster, geb. Strijen 25-6-1833 of 15-7-1832, tr. Papendrecht 26-7-1864 akte 13 Gijsbert Verweij, geb. Papendrecht 1-2-1825.

VIIIm
Hilleke Johanna Holster, ged. Almkerk 16-1-1791, overl. Woudrichem 16-1-1839, tr. Woudrichem 14-4-1827
Jan Struik, geb. Woudrichem 8-11-1778.
onecht kind:
 1. Jacomina, geb. 3-1824, overl. Almkerk 5-11-1824.

VIIIn
Joost Holster, ged. Werkendam 2-2-1783, overl. Werkendam 8-9-1858, tr.
Neeltje Potters, ged. Werkendam 20-8-1787. {dr. van Andries Potters en Fijke de Keijser} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Werkendam 21-6-1807.
 2. Joost Holster, 1810-1867.
  vervolg IXo
 3. Andries Holster, geb. Werkendam 5-12-1812, ged. Werkendam 16-12-1812, overl. Werkendam 8-5-1816.
 4. Andries Holster, 1816-1900.
  vervolg IXp
 5. Arie Holster, geb. Werkendam 5-7-1816 (?), ged. Werkendam 1-8-1816.
 6. Arie Holster 1819-1900.
  vervolg IXq
 7. Kommer Holster, geb. Werkendam 3-10-1821, ged. Werkendam 14-10-1821.
 8. levenloos kind, Werkendam 20-10-1823.
 9. Kommer Holster 1824-1888.
  vervolg IXr
 10. Johannes Holster 1825-.
  vervolg IXs
 11. Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 15-5-1827.
 12. Fijke Josina Holster 1831-1890.
  vervolg IXt

VIIIo

Neeltje Holster, ged. Werkendam 27-3-1785, tr. (1)
Johannes Vos.
onecht kind:
 1. Joosje, geb. Werkendam 4-12-1805.

tr. (2) Werkendam 22-11-1849 Matthijs van der Werken, geb. Werkendam 1785.

VIIIp
Johanna Holster, geb. Capelle 12-3-1797, ged. Capelle 19-3-1797.
onecht kinderen:
 1. Hendrik Holster 1826-1911.
  vervolg IXu
 2. Johannes Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 13-12-1826, overl. Leiden 26-6-1905, tr. Vlissingen 16-8-1854 Elisabeth van Loo, geb. Vlissingen 15-12-1835.

VIIIq
Otto Holster, geb. Capelle 1-3-1799, overl. Sprang 29-5-1875, otr. Sprang 20-4-1817, tr. Sprang 4-5-1817
Cornelia Maria van Beek, geb. Sprang 30-4-1797. {dr. van Michiel van Beek en Cornelia Kluitenaar} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Elisabeth Holster, geb. Sprang 2-8-1817, overl. Besoijen 31-5-1891, tr. Dirk Goedhart, geb. Besoijen 1-2-1815.
 2. Cornelis Holster 1819-1898.
  vervolg IXv
 3. Cornelia Holster, geb. Sprang 23-2-1822, overl. Capelle 7-5-1883, tr. Johannes van Peer.
 4. Johanna Holster, geb. Sprang 11-3-1824.
 5. Machiel Holster 1826-1895.
  vervolg IXw
 6. Willemina Holster, geb. Sprang 10-9-1829 (30/80), overl. Sprang 11-10-1859, tr. Sprang 9-5-1856 (1,43) Hendrik van Dongen, geb. Sprang 9-2-1823.
 7. Magielia Holster, geb. Sprang 24-3-1832, overl. Sprang 25-3-1832.
 8. Gielia Holster, geb. Sprang 9-10-1833, overl. Sprang 5-3-1900, tr. Sprang-Capelle 31-1-1859 Adriaan Vos, geb. Sprang 30-8-1833.

IXa
Pieter Holster, geb. Akkrum 22-1-1817, overl. Poppingawier 27-1-1911, tr. Akkrum 17-12-1837
Wikje Sjoukes Hylkema, geb. Akkrum 12-4-1817, overl. Poppingawier 3-5-1897. {dr. van Sjouke Hylkes Hylkema en Hotske Klases Müg} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1838-1890.
  vervolg Xa
 2. Hotske Holster, geb. Akkrum 11-3-1841, overl. Akkrum 30-10-1875 (a.106), tr. Akkrum 4-5-1862 Pieter Jans Hylkema, geb. Akkrum 2-11-1839, overl. Rauwerderhem 15-10-1920.
 3. Elizabeth Holster, geb. Akkrum 12-12-1843, overl. 18-4-1909, tr. Akkrum 26-5-1867 Fetze Willem Koopmans, geb. Akkrum 9-9-1843, overl. 10-4-1914.
 4. Janke Holster, geb. Akkrum 6-10-1846, overl. 's-Gravenhage 9-8-1890, tr. Ferwerderadeel 10-10-1872, akte 61/323; Douwe Kanon, geb. 4-3-1848, overl. 22-8-1921.
 5. Sjouke Holster 1849-.
  vervolg Xb
 6. Pieter Holster 1853-1915.
  vervolg Xc
 7. Adriaan Holster 1856-1939.
  vervolg Xd
 8. Hylke Holster 1858-1944.
  vervolg Xe

IXb
Bastiaan Jacob Holster, geb. 's-Hertogenbosch 30-4-1831, overl. Klundert 21-3-1920 akte 21 image 269, tr. (1) Klundert 24-4-1862
Elizabeth Ruijssenaers, geb. Zevenbergen 27-5-1824, overl. Klundert 19-5-1881 akte 28 image 347.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Adriaan Holster, geb. Klundert 26-8-1863, overl. Klundert 5-7-1881, begr. Klundert.
 2. Adriana Maria Holster, geb. Klundert 30-9-1864, overl. Overschie 2-2-1945.
 3. Petronella Josina Holster, geb. Klundert 21-8-1866, overl. Overschie 8-5-1945.

Bastiaan Jacob Holster, 1831-1920, tr. (2) Lochem 13-9-1888
Johanna Jacoba Lammers, geb. Amersfoort 15-9-1849, overl. Amsterdam 15-3-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Maria Holster, geb. Klundert 14-6-1891, overl. Breda 26-4-1963.

IXc
Adriaan Bastiaan Holster, geb. Middelburg 17-1-1836, overl. Middelburg 30-10-1882, tr. Middelburg 27-4-1864 akte 26
Pieternella Johanna Vroone, geb. Middelburg 12-7-1835, overl. 1-1-1907.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonara Willemina Holster, geb. Middelburg 21-3-1865, overl. Middelburg 12-8-1921 (163/697).
 2. Martina Geertruy Holster, geb. Middelburg 11-5-1867, overl. Middelburg 15-6-1962.
 3. Elizabeth Johanna Holster, geb. Middelburg 30-7-1869, overl. Middelburg 26-6-1953.
 4. Gerardus Johannes Holster, geb. Middelburg 14-12-1871, ongeh. overl. Middelburg 25-9-1891.
 5. Adriaan Bastiaan Holster, geb. Middelburg 21-8-1874 akte 307, overl. Maasland 26-9-1896.
 6. Nicolaas Jacobus Holster 1878-1945.
  vervolg Xf

IXd
Hugo Holster, geb. Delft 4-11-1811, overl. Delft 17-1-1859, tr. Delft 1-2-1832
Anna van den Bosch, geb. Delft 13-2-1809. {dr. van Jan van den Bosch en Johanna Christina van der Wildt} Uit dit huwelijk:
 1. Clara Anna Holster 1832-1905.
  vervolg Xg
 2. Jan Holster, geb. Delft 21-3-1834, tr. Delft 30-3-1887 Adriana Johanna Pieternella van Schoonhoven, overl. Rotterdam.
 3. Adriana Holster, geb. Delft 10-6-1836.
 4. Hugo Holster 1838-1916.
  vervolg Xh
 5. levenloos kind, Delft 1-10-1840.
 6. Johanna Christina Holster, geb. Delft 18-5-1843.
 7. levenloos kind, Delft 4-4-1844.
 8. Dirk Holster 1845-.
  vervolg Xi
 9. Willem Frederik Holster, geb. Delft 7-7-1847, overl. Delft 24-8-1850.
 10. Adrianus Holster 1849-1897.
  vervolg Xj
 11. Anna Holster, geb. Delft 4-5-1852, overl. Delft 21-9-1863.

IXe
Petrus Holster, ged. Woudrichem 24-7-1802, overl. Woudrichem 7-3-1873, tr. Woudrichem 12-12-1833
Anneke Versteeg, geb. Woudrichem 13-4-1808. {dr. van Wouter Versteeg en Teuntje Schriek} Uit dit huwelijk:
 1. Wouter Holster, geb. Woudrichem 26-2-1834, overl. De Werken 2-12-1889, tr. De Werken 22-4-1865 Maaike van Krugten, overl. De Werken en Sleeuwijk 4-7-1910 (30/158)
 2. Cornelia Josina Holster, geb. Woudrichem 17-1-1835, tr. Woudrichem 18-5-1861 Johannes van Hoven.
 3. Teuntje Holster, geb. Woudrichem 26-12-1836, tr. Woudrichem 28-1-1860 Herman van Andel, geb. Woudrichem 4-9-1833.
 4. Joostina Bastiana Holster, geb. Woudrichem 21-5-1838, tr. Woudrichem 19-4-1867 Willem Cornelis Kentie.
 5. Joost Holster 1839-1933.
  vervolg Xk
 6. Adriana Holster, geb. Woudrichem 14-1-1841, overl. Woudrichem 13-4-1852.
 7. Cornelia Holster, geb. Woudrichem 5-10-1843, overl. Woudrichem 7-10-1843.
 8. Cornelis Holster 1844-1928.
  vervolg Xl
 9. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 7-7-1848, overl. Woudrichem 6-1-1858.

IXf
Petrus Holster, geb. Almkerk 30-5-1812, overl. 16-11-1870, tr. 's-Gravenhage 13-8-1845
Maria (Margaretha) Stomp, geb. 's-Gravenhage 13-3-1816, overl. 's-Gravenhage 24-5-1898. {dr. van Coenraad Stomp en Johanna Jacoba Somerschoen} Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Pieter Coenraad Holster, 1845-1908.
  vervolg Xm
 2. Jacoba Pieternella Maria Holster, geb. 's-Gravenhage 15-8-1846, overl. Rotterdam 1-2-1927, tr. Rotterdam 5-8-1874 Pieter Christiaan Kalemink.
 3. Helena Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 11-9-1852, overl. 's-Gravenhage 29-4-1861.
 4. Adriana Holster, geb. 's-Gravenhage 10-11-1854, overl. 's-Gravenhage 28-10-1954, tr. 's-Gravenhage 26-3-1879 Barend Uges, geb. Assen 15-5-1852 (77/25), overl. 's-Gravenhage 4-3-1934.

IXg
Neeltje Holster, geb. Strijen 26-2-1828, noemt zich bij de geboorte van haar kind Romans
kind:
 1. Adriana, geb. Strijen 3-8-1853.

IXh
Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-8-1813, overl. Nieuwe Tonge 5-2-1862, tr. Nieuwe Tonge 1-6-1834
Jannetje van den Slik, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1812, overl. Nieuwe Tonge 16-8-1854. {dr. van Mattheus van den Slik en Elisabeth Breur} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1834, overl. Nieuwe Tonge 2-10-1895 akte 32, tr. Nieuwe Tonge 18-7-1865 of 14-7-1866 Jan Marinus Elenbaas.
 2. Mattheus Holster 1836-1887.
  vervolg Xn
 3. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-4-1839, overl. Nieuwe Tonge 21-10-1839.
 4. Jan Holster 1841-1916.
  vervolg Xo
 5. Elisabeth Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1844, overl. Nieuwe Tonge 6-9-1846.
 6. Bastiaan Holster 1847-1919.
  vervolg Xp
 7. Arij Holster 1851-.
  vervolg Xq

IXi
Arij Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-12-1815, overl. Nieuwe Tonge 3-12-1860, tr. Nieuwe Tonge 21-8-1836
Berbera Reedijk, geb. Dirksland 16-10-1816. {dr. van Jacob Reedijk en Adriaantje Poortvliet} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster 1837-1921.
  vervolg Xr
 2. Jacob Holster 1840-1917.
  vervolg Xs
 3. Jan Holscher, geb. Nieuwe Tonge 21-7-1844, overl. Nieuwe Tonge 2-11-1844.
 4. Jan Holster 1851-1895.
  vervolg Xt
 5. Leendert Holster 1853-.
  vervolg Xu

IXj
Adrianus Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-4-1823, tr. Dirksland 9-8-1850
Jacoba Koert, geb. Dirksland 29-1-1829 (7/498).
{dr. van Lodewijk Koert en Maatje Onte} Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Holster, geb. Dirksland 27-12-1850, overl. Dirksland 23-9-1854.
 2. David Holster, geb. Dirksland 20-10-1852.
 3. Lodewijk Cornelis Holster, geb. Dirksland 27-12-1854.
 4. Teunis Holster, geb. Dirksland 23-11-1855.
 5. Maatje Holster, geb. Dirksland 23-7-1857.
 6. Adrianus Holster, geb. Dirksland 23-7-1857, overl. Dirksland 12-8-1857.

IXk
Teunis Holster, geb. Dirksland 3-3-1831, overl. Nieuwe Tonge 25-4-1880, tr. Nieuwe Tonge 8-2-1861
Jannetje Kievit, geb. Nieuwe Tonge 29-4-1840. {dr. van Hendrik Kievit en Neeltje de Ruiter} Uit dit huwelijk:
 1. David Holster 1861-1943.
  vervolg Xv
 2. Neeltje Holster, geb. Dirksland 29-8-1863, begr. Vlaardingen 12-9-1904, tr. Nieuwe Tonge 27-6-1885 (8/39) Joost van Vliet, geb. Nieuwe Tonge 22-7-1861, overl. 19-8-1928 predikant cgk.
 3. Pieter Cornelis Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-4-1868 (22/110), overl. Nieuwe Tonge 11-4-1928, tr. Willemtje Faasse, geb. 14-9-1881, overl. 12-6-1954.
 4. Grieta Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-1-1871, overl. Nieuwe Tonge 5-12-1874 (76/111).

IXl
Roelof Holster, geb. Dirksland 22-11-1835, overl. Nieuwe Tonge 3-12-1877, tr. Nieuwe Tonge 11-2-1860
Arendje Gebuijs, geb. Nieuwe Tonge 3-10-1839. {dr. van Hendrik Gebuijs en Maatje Dubbeld} Uit dit huwelijk:
 1. David Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-1-1861, overl. Nieuwe Tonge 25-2-1862.
 2. David Holster 1862-.
  vervolg Xw
 3. Hendrik Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-3-1864.
 4. Pieternella Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-12-1865, tr. Passiac City (New Jersy) Krijn Poortvliet, geb. Dirksland 5-10-1859.
 5. Maatje Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-1-1868.
 6. Plona Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-3-1870.
 7. Adriaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-12-1871, overl. Nieuwe Tonge 26-10-1872.
 8. Adriaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-4-1873.
 9. Teunis Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-2-1877.

IXm
Christina Holster, geb. Strijen 11-1-1824, overl. 's-Gravendeel 1-3-1891, tr. 's-Gravendeel 15-4-1854
Willem van Wijk, geb. Sluipwijk 1802, overl. Dubbeldam 8-5-1891.
kind:
 1. Adriaantje Holster 1853-1937.
  vervolg Xx

IXn
Jan Holster, geb. Strijen 12-9-1830, overl. Rotterdam 28-8-1899, tr. (1)
Susanna Wilhelmina Westenburg, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 14-1-1865, overl. Rotterdam 23-3-1865.

Jan Holster 1830-1899, tr. (2) Rotterdam 23-11-1874
Adriana Maria van Loenen, geb. ± 1834.
IXo
Joost Holster, ged. Werkendam 4-3-1810, overl. Werkendam 29-10-1867, tr. Werkendam 30-9-1837
Pietje (Pieternella) Kapel. {dr. van Jacob Kapel en Geertrui Broeren} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. Werkendam 1-4-1838, ongeh. overl. Werkendam 19-4-1873.
 2. Geertruida Bastiana Holster, geb. Werkendam 4-4-1840.
 3. Bastiana Holster, geb. Werkendam 15-6-1841. 21/11
 4. Bastiaan Holster 1843-1972.
  vervolg Xy
 5. Neeltje Holster, geb. Werkendam 17-9-1849, tr. Werkendam 9-4-1874 Jacob Verdoorn, geb. De Werken 26-2-1839.
 6. Geertrui Holster, geb. Werkendam 9-9-1852, tr. Werkendam 9-7-1881 Hendrik Kuijl, geb. Gorinchem 7-12-1834.
 7. Jacob Arie Holster, geb. Werkendam 7-10-1855, overl. Werkendam 19-12-1855.
 8. Maartje Holster, geb. Werkendam 2-3-1858, tr. Werkendam 9-7-1881 Teunis van Burgel, geb. De Werken 8-1-1854.

IXp
Andries Holster, geb. Werkendam 15-6-1816, overl. Werkendam 3-7-1900, tr. De Werken 11-10-1840
Dirkje van Vark, geb. De Werken 9-11-1820. {dr. van Willem van Vark en Dirkje Detlijn} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. De Werken 12-3-1841.
 2. Willemina Holster, geb. De Werken 14-9-1842, overl. Werkendam 9-6-1901, tr. Werkendam 23-9-1876 (14/176-177) Paulus de Koning, geb. Werkendam 22-3-1849.
 3. Josina Holster, geb. De Werken 20-3-1844, overl. De Werken 10-9-1847.
 4. Andries Holster, geb. De Werken 6-1-1847, overl. De Werken 9-10-1847.
 5. Andries Holster 1850-1936.
  vervolg Xz
 6. Willem Holster, geb. De Werken 5-3-1852, overl. De Werken 11-8-1856.
 7. Josina Holster, geb. De Werken 2-11-1854, overl. Gorinchem 30-9-1933, tr. Gorinchem 23-12-1876 (82/271) Jan Johannes de Kloe, geb, Almkerk en Uitwijk ± 1851.
 8. Dirkje Holster, geb. De Werken 22-5-1858, overl. De Werken 8-4-1859.
 9. Dirkje Holster, geb. De Werken 19-11-1859, tr. Werkendam 30-10-1880 Marinus Visser, geb. De Werken 3-1-1856.

IXq
Arie Holster, geb. Werkendam 5-8-1819, overl. Werkendam 23-6-1905, tr. Heinenoord 23-3-1842
Maartje Trouw, geb. Heinenoord 2-3-1824. {dr. van Arie Trouw en Adriaantje de Graaf} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1844-1922.
  vervolg Xaa
 2. Arie Holster, geb. Werkendam 19-8-1851, tr. Neeske Paans.
 3. Adriaantje Holster, geb. Werkendam 30-10-1854, tr. Werkendam 5-1-1878 Hendricus Ippel, geb. de Werken 27-1-1852.
 4. Neeltje Holster, geb. Werkendam 29-8-1857, overl. Werkendam 21-9-1936, tr. Werkendam 25-3-1876 Hendrik Paans, geb. De Werken 17-9-1850, overl. 10-12-1918
 5. Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 31-1-1859, tr. Werkendam 21-3-1884 Johannes van der Werff, geb. Oude Tonge 2-11-1854.

IXr
Kommer Holster, geb. Werkendam 12-3-1824, overl. Amsterdam 30-1-1888, tr. (1) Heemstede 11-10-1854
Petronella Elisabeth Dekker, geb. Heemstede 12-4-1832, overl. Amsterdam 26-8-1859.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter Amsterdam 9-1-1857.
 2. levenloze zoon Amsterdam 15-12-1857.
 3. levenloze zoon Amsterdam 26-8-1858.

Kommer Holster 1824-1859, tr. (2) Amsterdam 23-5-1860 (85/456)
Gijsje Nonnekes, geb. Valkenburg (Zuid-Holland) 25-6-1830, overl. Valkenburg 20-10-1899. {dr. van Jacob Nonnekes en Kaatje van Egmond} Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Holster, geb. Amsterdam 8-6-1861, tr. Amsterdam 3-3-1886 Jan Cornelis van Wettum
 2. Joost Holster, geb. Amsterdam 25-10-1862, overl. Amsterdam 14-9-1865.
 3. Neeltje Holster 1864-1945.
  vervolg Xbb
 4. Joost Holster 1866-1945.
  vervolg Xcc
 5. Gijsje Holster, geb. Amsterdam 2-11-1868, overl. Amsterdam 17-6-1872.
 6. Jacob Holster 1871-1934.
  vervolg Xdd
 7. levenloze zoon Amsterdam 12-2-1876.

