© B Blommers

Genealogie
Hugo Holster


I
Hugo Holster, geb. 1560, tr.
n.n.
Uit dit huwelijk:
 1. Batiaen Huygen, 1585-1645, landbouwer onder Waerthuijsen.
  vervolg II

II
Batiaen Huijgensz, geb. Emmikhoven 1585, overl. 1645, tr. (1) 1615
Grietgen Pietersdochter Gulicker, overl. < 9-12-1625;

Bastiaen Huygen (Holster), 1580-1645, tr. (2)
Van Veen (?)
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Hugo Bastiaensz Holster 1625-1682.
  vervolg III

III
Hugo Bastiaensz Holster, geb. 20-6-1625, overl. 1682 landbouwer; is meerderjarig 20-6-1646, tr. (1)
Theungen Cornelisdr van Roy, geb. 1625.

Hugo Bastiaens Holster, 1625-, otr. (2) Sprang 1-4-1655, tr. (2) Almkerk 18-4-1655
Jenneke Huyberts van Bergen.
Uit het 2e huwelijk:
 1. Bastiaen Huygen Holster, 1656-1687.
  vervolg IVa
 2. Joost Hugo Holster, 1658-1707.
  vervolg IVb
 3. Pieternella Holster, geb. 1660, tr.
  Hendrijck de Bruijn, Schout en Secretaris van Uitwijk; Collecteur der Verpondingen; Waarsman van de banne van Uitwijk; kerkmeester aldaar; Hoge Dijkheemraad van het land van Altena in 1685, 1686, 1681, 1692, 1695 en 1696. In de leenkamer van de Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek d.d. 26-9-1709 komt Hendrik voor als gewezen Schout en Secretaris van Uitwijk. Hij wordt in de acte beleend met 5 morgen land onder Uitwijk.
 4. Huybert Hugo Holster, 1667-1712.
  vervolg IVc
 5. Jenneke Holster, onmondig 10-12-1682, tr. 1687
  Bastiaen Pieterszn Pellicaen.

IVa
Bastiaen Huygen Holster, geb. ± 1656, overl. ± 1687, landbouwer, tr. (1)
Aertie Marcelisdochter Ritmeester.
Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Bastiaens Holster, 1676-1700.
  vervolg Va
 2. Marcelis Holster, 1680-1753.
  vervolg Vb

Bastiaen Huygen Holster, 1656-1687, tr. (2)
Jenneke Zegersdochter Holleman, geb. ± 1663-1664, overl. ± 1727-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke Holster, geb. ± 1685, overl. < 27-1-1723, tr. 1713
  Adriaen van Meerten, geb. ± 1687, overl. < 24-3-1733.

IVb
Joost Hugo Holster, geb. 1658, overl. Almkerk 9-6-1707, landbouwer, tr.
Ariaentje Petersdr. Timmers.
Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1682-1719.
  vervolg Vc
 2. Peeter Holster, 1683-1728.
  vervolg Vd
 3. Maria Joosten Holster, geb. Capelle ± 1685.
  otr. (1) Goudriaan 21-10-1703 Anthony Aerts Slaets, overl. < 1723;
  otr. (2) 1-2-1723 Jan Timmers, ged. 19-8-1691.
 4. Gerrit Joosten Holster, 1686-1777.
  vervolg Ve
 5. Jenneke Holster, geb. Capelle ± 1688,
  tr. (1) Almkerk 24-1-1712 Jacob van Herwijnen, op 26-6-1725 bode te Almkerk
  tr. (2) Jacob Irwin, herbergier
  tr. (3) 21-5-1752 Cornelis Willeszn. van der Stelt.
 6. Marcelis Holster, 1690-1777.
  vervolg Vf

IVc
Huybert Hugo Holster, geb. ± 1667, overl. ± 1712. Heemraad en Schepen van Uitwijk; 1707-1709 Hoge Dijkheemraad van het land van Altena, tr. (1)
Josijna Cornelisdr. Bell, overl. < 1704.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, 1695-1728.
  vervolg Vg
 2. Hugo Holster, geb. ± 1696, overl. Emmikhoven, zomer 1746, tr. Almkerk 17-9-1745
  Kuyndertje Pellecaen, geb. Almkerk 1698.
 3. Bastiaan Huyberts Holster, 1697-.
  vervolg Vh
 4. Dirk Holster, geb. Uitwijk 11-9-1701.