IXs
Johannes Holster, geb. Werkendam 2-2-1825, tr. Purmerend 5-10-1851
Grietje Ris, geb. Westzaan 6-9-1825.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. Purmerend 10-7-1852, overl. Alkemade 12-8-1854
 2. Joost Holster, geb. Alkemade 19-9-1854, overl. Velsen 8-10-1938, tr. Amsterdam 19-12-1878 Cornelia Hendrika Nuberg, geb. Den Helder 21-10-1858 overl. Velsen 9-5-1941.
 3. Grietje Holster, geb. Amsterdam 12-7-1857, overl. Amsterdam 28-1-1858.
 4. Johannes Simon Holster 1859-1939.
  vervolg Xee
 5. Grietje Cornelia Holster, geb. Amsterdam 24-5-1861, overl. Ermelo 6-11-1949.
 6. Neeltje Holster, geb. Amsterdam 16-10-1864, overl. Hilversum 25-1-1945, tr. Amsterdam 10-6-1886 Christiaan Karel Duller.
 7. Simon Holster 1867-1929.
  vervolg Xff
 8. Arie Holster, geb. Amsterdam 24-5-1870, overl. Amsterdam 1-2-1879.

IXt
Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 14-5-1831, overl. Amsterdam 11-1-1890.
kind:
 1. Martinus Holster, geb. in een aak te Akersloot 19-6-1849, overl. Werkendam 5-2-1850.

IXu
Hendrik Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 13-12-1826, overl. Haarlemmermeer 4-9-1911, tr. Waspik 8-4-1852 akte 3
Maria Boeser, geb. Waspik 28-3-1823, overl. Haarlemmermeer 4-5-1887.
{dr. van Adriaan Boeser en Willemina Kravels} Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Holster, geb. Waspik 6-9-1854, overl. Haarlemmermeer 1-9-1912.
 2. Johannes Holster, geb. Waspik 14-7-1855, ongeh. overl. Haarlem 2-10-1916. akte 864 image 684

IXv
Cornelis Holster, geb. Sprang 16-8-1819, overl. Sprang 29-11-1898, tr. Sprang 2-9-1841
Cornelia Wilhelmina Vos, geb. Sprang 29-10-1814, overl. Sprang 14-2-1887.
Uit dit huwelijk:
 1. Otto Holster, geb. Sprang 11-10-1841, overl. Sprang 7-11-1841.
 2. Otto Holster, geb. Sprang 19-4-1843, overl. Sprang 25-4-1843.
 3. Maurits Holster 1844-1905.
  vervolg Xgg
 4. Cornelia Maria Holster, geb. Sprang 9-5-1845, overl. Sprang 5-4-1915, tr. Sprang 5-6-1874 Cornelis Arnoldus Zwart.
 5. Otto Holster 1848-1912.
  vervolg Xhh
 6. Pieter Holster, geb. Sprang 11-1-1851, overl. Sprang 8-6-1853.
 7. Cornelis Michiel Holster, geb. Sprang 22-4-1853, overl. Sprang 10-5-1853.
 8. Pieter Holster 1854-1901.
  vervolg Xii
 9. Cornelis Holster 1858-1885.
  vervolg Xjj
 10. Marinus Holster 1862-1933.
  vervolg Xkk

IXw
Machiel Holster, geb. Sprang 1-12-1826, overl. Sprang 23-3-1895, tr. (1) Sprang 14-11-1851
Johanna van der Schans, geb. 13-3-1824.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Holster, geb. Sprang 27-12-1851, overl. Sprang 13-4-1921.
 2. Otto Holster, geb. Sprang 13-8-1853, overl. Sprang 26-11-1853.
 3. Cornelia Maria Holster, geb. Sprang 19-1-1855, overl. Sprang 18-6-1857.
 4. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 16-8-1858, overl. Sprang 9-5-1859.
 5. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 30-1-1860, overl. Sprang 30-1-1860.
 6. Johanna Cornelia Holster, geb. Sprang 21-11-1861, tr. Sprang 11-10-1883 Christoffel Jacobus van Uijthoven, geb. Sprang 6-10-1860.
 7. Otto Holster, geb. Sprang 16-11-1865, overl. Sprang 22-11-1865.

Machiel Holster 1826-1895, tr. (2) Sprang Kapelle 14-5-1870 akte 5
Hendrika Honcoop, geb. Vlijmen 31-5-1828,
Xa
Johannes Holster, geb. Akkrum 9-10-1838, overl. Akkrum 6-3-1890,
tr. 4-5-1862 Aukje Jelles Blauw, geb. Opsterland 10-9-1842, overl. Apeldoorn 29-11-1903. {dr. van Jelle Gerbens Blauw en Janna Gezina Riekeles van der Zee} Uit dit huwelijk:
 1. Wikje Holster, geb. Rottevalle 21-12-1863, overl. Tiel 9-11-1943, tr. Sneek 30-9-1896 Willem Haanstra, geb. Oosterwierum ± 1841.
 2. Jelle Gerben Holster 1867-1921.
  vervolg XIa

Xb
Sjouke Pieters Holster, geb. Akkrum 26-11-1849, tr. (1) 30-4-1873
Eerdje Folkerts de Boer, geb. 9-1854, overl. Birstum 24-1-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Johannes Holster, geb. Birstum 26-11-1874, overl. 1-11-1879.
 2. levenloze zoon, 24-9-1875.

tr. (2) Utingeradeel 13-12-1877
Baukje M. Engelsma.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcus Holster, geb. Utingeradeel 27-10-1878.
 2. Wikje Holster, geb. Birstum 24-11-1879.

Xc
Pieter Holster, geb. Akkrum 13-4-1853, overl. Boazum 14-2-1915, tr. Utingeradeel 13-5-1875 (11/294)
Anskjen Jelles Sybrandy, geb. Mantgum 18-3-1855, overl. Poppingawier 2-1-1913.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloze zoon, Akkrum 4-3-1876.
 2. Pieter Johannes Holster 1877-1961.
  vervolg XIb
 3. Jelle Pieters Holster 1887-1929.
  vervolg XIc

Xd
Adriaan Holster, geb. Akkrum 29-2-1856, overl. U.S.A. 10-9-1939, tr. (1) Akkrum 30-12-1875
Elizabeth Tjeerds Hofstra, geb. 5-1857, overl. (aan borstziekte) Wons 1-7-1878.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijmontje Holster, geb. Utingeradeel 11-2-1876.

Adriaan Holster 1856-1939, tr. (2) 1879
Kinke Koopmans.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter, Wijnaldum 8-7-1880, akte 85.
 2. Wikje Holster, geb. Wijnaldum 17-12-1882, akte 266, overl. Wijnaldum 31-1-1883 (23/9).
 3. zoon Holster, geb. Goënga 2-1-1885, overl. Orange Cilty 31-1-1889.
 4. Cynthia, geb. ± 1890.

Xe
Hylke Holster, geb. Akkrum 15-10-1858, overl. Sneek 31-12-1944, tr. Sexbierum 12-5-1881
Antje Koopmans, geb. Wijnaldum 15-4-1859, overl. Goënga 22-4-1897.
Uit dit huwelijk:
 1. Wikje Holster, geb. Akkrum 28-2-1882, overl. Sneek 24-11-1956, tr. Sneek 2-12-1911 Hotze D. Boersma, geb. Wymbritseradeel 24-5-1883, overl. Sneek 27-7-1960.
 2. Pieter Hylkes Holster, geb. Goënga (Utingeradeel) 2-2-1885, overl. Lyons 28-11-1918, begr. Offringawier.

Xf
Nicolaas Jacobus Holster, geb. Middelburg 28-1-1878, overl. Middelburg 31-8-1945, otr. (1) Vlissingen/Gouda 25-7-1901
Everdina Diderika van Ingen, geb. Gouda 13-12-1878, overl. Winschoten 28-12-1905.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Adriaan Bastiaan Holster 1902-1971.
  vervolg XId
 2. Karel Johan Holster, geb. Vlissingen 25-6-1903, kinderloos overl. Middelburg 15-12-1966, tr. Middelburg 10-5-1935 Maatje Dingemanse, geb. Middelburg 30-3-1906, overl. Middelburg 5-6-1963.

Nicolaas Jacobus Holster 1878-1945, tr. (2) 22-8-1913
Aaltje Hoekstra, geb. Alphen aan den Rijn 18-8-1891, overl. Middelburg 9-7-1974.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Nicolaas Jacobus Holster, geb. Windesheim (Zwollerkerspel) 26-5-1914, tr. Utrecht 6-3-1941 Maria Duijveman, geb. Utrecht 17-8-1913; geen kinderen.
 2. Janna Holster, geb. Zwollerkerspel 26-11-1915, overl. Harskamp 23-11-1917.
 3. Gerardus Johannes Holster 1918-.
  vervolg XIe
 4. Janna Leonora Holster, geb. Ede 18-5-1921, tr. Middelburg 4-12-1942 Willem Gerrit de Koning, geb. Middelburg 7-8-1920.

Xg
Clara Anna Holster, geb. Delft 12-4-1832, ongehuwd overl. 's-Gravenhage 17-4-1905.
Kind:
 1. Anna Holster, 1867-1950.
  vervolg XIf

Xh
Hugo Holster, geb. Delft 25-6-1838, overl. Delft 1916, tr. Delft 27-11-1867
Johanna Hendrina Moritz, geb. Delft ± 1846.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Holster, geb. Delft 12-11-1868, overl. Delft 5-5-1939, tr. Delft 15-5-1895 Cornelis Pieter Jan Lammens.
 2. Johanna Catharina Holster, geb. Delft 1-5-1870, overl. Delft 24-11-1951, tr. 's-Gravenhage 25-9-1907 Jan Willem Lodewijk Mackaaij, geb. Boxmeer 9-5-1877.
 3. Hugo Holster, 1872-1945.
  vervolg XIg
 4. Johan Hendrik Holster, 1875-1962.
  vervolg XIh
 5. Willemina Johanna Holster, geb. Delft 27-11-1877, overl. Delft 22-1-1878
 6. Jacoba Hendrica Holster, geb. Delft 11-10-1879, overl. Delft 22-7-1964, tr. Delft 31-5-1939 Marinus Eliza Mackaaij, geb. Sliedrecht 9-5-1870, overl. Delft 18-3-1941.
 7. Dirk Holster, geb. Delft 2-6-1882, overl. Delft 31-12-1883.
 8. Dirk Holster, geb. Delft 16-9-1884, overl. Delft 21-9-1884.
 9. Dirk Holster, geb. Delft 10-11-1885, overl. Delft 12-3-1891.
 10. Hendrina Catharina Holster, geb. Delft 18-12-1889, overl. Delft 25-5-1890.

Xi
Dirk Holster, geb. Delft 7-4-1845, tr. Delft 26-3-1873, huwelijk ontbonden Delft 12-4-1893,
Hendrina Catharina Moris.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Holster, geb. Delft 22-1-1874, overl. 's-Gravenhage 9-12-1901, tr. Delft 18-10-1893 Johannes Cornelis Ruijgrok
 2. Johan Hendrik Holster, 1881-1962.
  vervolg XIh

Xj
Adrianus Holster, geb. Delft 8-10-1849, overl. Delft 6-6-1897, tr. Delft 12-8-1885
Johanna Maria Kramer.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, Delft 13-8-1887.
 2. Johanna Maria Christina Holster, geb. Delft 12-11-1888, overl. Delft 15-2-1893.
 3. Anna Christina Holster, geb. Delft 28-4-1892, overl. Delft 10-11-1892.
 4. Johanna Maria Christina Holster, geb. Delft 16-11-1893; verhuisd naar Antwerpen 1-9-1923.

Xk
Joost Holster, geb. Woudrichem 15-11-1839, overl. Woudrichem 16-7-1933,
Maaike Schriek, geb. Woudrichem 6-11-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Anneke Holster, geb. Woudrichem 13-10-1871, overl. Woudrichem 17-6-1956, tr. Woudrichem 17-5-1899 IJsbrand van Straten, geb. Woudrichem 28-11-1866, overl. Woudrichem 15-11-1939.
 2. Adrigje Bastiana Holster, geb. Woudrichem 6-4-1874, overl. Andel 12-12-1954, begr. Giessen, tr. Woudrichem 19-9-1902 Arnoldus 't Hooft, geb. Giessen 18-8-1877, overl. 's-Hertogenbosch 18-5-1947.
 3. Peter Holster, geb. Woudrichem 24-4-1876, overl. Woudrichem 17-4-1882.
 4. Aart Bastiaan Hendrik Holster, 1878-1958.
  vervolg XIj
 5. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 7-6-1881, overl. 7-2-1947, tr. Woudrichem 22-12-1926 Johanna Kant, geb. Woudrichem 13-2-1889, overl. Woudrichem 3-1981.
 6. Elizabeth Holster, geb. Woudrichem 3-1-1884, overl. Woudrichem 11-8-1962, tr. Woudrichem 19-9-1923 Gerrit Cornelis van Hoven, geb. Woudrichem 13-1-1897, overl. Woudrichem 7-8-1926.
 7. Peter Holster, 1886-1930.
  vervolg XIk
 8. Wouter Holster, 1890-1978.
  vervolg XIk

Xl
Cornelis Holster, geb. Woudrichem 12-12-1844, overl. Gorinchem 15-3-1928, tr. Arkel 11-5-1877
Anneke Goes, geb. Arkel 30-10-1853 akte 20, overl. Arkel 11-11-1907.
{dr. van Teuniis Goes en Goverdina Versteeg} Uit dit huwelijk:
 1. Anneke Goverdina Holster, geb. Woudrichem 16-6-1878, overl. Gorinchem 7-3-1946, tr. Arkel 30-10-1907 Albertinus van Kersen, geb. Gorinchem 7-10-1884.
 2. Teuntje Petronella Holster, geb. Arkel 10-10-1880, overl. Ermelo 18-8-1955, tr. 28-10-1905 Gerhard Johan Colenbrander, geb. Wisch 18-3-1876, overl. Oudewater 2-7-1942.
 3. Petrus Adrianus Holster, 1881-1958.
  vervolg XIm
 4. Teunis Cornelis Holster, geb. Arkel 6-11-1884, overl. Arkel 20-5-1885.

Xm
Adrianus Pieter Coenraad Holster, geb. 's-Gravenhage 10-4-1845, overl. Utrecht 28-7-1908, tr. Baarn 1-5-1874 akte 9
Anthonia Brom, geb. Baarn 13-1-1850.
{dr. van Gerrit Willemse Brom en Steventje Riksen van de Glindt} Uit dit huwelijk:
 1. Steventje Maria Holster, geb. 's-Gravenhage 14-3-1875, overl. Utrecht 12-11-1875 (akte 1657 image 289).
 2. Adrianus Pieter Gerardus Holster, geb. Utrecht 4-11-1876 akte 2064, overl. Utrecht 23-6-1880.
 3. Steventje Maria Holster, geb. Utrecht 25-9-1878, overl. Eindhoven 22-6-1959, tr. Woensel 20-1-1920 (akte 8 image 1618) Cornelis Jacobus van Santen, geb. Voorschoten 14-1-1882, overl. Vught 24-4-1950.
 4. Wilhelmina Holster, geb. Utrecht 30-1-1882, overl. Breda 15-1-1962, tr. Amsterdam 31-8-1922 Gerrit Jacobs, geb. Amsterdam 23-11-1884, overl. Eindhoven 5-4-1943.
 5. Adrianus Pieter Coenraad Holster, 1888-1944.
  vervolg XIn

Xn
Mattheus Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-10-1836, overl. Nieuwe Tonge 26-4-1887, tr. Nieuwe Tonge 19-4-1861
Adriana Verhage, geb. Nieuwe Tonge 19-10-1839 akte 41.
{dr. van Pieter Verhage en Jannetje van Oudenaarde} Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-6-1862, tr. Nieuwe Tonge 5-5-1887 Willem Holleman, geb. Nieuwe Tonge.
 2. Pietertje Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-9-1864, overl. Nieuwe Tonge 21-4-1867.
 3. Pietertje Holster, geb. Nieuwe Tonge 31-10-1867
 4. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-12-1870, overl. Nieuwe Tonge 5-9-1871.
 5. levenloze dochter, Nieuwe Tonge 14-10-1872.
 6. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-2-1874, overl. Oud-Beijerland 6-9-1963, tr. Nieuwe Tonge 17-2-1899 Cornelis Knops, geb. Dirksland 12-2-1877, overl. Stad aan 't Haringvliet 2-5-1937.
 7. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-4-1878.

Xo
Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 23-10-1841, overl. Capelle aan de IJssel 29-12-1916, tr. Nieuwe Tonge 21-4-1865
Neeltje Wilhelmina van der Kroon, geb. Nieuwe Tonge 24-1-1841, overl. Schiedam 1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-9-1866, overl. Nieuwe Tonge 24-4-1867.
 2. Lijntje Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-4-1868, overl. Schiedam 27-10-1944, tr. Bertus Pols, geb. Capelle aan den IJssel 18-12-1869, overl. Schiedam 14-2-1943.
 3. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-9-1870, overl. Capelle aan den IJssel 19-8-1880.
 4. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-10-1871, overl. Nieuwe Tonge 26-12-1874
 5. levenloos kind Nieuwe Tonge 20-6-1874.
 6. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-1-1876, overl. Schiedam 3-2-1961, tr. Capelle aan den IJssel 12-10-1895 Hendrik Opschoor, geb. Schiedam 20-11-1870, overl. Delft 9-10-1939.
 7. Rijnia Neeltje Wilhelmina Holster, geb. Capelle aan den IJssel 1-3-1882, overl. Rotterdam 22-3-1961, tr. Capelle aan den IJssel 10-1-1903 Johannes de Reuver, geb. Schiedam 25-10-1879, overl. Vlaardingen 9-4-1929
 8. Dingeman Holster, 1883-1951.
  vervolg XIo

Xp
Bastiaan Holster, geb. Niieuwe Tonge 13-4-1847, overl. Nieuwe Tonge 20-8-1919, tr. Nieuwe Tonge 25-4-1873
Jannetje van der Vliet, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1838. {dr. van Johannes van der Vliet en Willemtje Hoogmoed} Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-10-1873, overl. Nieuwe Tonge 18-8-1874.
 2. Jannetje Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-11-1874, overl. Oude Tonge 25-3-1956.
 3. Willempje Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-12-1875, overl. Rotterdam 12-11-1943, tr. Nieuwe Tonge 11-3-1898 Cornelis Kievit, geb. Nieuwe Tonge 15-11-1872
 4. Dingeman Holster, 1877-1965.
  vervolg XIp
 5. Johannes Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-6-1880, overl. Nieuwe Tonge 23-5-1887.

Xq
Arij Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-3-1851, tr. Nieuwe Tonge 25-4-1873
Johanna Breur, geb. Nieuwe Tonge 27-2-1848. {dr. van Mattheus Breur en Arendje Zorge} Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-5-1874, overl. Nieuwe Tonge 16-8-1874.
 2. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-1-1876.
 3. Arendje Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-6-1877.
 4. Mattheus Daniel Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-7-1879 akte 32 image 335, overl. Nieuwe Tonge 7-4-1882.
 5. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1880 akte 47.
 6. Mattheus Daniel Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-11-1883.
 7. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-9-1885 akte 36.

Xr
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-3-1837, overl. Nieuwe Tonge 12-1-1921, tr. Nieuwe Tonge 4-5-1860
Maria van Prooijen, geb. Dirksland ± 1835, overl. Nieuwe Tonge 5-8-1915. {dr. van Aren van Prooijen en Willemina Ockenburg} Uit dit huwelijk:
 1. Aren Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-5-1861, overl. Nieuwe Tonge 30-11-1863.
 2. Arie Holster, geb. Sommelsdijk 30-12-1863, overl. Nieuwe Tonge 11-11-1864
 3. Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 5-5-1866, overl. Nieuwe Tonge 6-6-1912, tr. Willem Haanenberg.
 4. Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-6-1871, overl. Nieuwe Tonge 21-12-1896.
 5. Aren Holster, geb. Nieuwe Tonge 23-10-1874, overl. Nieuwe Tonge 30-3-1894.
 6. Leendert Holster, 1877-1964.
  vervolg XIq

Xs
Jacob Holster, geb. Nieuwe Tonge 10-2-1840, overl. Capelle aan den IJssel 29-6-1917, tr. Nieuwe Tonge 14-7-1864
Geertje Breesnee, geb. Melissant 4-10-1840, overl. Capelle aan den IJssel 4-10-1913.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1865-1915.
  vervolg XIr
 2. Willemina Dina Holster, geb. Dirksland 6-6-1866, overl. Gouda 29-1-1939, begr. Gouda, tr. Akerboom.
 3. Bastiaan Holster, 1867-1929.
  vervolg XIs
 4. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-1-1870, overl. Nieuwe Tonge 2-10-1872.
 5. Berbera Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-4-1871, overl. Nieuwe Tonge 25-4-1872.
 6. Jacob Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-4-1872, ongeh. overl. Keulen.
 7. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-10-1873, overl. Nieuwe Tonge 5-4-1875.
 8. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-1-1875, overl. Nieuwe Tonge 29-4-1875.
 9. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-3-1876, overl. Nieuwe Tonge 3-7-1876.
 10. Willem Holster, geb. Rotterdam 18-11-1877, overl. Rotterdam 7-11-1894.
 11. Jan Holster, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 2-5-1879, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 7-3-1880.
 12. Barbara Holster, geb. Capelle aan den IJssel 26-1-1882, overl. 's-Gravenhage 5-6-1960, begr. tr. Capelle aan den IJssel 5-3-1908 Johannes Rolloos, geb. Capelle aan den IJssel 1884.
 13. Jan Holster, 1887-1953.
  vervolg XIt

Xt
Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-8-1851, overl. Nieuwe Tonge 6-6-1895, tr. Nieuwe Tonge 29-4-1880
Martijntje van Driel, overl. Nieuwe Tonge 5-5-1934. {dr. van Abraham van Driel en Wilhelmina van Eesteren} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1887-1953.
  vervolg XIu
 2. Abraham Holster, 1881-1947.
  vervolg XIv
 3. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-1-1884, overl. Nieuwe Tonge 27-8-1884
 4. Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 28-5-1885, overl. Rotterdam 3-7-1966.
 5. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-5-1887, overl. Rotterdam 19-3-1955.
 6. Catharina Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1888, overl. Dirksland 9-2-1969, begr. Melissant, tr. Klink.
 7. Bastiaan Holster, 1880-1980.
  vervolg XIv
 8. Willempje Holster, geb. Nieuwe Tonge 30-9-1892, overl. Rotterdam 10-5-1916.
 9. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-10-1894, overl. Middelharnis 25-7-1979, begr., tr. Hendrik Kievit, geb. Nieuwe Tonge 12-11-1893.

Xu
Leendert Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-12-1853, tr. Nieuwe Tonge 4-5-1883
Johanna Hanenberg, geb. Sommelsdijk 9-11-1860. {dr. van Jan Hanenburg en Johanna Boluit} Uit dit huwelijk:
 1. Arij Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-6-1883.
 2. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-12-1884.
 3. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-1-1887.

Xv
David Holster, geb. Nieuwe Tonge 3-7-1861, overl. Rotterdam 29-8-1943, tr. Oude Tonge 6-4-1888
Maria Hoek, geb. Oude Tonge 10-2-1865, overl. Rotterdam 29-2-1944. {dr. van Johannis Hoek en Maria Reedijk} Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Johannes Holster, 1889-1973.
  vervolg XIx
 2. Maria Holster, geb. Vlaardingen 10-5-1891, overl. Vlaardingen 3-9-1948.
 3. Jannetje Holster, geb. Vlaardingen 3-8-1892, overl. Vaardingen 28-5-1893.
 4. Jannetje Lena Holster, geb. Vlaardingen 7-9-1893, begr. Vlaardingen 5-7-1915.
 5. Johanna Holster, geb. Vlaardingen 14-12-1894.
 6. Neeltje Holster, geb. Vlaardingen 17-4-1896, overl. Vlaardingen 16-1-1970.
 7. Johannes Pieter Holster, geb. Vlaardingen 9-11-1897, overl. Vlaardingen 27-11-1898.
 8. Johannes Pieter Holster, 1898-1979.
  vervolg XIy
 9. Margaretha Holster, geb. Vlaardingen 24-6-1900.
 10. Arie Holster, geb. Vlaardingen 12-12-1901, overl. Vlaardingen 2-8-1902.
 11. Arie Holster, geb. Vlaardingen 28-11-1902, overl. 5-4-1903.
 12. Arie Pieter Holster, 1903-1979.
  vervolg XIz
 13. Pieter Cornelis Holster, 1905-.
  vervolg XIaa
 14. David Holster, 1906-1963.
  vervolg XIbb
 15. Leendert Holster, 1910-.
  vervolg XIcc

Xw
David Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1862, tr. Nieuwe Tonge 10-3-1883
Niesje Hoogmoed, geb. Oude Tonge 18-10-1863. {dr. van Pieter Hoogmoed (1836-1922) en Cornelia van der Slik (1840-1913)} Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1883.
 2. Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-3-1885.
 3. Arendje Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-4-1887.

Xx
Adriaantje Holster, geb. Strijen 19-4-1853, overl. 's-Gravendeel 2-5-1937, tr. 's-Gravendeel 11-5-1878
Leendert Streefkerk, geb. 's-Gravendeel 9-6-1854, overl. 's-Gravendeel 19-3-1934.
kind:
 1. Neeltje Holster, geb. 's-Gravendeel 19-11-1875, overl. 's-Gravendeel 21-11-1875.

Xy
Bastiaan Holster, geb. Werkendam 7-12-1843 (6), overl. Werkewndam 21-1-1923 (5), tr. Werkendam 15-6-1872
Cornelia van der Stelt, geb. De Werken 6-4-1839. {dr. van Pieter van der Stelt en Maaike van Herwijnen} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. De Werken 26-7-1873, overl. De Werken 6-8-1873.
 2. Joost Holster, 1874-1961.
  vervolg XIdd
 3. Jan Pieter Holster, geb. Werkendam 24-9-1877, overl. Werkendam 30-10-1877.
 4. Pieter Holster, 1879-1969.
  vervolg XIee
 5. Maria Pieternella Holster, geb. Werkendam 17-9-1882, overl. Werkendam 10-7-1954, tr. Werkendam 29-8-1902 Jacob Jan van der Schuit, geb. 4-10-1876, overl. 31-10-1952, beiden begr. te Werkendam.

Xz
Andries Holster, geb. De Werken 1-2-1850, overl. De Werken 29-2-1936, tr. (1) Werkendam 30-6-1877
Janna van der Stelt, geb. De Werken 25-11-1852. {dr. van Pieter Ritmeester van der Stelt en Maaike van Herwijnen} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Holster, geb. Werkendam 6-3-1878, overl. Werkendam 27-9-1878.
 2. Andries Holster, geb. Werkendam 22-3-1879 (akte 29), overl Werkendam ± 1901, tr. Werkendam 19-10-1901 Bastiana Biesheuvel.
 3. Pieter Holster, geb. Werkendam 27-10-1880, overl. Werkendam 24-9-1881.
 4. Pieter Holster, geb. Werkendam 15-6-1882, overl. Werkendam 27-8-1886
 5. Willem Holster, geb. Werkendam 3-12-1883, overl. Werkendam 24-11-1884.
 6. Maaike Holster, geb. Werkendam 1-7-1885, overl. Werkendam 6-1-1887.
 7. Maaike Holster, geb. Werkendam 28-3-1887, overl. Dordrecht 8-11-1954.
 8. Dirkje Holster, geb. Werkendam 15-2-1889, overl. Werkendam 5-5-1889.
 9. Dirkje Holster, geb. Werkendam 13-1-1890, overl. Rotterdam 24-10-1939, tr. Werkendam 21-1-1911 Pieter Cornelis Hijstek, geb. De Werken en Sleeuwijk 18-2-1880.
 10. Pietje Holster, geb. Werkendam 2-6-1891, overl. Werkendam 12-12-1891.
 11. levenloze dochter, Werkendam 13-11-1893.
 12. levenloze dochter, Werkendam 27-8-1895.

Andries Holster, 1850-1936, tr. (2)
Pietronella Verschoor, geb. Emmikhoven 17-9-1867, overl. De Werken 12-2-1945. {dr. van Peter Verschoor en Antonia de Pender} Uit dit huwelijk:
 1. Pietronella Adriana Holster, geb. Werkendam 2-2-1897, overl. Werkendam 3-7-1897.
 2. Peter Holster, geb. Werkendam 16-2-1898, overl. Werkendam 6-3-1898.
 3. Peter Holster, 1899-1979.
  vervolg XIff
 4. Dirk Holster, 1901-1942.
  vervolg XIgg
 5. Pietronella Adriana Holster, geb. Werkendam 24-8-1902, ongeh. overl. Vught 5-12-1959.
 6. Willeminus Holster, geb. Werkendam 20-6-1905, Dordrecht 4-6-1943 Barendina Johanna Isendoorn, geb. Dordrecht 17-6-1910.
 7. Neeltje Holster, geb. Werkendam 15-8-1908.

Xaa

Joost Holster, geb. Heinenoord 4-9-1844, overl. Werkendam 14-8-1922, tr. Werkendam 18-6-1870
Cornelia de Jong, geb. De Werken 5-2-1846, overl. Werkendam 12-1-1928. {dr. van Cornelis de Jong en Dora van der Stelt} Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Holster, geb. Werkendam 17-9-1871, overl. Werkendam 22-2-1875.
 2. Cornelis Holster 1873-1964.
  vervolg XIhh
 3. Adriaantje Josina Holster, geb. Werkendam 8-1-1875.
 4. Maartje Holster, geb. Werkendam 16-2-1876, overl. Rotterdam 28-11-1932, tr. Werkendam 27-12-1901 Arie Stam, geb. Werkendam 11-10-1876, overl. Rotterdam 24-5-1918.
 5. Arie Holster 1877-1964.
  vervolg XIii
 6. Theodorus Holster, geb. Werkendam 29-10-1878, overl. Werkendam 10-2-1879.
 7. Theodora Holster, geb. Werkendam 30-3-1880, overl. Werkendam 10-11-1880.
 8. Theodorus Holster, geb. Werkendam 11-5-1881, overl. Werkendam 24-9-1881.
 9. levenloze dochter, Werkendam 9-4-1882.
 10. Theodorus Holster, geb. Kralingen 16-2-1883, overl. Ophemert 2-7-1883.
 11. Theodora Holster, geb. Werkendam 19-9-1885, overl. Werkendam 17-6-1970, tr. Werkendam 11-10-1907 Dammes de Kooter, geb. Werkendam 19-7-1885, overl. Werkendam 23-1-1970.
 12. Joost Holster 1888-1969.
  vervolg XIjj

Xbb
Neeltje Holster, geb. Amsterdam 7-2-1864, ongeh. overl. Amsterdam 15-8-1945.
Kind:
 1. Neeltje Holster, geb. Amsterdam 31-10-1891, overl. Rijswijk 3-5-1973, tr. Amsterdam 30-4-1914 Johannes van Lent, geb. Amsterdam 15-4-1888, overl. Amsterdam 20-7-1949.

Xcc
Joost Holster, geb. Amsterdam 31-5-1866, overl. 5-2-1945, tr. Amsterdam 18-2-1891 reg 3 folio 26, echtscheiding 23-4-1914
Cornelia Alberta Hes, geb. Amsterdam 28-2-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Lodewijk Holster 1894-1974.
  vervolg XIkk
 2. Jan Cornelis Holster 1895-1934.
  vervolg XIll
 3. Joost Holster, geb. Amsterdam 15-2-1898, tr. Culver City, Noord-Amerika, Jessica.
 4. Cornelia Johanna Holster, geb. Amsterdam 25-9-1899, overl. Amsterdam 26-1-1903.
 5. Jacob Holster, geb. Amsterdam 16-7-1901, overl. Amsterdam 1-12-1901.

Xdd
Jacob Holster, geb. Amsterdam 29-12-1871, tr. (1) Amsterdam 29-5-1895
Johanna Catharina Rog, geb. Amsterdam 20-8-1874, overl. Amsterdam 13-3-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinier Holster 1895-1969.
  vervolg XImm
 2. Jacob Holster, geb. Amsterdam 4-9-1897, overl. Delft 2-1-1919.
 3. Jan Cornelis Holster 1900-1967.
  vervolg XInn
 4. Willem Holster, geb. Amsterdam 4-9-1902, overl. Amsterdam 10-6-1904.
 5. Willem Hendrik Reinier Holster, geb. Amsterdam 9-4-1905, overl. Amsterdam 26-5-1905.
 6. Catharina Holster, geb. Amsterdam, overl. Utrecht 2-6-1964, tr. Utrecht 1-6-1932 Lukas Jacob Houttuin, geb. Amsterdam 18-10-1903, overl. Utrecht 8-5-1975.
 7. Johanna Catharina Holster, geb. Amsterdam 15-3-1909, tr. Amsterdam Jacobus Johannes Sichbertus Langendijk, geb. Amsterdam 6-5-1913.
 8. Willem Hendrik Reinier Holster 1911-.
  vervolg XIoo

Jacob Holster, 1871-, tr. (2) Amsterdam 30-7-1919
Grietje Booij, geb. Hoogeveen 19-10-1874, overl. Amsterdam 6-8-1953.
Xee
Johannes Simon Holster, geb. Amsterdam 28-1-1859, overl. Haarlem 29-12-1939, tr. Amsterdam 5-5-1880
Josephina Sophia Heuner, geb. Amsterdam 13-2-1942. {dr. van Antonius Mattheus Heuner en Sophia Oostermeijer} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1881-1955.
  vervolg XIpp
 2. Antonius Mattheus Holster 1882-1951.
  vervolg XIqq
 3. Arie Holster, geb. Haarlem 2-4-1884, kinderloos overl. Wageningen 22-12-1963, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20-10-1910, echtscheiding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 11-1-1927 Cornelia Alida Zomer.
 4. Joost Holster 1887-1966.
  vervolg XIrr
 5. Maria Sophia Holster, geb. Haarlem 2-10-1888, overl. Haarlem 21-4-1940 (598/375), tr. Haarlem 3-1-1917 Gustaaf Adolf Scharpff, geb. Haarlem 28-8-1889.
 6. Margaretha Holster, geb. Haarlem 27-10-1891, overl. Lochem 12-9-1971, tr. Purmerend 23-7-1942 Cornelis Rooker, geb. Haarlemmermeer 1-8-1883, overl. Purmerend 27-5-1945.
 7. Cornelia Hendrika Holster, geb. Haarlem 19-2-1894, overl. Zwolle 18-5-1975, tr. Haarlem 20-7-1916 Pieter Hartman, geb. Brielle 17-4-1890, overl. Zwolle 2-1-1980.
 8. Simon Holster, geb. Haarlem 5-4-1897, overl. Soerabaja 5-2-1940.
 9. Jelis Holster 1900-.
  vervolg XIss

Xff
Simon Holster, geb. Amsterdam 5-9-1867, overl. Amsterdam 19-4-1929, tr. (1)
Mettje Last, geb. Amsterdam 16-9-1876. {dr. van Solke Last en Isa Last} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Grietje Holster, geb. Utrecht 8-4-1896. akte 959/1261
 2. Isa Jacoba Holster, geb. Utrecht 8-4-1896. akte 960/1261
 3. Johannes Solke Holster 1897-1976.
  vervolg XItt
 4. Jacoba Maria Holster, geb. Utrecht 7-7-1898.
 5. Mettje Holster, geb. Utrecht 6-2-1900.
 6. Simon Holster 1904-1977.
  vervolg XIuu

Simon Holster 1867-1929, tr. (2)
Martha Trientje Oosterhuis, geb. Groningen 2-9-1883. {dr. van Lukas Johannes Oosterhuis (1837-) en Adriana van Diggelen} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Simon Marie Holster 1918-.
  vervolg XIvv
 2. Jacoba Maria Holster, geb. Amsterdam 3-6-1920, overl. 5-2-1997, begr. Harderwijk, tr. Amsterdam 10-12-1941 Gerardus van Bezooijen, geb. Rijswijk (Z.H) 11-12-1917, overl. 22-4-1989.
 3. Lucas Johannes Holster 1921-1972.
  vervolg XIww

Xgg
Maurits Holster, geb. 10-4-1844, overl. Sprang 6-1-1905 akte 1, tr.
Huiberdina van Os.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 5-1-1872, overl. Vrijhoeve Capelle 26-12-1872.
 2. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 21-7-1873, overl. Rotterdam 10-5-1943, tr. Sprang 8-8-1901 Frans van Harskamp, geb. Heusden 1-2-1876, overl. Rotterdam 27-12-1942.
 3. Maria Holster, geb. Capelle 1-5-1875, tr. Sprang 15-5-1902 Hendrik Jansen.
 4. Wouterina Holster, geb. Sprang 13-5-1877, overl. Heusden 24-1-1943, tr. Sprang 7-3-1901 Cornelis Schreuders, geb. Wijk 26-2-1875.
 5. Huiberdina Holster, geb. Sprang 8-9-1882, overl. Sprang 10-1-1883.
 6. Cornelis Holster, geb. Sprang 21-8-1887, overl. Sprang 15-6-1891.
 7. Huiberdina Maria Holster, geb. Sprang 15-8-1889, overl. Sprang 19-12-1918, tr. 13-11-1913 Cornelis Bastiaan Timmermans, geb. Waalwijk 10-9-1889.

Xhh
Otto Holster, geb. Sprang 12-3-1848, overl. Sprang 2-4-1912, tr. Sprang 21-5-1873
Josijna de Bie, geb. Sprang 14-10-1845.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 30-3-1874, overl. Sprang 13-8-1874.
 2. Jacobus Holster, geb. Sprang 26-5-1875, overl. Sprang 2-9-1875.
 3. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 11-8-1876.
 4. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 8-1-1878.
 5. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 13-6-1879, overl. Sprang 15-9-1879.
 6. Cornelis Holster, geb. Sprang 17-3-1881, overl. Sprang 11-1-1884.
 7. Jacobus Holster, geb. Sprang 8-4-1882, overl. Sprang 15-9-1882.
 8. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 24-1-1883, overl. Sprang 16-8-1890.
 9. Cornelis Holster, geb. Sprang 14-5-1885, overl. Sprang 19-9-1885
 10. Josijna Jacoba Holster, geb. Sprang 6-7-1888, overl. Sprang 1-9-1888.

Xii
Pieter Holster, geb. 13-11-1854, overl. Sprang 8-7-1901, tr. (1) Sprang 29-7-1881
Pieternella de Jong, geb. Sprang 15-4-1852, overl. Sprang 1-3-1882.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Cornelia Willemijna Pieternella Holster, geb. Sprang 16-2-1882, overl. Sprang 31-5-1890.

Pieter Holster, 1854-1901, tr. (2) 1-12-1882
Anthonia Adriana Egas, geb. Abcoude 21-2-1844, overl. Sprang 23-3-1891. {dr. van Klaas Egas en Cornelia Zondervan} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Cornelia Antonia Adriana Holster, geb. Sprang 31-3-1883, overl. Sprang 11-2-1884
 2. Cornelia Holster, geb. Sprang 14-2-1885, tr. 26-7-1905 Dirk van Vulpen, geb. Maarn.
 3. Clasina Dingena Holster, geb. Sprang 21-3-1886, overl. Waalwijk 19-2-1966.

Pieter Holster, 1854-1901, tr. (3) 19-11-1891
Petronella Maria Treffers, overl. 25-12-1927. {dr. van Klaas Egas en Cornelia Zondervan} Uit dit derde huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1895-.
  vervolg XIxx

Xjj
Cornelis Michiel Holster, geb. Sprang 18-1-1858, overl. Sprang 30-7-1885, tr. Capelle 31-1-1884
Maria Johanna Vaartmans, geb. Sprang 25-9-1863. {dr. van Johannes Hendrikus Vaartmans en Antonia Kuijt} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. Capelle 17-7-1884, overl. Capelle 15-4-1884.
 2. Cornelia Miechielia Holster, geb. Capelle 2-10-1885, overl. Gorinchem 14-10-1965, tr. Capelle 17-5-1906 Arie Jacobus Pouli, geb. Almkerk 17-12-1879, overl. Almerk 24-1-1959.

Xkk
Marinus Holster, geb. Sprang 21-5-1862, overl. 31-1-1933, tr. (1) Besoijen 10-5-1888
Clasina van der Hammen, geb. Besoijen 10-4-1864.

Marinus Holster, 1862-1933, tr. (2) Sprang 6-3-1897 Johanna Jacoba Antonia Groothuis, geb. Sprang ± 1868, overl. 21-10-1924. {dr. van Abraham Johannes Groothuis en Johanna Jacoba Hendrika Dorrenboom} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Abraham Holster, geb. Besoijen 11-4-1898, overl. Vught 6-2-1963, tr. Vught 31-10-1936 Adriana van Oers, geb. Waalwijk 26-8-1903.
 2. Johanna Jacoba Hendrika Holster, geb. Besoijen 2-10-1899 akte 47.
 3. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Besoijen 13-3-1903.
 4. Abraham Johannes Holster, geb. Besoijen 29-8-1905, overl. Amsterdam 19-10-1966, tr. 's-Gravenhage 2-12-1931 Keetje Knegje, geb. 's-Gravenhage 26-9-1905.

Marinus Holster, 1862-1933, tr. (3) Adriana Pieternella de Visser, geb. Zwaluwe 26-9-1875.
XIa
Jelle Gerben Holster, geb. Utingeradeel 14-3-1867, overl. Akkrum 21-9-1921, tr. Schoterland 30-8-1891
Antje Hornstra, geb. Opsterland 1-1-1870, overl. Akkrum 17-7-1962. {dr. van Rinke Jelle Hornstra en Trijntje Jans Bouwer} Uit dit huwelijk:
 1. Aukje Jelles Holster, geb. Aengwierden 10-12-1892, overl. Heerenveen 2-2-1972, tr. Utingeradeel 14-5-1914 Bonne Brouwer, geb. Schoterland 21-3-1887, overl. Heerenveen 23-7-1979.
 2. Trijntje Holster, geb. Lemsterland 30-8-1895, overl. Heerenveen 4-11-1947, tr. Utingeradeel 17-7-1919 Tjeerd Dijkstra, geb. Utingeradeel 14-12-1892.
 3. Wikje Holster, geb. Lemsterland 29-12-1898, tr. Schoterland 9-1-1922 Lieuwe Jan van Kampen, geb. Akkrum 7-6-1890, overl. Akkrum 12-6-1978.