Huybert Hugo Holster, 1667-1712, tr. (2) Goudriaan 27-4-1704
Maria Aertsdr. Slaets, overl. ± 1766.
Uit dit huwelijk:
 1. Aart Holster, ged. Uitwijk 23-6-1706.
 2. Josijna Holster, ged. Uitwijk 12-2-1708.
 3. Josina Holster, ged. Uitwijk 6-1-1709, overl. Uitwijk 26-5-1774, tr. Almkerk 5-2-1735 Nederduits Gereformeerd trouwboek Gijsbert Verzijl.

Va
Hugo Bastiaens Holster, geb. Dussen ± 1676, overl. Dussen Muilkerk 9-6-1700, tr. Dussen 6-7-1698
Johanna Pietersdr. van Giessendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Aertie Holster, ged. Dussen 26-4-1699, overl. < 1755.
 2. Huyg Holster, ged. Almkerk 12-12-1700, ong. overl. Veen 16-11-1776.

Vb
Marcelis Holster, geb. ± 1680, overl. Capelle 3-8-1753, tr. Vrijhoeve Capelle 19-3-1700
Cornelia Zegersdr. de Graaf, ged. Capelle 26-4-1676, overl. Capelle 21-3-1742.
Uit dit huwelijk:
 1. Aertje Holster, ged. Capelle 3-3-1701.
 2. Johanna Holster, ged. Waspik 15-7-1703.
 3. Jenneken Holster, ged. Capelle 15-2-1705, otr. Raamsdonk 1-4-1729 Daniel Vos.
 4. Catharina Holster, ged. Capelle 24-4-1707, overl. < 15-12-1749, tr. Huybert Pellecaen, overl. > 15-12-1749.
 5. Bastiaan Holster, 1709-1783.
  vervolg VIa
 6. Johanna Holster, ged. Capelle 26-4-1711.
 7. Geertrui Holster, geb. Capelle 26-3-1713.
 8. Zeger Holster, ged. 's-Grevelduin-Capelle 7-2-1717.

Vc
Hugo Joosten Holster, ged. Capelle 8-3-1682, begr. Amsterdam 5-1-1719, tr. (1) Amsterdam 21-4-1708
Elisabeth Stevense, geb. Eijbergen ± 1678, overl. Amsterdam < 1712.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Holster, ged. Amsterdam 3-3-1709, begr. Amsterdam 1-8-1711.
 2. Aeltje Holster, ged. Amsterdam 18-8-1710, begr. Amsterdam 28-2-1714.

Hugo Joosten Holster, 1682-1719, tr. (2) Amsterdam 9-9-1712
Bartha Kannegieter, geb. Zwolle, begr. Amsterdam 18-10-1727.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1713-1780.
  vervolg VIb
 2. Adrianes Holster, ged. Amsterdam 28-12-1715, begr. Amsterdam 25-2-1716.

Vd
Peeter Joosten Holster, geb. Capelle ± 1683, overl. < 26-11-1728, tr.
Cornelia Janse Groenevelt, geb. ± 1690, overl. < 26-11-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1712-1755.
  vervolg VIc
 2. Jan Holster, ged. Almkerk 11-2-1714, overl. < 1717.
 3. Dingena Holster, ged. Almkerk 19-5-1715, overl. Lisse 24-4-1795, tr. Lisse 14-11-1756 Jacob van de Jagt.
 4. Adriana Holster, ged. Almkerk 26-7-1716, overl. < 1718.
 5. Jan Holster, ged. Almkerk 5-8-1717, overl. < 1724.
 6. Adriana Holster, ged. Almkerk 25-9-1718, otr. Almkerk 28-8-1739, tr. Almkerk Nederduits Gereformeerd trouwboek 13-9-1739 Pieter Empelmans.
 7. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 18-2-1720, overl. < 1721.
 8. Bastiaan Holster 1721-1776.
  vervolg VId
 9. Jan Holster, ged. Almkerk 5-3-1724.
 10. Beerend Holster, ged. Almkerk 13-10-1726 Nederduits gereformeerd doopboek 1700-1726.