XIb
Pieter Johannes Holster, geb. Akkrum 10-5-1877, overl. Boazum 19-5-1961, tr. Poppingawier 8-5-1902 (7/102)
Anneke Swierstra, geb. Beers 14-1-1877, overl. Leeuwarden 12-12-1962. {dr. van Sybren Sipkes Swierstra en Jouke Gerbens} Uit dit huwelijk:
 1. Joukje Holster, geb. Boazum 9-9-1903, tr. Mantgum 22-5-1929 Willem van Dijk, geb. Bozum; gemeente Littenseradeel 19-12-1902.
 2. Anskjen Holster, geb. Boazum 12-8-1915, tr. Mantgum 22-5-1914 Geert Krist, geb. Tijnje 19-8-1915?, overl. Franeker 26-10-1980.

XIc
Jelle Pieters (Charley) Holster, geb. Baarderadeel 24-6-1887, overl. Ringle, Wis (U.S.A) 15-1-1929, tr. Wausau, Wis (U.S.A.) 13-9-1915
Pietje Ansje (Francis) Hettinga, geb. Burgwerd 13-1-1891, overl. Ringle, Wis (U.S.A.) 8-6-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Anskjen Holster, geb. Ringle, Wis (U.S.A) 30-7-1916.
 2. Robert Holster 1920-.
  vervolg XIIa
 3. Peter Charles Holster 1927-.
  vervolg XIIb

XId
Adriaan Bastiaan Holster onderwijzer, geb. Vlissingen 19-5-1902, overl. Goes 17-1-1971, begr. Kruiningen, tr. Kortgene 22-5-1936 akte 4
Paulina Wilhelmina Noordhoek, geb. Kortgene 3-4-1916 akte 7. {dr. van Johannes Noordhoek en Neeltje Zuidijk} Uit dit huwelijk:
 1. Everdina Leonora Holster, geb. Kortgene 30-6-1939, tr. Rotterdam 3-8-1960 Jean Marie Stroek, geb. Rotterdam 16-3-1934.
 2. Petronella Wilhelmina Holster, geb. Kruiningen 25-6-1950.

XIe
Gerardus Johannes Holster, geb. Ede 25-8-1918, tr. Middelburg 6-9-1945
Jacoba Johanna le Duc, geb. Middelburg 18-11-1924. {dr. van Jacobus Johannes le Duc en Helena Johanna Breel} Uit dit huwelijk:
 1. Louise Antoinette Holster, geb. Makassar 3-8-1948.

XIf
Anna Holster, geb. 's-Gravenhage 16-2-1867, overl. Amsterdam 17-10-1950, tr. Rijswijk 4-5-1899
Christianus Petrus Kuijt, geb. Amsterdam 10-7-1859, overl. Amsterdam 11-2-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, 's-Gravenhage 30-1-1886.
 2. Leendert Holster 1887-1972.
  vervolg XIIc
 3. Clara Anna Holster, geb. 's-Gravenhage 15-11-1888, overl. Amsterdam 10-4-1934, tr. Karl Müller, geb. 1889, overl. Amsterdam 17-11-1934.
 4. Hendrik Pieter Holster, geb. 's-Gravenhage 29-3-1891, overl. 's-Gravenhage 7-4-1891.

XIg
Hugo Holster, geb. Delft 9-10-1872, overl. Amsterdam 24-5-1945, tr. Delft 17-6-1903
Maria Catharina van Leusden, geb. Delft 22-9-1876.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Hendrina Holster, geb. Delft 31-5-1904, ongehuwd.
 2. Karel Hugo Holster, geb. Delft 15-6-1906.
 3. Johan Hendrik Holster, geb. Delft 28-3-1908.
 4. Hugo Holster 1910-.
  vervolg XIId

XIh
Johan Hendrik Holster, geb. Delft 29-7-1875, overl. Amsterdam 4-8-1962, crematie Velsen 8-8-1962, otr. Amsterdam 16-7-1907, tr. Amsterdam 8-8-1907
Johanna Antoinetta Hillegonda van Oeffel, geb. Amsterdam 14-2-1884, overl. Amsterdam 21-11-1965, begr. Amsterdam Nieuwe Oosterbegraafplaats 25-11-1965. {dr. van Leonardus Marinus van Oeffel en Aafje Platvoet (1888-1977)} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Hendrina Holster, geb. Amsterdam 13-6-1908, tr. Amsterdam 23-10-1930 Herman Jan Koningsveld, geb. Amsterdam 27-7-1902, overl. Amsterdam 31-7-1977, crematie Amsterdam-Osdorp 4-8-1977.
 2. Leonardus Hendrik Holster 1910-.
  vervolg XIIe

XIi
Johan Hendrik Holster, geb. Delft 7-12-1913, overl. Rotterdam 7-12-1913, tr. Delft 6-10-1882
Alida de Boer, geb. Delft 6-10-1882.
Uit dit huwelijk:
 1. Alida Holster, geb. Delft 10-12-1903 akte 884.
 2. Dirk Holster, geb. Delft 3-10-1907, overl. Leiden 10-6-1909.

XIj
Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 5-6-1878, overl. Gorinchem 6-10-1958, tr. Woudrichem 6-10-1915
Barendina Willemina van Vugt, geb. Woudrichem 27-11-1885. {dr. van Cornelis van Vugt en Hendrina Cornelia Kentie} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1917-.
  vervolg XIIf
 2. Cornelis Holster 1919-.
  vervolg XIIg
 3. Hendrinus Cornelis Holster 1922-.
  vervolg XIIh

XIk
Peter Holster, geb. Woudrichem 15-6-1886, overl. 24-3-1930, tr. Vlissingen 20-5-1914
Anna Angelina Sterzenbach, geb. Vlissingen 8-8-1890. {dr. van Jacobus Franciscus Sterzenbach (1861-) en Maria Louisa van Maasbommel (1862-)} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1917-.
  vervolg XIIi

XIl
Wouter Holster, geb. Woudrichem 10-7-1890, overl. Woudrichem 22-4-1978, tr. Woudrichem 16-6-1921
Neeltje Pieternella Verhagen, geb. Hardinxveld 21-2-1893. {dr. van Pieter Verhagen (burgemeester van Woudrichem) en Neeltje van Eck} Uit dit huwelijk:
 1. Wouterina Neeltje Pieternella
 2. Maaike Joostina Neeltje Pieternella
 3. Joost Holster 1932-.
  vervolg XIIj

XIm
Petrus Adrianus Holster, geb. Arkel 18-12-1881, overl. Arkel 18-9-1958, tr. Hoog-Blokland 11-3-1909 akte 9
Aartje Slob, geb. Hoornaar 3-2-1885, overl. Stichting Bloemendaal Loosduinen 11-12-1968. {dr. van Wouter Slob en Aartje Wemmers} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1909-.
  vervolg XIIk
 2. Aartje Holster, geb. Arkel 18-3-1913, tr. 8-11-1975 W. de Weert.

XIn
Adrianus Pieter Coenraad Holster, geb. Utrecht 6-10-1888, overl. Apeldoorn 24-3-1944, tr. Utrecht 25-6-1914
Jacoba Gijsberta van der Plas, geb. Utrecht 6-4-1884, overl. Apeldoorn 23-9-1967.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Jacoba Holster, geb. Amersfoort 3-2-1915, overl. 27-1-1985, begr. Wenum Wiesel tr. Johannes Peters, geb. 29-3-1913, overl. 3-4-1985.
 2. Adrianus Gijsbertus Holster 1916-.
  vervolg XIIl
 3. Johannes Holster 1919-.
  vervolg XIIm

XIo

Dingeman Holster, geb. Capelle aan den IJssel 7-9-1883, overl. Capelle aan den IJssel 28-4-1951, tr. Capelle aan den IJssel 17-6-1911
Elisabeth Butter, geb. Krimpen aan den IJssel, overl. Capelle aan den IJssel 10-8-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Wilhelmina Holster, geb. Capelle aan den IJssel 28-3-1912, tr. Capelle aan den IJssel 22-12-1938 Marinus van Buuren, geb. Capelle aan den IJssel 28-5-1909.
 2. Sijgje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-1-1914, tr. Capelle aan den IJssel 26-3-1932 Teunis Ooms, geb. Hardinxveld 9-5-1897, overl. Rotterdam 23-11-1969.
 3. Jan Holster 1915-.
  vervolg XIIn
 4. Huibertje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 18-10-1916, overl. 16-1-2004, tr. Capelle aan den IJssel 15-2-1936 Pieter de Kogel, geb. Krimpen aan den IJssel 3-8-1908.
 5. Lijntje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 29-9-1918, overl. Krimpen aan den IJssel 20-11-2010, tr. Capelle aan den IJssel 26-2-1942 Pieter Vogelenzang de Jong, geb. Krimpen aan den IJssel 27-1-1918, overl. 2-9-1997, begr. Krimpen aan den IJssel.
 6. Johannes Holster 1915-.
  vervolg XIIo
 7. Jannetje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 29-5-1921, tr. Capelle aan den IJssel 17-9-1949 Arie Hoogendoorn, geb. Moordrecht 14-3-1921.
 8. Helena Maria Holster, geb. Capelle aan den IJssel 15-3-1924, tr. Capelle aan den IJssel 2-12-1948 Jan Willem de Jong, geb. Alphen aan den Rijn 21-7-1916.
 9. Reinia Holster, geb. Capelle aan den IJssel 3-7-1926, tr. Krimpen aan den IJssel 20-9-1946 Hendrik van Walsum, geb. Krimpen aan den IJssel 24-4-1922.
 10. Arie Holster 1929-.
  vervolg XIIp

XIp
Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-12-1877, overl. Sommelsdijk 30-12-1965, tr. Nieuwe Tonge 21-6-1901
Maatje Nooteboom, geb. Nieuwe Tonge 11-11-1879, overl. Nieuwe Tonge 7-11-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster 1901-1976.
  vervolg XIIq
 2. Marinus Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-4-1903, overl. Nieuwe Tonge 17-4-1903.
 3. Adriana Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-10-1904, overl. Sommelsdijk 11-3-1956, begr. Sommelsdijk, tr. Nieuwe Tonge 21-10-1938 Leendert Kieviet, geb. Sommelsdijk 5-1-1903.
 4. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-2-1908, overl. Middelharnis 18-3-1980, tr. Nieuwe Tonge 7-4-1933 Pieter Hendrik van Driel.
 5. Marinus Holster 1912-1960.
  vervolg XIIr
 6. Johannes Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-7-1916, overl. Nieuwe Tonge 14-11-1916.

XIq
Leendert Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-9-1877, overl. Delft 3-10-1964, tr. Nieuwe Tonge 20-10-1899
Willemtje Schellevis, geb. Melissant 28-1-1878. {dr. van Marinus Schellevis en Johanna van Eeuwen} Uit dit huwelijk, dat bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 3 december 1923 is ontbonden :
 1. Bastiaan Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-8-1900, overl. Nieuwe Tonge 2-3-1901.
 2. Johanna Maria Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-11-1901, tr. Arie van der Kui.
 3. Maria Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-10-1903, tr. Rotterdam 20-7-1932 Nicolaas Wessel Anton Veth, geb. 's-Gravenhage 5-12-1899, overl. Rotterdam 28-1-1957.
 4. Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-12-1904, overl. Nieuwe Tonge 19-6-1908.
 5. Aaltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-9-1907, overl. Dordrecht 14-8-1979, tr. Delft 21-6-1911 Joseph Koolhoven, geb. Delft 21-6-1911, overl. Rotterdam 15-8-1951.
 6. Bastiaan Holster 1909-.
  vervolg XIIs
 7. Marina Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1911.
 8. Wilhelmina Holster, geb. Sommelsdijk 21-11-1918

XIr
Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-1-1865, overl. Antwerpen 14-3-1915, tr. Rotterdam 18-3-1896
Neeltje de Raadt, geb. Pernis 18-2-1860, overl. Rotterdam 28-3-1943. {dr. van Pieter de Raadt en Adriaantje Asmus} Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Holster, geb. Rotterdam 19-6-1896, tr. Rotterdam 31-5-1923 Gysbertus Johannes Degenaar.
 2. Adriaantje Jansje Holster, geb. Rotterdam 26-3-1898.
 3. Jacob Holster, geb. Rotterdam 18-8-1899.

XIs
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-11-1867, overl. Rotterdam 9-11-1929, tr. Fijnaart 29-4-1891
Neeltje Johanna de Regt, geb. Fijnaart 27-11-1866, overl. Rotterdam 24-3-1925. {dr. van Jacobus Bastiaan de Regt en Pieternella van de Meeberg} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Holster 1893-1961.
  vervolg XIIt
 2. Pieternella Holster 1894-1976.
  vervolg XIIu
 3. Geertje Holster, geb. Rotterdam 7-9-1897. overl. Schiedam 5-12-1972, tr. Rotterdam 2-6-1920 Adrianus Berkhout, geb. Pernis 10-8-1896.
 4. Jacobus Bastiaan Holster 1899-1979.
  vervolg XIIv
 5. Wilhelmina Holster, geb. Rotterdam 6-11-1900, overl. Rotterdam 27-6-1968, tr. Rotterdam 22-6-1927 Leendert Nederlof, geb. Sliedrecht 24-1-1895, overl. Rotterdam 24-7-1958.
 6. Neeltje Johanna Holster, geb. Rotterdam 1-6-1903, tr. Rotterdam 19-2-1941 Theodorus Franciscus van den Domhof, geb. Rotterdam 29-5-1889, overl. Rotterdam 25-2-1954.
 7. Wilhelmina Dina Holster, geb. Rotterdam 24-7-1906, tr. Rotterdam 8-1-1930 Pieter Eduard Kroos
 8. Bastiana Holster, geb. Rotterdam 10-2-1910 (akte 1546), tr. Rotterdam 29-4-1931 Arie van der Horst, geb. Rotterdam 21-7-1902, overl. Rotterdam 8-12-1963.

XIt
Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 7-5-1887, overl. Rotterdam 28-1-1953, tr. Capelle aan den IJssel 8-4-1909
Neeltje van Vianen, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 5-5-1883, overl. Rotterdam 2-6-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijntje Geertje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 5-11-1911, tr. Capelle aan den IJssel 29-3-1934 Jan Pieter Cornelis Gijze, geb. Hemert 26-8-1907, overl. Hillegersberg 6-9-1955.
 2. Geertje Krijntje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 4-11-1915, tr. Rotterdam 5-7-1944 Rombout cornelis Bruring, geb. Rotterdam 12-4-1905, overl. Rotterdam 6-11-1971.
 3. Johanna Jacoba Holster, geb. Capelle aan den IJssel 10-4-1921, tr. Rotterdam 21-4-1948 Dirk Bosselaar, geb. Rotterdam 15-12-1920.
 4. Jacob Jan Holster 1927-.
  vervolg XIIw

XIu
Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-8-1880, overl. Nieuwe Tonge 30-3-1948, begr. Nieuwe Tonge, tr. Nieuwe Tonge 30-6-1905
Margaretha Hartveld, geb. Melissant 18-5-1885, overl. Ouddorp 3-5-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-12-1905, overl. Middelharnis 28-6-1947, tr. Melissant 19-12-1940 Tijsje Mijnders, geb. Melissant 4-6-1902.
 2. Abraham Holster 1907-1979.
  vervolg XIIx
 3. levenloze zoon, Nieuwe Tonge 13-1-1910.
 4. Martijntje Holster, geb. Nieuwe Tonge 3-4-1911, overl. Dinteloord 13-7-1960, tr. Nieuwe Tonge 8-8-1929 Leendert van den Doel, geb. Nieuwe Tonge 27-4-1908.
 5. Machiel Holster 1914-1976.
  vervolg XIIy
 6. Bastiaan Holster 1915-1971.
  vervolg XIIz
 7. Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-2-1921, overl. Nieuwe Tonge 3-2-1921.

XIv
Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-11-1882, overl. Nieuwe Tonge 25-3-1947, begr. Nieuwe Tonge, tr. Oude Tonge 20-10-1905
Kaatje Berk, geb. Oude Tonge 30-6-1884, overl. Nieuwe Tonge 9-10-1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-5-1906, overl. Nieuwe Tonge 28-11-1965.
 2. Elizabeth Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-8-1909, overl. Delft 9-4-1977, tr. Nieuwe Tonge 27-6-1929 (akte 14) Jacob van Ockenburg, geb. Melissant 14-6-1904.

XIw
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1890, overl. Sommelsdijk 17-8-1980, tr. 29-4-1915
Johanna Bogert, geb. Melissant 31-3-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-4-1916, overl. Nieuwe Tonge 18-11-1938.
 2. Abram Holster 1932-.
  vervolg XIIaa

XIx
Teunis Johannes Holster, geb. Vlaardingen 28-8-1889, overl. Warmond 28-4-1973, tr. Vlaardingen 20-12-1911
Antje van Oeveren, geb. Vlaardingen 3-9-1888, overl. Vlaardingen 1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Holster, geb. Vlaardingen 1911, begr. Vlaardingen 1-7-1912.
 2. Maria Holster, geb. Vlaardingen 7-12-1912, tr. Schiedam 12-2-1930 Hendrikus Johannes Martinus Schoonbrood.
 3. Teunis Johannes Holster 1914-.
  vervolg XIIbb
 4. Jannetje Lena Holster, geb. Schiedam 21-12-1915, overl. Schiedam 1-9-1939.
 5. David Holster 1917-.
  vervolg XIIcc
 6. Cornelia Holster, geb. Schiedam 3-4-1921, tr. Rotterdam 29-7-1942 C. Bevelander.
 7. Johanna Holster, geb. Schiedam 14-7-1924, tr. 16-8-1951 C. M. Lumsden.
 8. Mari Holster 1927-.
  vervolg XIIdd
 9. Johannes Pieter Holster 1929-.
  vervolg XIIee
 10. Neeltje Margaretha Holster, geb. Schiedam 6-3-1931, tr. Schiedam 4-11-1959 W. van Rijswijk.

XIy
Johannes Pieter Holster, geb. Vlaardingen 28-11-1898, overl. Vlaardingen 23-3-1979, tr. (1) Rotterdam 3-5-1922
Janna Otterspeer, geb. Capelle aan den IJssel 11-6-1899, overl. 11-1950.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. David Holster 1923-.
  vervolg XIIff
 2. Barbera Holster 1924-.
  vervolg XIIgg

Johannes Pieter Holster 1898-1979, tr. (2) Rotterdam 1-9-1926
Maria Theodora Bernardina Wubbeling, geb. Delft 9-12-1897, overl. Vlaardingen 15-2-1977.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Maria Holster, geb. Rotterdam 5-1-1928, tr. Rotterdam 12-9-1945 Jan de Vos, geb. Rotterdam 20-1-1922.

XIz
Arie Pieter Holster, geb. Vlaardingen 4-12-1903, overl. Rotterdam 30-5-1979, tr. Rotterdam 11-5-1927
Jannetje Sijtje Sarelse, geb. Rotterdam 21-4-1907.
Uit dit huwelijk:
 1. David Holster, geb. Rotterdam 3-12-1928, overl. 20-1-1954.
 2. Adriaantje Maria Holster, geb. Rotterdam 28-9-1939, tr. 4-5-1959 F. N. Bijl.

XIaa
Pieter Cornelis Holster, geb. Vlaardingen 18-3-1905, tr.
Lijntje Rinsma, geb. Rotterdam 30-5-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. David Bouke Holster, geb. Rotterdam 6-9-1940, overl. Teteringen 19-7-1971, tr. Rotterdam 26-3-1965 Pieternella Versluis, geb. Rotterdam 27-8-1944.

XIbb
David Holster, geb. Vlaardingen 1-4-1906, overl. Rotterdam 4-11-1963, tr. Rotterdam 14-7-1926
Bastiaantje Schaarman, geb. Rotterdam 13-3-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Holster, geb. Rotterdam 17-11-1926, overl. Rotterdam 11-8-1977.
 2. Tonny Holster 1936-.
  vervolg XIIhh

XIcc
Leendert Holster, geb. Vlaardingen 14-1-1910, tr. Rotterdam 29-4-1931
Jannetje de Haan, geb. Rotterdam 26-6-1910. {dr. van Samuel de Haan en Maria Ketting} Uit dit huwelijk:
 1. David Leendert Holster, geb. Rotterdam 19-6-1932, overl. Beek (Gld) 9-3-2018, tr. 20-6-1958 Catharina Elisabeth Kardol, geb. 's-Gravenhage 4-11-1932.
 2. Samuel Pieter Holster 1933-.
  vervolg XIIii
 3. Maria Jannetje Holster, geb. Rotterdam 22-9-1942.