Ve
Gerrit Holster, geb. Capelle 1686, overl. Almkerk 5-4-1777, tr. 1719
Johanna Maria Jungerius.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Almkerk 23-6-1720, overl. < 1727.
 2. Aletta Holster, ged. Almkerk 30-5-1723, tr. Schalk Nieuwenhuizen.
 3. Adriana Holster, ged. Almkerk 17-12-1724, overl. < 5-12-1792, tr. Goudriaan Nederduits Gereformeerd 27-7-1749 Antonie Timmers, ged. Goudriaan 14-3-1723.
 4. Maria Holster, ged. Almkerk 9-2-1727.
 5. Aert Holster, ged. Almkerk 30-1-1729.
 6. Pieternella Holster, ged. nederduits gereformeerd Almkerk 26-11-1730.
 7. Joost Holster, ged. Almkerk 1-6-1732.

Vf
Marcelis Joosten Holster, geb. Capelle ± 1690, overl. aang. Almkerk 13-11-1777, tr. Almkerk 11-5-1721
Lijsbeth Otto van Wageningen,
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1722-1800.
  vervolg VIe
 2. Leijntje Holster, ged. Almkerk 6-2-1724.
 3. Otto Holster, ged. Almkerk 9-2-1727, overl. < 1730.
 4. Otto Holster, ged. Almkerk 5-2-1730, begr. Almkerk 21-6-1734.
 5. Adriaan Holster, ged. Almkerk 22-2-1733.
 6. Otto Holster, ged. Almkerk 30-12-1736.

Vg
Cornelis Holster, geb. Capelle ± 1695, overl. < 27-3-1728, tr. (1) 1717
Maijke Groenevelt, ged. ± 1720. {dr. van Jan Groenevelt en Dingetje Cornsdr. Sacht} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Huybert Holster, ged. Almkerk 1-6-1718.
 2. Josijna Holster, ged. Almkerk 19-2-1719, overl. < 1-2-1720.

Cornelis Holster, 1695-1728, tr. (2) 1720
Apolonia Otto Walraven.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Josijna Holster, ged. Nederdits Gereformeerd Almkerk 6-4-1721 archief 8004 nummer 3, overl. 1724.
 2. Oth Holster 1722-.
  vervolg VIf
 3. Hugo Holster, ged. Almkerk nederduits gereformeerd 24-10-1723 archief 8004, overl. Almkerk < 12-8-1746. Op 12-8-1746 vindt te Almkerk de taxatie plaats van zijn landerijen in de Nieuwe Doorn na zijn overlijden zonder wettelijke descendenten
 4. Josijna Holster, ged. Almkerk 10-3-1725, overl. Werkendam 15-6-1804, tr. Werkendam 7-6-1749 Pieter Kuijck, ged. Werkendam 11-6-1723, overl. Werkendam 3-2-1792.
 5. Bastiaan Holster 1726-.
 6. Cornelis Holster, ged. 25-12-1727, overl. < 1728.

Vh
Bastiaan Huyberts Holster, geb. ± 1697, tr. Almkerk 7-6-1725
Clasina Adriaensdr. de Jong weduwe van Joost Uppel.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 21-4-1726.