XIdd
Joost Holster, geb. De Werken 8-9-1874, overl. Breda 8-9-1961, tr. Zierikzee 14-5-1902
Anna Hazewina den Boer, geb. Zierikzee 12-11-1876, overl. De Werken 28-8-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. De Werken 14-4-1903, overl. Emmeloord 23-12-1977, tr. De Werken 15-9-1927 Pieter Holster, 1899-1979.
 2. Johanna Clazina Cornelia Holster, geb. 26-5-1904, overl. Zwijndrecht 7-4-1905.
 3. Bastiaan Holster, geb. Zwijndrecht 10-7-1905, overl. Zwijndrecht 11-07-1905.
 4. Bastiaan Marinus Holster, geb. Zwijndrecht 30-4-1906, overl. Zwijndrecht 10-5-1906.
 5. Johanna Clazina Cornelia Holster, geb. Werkendam 4-8-1915, tr. 10-5-1940 Bastiaan Ippel, geb. 25-4-1903.
 6. Bastiaan Holster, geb. Werkendam 5-10-1916, overl. Werkendam 3-2-1917.

XIee
Pieter Holster, geb. Werkendam 14-8-1879, overl. Haarlem 14-5-1969, tr. (1) Werkendam 5-1-1911
Aaltje Roelofsen, geb. Barneveld 1-5-1881, overl. Werkendam 18-5-1934.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Cornelia Holster.

Pieter Holster 1879-1969, tr. (2) Werkendam 14-12-1939 Johanna Ditje Kuijk, geb. Werkendam 12-3-1885, overl. Werkendam 6-10-1951 .
XIff
Peter Holster, geb. Werkendam 15-5-1899, overl. Emmeloord 19-12-1979, tr. De Werken 15-9-1927
Cornelia Johanna Clazina Holster, geb. Werkendam 14-4-1903, overl. Emmeloord 23-12-1977 (zie XIdd-1).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hazewina Holster, geb. De Werken 7-1-1930, overl. 2-9-2006, begr. Alphen aan den Rijn, tr. Emmeloord 3-3-1977 Marinus de Heus, geb. Werkendam 6-1-1948.
 2. Adriana Pietronella Holster, geb. De Werken 12-7-1932, tr. 15-12-1954 Hendrik Willem de Graaf, geb. Brunssum 14-9-1928 (zie XIIjj).
 3. Jozina Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 8-8-1933, tr. Rotterdam 26-7-1962 Klaas van der Schoor, geb. IJsselmonde 1-8-1925.
 4. Pietronella Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 13-11-1935, tr. Werkendam 14-11-1958 Dirk de Ruijter, geb. Almkerk 11-1-1934.
 5. Andries Holster 1937-.
  vervolg XIIkk
 6. Joost Holster 1941-.
  vervolg XIIll

XIgg
Dirk Holster, geb. Werkendam 11-2-1901, overl. Dordrecht 26-4-1942, tr. De Werken 27-3-1926
Hendrika de Vries, geb. de Werken 27-9-1905.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietronella Holster, geb. De Werken 26-6-1926, tr. Dordrecht 22-5-1927 Dirk Pieter van Wouwen, geb. Zwijndrecht 14-5-1927.
 2. Krijntje Holster, geb. De Werken 13-6-1927, tr. Dordrecht 18-7-1946 Hendrik Geert Nielsen, geb. Dordrecht 16-12-1921, overl. Rotterdam 1-7-1970.
 3. Antonia Holster, geb. De Werken 2-3-1929, tr. Dordrecht 30-5-1951 Pieter Bestenbreur, geb. 5-12-1927.
 4. Arie Holster 1930-.
  vervolg XIImm
 5. Jenneke Hendrika Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 19-3-1933, overl. De Werken en Sleeuwijk 3-7-1933.
 6. Andries Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 9-6-1937, overl. Dordrecht 13-3-1942.

XIhh
Cornelis Holster, geb. Werkendam 30-6-1873 akte 42, overl. Dordrecht 27-12-1964. tr. (1) Giessendam 31-7-1897
Geertrui van Houwelingen, geb. Giessendam 25-12-1874, overl. Dordrecht 4-3-1929.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Joost Holster 1898-1975.
  vervolg XIInn
 2. Gerard Holster 1899-1968.
  vervolg XIIoo
 3. Arie Holster 1901-1968.
  vervolg XIIpp
 4. Cornelis Holster 1903-.
  vervolg XIIqq
 5. Jacob Holster 1905-.
  vervolg XIIrr
 6. Cornelia Jacoba Holster, geb. Dordrecht 20-12-1907, overl. Dordrecht 10-12-1908.
 7. Cornelia Jacoba Holster, geb. Dordrecht 5-12-1909, overl. 12-12-2003, begr. Dordrecht, tr. Rotterdam 11-3-1936 Marinus Johannes Broer, geb. Rotterdam 5-12-1903, overl. Rotterdam 7-12-1947.
 8. Maarten Theodorus Holster 1912-2006.
  vervolg XIIss
 9. Jan Holster 1914-1981.
  vervolg XIItt
 10. Theodorus Maarten Holster 1916-.
  vervolg XIIuu
 11. Gerrit Holster 1919-1991.
  vervolg XIIvv

Cornelis Holster 1873-1964, tr. (2) Dordrecht 9-10-1930
Maria Dubbeldam, geb. Giessendam 12-12-1890, overl. Dordrecht 12-12-1975.
XIii
Arie Holster, geb. Werkendam 14-10-1877, overl. Werkendam 23-12-1964, tr. Werkendam 20-5-1899
Dirkje van Vark, geb. Werkendam 9-9-1878, overl. Werkendam 13-5-1966. {dr. van IJsbrand van Vark en Gilia Biesheuvel} Uit dit huwelijk:
 1. IJsbrand Daniel Holster 1899-.
  vervolg XIIww
 2. Joost Holster 1901-.
  vervolg XIIxx
 3. Daniel Holster, geb. Werkendam 15-2-1903, ongehuwd overl. Werkendam 28-12-1971
 4. Cornelis Holster 1904-.
  vervolg XIIyy
 5. Arie Holster 1906-.
  vervolg XIIzz
 6. Gilia Cornelia Holster, geb. Werkendam 31-7-1908, tr. Werkendam 26-10-1928 Cornelis de Hoog, geb. De Werken 18-11-1904, overl. Gorinchem 16-2-1971.
 7. Cornelia Holster, geb. Werkendam 15-9-1909, overl. Werkendam 16-6-1920 (15/350).
 8. Dirkje Wilhelmina Holster, geb. Werkendam 17-9-1912, tr. Werkendam 7-8-1931 Hendrik Paans, geb. Werkendam 21-4-1911, overl. Gorinchem 12-3-1979.
 9. Tehodorus Maarten Holster, geb. Werkendam 3-10-1913, ongehuwd.
 10. Maartje Theodora Holster, geb. Werkendam 21-5-1917?, overl. Werkendam 23-6-1917?
 11. Neeltje Holster, geb. Werkendam 12-5-1916, overl. Werkendam 7-10-1916 akte 44.
 12. Maarten Nelis Holster, geb. Werkendam 17-8-1918, overl. Werkendam 19-12-1918.
 13. Maarten Nelis Holster, geb. Werkendam 11-4-1920, overl. Werkendam 2-7-1920.

XIjj
Joost Holster, geb. Werkendam 27-7-1888, overl. Werkendam 19-6-1969, tr. Werkendam 3-10-1930
Willemina Jacoba Broer, geb. Rotterdam 22-11-1904, overl. Werkendam 6-5-1971. {dr. van Jan Broer en Alida Brouwer} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Alida Holster, geb. Werkendam 1-10-1931, tr. Rotterdam Drees de Boer, geb. Harderwijk 13-8-1931.
 2. Alida Holster, geb. Werkendam 31-8-1933.

XIkk
Frederik Lodewijk Holster, geb. Amsterdam 20-9-1894, overl. Canoga Park (U.S.A.) 15-5-1974, tr. Amsterdam 26-8-1920
Maria Petronella Weetzel, geb. 23-8-1897. {dr. van Pieter Albertus Weetzel en Geertruida Banning} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Alberta, geb. 24-1-1921, tr. Edward.

XIll
Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 20-9-1895, overl. Amsterdam 15-3-1934, tr. Amsterdam 2-3-1922
Johanna Hendrina Pieternella de Dood, geb. Amsterdam 4-7-1899, overl. Amsterdam 10-1-1978. {dr. van Willem Frederik de Dood en Anna Dobbelaere} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Frederik Holster 1922-2003.
  vervolg XIIaaa
 2. Cornelia Alberta Holster, geb. Amsterdam 29-11-1923, tr. 4-7-1946 Johan Stranders, geb. Amsterdam 14-2-1922.

XImm
Reinier Holster, geb. Amsterdam 23-9-1895, overl. Amsterdam 15-1-1969, tr. Amsterdam 11-9-1918
Elisabeth Maria Bruns, geb. Amsterdam 23-2-1896, overl. Amsterdam 21-6-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Holster 1919-.
  vervolg XIIbbb
 2. Reinier Holster 1931-.
  vervolg XIIccc

XInn
Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 14-1-1900, overl. Amsterdam 13-10-1967, tr. Amsterdam 23-3-1921
Jantje Houttuin, geb. Amsterdam 29-1-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Holster, geb. Amsterdam 2-9-1923, tr. Amsterdam 18-7-1952 Jacoba Jansen, geb. Amsterdam 20-2-1925.
 2. Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 17-3-1927, overl. Amsterdam 13-11-1927.

XIoo
Willem Hendrik Reinier Holster, geb. Amsterdam 19-7-1911, tr. Amsterdam 17-4-1938
Jacoba Catharina van Wijk, geb. Alphen aan den Rijn 7-11-1913.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina Holster, geb. 16-10-1938, tr. Amsterdam 26-11-1960 George Wentholt, geb. 's-Hertogenbosch 11-9-1938.
 2. Jacob Holster 1943-.
  vervolg XIIddd

XIpp
Johannes Holster, geb. Haarlem 18-2-1881, overl. Amsterdam 10-3-1955, tr. Amsterdam 20-6-1907
Jacoba Antonia Miessen, geb. Amsterdam 24-10-1882, overl. Amsterdam 18-4-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephina Sophia Holster, geb. Amsterdam 5-6-1914.
 2. Johannes Hendricus Holster 1916-.
  vervolg XIIeee
 3. Johannes Simon Holster 1918-.
  vervolg XIIfff
 4. Antonius Mattheus Holster, geb. Amsterdam 29-10-1919, overl. Amsterdam 21-2-1939, begr. Amsterdam.

XIqq
Antonius Mattheus Holster, geb. Haarlem 7-10-1882, overl. Haarlem 16-10-1951, tr. Haarlem 1-2-1905
Marina Christina Mantje, geb. Texel 9-12-1883, overl. Haarlem 22-7-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephina Sophia Holster, geb. Haarlem 14-7-1905, overl. Zwolle 7-9-1977, tr. Haarlem 18-9-1928 Abram Belterman, geb. Haarlem 11-10-1903.
 2. Marretje Holster, geb. Haarlem 5-2-1907, tr. Haarlem 8-9-1954 Johannes Hendrik Hensen, geb. Haarlem 15-5-1905, overl. Haarlem 17-9-1980.
 3. Maria Sophia Holster, geb. Haarlem 6-9-1910, tr. Epe 18-11-1978 Abram Belterman, geb. Haarlem 11-10-1903.
 4. Johannes Simon Holster 1914-1981.
  vervolg XIIggg

XIrr

Joost Holster, geb. Haarlem 28-8-1887, overl. Haarlem 6-3-1966, tr. Haarlem 4-9-1913
Marie van Oostende, geb. Haarlem 27-1-1887, overl. Overveen 29-12-1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie Grietje (Frigitte) Holster, geb. Rotterdam 18-8-1916.

XIss

Jelis Holster, geb. Haarlem 3-11-1900, tr. Amsterdam 9-9-1942
Louisa Suzanna Wezer, geb. Amsterdam 16-11-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Wilhelmina Holster, geb. Amsterdam 9-2-1945, tr. Amsterdam 16-12-1969 Cornelis Ruizendaal, geb. Amsterdam 4-4-1944.

XItt

Johannes Solke Holster, geb. Amsterdam 5-3-1897, overl. Marshalltown Iowa 7-4-1976, tr. (1)
Sophie Alina Merbeek, geb. Groningen, overl. 1960.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Joost Holster 1925-.
  vervolg XIIhhh

XIuu

Simon Holster, geb. Amsterdam 17-10-1904, overl. Utrecht 24-9-1977, tr. Amsterdam 3-1-1929
Martha Trientje Bourik, geb. Amsterdam 5-3-1909. {dr. van Evert Nicolai Bourik en Martha Trientje Oosterhuis} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Solke Holster, geb. Amsterdam 6-5-1929.
 2. Simon Henri Holster, geb. Amsterdam 6-2-1931, tr. Rotterdam 10-6-1969 Jacoba Margaretha Maagendams, geb. Rotterdam 16-4-1943.
 3. Hendrik Holster, geb. Amsterdam 8-2-1933, overl. Amsterdam 19-11-1948.
 4. Lucas Johannes Holster, geb. Amsterdam 25-7-1935.
 5. Mettje Martha Holster, geb. Velsen 21-6-1937, tr. Koog aan de Zaan 12-12-1964 Pieter Schuddeboom, geb. Koog aan de Zaan 25-10-1938.
 6. Gonda Frieda Holster, geb. Amsterdam 11-6-1948, tr. 31-1-1976 Johan van Binsbergen, geb. Djakarta 26-11-1950.

XIvv

Simon Marie Holster, geb. Amsterdam 28-10-1918, tr. Engeland 1944
Isabel Beaton, geb. Schotland 12-3-1925.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Ann Holster, geb. Amsterdam 24-6-1951.
 2. Doreen Holster, geb. Amsterdam 15-2-1953.

XIww
Lucas Johannes Holster, geb. Amsterdam 6-7-1921, overl. Dordrecht 25-9-1972, tr. Berlijn 26-5-1945
Helga Emma Luise Wolf, geb. Berlijn 9-1-1926. {dr. van Fritz Wolf en Gertrud Wenzel} Uit dit huwelijk:
 1. Christina Holster, geb. Amsterdam 16-10-1948, tr. IJmuiden 23-6-1972 Gerrit Jan van Dijk, geb. Apeldoorn 22-5-1948.
 2. Jutta Holster, geb. Amsterdam 18-8-1960.

XIxx
Cornelis Holster, geb. Sprang 1-3-1895, tr.
Anna Janson, geb. Besoijen 10-2-1908.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Johanna Holster, geb. Waalwijk 28-10-1926.
 2. Catharina Helena Holster, geb. 28-6-1931, overl. 27-9-1999, begr. Heusden.

XIIa
Robert Holster, geb. Ringle, Wis 7-9-1920, tr. 6-1942
Lorraine Berard.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Lee Holster, geb. 10-12-1944.
 2. William Charles Holster.
  vervolg XIIIa
 3. Richard John Holster.
  vervolg XIIIb
 4. Joy Lorraine Holster, tr. 6-6-1981 Carl Wanta.

XIIb
Peter Charles Holster, geb. Ringle, Wis 10-1-1927, tr. 11-1949
Lorraine Rhyner.
Uit dit huwelijk:
 1. Charles Holster.
  vervolg XIIIc
 2. Larry Holster.
  vervolg XIIId
 3. Linda Holster.
  vervolg XIIIe
 4. Deborah Holster.

XIIc
Leendert Holster, geb. 's-Gravenhage 29-10-1887, overl. Amsterdam 8-10-1972, tr. 's-Gravenhage 1-11-1916
Johanna Maria Dina Kluit, geb. 's-Gravenhage 16-7-1889, overl. Leidschendam 21-11-1974. {dr. van Pieter Willem Kluit en Dina Klok} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Dina Holster, geb. 's-Gravenhage 10-14-1917, tr. Voorburg 15-10-1942 Gerardus Godefridus Thomas, geb. Rotterdam 20-12-1917.
 2. Clara Holster, geb. 's-Gravenhage 6-2-1919, tr. Voorburg 15-6-1943 Johan Christiaan Waterreus, geb. 's-Gravenhage 17-4-1917.
 3. Leonarda Holster, geb. 's-Gravenhage 24-4-1921, tr. Voorburg 24-6-1947 Willem van der Horst, geb. Rotterdam 16-7-1915.
 4. Dina Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 26-8-1922, tr. Dalen 31-7-1950 Pieter Cornelis Daane, geb. Leeuwarden 18-5-1915, overl. Velp 15-5-1963.
 5. Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 1-9-1931, tr. Voorburg 31-7-1963 Jan de Haan, geb. Utrecht 15-8-1924.

XIId
Hugo Holster, geb. Delft 9-4-1910, tr. Amsterdam 25-5-1939
Serafina Alewina Uitermarkt, geb. Amsterdam 31-8-1918. {dr. van Christiaan Uitermarkt en Augusta Hartge} Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1940-.
  vervolg XIIIf
 2. Christiaan Holster, 1943-.
  vervolg XIIIg
 3. Karel Holster, geb. Ouderamstel 14-2-1947.

XIIe

Leonardus Hendrik Holster, geb. Amsterdam 18-12-1910, tr. Amsterdam 22-3-1937
Teuntje Schmidt, geb. Amsterdam 9-11-1919. {dr. van Christiaan Hendrik Schmidt en Elisabeth Schipper} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Holster, geb. Amsterdam 31-1-1940, tr. Amsterdam 5-6-1962 Cornelis Johannes Daniels, geb. Amsterdam 15-3-1935.
 2. Antoinetta Holster, geb. Amsterdam 31-1-1944, tr. Amsterdam 25-3-1965 Cornelis Johannes van der Linden, geb. Amsterdam 27-10-1940.
 3. Leonardus Holster, geb. Amsterdam 3-7-1948, tr. Amsterdam 13-9-1976 Lycia Mooseker, geb. Amsterdam 20-1-1956.

XIIf

Joost Holster, geb. Woudrichem 28-8-1917, tr. 19-7-1945
Anna Gerdina Dekker, geb. Woudrichem 27-7-1917. {dr. van Pieter Johannes Dekker en Dirkje Bastiana Kentie} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, 1946-.
  vervolg XIIIh
 2. Pieter Johannes Holster, 1948-.
  vervolg XIIIi
 3. Barend Willem Holster, 1950-.
  vervolg XIIIj
 4. Dirk Bastiaan Holster, geb. Zuid-Beijerland 21-1-1957.

XIIg
Cornelis Holster, geb. Woudrichem 25-10-1919, overl. 6-4-2004, begr. Woudrichem, tr. Woudrichem 7-7-1954
Wouterina Neeltje Pieternella Holster, geb. Woudrichem 4-6-1922. {dr. van Wouter Holster en Neeltje Pieternella Verhagen} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 8-7-1955.
 2. Elly Wouterina Pieternella Holster, geb. Woudrichem 6-4-1960.

XIIh
Hendrinus Cornelis Holster, geb. Woudrichem 25-4-1922, overl. Meppel 27-1-2016, begr. Marknesse, tr. Woudrichem 5-10-1950
Pieternella Dirkje Dekker, geb. Woudrichem 2-3-1928. {dr. van Pieter Johannes Dekker en Dirkje Bastiana Kentie} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIk
 2. Barendina Wilhelmina Holster, geb. Woudrichem 14-7-1953, tr. Emmeloord 25-9-1973 Hendrikus Willibrordus Swillens, geb. Kampen 14-5-1950.
 3. Pieter Johannes Holster, geb. Woudrichem 25-10-1955, tr. Emmeloord 14-11-1980 Louise Pleuntje Ruissen, geb. Axel 5-3-1953.
 4. Dirk Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 24-8-1960.
 5. Joost Matthijs Cornelis Holster, geb. Marknesse 12-9-1962.
 6. Hendrinus Cornelis Holster, 1964-.
  vervolg XIIInnn

XIIi
Joost Holster, geb. Aarlanderveen 16-4-1917, tr. Amsterdam 20-3-1940
Antje Hagen, geb. Duisburg 14-5-1917. {dr. van Jelis Hagen en Maria Elsman} Uit dit huwelijk:
 1. Peter Holster, geb. Amsterdam 2-12-1942, overl. Amsterdam 11-9-1965.
 2. Irene Angeline Holster, geb. Amsterdam 22-7-1945, overl. 24-3-2012, begr. Zwanenburg, tr. Halfweg 29-6-1967 Cornelis Jonker, tr. Amsterdam 14-1-1944.
 3. Joost Holster, 1950-.
  vervolg XIIIl

XIIj
Joost Holster, geb. Woudrichem 16-2-1932, tr. Gorinchem 29-11-1958
Adriana Verschoor, geb. Gorinchem 4-8-1934. {dr. van Bertus Johannes Cornelis Verschoor en Martina Adriana Mooij} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Martina Holster, geb. Papendrecht 16-5-1960.
 2. Wouter Holster, geb. Papendrecht 4-11-1962.
 3. Bertus Johannes Holster, geb. Papendrecht 26-3-1967.

XIIk
Cornelis Holster, geb. Arkel 11-12-1909, tr. Arkel 12-10-1937
Marigje de Bruijn, geb. Noordeloos 1-10-1914. {dr. van Leendert de Bruijn en Aantje de Bruijn} Uit dit huwelijk:
 1. Peter Leendert Holster, 1938-.
  vervolg XIIIm
 2. Aartje Aantje Holster, geb. Kedichem 19-3-1951, tr. Arkel 31-5-1974 Bartus Boote, geb. Meerkerk 2-5-1947.

XIIl
Adrianus Gijsbertus Holster, geb. Amersfoort 24-7-1916, tr. Amersfoort 17-3-1942
Frederika Aleida Volmer, geb. Amersfoort 1-5-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Christiaan Holster, 1945-.
  vervolg XIIIn

XIIm
Johannes Holster, geb. Amersfoort 29-12-1919, tr. 4-10-1945
Geertruida van Bekkum, geb. 20-1-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Coenraad Holster, 1946-.
  vervolg XIIIo
 2. hanneke Holster, geb. Amersfoort 18-7-1948, tr. Hendrik Velker, geb. 5-5-1945.
 3. Richard Adriaan Holster, 1950-.
  vervolg XIIIp

XIIn
Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-7-1915,
tr. Krimpen aan den IJssel 21-12-1940 Aria Cornelia Klijnjan, geb. Krimpen aan den IJssel 23-2-1918, {dr. van Jan Cornelis Klijnjan en Gerrigje Brussé} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Coenraad Holster, 1943-.
  vervolg XIIIq
 2. Elisabeth Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 16-4-1941, tr. Krimpen aan den IJssel 18-7-1958 Johannes Gerrit Groenendijk, geb. Rotterdam 24-2-1937.

XIIo
Johannes Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-3-1920, tr. Rotterdam 21-4-1948
Johanna Maria Christina Spee, geb. Rotterdam 9-2-1919, {dr. van Willem Spee en Johanna Maria Christina Kampen} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster, geb. Rotterdam 2-9-1958.

XIIp
Arie Holster, geb. Capelle aan den IJssel 5-10-1929, tr. Gouda 15-10-1952
Helena Broekhuijzen, geb. Gouda 15-7-1934, {dr. van Hendrik Broekhuijzen en Johanna Zondijk} Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Hendrik Holster, 1954-.
  vervolg XIIIr
 2. Hendrik Johannes Holster, 1955-.
  vervolg XIIIs
 3. Johannes Holster, geb. Gouda 21-7-1957.
 4. Arie Leendert Holster, geb. Maassluis 17-5-1959.
 5. Helena Johanna Pieternella Holster, geb. Gouda 13-5-1961.
 6. Johanna Holster, geb. Gouda 10-8-1963.

XIIq

Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-9-1901, overl. Middelharnis 19-10-1976,
tr. Melissant 26-7-1933 Cornelia Elizabeth van Beek, geb. Melissant 2-12-1911, {dr. van Cornelis van Beek en Cornelia Doornheim} Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-1-1934, tr. Nieuwe Tonge 16-12-1954 Bastiaan van Huizen, geb. Ouddorp 9-2-1934.
 2. Cornelis Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-10-1948, tr. Hillegersberg 7-12-1976 Jacqueline Geertruida Johanna Maria Pronk, geb. Rotterdam 29-10-1946.

XIIr

Marinus Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-11-1912, overl. Cobrico Victoria Australië 6-2-1960,
tr. Middelharnis 10-8-1933 Geertje Reedert, geb. Middelharnis 29-11-1915, overl. camperdown Victoria Australië 11-1-1975, {dr. van Abraham Reedert en Pietertje Non} Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Maatje Holster, geb. Middelharnis 7-1-1934, tr. Daylesford Victoria 27-6-1953 Pieter Cornelis Jol, geb. Scheveningen 14-5-1927.
 2. Maatje Holster, geb. Middelharnis 27-11-1936, tr. Daylesford Victoria 3-6-1954 James Francis Leach, geb. Euchuca Victoria 21-9-1929.
 3. Dingeman Holster, 1943-.
  vervolg XIIIt
 4. Abraham Holster, 1945-.
  vervolg XIIIu
 5. Adrian Holster, 1951-.
  vervolg XIIIv

XIIs

Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-6-1909, overl. Rotterdam 13-1-1974,
tr. Rotterdam 4-3-1931 Johanna Maria Balkhoven, geb. Rotterdam 20-4-1910,
Uit dit huwelijk:
 1. Willy Freddy Anthony Holster, 1937-.
  vervolg XIIIw

XIIt

Jacob Holster, geb. Rotterdam 21-4-1893, overl. Rotterdam 6-1-1961,
tr. Rotterdam 5-11-1919 Martha van Doorn, geb. Rotterdam 26-3-1897, {dr. van Gerrit Arnoldus van Doorn en Arentje Nijs} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Johanna Holster, geb. Rotterdam 1-7-1922, tr. Rotterdam 20-9-1944 Pieter Buskens, geb. Rotterdam 3-12-1919.
 2. Arendje Martha Holster, geb. Rotterdam 11-7-1929, tr. Rotterdam 23-11-1949 Bastiaan H. Bijl.

XIIu

Pieternella (Petronella) Holster, geb. Rotterdam 16-10-1894, overl. Rotterdam 23-3-1976, tr. Rotterdam 7-4-1914
Jan Johannes van der Hoeven, geb. Rotterdam 9-7-1892, overl. Rotterdam 5-7-1968, {dr. van Klaas Adrianus van der Hoeven en Christina Johanna Teunissen} Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, Rotterdam 9-12-1913.

XIIv
Jacobus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 31-1-1899, overl. Rotterdam 1-7-1979, tr. Rotterdam 9-12-1925
Johanna Zwanenburg, geb. Rotterdam 21-5-1902.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, 1926-.
  vervolg XIIIx

XIIw
Jacob Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 3-6-1927, tr. Rotterdam 1-7-1953
Catharina Krijntje Barendrecht, geb. Rotterdam 2-12-1930, {dr. van Evert Barendrecht en Jannigje Willempje Kooijman} Uit dit huwelijk:
 1. Marjanne Holster, geb. Rotterdam 20-9-1957, tr. Lekkerkerk 13-10-1976 Lutherus Jan Groeneveld, geb. 8-1-1953.
 2. Ellen Holster, geb. Rotterdam 11-1-1959, tr. Haastrecht 15-4-1981 Matthijs Blonk, geb. 5-8-1958.
 3. Ingeborg Holster, geb. Poortugaal 16-6-1962.

XIIx
Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-4-1907, overl. Rotterdam 16-10-1979, begr. Middelharnis tr. Nieuwe Tonge 2-11-1933
Martijntje Arentje van den Broek, geb. Nieuwe Tonge 21-9-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1937-.
  vervolg XIIIy
 2. Izaäk Johannes Holster, 1941-.
  vervolg XIIIz
 3. Jan Holster, geb. Middelharnis 2-10-1947, ongehuwd.

XIIy
Machiel Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-1-1914, overl. Nieuwe Tonge 2-2-1976, tr. Sommelsdijk 30-3-1944
Lijntje Heemes, geb. Nieuwe Tonge 3-7-1915, overl. Nieuwe Tonge 18-6-2004, begr. Nieuwe Tonge. {dr. van Arie Cornelis Heemes en Cornelia Scherpenisse} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, geb. Dirksland 29-1-1945.
 2. Cornelia Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-3-1954, tr. Henk Bouman, geb. 4-6-1950.

XIIz
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-8-1915, overl. Middelharnis 18-11-1971, tr. Middelharnis 19-12-1946
Marina Buth, geb. Middelharnis 1-4-1923,
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1947-.
  vervolg XIIIaa
 2. Jacoba Margaretha Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-12-1951, tr. 17-6-1970 Jacob Gerrit Dekker, geb. Nieuwe Tonge 12-8-1949.
 3. Margaretha Lucretia Holster, geb. Rotterdam 4-4-1953.
 4. Johannis Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-2-1957.

XIIaa
Abram Holster, geb. Nieuwe Tonge 11-5-1932, tr. Nieuwe Tonge 9-2-1956
Adriana Lena Timmer, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1933, {dr. van Pieter Timmer en Cornelia Felsbourg} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Holster, geb. 's-Gravenhage 21-1-1959, tr. Naaldwijk 29-9-1982 Maarten Daniel Berrevoets, geb.'s-Gravenhage 20-12-1957.
 2. Cornelia Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 25-9-1962.
 3. Adriana Janneke Christine Holster, geb. 's-Gravenhage 21-2-1967.

XIIbb
Teunis Johannes Holster, geb. Schiedam 11-7-1914, tr. Schiedam 7-2-1946
Edina Johanna van der Leest, geb. Oss 1-8-1920, gescheiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Willy Leonardus Holster, 1944-.
  vervolg XIIIbb
 2. Johannes Wolterus Holster, 1947-.
  vervolg XIIIcc
 3. Teunis Johannes Holster, geb. Schiedam 29-9-1949, overl. Schiedam 30-9-1949.
 4. Astrid Edina Holster, geb. Schiedam 27-6-1952, tr. Schiedam 18-11-1970 Jacob Louis Roskamp.
 5. Freddy Holster, 1956-.
  vervolg XIIIdd

XIIcc

David Holster, geb. Schiedam 14-9-1917,
tr. Schiedam 2-10-1946 Bertha Gonlag, geb. Schiedam 1915, overl. Schiedam 26-11-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Johannes André Holster, geb. Schiedam 22-11-1947, tr. Vlaardingen 5-7-1975 Jacoba Gerritsen.

XIIdd

Mari Holster, geb. Schiedam 10-10-1927,
tr. Schiedam 12-10-1950 Dirkje van der Spoel, geb. Schiedam 23-8-1928 {dr. van Rinze van der Spoel en Wilhelmina Verbeek} Uit dit huwelijk:
 1. Antje Rinske Holster, geb. Schiedam 27-12-1950, tr. Schiedam 27-8-1970 Maria Mathilda den Uijl, geb. Schiedam 25-9-1949.
 2. Fedde Jan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIee
 3. Marja Holster, geb. Schiedam 1-5-1963.
 4. Wilhelmina Holster, geb. Schiedam 11-5-1966.

XIIee

Johannes Pieter Holster, geb. Schiedam 25-6-1929,
tr. Schiedam 3-9-1960 Helena Willemsteijn, geb. 11-2-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Holster, geb. Schiedam 16-8-1961.
 2. Antoon Leendert Holster, geb. Schiedam 19-1-1965.
 3. Johannes Pieter Holster, geb. Schiedam 19-1-1965.

XIIff

David Holster, geb. Rotterdam 14-8-1923,
tr. Ellingen 14-3-1947 Johanna Schmidt.
Uit dit huwelijk:
 1. Renate Holster, 1945-.
  vervolg XIIIff

XIIgg
Barbera Holster, geb. Rotterdam 5-10-1924, tr. Nieuwe Tonge 20-6-1946
Pieter Kievit, geb. Nieuwe Tonge 17-6-1917, overl. Dirksland 17-12-1979, {zn. van Hendrik Kievit en Maria Cornelia van Sliiedrecht} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, 1943-.
  vervolg XIIIgg

XIIhh

Tonny Holster, geb. Rotterdam 3-9-1936,
tr. Rotterdam 21-5-1958 Annetje Kuhn. {dr. van Andries Kuhn en Petronella Koedood} Uit dit huwelijk:
 1. Edmundo Holster, geb. Rotterdam 11-7-1959.
 2. Arthury Holster, geb. Rotterdam 3-3-1972.

XIIii

Samuel Pieter Holster, geb. Rotterdam 30-12-1933, tr. Rotterdam 26-6-1958
Petronella Johanna Trompert, geb. Rotterdam 15-9-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Heidi Holster, geb. Rotterdam 10-10-1961.

XIIjj
Adriana Pietronella Holster, geb. De Werken 12-7-1932.
kind:
 1. Cornelis Christiaan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIhh

XIIkk
Andries Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 10-12-1937, tr. Dronten 17-6-1966
Dorothea Hendrika Maria Jansen, geb. Babberich 24-2-1944. {dr. van Theodorus Jansen en Johanna Snelting} Uit dit huwelijk:
 1. Simon Petrus Theodorus Holster, geb. Zuidelijke IJsselmeerpolders 5-1-1970.
 2. Stefan Anthonius Bernardus Holster, geb. Zuidelijke IJsselmeerpolders 2-10-1971.

XIIll
Joost Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 28-3-1941, tr. (1) Utrecht 31-3-1971
Hendrika Catharina van Doorn, geb. Utrecht 14-6-1948. {dr. van Hendrikus Jacobus van Doorn en Elisabeth Albertina Ammels} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Angeline Holster, geb. Wijhe 6-2-1973.

tr. (2) Elisabeth Pieternella Dymphina van der Spek, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16-12-1955. {dr. van Hendrikus Gijsbertus Joseph van der Spek en Henrica Broekmeulen}.
XIImm
Arie Holster, geb. De Werken 17-8-1930, tr. Dordrecht 11-11-1954
Johanna Vugts, geb. Dordrecht 10-12-1931. {dr. van Johannes Antonius Vugts en Geerdiena Elzelina Groeneveld} Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Holster, geb. Dordrecht 21-5-1955, tr. Dordrecht 22-9-1978 Angela Maria Melcherts, geb. Amersfoort 10-4-1959.
 2. Johannes Holster, geb. Dordrecht 26-9-1960.
 3. Susanna Josina Holster, geb. Dordrecht 31-3-1966.

XIInn
Joost Holster, geb. Giessendam 1-1-1898, overl. Dordrecht 1-2-1975, tr. Dordrecht 8-7-1920
Dirkje Johanna Bozuwa, geb. Dordrecht 5-6-1898. {dr. van Gerrit Bozuwa en Johanna Christina Wilhelmina de Roo} Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Holster, geb. 27-12-1920, tr. (1) 8-5-1952 Gerrit Ekkel; tr. (2) 28-5-1964 Hendrik Verhage.
 2. Gerrit Holster, geb. Dordrecht 15-6-1922, overl. Dordrecht 24-6-1922.
 3. Gerrit Holster, 1925-.
  vervolg XIIIii
 4. Cornelia Holster, geb. Dordrecht 11-8-1926, tr. Dordrecht 24-8-1951 Jacob Steeds, geb. Dordrecht 15-8-1924.

XIIoo
Gerard Holster, geb. Giessendam 4-10-1899, overl. Dordrecht 10-1-1968, tr. Dordrecht 2-5-1928
Sijtje Kastelein, geb. Dordrecht 9-5-1901, overl. Dordrecht 22-3-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 9-5-1929, overl. Maarssen 19-8-1999, begr. Maarssen 24-8-1999.
  tr. (1) Dordrecht 12-12-1968 D. Jansen, overl.
  tr. (2) Dordrecht 21-7-1971 Barend Veendorp, geb. Onstwedde 12-10-1921, overl. Dordrecht 12-10-1988.
  tr. (3) Jan van Woudenberg.
 2. Sara Holster, geb. Dordrecht 16-3-1931,
  tr. Dordrecht 15-7-1960 Steffen Detmer Akkerman, geb. Rotterdam 6-1-1928, overl. Dordrecht 27-3-2008, begr. Dordrecht 1-4-2008.
 3. Cornelis Holster, 1933-.
  vervolg XIIIjj
 4. Adrianus Holster, 1936-2007.
  vervolg XIIIkk
 5. Sijtje Cornelia Holster, geb. Dordrecht 13-6-1939,
  tr. Dordrecht 20-12-1961 Jan Adriaan Jonker, geb. Brouwershaven 16-3-1932, overl. Streefkerk 7-1-2018, begr. Streefkerk 13-1-2018. {zn. van Marius Marinus Jonker en van Jozina de Nooijer}

XIIpp
Arie Holster, geb. Giessendam 3-8-1901, overl. Dordrecht 3-5-1968, begr. Dordrecht, tr. Dordrecht 17-12-1924
Johanna Alida Hageman, geb. Dordrecht 5-4-1901, overl. Dordrecht 21-2-1986 {dr. van Johan Willem Hageman en Geertruida Stegeman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, 1925-.
  vervolg XIIIll
 2. Johan Willem Holster, 1927-.
  vervolg XIIImm
 3. Arie Holster, 1928-1995.
  vervolg XIIInn
 4. Willem Cornelis Holster, 1929-.
  vervolg XIIIoo
 5. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 22-12-1931, overl. 25-7-2005, begr. Dordrecht, tr. Dordrecht 21-11-1962 Joan Frits Bakker, geb. Djokjakarta 31-5-1933.
 6. Gerardus Holster, 1934-.
  vervolg XIIIpp
 7. Joost Holster, 1938-.
  vervolg XIIIqq
 8. Anna Catharina Holster, geb. Dordrecht 10-6-1943.
 9. Cornelis Johannes Klaas Holster, 1945-.
  vervolg XIIIrr

XIIqq
Cornelis Holster, geb. Oostacker (B) 31-5-1903, tr. Dordrecht 8-8-1928
Sijtje van Herwijnen, geb. Dordrecht 16-5-1904 {dr. van Arend van Herwijnen en van Adriaantje Velthoen} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1929-2008.
  vervolg XIIIss
 2. Arend Holster, geb. Dordrecht 18-6-1930, overl. Dordrecht 29-10-1934.
 3. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 3-1-1933, tr. Amsterdam 6-2-1957 Johannes Haites van der Schaaf, geb. Amsterdam 11-3-1930.
 4. Arend Holster 1942-.
  vervolg XIIItt
 5. Adriaan Holster 1949-.
  vervolg XIIIuu

XIIrr
Jacob Holster, geb. Oostacker 21-3-1905, tr. Zwijndrecht 6-11-1930
Cornelia Bezemer, geb. Zwijndrecht 23-10-1907, overl. 15-11-1994, begr. Dordrecht. {dr. van Johannes Bezemer en Lena den Otter} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1931-.
  vervolg XIIIvv
 2. Johannes Holster 1934-.
  vervolg XIIIww
 3. Geertrui Lena Holster, geb. Dordrecht 14-7-1938, tr. Dordrecht 26-10-1960 Albert Karreman, geb. Apeldoorn 8-11-1935.

XIIss
Maarten Theodorus Holster, geb. 12-1-1912, overl. 29-12-2006, begr. Zwijndrecht 4-1-2007, tr.
Lena Barbara van Loon, geb. Zwijndrecht 26-2-1913, overl. Zwijndrecht 8-12-2007, begr. Zwijndrecht 14-12-2007 {dr. van Willem van Loon en Barbera Lena van der Ven} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster 1940-.
  vervolg XIIIxx
 2. Geertruida Holster, geb. Zwijndrecht 27-6-1942, tr. Zwijndrecht 16-5-1968 Jan Los, geb. Rotterdam 10-9-1943.
 3. Barbara Lena Holster, geb. Zwijndrecht 12-3-1946, tr. Zwijndrecht 19-8-1969 Jacobus van Houdt, geb. Rotterdam 4-12-1946.
 4. Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 21-6-1949.

XIItt
Jan Holster, geb. Dordrecht 25-6-1914, overl. Hardinxveld-Giessendam 11-12-1981, tr. Hardinxveld 14-8-1937
Neeltje Hoogendoorn, geb. Hardinxveld 20-7-1915. {dr. van Aalbert Hoogendoorn en Annigje Hoekwater} Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Holster, geb. Giessendam 10-2-1939, tr. Hardinxveld 18-7-1962 Marinus Stout, geb. Hardinxveld 30-9-1939.
 2. Annigje Aalberdina Holster, geb. Giessendam 8-10-1940, tr. Hardinxveld-Giessendam 2-11-1962 Adrianus Hendrik Bons, geb. Sliedrecht 14-10-1939.
 3. Aalbert Holster 1942-.
  vervolg XIIIyy
 4. Jannigje Holster, geb. Giessendam 10-7-1945.
 5. Neeltje Cornelia Holster, geb. Giessendam 29-9-1946, tr. Hardinxveld 28-6-1968 Teunis Verschoor, geb. Sliedrecht 15-3-1945.
 6. Marina Johanna Holster, geb. Giessendam 21-10-1948, tr. Hardinxveld 23-11-1970 Evert Egidius Rietveld, geb. Giessenburg 24-12-1942.
 7. Cornelis Holster 1952-.
  vervolg XIIIzz
 8. Maartijntje Holster, geb. Giessendam 24-2-1956, tr. Hardinxveld-Giessendam 22-12-1978 Jan Elshout, geb. Werkendam 27-1-1955.

XIIuu
Theodorus Maarten Holster, geb. Dordrecht 8-6-1916, tr. Dordrecht 5-10-1932
Marigje de Ruijter, geb. Hardinxveld 26-7-1915. {dr. van Willem de Ruijter en Maria Dubbeldam} Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Holster, geb. Rotterdam 10-5-1933, tr. Dordrecht 13-5-1954 Gerardus Anthonie van Hall, geb. 's-Gravenhage 2-1-1928.
 2. Willem Cornelis Holster 1937-.
  vervolg XIIIaaa

XIIvv
Gerrit Holster, geb. Dordrecht 22-9-1919, overl. 11-1-1991, tr. (1) Dordrecht 20-3-1947
Maria Aleida van Lonkhuijsen, geb. Dordrecht 7-12-1926, overl. Dordrecht 21-4-1982. {dr. van Willem van Lonkhuijsen en Lijntje van der Have} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Aleida Holster, geb. Dordrecht 28-7-1947, tr. Dordrecht 13-8-1965 Leendert Marinus de Pous, geb. Dordrecht 2-2-1943.
 2. Gerrit Holster, geb. Dordrecht 23-2-1949, overl. Dordrecht 27-3-1949.
 3. Cornelis Willem Holster, geb. Dordrecht 12-5-1950.
 4. Lijntje Geertrui Holster, geb. Dordrecht 19-7-1951, tr. Papendrecht 31-12-1975 Jan Robert Ducoffre, geb. Rotterdam 8-7-1950.
 5. Maria Holster, geb. Dordrecht 3-3-1953, overl. Zwolle 6-12-1965.
 6. Willem Cornelis Holster, geb. Dordrecht 2-5-1960, overl. 6-12-1993, begr. Dordrecht.

Gerrit Holster 1919-1991, tr. (2) Dordrecht 21-9-1961
Aartje Rodenburg, geb. Alphen aan den Rijn 5-3-1921, overl. Dordrecht 5-11-1977. {dr. van Arie van Breugel en Neeltje van Braak}
XIIww
IJsbrand Daniel Holster, geb. Werkendam 22-10-1899, tr. (1) Rotterdam 29-3-1922
Helena Cornelia Meijer, geb. Asch 24-9-1896. {dr. van Hendrik Johannes Cornelis Meijer en Wipkje de Groot} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Helena Cornelia Holster, geb. Antwerpen 4-10-1924, overl. Gorinchem 7-9-1961, tr. Rotterdam 12-9-1945 Cornelis Versteeg, geb. Almkerk 2-12-1916.

IJsbrand Daniel Holster, 1899-, tr. (2) Rotterdam 17-5-1933
Geertruida Vink, geb. De Werken 7-5-1911. {dr. van Pieter Vink en Lena Cornelia Kooijmans} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Dirkje Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 20-8-1933.
 2. Lena Holster, geb. Rotterdam 10-12-1934, tr. Rotterdam 21-10-1959 Bernardus Johannes ten Bosch, geb. Bleiswijk 24-1-1933.
 3. Arie Pieter Holster 1940-.
  vervolg XIIIbbb
 4. IJsbrand Daniel Holster 1947-.
  vervolg XIIIccc
 5. Geertruida Holster, geb. Rotterdam 19-10-1949, tr. Rotterdam 20-12-1967 Pieter Timan, geb. Rotterdam 31-8-1948.
 6. Marianne Holster, geb. Rotterdam 27-8-1953, tr. Rotterdam 10-3-1971 Johannes Gottfried Utberg, geb. Rotterdam 8-8-1949.

XIIxx
Joost Holster, geb. Werkendam 1-7-1901, tr. Pernis 20-1-1926
Jannetje Verheij, geb. Pernis 10-3-1907. {dr. van Leendert Verheij en Jannetje van der Steen} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster 1926-.
  vervolg XIIIddd
 2. Leendert Holster 1927-.
  vervolg XIIIeee
 3. Dirkje Cornelia Holster, geb. Pernis 27-10-1928, overl. Pernis 30-10-1928.
 4. Dirkje Cornelia Holster, geb. Rotterdam 28-4-1930, tr. Rotterdam 16-9-1952 Jan Roza, geb. De Werken en Sleeuwijk 8-6-1927.
 5. Pieter Holster 1931-.
  vervolg XIIIfff
 6. Joost Holster 1935-.
  vervolg XIIIggg
 7. Jannetje Pietje Holster, geb. Rotterdam 22-10-1939, tr. Rotterdam 20-4-1960 Hendrik Schipper, geb. Rotterdam 19-9-1938.

XIIyy
Cornelis Holster, geb. Werkendam 19-6-1904, overl. Werkendam 23-7-1996, begr. Werkendam, tr. Puttershoek 18-8-1932
Lena van der Bijl, geb. Puttershoek 2-8-1908, overl. Werkendam 5-12-1990. {dr. van Willem van der Bijl en Willemijntje de Pee} Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Wilemina Holster, geb. Puttershoek 26-2-1933, overl. Oldemarkt 9-4-2015, tr. Delft 27-8-1954 Casper Poot, geb. Delft 29-3-1931.
 2. Willem Holster 1934-.
  vervolg XIIIhhh
 3. levenloze dochter Werkendam 18-9-1937.
 4. Willemijntje Holster, geb. Werkendam 18-10-1939, tr. Werkendam 16-6-1967 Aart Bijsterveld, geb. Vuren 29-11-1932.
 5. Arie Holster 1941-.
  vervolg XIIIiii
 6. Cornelia Holster, geb. Werkendam 7-9-1943, tr. Werkendam 24-4-1962 Adrianus Monshouwer, geb. Sleeuwijk en de Werken 4-4-1935.
 7. Teunis Jacob Holster 1934-.
  vervolg XIIIjjj
 8. Lena Holster, geb. Werkendam 3-1-1950, tr. Werkendam 4-7-1969 Arnoldus Alberts, geb. Kampen 19-5-1946.

XIIzz
Arie Holster, geb. Werkendam 6-1-1906, overl. Werkendam 7-7-1991, begr. Werkendam, tr. Werkendam 31-10-1930
Jannigje van der Stelt, geb. Werkendam 3-7-1912, overl. Werkendam 24-8-1973. {dr. van Gerrit van der Stelt en Pieternella van Andel} Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Holster, geb. Werkendam 23-4-1931, overl. Werkendam 25-2-1932.
 2. Dirkje Holster, geb. Werkendam 21-2-1933, tr. Werkendam 21-9-1951 Gerrit van Oord, geb. Werkendam 14-8-1928.
 3. Pieternella Holster, geb. Werkendam 26-1-1934, overl. Hardinxveld-Giessendam 9-5-1982, begr. Hardinxveld-Giessendam tr. Werkendam 23-5-1952 Cornelis Kant, geb. Woudrichem 26-5-1930, overl. Gorinchem 23-8-1979.
 4. Cornelia Holster, geb. Werkendam 28-2-1936, tr. Werkendam 1-4-1955 Kornelis van den Dool, geb. Sliedrecht 9-9-1933.
 5. Johanna Holster, geb. Werkendam 13-12-1937, tr. Werkendam 1-4-1960 Jan Joannes Kuperus, geb. Hasselt 22-5-1935.
 6. Arie Holster 1941-.
  vervolg XIIIkkk
 7. Geertje Holster, geb. Werkendam 1-1-1943, tr. Werkendam 10-12-1965 Johan Combee, geb. Werkendam 16-2-1938.
 8. Jannigje Holster, geb. Werkendam 20-6-1944, tr. Werkendam 6-12-1963 Leendert van den Heuvel, geb. Werkendam 29-9-1939.
 9. Gerrit Holster 1947-.
  vervolg XIIIlll
 10. Adriana Holster, geb. Werkendam 1-4-1949, overl. Werkendam 8-5-1989, begr. Werkendam, tr. Werkendam 26-5-1970 Jan van Holten, geb. Hardinxveld 10-6-1946.

XIIaaa
Willem Frederik Holster, geb. Amsterdam 11-8-1922, overl. Perth [Australië] 19-5-2003, tr.
Anna Maria de Jager, geb. 's-Gravenhage 12-8-1937.
uit dit huwelijk:
 1. Ellen Holster, geb. Perth 17-3-1956, tr. Australië 20-4-1974 Peter John William Sharpe, geb. Perth 3-12-1941.

XIIbbb
Hendrik Holster, geb. Amsterdam 26-7-1919,
tr. 19-1-1944 Elisabeth van der Linden, geb. Amsterdam 19-7-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinier Holster, geb. Amsterdam 16-6-1952.
 2. Hendrik Holster, geb. Amsterdam 23-12-1961.

XIIccc
Reinier Holster, geb. Amsterdam 1-4-1931,
tr. Curacao 19-6-1953 Elisabeth Knaap, geb. Curacao 25-12-1932. {dr. van Wilhelmus Knaap en Catharina Schoop} Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Reinier Holster, geb. Amsterdam 2-4-1955.
 2. Catharina Elisabeth Holster, geb. Amsterdam 14-10-1961.

XIIddd
Jacob Holster, geb. Amsterdam 5-2-1943, tr. Nijmegen 14-10-1965
Maria Christina Knuist, geb. Nijmegen 28-12-1931. {dr. van Gerardus Franciscus Marie Knuist en Christina Stoverink} Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Rafael Andreas Holster, geb. Nijmegen 4-4-1966.
 2. Christina Jacoba Hendrika Holster, geb. Nijmegen 20-7-1967.
 3. Stephanus Gerardus Reinier Holster, geb. Nijmegen 28-9-1968.

XIIeee
Johannes Hendricus Holster, geb. Amsterdam 2-5-1916, tr. Amsterdam 10-8-1944
Maria van Groningen, geb. 3-8-1922. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1947-.
  vervolg XIIImmm
 2. Dorothea Holster, geb. Amsterdam 2-4-1950, tr. Amsterdam 26-6-1970 Willem Jacob Wildeboer, geb. Callantsoog 2-11-1947

XIIfff
Johannes Simon Holster, geb. Amsterdam 9-2-1918, tr. Amsterdam 22-5-1947
Pauline Wilhelmina van Kessel, geb. Antwerpen 23-9-1922, overl. Amsterdam 11-5-1958. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Wilfrieda Josephina Christina Holster, geb. Amsterdam 14-6-1948, tr. Amsterdam 9-12-1971 Paulus Maria van Dam, geb. Amsterdam 29-10-1949.
 2. Rudolphus Johannes Anthonius Holster, geb. Amsterdam 5-2-1950, tr. Krimpen aan den IJssel 15-7-1975 Yvonne van der Ende, geb. Rhoon 27-10-1956.
 3. Josephina Catharina Maria Holster, geb. Amsterdam 9-5-1955.

XIIggg
Johannes Simon Holster, geb. Haarlem 1-9-1914, overl. Siegenburg 2-8-1981, tr. (1) Zuilen 24-8-1938
Alida Spilker, geb. Utrecht 24-4-1911. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Christina Holster, geb. Haarlem 24-12-1938, tr. Rotterdam 1-6-1972 Christiaan Johan de Croon, geb. Nijmegen 2-12-1931.
 2. Alidas Johanna Holster, geb. Haarlem 24-12-1940, tr. 's-Gravenhage 18-5-1966 Manfred U(e)nther Helmuth Has, geb. Berlijn 17-11-1941.

Johannes Simon Holster, 1914-1981, tr. (2) 's-Gravenhage 6-9-1968
Johanna Blansjaar, geb. Leiden 21-2-1919. {dr. van Jan Blansjaar en Johanna van Rossum}
XIIhhh
Joost Holster, geb. Tegal 14-12-1925, tr. Hengelo 15-6-1954
Tiessiena Anna Edens, geb. 4-2-1927, overl. Haren 2-1-2015. {dr. van Jan Edens en Grietje Cornelia Nienhuis} Uit dit huwelijk:
 1. Nancy Holster, geb. Terhorne 25-5-1955.
 2. Johannres Solke Holster, geb. Tolbert 17-10-1959.

XIIIa
William Charles Holster, tr. 6-1977
Cheryl Fiedler.
Uit dit huwelijk:
 1. Kelly Lorraine Holster, geb. 6-1978.
 2. Christopher Holster, geb. 25-12-1979.

XIIIb
Richard John Holster, tr. 6-1975
Susan Bush.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael John Holster, geb. 8-1978.
 2. Thomas John Holster, geb. 30-3-1980.

XIIIc
Charles Holster, tr. 11-1973
Katherine Kinkle.
Uit dit huwelijk:
 1. Sarah Holster.
 2. Heather Holster.
 3. Chad Holster.

XIIId
Larry Holster, tr. 1970
Faye Treu.
Uit dit huwelijk:
 1. Joel Holster.
 2. Paul Holster.
 3. Greg Holster.
 4. Tracy Holster.

XIIIe
Linda Holster.
XIIIf
Hugo Holster, geb. Ouder-Amstel 12-5-1940, tr. Ouder-Amstel 7-4-1966
Petronella Eleonora Wagenaar, geb. Amsterdam 18-10-1944. {dr. van Anthonie Wagenaar en Petronella Cornelia van Reeder} Uit dit huwelijk:
 1. Robin Holster, geb. Amsterdam 7-9-1969.
 2. Marko Holster, geb. Weesp 4-12-1971.

XIIIg
Christiaan Holster, geb. Ouder-Amstel 19-10-1943, tr. Amsterdam 29-1-1965
Johanna Hendrika Roos, geb. Amsterdam 18-1-1945. {dr. van Johannes Hendrik Roos en Antje van Schooneveld} Uit dit huwelijk:
 1. Peggy Holster, geb. Amsterdam 30-7-1965.
 2. Nathalie Holster, geb. Amsterdam 21-6-1967.

XIIIh
Aart Bastiaan Holster, geb. Numansdorp 9-11-1946, tr. Piershil 29-12-1978
Elizabeth Hendrika Maaike Verhoeven, geb. Piershil 16-6-1957.
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike Anna Holster, geb. Baarland 3-4-1981.

XIIIi
Pieter Johannes Holster, geb. Numansdorp 12-4-1948, tr. Zwijndrecht 5-8-1976
Teuntje Adriana van den Berg, geb. Dordrecht 11-7-1957.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Anne Holster, geb. Zuid-Beijerland 16-1-1977.
 2. Teunis Cornelis Holster, geb. Rotterdam 16-1-1977.
 3. Ralph Tijben Holster, geb. 8-1-1981.

XIIIj
Barend Willem Holster, geb. Numansdorp 26-7-1950, tr. 7-1-1977
Elizabeth Cornelia Blaak, geb. Zuid-Beijerland 2-7-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerlinda Holster, geb. Zuid-Beijerland 28-1-1978.
 2. Joost Jan Holster, geb. Zuid-Beijerland 30-10-1979.
 3. Carolina Geertje Holster, geb. 5-11-1980.

XIIIk
Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 1-3-1952, tr. Steenwijk 11-9-1979
Anneachiena Bouwmeester, geb. Veendam 27-3-1954. {dr. van Albert Bouwmeester en Roelfje Bas} Uit dit huwelijk:
 1. Mark Albert Cornelis Holster, geb. Kraggenburg 25-12-1980.

XIIIl
Joost Holster, geb. Amsterdam 5-8-1950, tr. Halfweg 21-1-1972
Ina Bakker, geb. Amsterdam 10-7-1949. {dr. van Leendert Bakker en Johanna van der Meulen} Uit dit huwelijk:
 1. Wendy Holster, geb. Apeldoorn 16-8-1974.

XIIIm
Pieter Leendert Holster, geb. Kedichem 27-4-1938, overl. Eindhoven 4-8-2008, tr. Arkel 13-5-1964
Maria Gerdina Schakel, geb. Arkel 22-4-1941. {dr. van Dirk Schakel en Maria Kuil} Uit dit huwelijk:
 1. Cor Dirk Holster, geb. Eindhoven 8-2-1965.

XIIIn
Adriaan Christiaan Holster, geb. Amsterdam 2-9-1945, overl. Deventer 6-4-2012, crematie Deventer 12-4-2012 tr.
Johanna Nokkert, geb. Diepenveen 5-7-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Christian Holster, geb. Deventer 24-3-1971.
 2. Alexander Holster, geb. Deventer 26-5-1974.

XIIIo
Johannes Coenraad Holster, geb. Amersfoort 7-5-1946, tr.
Amersfoort Joke Hageler.
XIIIp
Richard Adriaan Holster, geb. Amersfoort 3-11-1950, tr. Utrecht 10-9-1975
Anna Maria Blankestein, geb. Utrecht 3-5-1950. {dr. van P. J. M. Blankestein en M. Lamboo} Uit dit huwelijk:
 1. Jeroen Richard Peter Holster, geb. Amersfoort 3-8-1979.

XIIIq
Jan Cornelis Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 16-12-1943, tr. Capelle aan den IJssel 28-11-1969
Gerda Visser, geb. Metslawier 21-3-1948. {dr. van Haaije Visser en Kornelia van Dijk} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelis Holster, geb. Capelle aan den IJssel 13-4-1970.
 2. Haaije Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 24-7-1971.

XIIIr
Dingeman Hendrik Holster, geb. Gouda 19-5-1954, tr.
G. Hoonhout.
Uit dit huwelijk:
 1. Danielle Holster, geb. Gouda 8-2-1979.

XIIIs
Hendrik Johannes Holster, geb. Gouda 26-6-1955, tr.
T. Scharlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, geb. Gouda 31-1-1978.

XIIIt
Dingeman Holster, geb. Middelharnis 19-2-1943, tr. Melbourne 8-4-1967
Kay Hanchett, geb. Camperdown 26-6-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Graig Holster, geb. Camperdown 11-11-1968.
 2. Karin Holster, geb. Camperdown 28-12-1970.
 3. Richard Holster, geb. Camperdown 14-8-1978.

XIIIu
Abraham Holster, geb. Middelharnis 16-8-1945, tr. Camperdown 19-2-1966
Judith Carol Sharp, geb.Camperdown 23-11-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Nathalie Holster, geb. Camperdown 16-3-1967.
 2. Robert Marinus Holster, geb. Camperdown 15-3-1969.
 3. Kelly Holster, geb. Camperdown 10-8-1970.
 4. Adam Holster, geb. Port Macquarie 12-8-1976.

XIIIv
Adrian Holster, geb. Bathurst (N.S.W) 18-11-1951, tr. Melbourne 14-5-1970
Carol Jackqueline Turner, geb. Engeland 9-10-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Stephane Kay Holster, geb. Hamilton 14-7-1971.
 2. Shane Edward Holster, geb. Melbourne 5-9-1972.
 3. Alexia Jarun Holster, geb. Hamilton 25-7-1974.
 4. Natasha Holster, geb. Hamilton 2-7-1976.
 5. Elisabeth Jackqueline Holster, geb. Hamilton 25-11-1978.

XIIIw
Willy Freddy Anthony Holster, geb. Rotterdam 10-3-1937, overl. Rotterdam 7-9-2011, crematie Rotterdam, tr. (1) Rotterdam 6-4-1960
T. E. Blaauwboer.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Gerard Holster, geb. Rotterdam 17-11-1966, uit tweede huwelijk, later erkend.

Willy Freddy Anthony Holster 1937-2011, tr. (2) Rotterdam 25-3-1970
Hendrika Schuitemaker, geb. Rotterdam 26-10-1949.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Sandra Holster, geb. Rotterdam 13-12-1971.
 2. Patricia Holster, geb. Rotterdam 15-4-1973.
 3. Freddy Holster, geb. Rotterdam 14-12-1979.

XIIIx
Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 15-3-1926, tr. Rotterdam 20-2-1952
Suzanna Pieternella van Diepenhuizen, geb. Rotterdam 23-5-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 17-9-1952, tr. Vlaardingen 27-11-1975 Marianne Antonia Erdtsieck, geb. Vlaardingen 18-5-1955.
 2. Suzanna Petronella Holster, geb. Rotterdam 26-7-1954, tr. Vlaardingen 23-2-1973 Johannes van Bergen, geb. Vlaardingen 23-9-1950.
 3. Johanna Kornelia Holster, geb. Vlaardingen 10-2-1961.

XIIIy
Arie Holster, geb. Middelharnis 20-1-1937, tr. Nieuwe Tonge 22-9-1960
Neeltje Hendrika van Heemst, geb. Nieuwe Tonge 7-3-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-2-1961.
 2. Esther Henriëtte Martina Holster, geb. 's-Gravenhage 18-10-1965.

XIIIz
Izaäk Johannes Holster, geb. Middelharnis 6-6-1941, tr. Dirksland 1-10-1964
A. W. de Ruiter, geb. Dirksland.
Uit dit huwelijk:
 1. Remco Holster, geb. Middelharnis 8-4-1965.
 2. Annemarieke Holster, geb. Middelharnis 24-8-1970.

XIIIaa
Arie Holster, geb. Middelharnis 15-8-1947, tr. 18-3-1966
Jacoba Mosselman, geb. Sommelsdijk 30-3-1948. {dr. van Jacob Mosselman en Elizabeth Huizer} Uit dit huwelijk:
 1. Marina Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-9-1966.
 2. Elizabeth Jacoba Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-3-1971.

XIIIbb
Willy Leonardus Holster, geb. Schiedam 4-3-1944, tr. Vlaardingen 10-4-1963
Adriana Maria Osserman, geb. Vlaardingen 17-2-1947. {dr. van Arie Osserman en Maria Bastiaantje Weesi} Uit dit huwelijk:
 1. Joan Leonarda Holster, geb. Schiedam 26-5-1966.
 2. Natasja Maria Holster, geb. Vlaardingen 3-1-1972.

XIIIcc
Johannes Wolterus Holster, geb. Schiedam 13-3-1947, tr. Schiedam 14-5-1969
Gerda Dirkje Schwagermann, geb. Schiedam 12-2-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacqueline Woltera Holster, geb. Schiedam 13-8-1970.
 2. Pablo Remon Holster, geb. Vlaardingen 11-7-1973.

XIIIdd
Freddy Holster, geb. Schiedam 6-10-1956, tr. Schiedam 26-1-1981
Birgit Bachor, geb. Bonn 26-12-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva Holster, geb. Schiedam 5-8-1981.

XIIIee
Fedde Jan Holster, geb. Schiedam 11-8-1952, tr. Schiedam 2-8-1973
Adriana van Eijk, geb. Schiedam 26-5-1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Patrick Holster, geb. Schiedam 27-1-1980.

XIIIff
Renate Holster, geb. Ellingen 8-10-1945, tr.
Martin Kröss, geb. 21-1-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Silvia Holster, geb. Ellingen 29-3-1968.

XIIIgg
Jan Holster, geb. Zetten 9-4-1943, tr. (1) Arnhem 30-6-1967
Ingrid Jeannette van der Maten, geb. Arnhem 2-3-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Bianca Johanna Petronella Holster, geb. Arnhem 10-1-1969.

Jan Holster, 1943-, tr. (2) Middelharnis 11-10-1979
Janneke Visser, geb. Nieuwe Tonge 18-8-1958. {dr. van Jan Visser en Teuntje Johanna de Jong} Uit dit huwelijk:
 1. Tamara Holster, geb. Nieuwe Tonge 11-6-1981.

XIIIhh
Cornelis Christiaan Holster, geb. Dordrecht 15-6-1952, tr. Arnhem 30-11-1972
Maria Catharina van Mier, geb. Waalwijk 19-8-1953. {dr. van Lambertus Johannes de Mier en Cornelia Gijsbertha Luijten} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Gijsbertha Holster, geb. Wageningen 28-12-1978.
 2. Johanna Gijsbertha Holster, geb. Arnhem 13-9-1982.

XIIIii
Gerrit Holster, geb. Dordrecht 13-4-1925, tr. Dordrecht 19-5-1948
Adriana Anna Rosmolen, geb. Dordrecht 3-11-1929. {dr. van Arie Rosmolen en Janne Schnijders} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Jan Holster, geb. Dordrecht 28-11-1948, tr. Dordrecht 13-2-1974 Johanna Verschoor, geb. Wijngaarden 12-5-1952.
 2. Jannie Adriana Holster, geb. Dordrecht 2-9-1950, tr. Veere 24-5-1972 Cornelis Johan Hendrikse, geb. Middelburg 10-6-1946.

XIIIjj
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 2-4-1933, tr. Dordrecht 25-6-1957
Lena Jabaaij, geb. Dordrecht 30-3-1932. {dr. van Dirk Jabaaij (1897-1973) en Maria Josina Schroots (1901-1989)} Uit dit huwelijk:
 1. Marjon Holster, geb. Dordrecht 22-6-1958, tr. Dordrecht 28-11-1980, echtscheiding Dordrecht 9-10-2015, Bastiaan de Jong, geb. Langerak 13-1-1951.
 2. Gerard Holster, 1960-.
  vervolg XIVe
 3. Maria Josina Holster, geb. Dordrecht 25-4-1965, tr. Dordrecht 20-4-1988 Theodorus Pieter Vermeulen, geb. Vlaardingen 16-5-1959.

XIIIkk
Adrianus Holster, geb. Dordrecht 17-4-1936, overl. Dordrecht 16-5-2007, begr. Dordrecht 21-5-2007, tr. Dordrecht, 20-4-1961
Neeltje de Groot, geb. Streefkerk 16-12-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Holster 1962-.
  vervolg XIVf
 2. Willem Holster 1964-.
  vervolg XIVg
 3. Engelina Holster, geb. Dubbeldam 9-5-1966, tr. Dordrecht 9-9-1990 Cornelis Stip, geb. Slikkerveer 14-2-1964.
 4. Adrianus Holster 1972-.
  vervolg XIVh

XIIIll
Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 14-9-1925, tr. Dordrecht 18-6-1952
Annie Bruggeman, geb. Dordrecht 11-3-1928. {dr. van Anthoon Bruggeman en Janna de Wit} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Anthoon Holster, geb. Dordrecht 12-9-1953.
 2. Joke Holster, geb. Dordrecht 3-5-1956, tr. Dordrecht 10-4-1981 Gijsbert Jan Kain.

XIIImm
Johan Willem Holster, geb. Zwijndrecht 23-2-1927, tr. Dordrecht 6-7-1955
Gerrie Wilhelmina Pors, geb. Dordrecht 23-6-1929. {dr. van Gerrit Pors en Wilhelmina Neeltje Kodde} Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Holster, geb. Dordrecht 8-1-1956, tr. Dordrecht 11-9-1981 Magret Albertine Bouwens, geb. Djakarta 19-9-1959.
 2. Lex Holster, geb. Dordrecht 24-2-1959.

XIIInn
Arie Holster, geb. Zwijndrecht 14-8-1928, overl. 19-10-1995, begr. Breda, tr. Dordrecht 4-10-1961
Annigje Wilhelmina Ströhmeijer, geb. Dordrecht 22-1-1931, overl. Dordrecht 19-10-2008, begr. Breda 24-10-2008. {dr. van Mattheus Adrianus Ströhmeijer en Willempje Vermeulen} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Mattheus Holster, geb. Breda 30-11-1965.

XIIIoo
Willem Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 27-9-1929, tr. Dordrecht 22-8-1957
Fokkelina Gerarda Bolhuis, geb. Hengelo 3-6-1931. {dr. van Gerardus Bolhuis en Geertje de Bruin} Uit dit huwelijk:
 1. René Holster, geb. Dordrecht 11-3-1958.
 2. Eduard Willem Holster, geb. Dordrecht 8-6-1960.

XIIIpp
Gerardus Holster, geb. Dordrecht 13-6-1934, tr. Dordrecht 23-11-1961
Johanna Cornelia Elisabeth de Klerk, geb. Dordrecht 24-8-1939. {dr. van Willem Johannes de Klerk en Martha de Kruijf} Uit dit huwelijk:
 1. Marjo Holster, geb. Dordrecht 23-6-1963.
 2. Gerardus Arie Willem Holster, geb. Dordrecht 11-7-1964.

XIIIqq
Joost Holster, geb. Dordrecht 4-1-1938, tr. Zwijndrecht 30-11-1961
Lena de Snoo, geb. Zwijndrecht 17-8-1937. {dr. van Arie de Snoo en Antonia Troost} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Arthur Holster, geb. Dordrecht 28-12-1964.
 2. Marcel Holster, geb. Dordrecht 31-10-1967.

XIIIrr
Cornelis Johannes Klaas Holster, geb. Dordrecht 23-12-1945, tr. Dordrecht 27-8-1969
Susanna Cornelia Johanna van der Laan, geb. Dordrecht 31-1-1948. {dr. van Johannes Marinus van der Laan en Cornelia Susanna Vergeer} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Arie Holster, geb. Dordrecht 26-7-1970.
 2. Robert Holster, geb. Dordrecht 20-3-1972.

XIIIss
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 5-7-1929, overl. Dordrecht 30-1-2008, begr. Dordrecht 4-2-2008, tr. Dordrecht 23-3-1955
Annigje de Ruiter, geb. Rotterdam 2-9-1930. {dr. van Aart de Ruiter en Annigje Scheffe} Uit dit huwelijk:
 1. Sijtje Arendina Holster, geb. Dordrecht 31-3-1956, tr. W.R. de Vries, geb. 17-9-1957.
 2. Cornelis Holster 1958-.
  vervolg XIVa
 3. Hendrik Holster, geb. Dubbeldam 23-1-1963.
 4. Anne Ingrid Holster, geb. Dubbeldam 31-12-1964.

XIIItt
Arend Holster, geb. Amsterdam 26-5-1942, tr. Amsterdam 3-9-1970
Paulina Marta Veenstra, geb. Amsterdam 8-8-1947. {dr. van Johannes Veenstra en Geeske Brandsma} Uit dit huwelijk:
 1. Paul Arend Holster, geb. Nederhorst den Berg 31-5-1972.
 2. Rob Johan Holster, geb. Nederhorst den Berg 11-9-1975.

XIIIuu
Adriaan Holster, geb. Dordrecht 30-5-1949, tr. Dordrecht 23-9-1971
Wilhelmina Geertruida Lambert, geb. Dordrecht 20-8-1948. {dr. van Willem Lambert en Leentje Tijssen} Uit dit huwelijk:
 1. Sander Arjen Holster, geb. Zwijndrecht 30-5-1972.
 2. Erwin Wilco Holster, geb. Zwijndrecht 11-10-1974.

XIIIvv
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 27-7-1931, tr. Dordrecht 9-8-1957
Maria Biesbroek, geb. Zwijndrecht 25-1-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Maria Holster, geb. Sliedrecht 28-7-1958, tr. Dordrecht 12-10-1978 Sjoerd Bénard, geb. Dordrecht 4-4-1955.
 2. Jacqueline Corrie Holster, geb. Dordrecht 10-3-1964.

XIIIww
Johannes Holster, geb. Dordrecht 23-1-1934, tr. Dordrecht 30-6-1961
Geertruida Pieternella van Vlaanderen, geb. Dordrecht 9-8-1939,
Uit dit huwelijk:
 1. Corinne Jacqueline Holster, geb. Dordrecht 11-1-1962.
 2. Astrid Jolande Holster, geb. Dordrecht 26-4-1967.

XIIIxx
Willem Holster, geb. Zwijndrecht 1-8-1940, tr. Rotterdam 28-4-1970
Flora Johanna Pieternella Vuijk, geb. Rotterdam 18-2-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Lena Theodora Holster, geb. 5-9-1971.
 2. Maarten Theodorus Pieter Holster, geb. 21-7-1975.

XIIIyy
Aalbert Holster, geb. Giessendam 3-12-1942, tr. Hardinxveld-Giessendam 25-10-1960
Cornelia Huizer, geb. Hardinxveld 3-12-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 9-1-1961.
 2. Jan Arie Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 17-7-1962.
 3. Cornelia Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 11-3-1966.
 4. Aalbert Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 25-8-1973.

XIIIzz
Cornelis Holster, geb. Giessendam 19-7-1952, tr. Hardinxveld-Giessendam 7-11-1975
Maria Johanna de Bruin, geb. Giessendam 23-12-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 17-7-1977.
 2. Jan Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 12-9-1978.
 3. Suzanna Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 26-4-1981.

XIIIaaa
Willem Cornelis Holster, geb. Dordrecht 5-5-1937, tr. Dordrecht 15-2-1964
Janna Margaretha van Wijngaarden, geb. Amsterdam 4-8-1943, overl. Dordrecht 8-12-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Evelien Josefien Holster, geb. Dordrecht 6-2-1966.
 2. Marjon Janna Holster, geb. Dordrecht 20-3-1969.

XIIIbbb
Arie Peter Holster, geb. Rotterdam 18-5-1940, tr. Rotterdam 20-1-1960
Adriana Cornelia Borsboom, geb. Rotterdam 4-9-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Anita Maria Holster, geb. Rotterdam 20-3-1961, tr. Rotterdam 5-8-1977 Arie Hooimeijer, geb. Rotterdam 31-8-1955.
 2. Claudia Holster, geb. Rotterdam 30-6-1967.

XIIIccc
IJsbrand Daniel Holster, geb. Rotterdam 7-7-1947, tr. Rotterdam 9-5-1968
Ingrid Froutje Muit, geb. Rotterdam 13-7-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Jurgen Dirk IJsbrand Holster, geb. Rotterdam 11-7-1971.
 2. Irmgard Klazina Geertruida Holster, geb. Rotterdam 19-12-1974.

XIIIddd
Arie Holster, geb. Pernis 17-6-1926, tr. Rotterdam 22-6-1949
K. E. C., geb. Rotterdam 11-10-1929,
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Holster, geb. Rotterdam 6-6-1951, tr. Werkendam 4-12-1969 Peter Willem van Reest, geb. Sleeuwijk 20-10-1950.
 2. Jannetje Holster, geb. Rotterdam 16-7-1954, tr. Werkendam 8-12-1972 Antonius Theodorus Bernardus van Kriek, geb. Woudrichem 4-9-1951.
 3. Arita Clazina Elisabeth Holster, geb. Rotterdam 13-10-1955, tr. Dussen 22-10-1976 Cornelis Bosch, geb. Utrecht 10-1-1953.

XIIIeee
Leendert Holster, geb. Pernis 4-12-1927, tr. (1) Rotterdam 14-5-1947
Brechtje Johanna Worms, geb. Rotterdam 1-2-1930,
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Willemina Holster, geb. Rotterdam 17-11-1946, tr. Vlaardingen 1-9-1967 Matthijs Johannes Springeling, geb. Vlaardingen 4-1-1940.
 2. Jannetje Holster 1948-.
  vervolg XIVb
 3. Joost Holster 1950-.
  vervolg XIVc
 4. Johanna Holster, geb. Rotterdam 5-7-1951.
 5. Helena Brechtje Johanna Holster, geb. Rotterdam 17-6-1953.
 6. Dirkje Cornelia Holster, geb. Rotterdam 3-4-1956, tr. De Bilt 20-5-1976 Cornelis Goozen Verburgh, geb. Utrecht 6-12-1945.
Huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Leendert Holster, 1927-, tr. (2) Rotterdam 13-5-1958
Maria Helena Schipper, geb. Rotterdam 31-11-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Elizabeth Holster, geb. Rotterdam 8-11-1958, tr. Rotterdam 9-5-1980 Johannes Bisschop, geb. Rotterdam 2-10-1957.
 2. Maria Helena Holster, geb. Rotterdam 18-10-1962.
 3. Leendert Holster, geb. Rotterdam 7-9-1966.

XIIIfff
Pieter Holster, geb. Rotterdam 22-9-1931, tr. Rotterdam 4-2-1951
Adriana Wilhelmina de Rover, geb. Hardinxveld 2-6-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Wilhelmina Holster, geb. Rotterdam 2-2-1952, tr. Rotterdam 24-9-1943 Cörd Heinrich Südmeijer, geb. Rotterdam 24-9-1943.
 2. Jannetje Holster, geb. Rotterdam 24-1-1954, tr. Rotterdam 10-11-1972 Hendrikus Jacobus van Helvert, geb. Rotterdam 23-6-1953.
 3. Dirk Holster, geb. Rotterdam 26-4-1964.

XIIIggg
Joost Holster, geb. Rotterdam 1-8-1935, tr. Amsterdam 22-12-1955
Limke Bronds, geb. Amsterdam 26-1-1935. br />Uit dit huwelijk:
 1. Coby Holster, geb. Amsterdam 28-5-1956.
 2. Yvonne Holster, geb. Amsterdam 30-4-1965.

XIIIhhh
Willem Holster, geb. Werkendam 4-11-1934, overl. Werkendam 23-2-2012, tr. Almkerk 29-10-1954
Pietronella van Drunen, geb. Nieuwendijk 21-11-1934, overl. 28-11-2010, begr. Werkendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1955-.
  vervolg XIVd
 2. Paulus Holster, geb. Werkendam 6-8-1956, tr. Woudrichem 7-12-1978 Bettine Ottevanger, geb. Woudrichem 12-3-1959.
 3. Lena Holster, geb. Werkendam 22-3-1959, tr. Werkendam 17-8-1979 Klaas Brolsma, geb. Oude Bildtzijl 20-12-1955.
 4. Willem Holster, geb. Werkendam 3-11-1962, tr. Werkendam 14-5-1982 Jannetta den Hollander, geb. Werkendam 31-5-1963.
 5. Sijke Petronella Holster, geb. Werkendam 19-1-1966, tr. Werkendam 27-8-1982 Bastiaan den Hollander, geb. 2-10-1961.
 6. Petronella Holster, geb. Werkendam 4-3-1970.

XIIIiii
Arie Holster, geb. Werkendam 21-12-1941, overl. Nieuwendijk 24-10-2013, begr. Nieuwendijk 29-10-2013, tr. Almkerk 17-7-1964
Maria van Drunen, geb. Nieuwendijk 22-4-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijke Holster, geb. Nieuwendijk 21-4-1965.
 2. Cornelis Holster, geb. Nieuwendijk 20-7-1966.
 3. Paulus Holster, geb. Nieuwendijk 5-5-1968.
 4. Lena Holster, geb. Nieuwendijk 12-2-1973.

XIIIjjj
Teunis Jacob Holster, geb. Dordrecht 19-9-1946, tr. Woudrichem 20-8-1974
Maria Helena van Amrooij.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Holster, geb. 13-8-1966.
 2. Anna Maria Holster, geb. 28-9-1970.

XIIIkkk
Arie Holster, geb. Werkendam 6-1-1941, tr. Werkendam 9-2-1968
Leentje de Pender, geb. Kille (gem. Werkendam) 20-9-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Jannigje Holster, geb. Werkendam 25-1-1969.
 2. Arina Holster, geb. Werkendam 25-5-1972.

XIIIlll
Gerrit Holster, geb. Werkendam 16-3-1947, tr. Leerdam 17-12-1970
Bardina Elisabeth Rijnders, geb. Leerdam 7-3-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Sabina Holster, geb. Werkendam 6-6-1971.
 2. Niek Holster, geb. Werkendam 13-5-1975.
 3. Jorn Holster, geb. Werkendam 9-6-1982.

XIIImmm
Johannes Holster, geb. Amsterdam 3-5-1947, tr. Amsterdam 26-6-1970
Catharina Elisabeth Maria Baas, geb. Amsterdam 4-12-1953, gescheiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Dimitri Holster, geb. Amsterdam 1-5-1973.
 2. Gregory Holster, geb. Opperdoes 3-7-1976.

XIIInnn
Hendrinus Cornelis Holster, geb. Marknesse 4-1-1964, tr. (1) Hoevelaken 25-9-1992
Roelofje Scheer, geb. Vollenhove 26-10-1968, gescheiden 25-6-2009.
Uit dit huwelijk:
 1. Romy Holster, geb Almere 19-5-1998.
 2. Laurens Holster, geb Almere 19-5-1998.
 3. Maurice Holster, geb Almere 13-2-2000.

Hendrinus Cornelis Holster, 1964-, tr. (2) Lelystad 8-3-2010
Beatrix Christina Nagengast, geb Zutphen 31-1-1971, gescheiden 15-1-2013
XIVa
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 10-6-1958, tr. Dordrecht 9-1-1981
Thérèse Elisabeth van Heuvelen, geb. Groningen 18-8-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Hidde Holster, geb. Dordrecht 12-6-1982.

XIVb
Jannetje Holster, geb. Rotterdam 23-5-1948, tr.
Brüring
Uit deze relatie:
 1. Michael Holster, geb. Rotterdam 7-11-1970.

XIVc
Joost Holster, geb. Rotterdam 16-3-1950, tr. Delft 20-9-1968
Adriana Buurman, geb. Delft 15-9-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel Holster, geb. Delft 20-2-1969.
 2. Maurice Holster, geb. Delft 4-2-1970.

XIVd
Cornelis Holster, geb. Nieuwendijk 7-6-1955, tr. Werkendam 2-7-1976
Woutrina Hakkers, geb. Werkendam 26-6-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster, geb. Werkendam 9-5-1978.

XIVe
Gerard Holster, geb. Dordrecht 1-10-1960, tr. Dordrecht 26-6-1987
Gerrie Nagelhout, geb. Ermelo 9-7-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacco Holster, geb. Dordrecht 16-11-1989, overl. Dordrecht 16-11-1989.
 2. Lennard Holster, geb. Rotterdam 2-3-1991.

XIVf
Gerard Holster, geb. Dubbeldam 17-2-1962, tr. Dordrecht 18-12-1987
Janna Margrietha Verveen, geb. Rotterdam 22-8-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Nelleke Anne-Margriet Holster, geb. Dordrecht 13-10-1988.
 2. Cornelis Adrianus Holster, geb. Dordrecht 27-11-1990.
 3. Reinier Gerard Holster, geb. Dordrecht 5-6-1995.
 4. Maurits Pieter Paul Holster, geb. Dordrecht 13-2-2004.

XIVg
Willem Holster, geb. Dubbeldam 11-4-1964, tr. 23-11-1988
Teuntje Johanna van der Maden.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Adrianus Holster, geb. Zwijndrecht 9-11-1989, tr. Zwijndrecht 5-6-2012 Gerritje Maria Lijntje Simonse, geb. Zwijndrecht 12-2-1992.
 2. Maarten Willem Holster, geb. Zwijndrecht 26-7-1991.
 3. Wilbert Holster, geb. Zwijndrecht 14-7-1993.
 4. Edward Johannes Holster, geb. Zwijndrecht 15-2-1996.

XIVh
Adrianus Holster, geb. Dordrecht 1-12-1972, tr. 6-6-1996
Willemijna Adriana Lokerse, geb. 's Heer Arendskerke 7-8-1972.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Holster, geb. Dordrecht 17-3-1979.
 2. Neeltje Holster, geb. Dordrecht 3-11-1998.
 3. Adrianus Holster, geb. Dordrecht 13-4-2000.Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-12-1870.
{dochter van Mattheus Holster (1836-) en Adriana van der Hage}
Wim Holster [zn. van Dorus], geb. 1938, overl. Dordrecht 7-3-2015, gecr. 13-3-2015, tr. Annemarie. Kinderen: Evelien, Marjon en Truus.