VIa
Bastiaan Holster, ged. Greveld Capelle 24-2-1709, overl. Raamsdonk 27-6-1783, tr. Waspik 13-5-1738
Cornelia Dolk, geb. Waspik, ged. Raamsdonk 3-5-1716, overl. Raamsdonk 10-4-1763. {dr. van Adriaan Dolk (1682-1723) en Adriaentje Timmermans (-1742)} Uit dit huwelijk:
 1. Marselis Holster, geb. Raamsdonk 8-2-1739, overl. Raamsdonk 13-10-1758.
 2. Adriana Holster, geb. Raamsdonk 2-10-1740, overl. Leerdam 16-7-1822, tr. Raamsdonk 13-2-1766 Jasper Vink, geb. Poederoijen 1740, doop 25-1-1800, begr. kerk Vianen 28-1-1800.
  Jasper Vink woont in 1766 in Raamsdonk; hij verkoopt aan Adriaan Rijken de korenwindmolen met het molenhuis en 3 3/4 hond land te Elshout voor 5.026 gld. en 5 st, belast met een jaarlijkse tijns van 3 gld; daarna is hij vermoedelijk korenmolenaar in Herwijnen (1789-1791) en sinds 1791 in Vianen. Hij verkreeg de eigendom van de windkorenmolen te Elshout via zijn schoonvader Bastiaan Holster. Op 28 augustus 1782 sloten de Heer Johan Halst Wassenaar en Bastiaan Holster, diesteijds eijgenaaren van de coorn windmolens van Onsenoort en den Elshout een akte van compromis, waarbij de arbitrage en uijtspraak over eenighe verschil tusschen hun als eijgenaaren van voorschreven coorn windmolens ontstaan en in gemelde acte van compromis breder omschreven. Daar Bastiaan Holster overleed sloten voor Johan Hubert Rietvelt, openbaar notaris, residerende binnen de stad Heusden, op 6 juli 1785 de Wel Edele Gebooren Heer Bernard Jacob Halst Wassenaar, Heer der Heerlijkheden Onsenoort en Nieuwkuijk, wonende te Onsenoort, thans eigenaar van de koren windmolen te Onsenoort, ter eenre, en Jasper Vink, thans eigenaar van de koren windmolen in Elshout en wonende aldaar, een compromis. Bepaald werd dat de akte van 28 augustus 1782 van kracht bleef. Op 10 december 1785 maakten Jasper Vink, schepen en korenmolenaer te Elshout, en Adriana Holster, echtelieden, een testament. Zij verklaarden beneden de 4.000 gld. gegoed te zijn. Zij prelegateerden aan hun dochter Cornelia Vink een somma van 150 gld., welke zullen moeten worden voldaan binnen 6 weken na het overlijden van de langstlevende. De langstlevende van hun beiden wordt benoemd tot universele erfgenaam in al hun na te laten goederen. De langstlevende dient de kinderen behoorlijk te onderhouden en op te voeden tot hun mondige dagen, eerder huwelijk of andere geapprobeerde staten. Tot voogden over hun na te laten kinderen worden aangesteld Mattheus Vink, wonende te Poederoijen en Adriaan Holster, wonende te Raamsdonk. Jasper Vink en Adriana Holster tekenen de akte beide met een goede handtekening. Reg. I: 28 januari 1800: Het lijk van Jasper Vink in de kerk begraven in het eyge graft nr. 412 - f 31,10 (koop van het graf f 20,-). Zie: Reconstructie van een geslacht VINK (Oorspronkelijk te Poederoijen (Gld.), later o.a. te Elshout (N.B.), Vianen (Z.H.) en Vreeswijk (U)) door H.T.M. de Raad.
 3. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 20-3-1742, ged. Raamsdonk 23-3-1742, tr. Raamsdonk 14-10-1770 archief 8095 nummer 11 Hendrik de Groot.
 4. Johanna Jacoba Holster, geb. Raamsdonk 6-5-1744, ged. Raamsdonk 10-5-1744, overl. Raamsdonk 24-2-1752.
 5. Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 13-10-1746, ged. Raamsdonk 16-10-1746, overl. Raamsdonk 4-3-1752.
 6. Ardina Holster, geb. Raamsdonk 17-5-1750, ged. Raamsdonk 18-5-1750, overl. Raamsdonk 14-9-1752.
 7. Adriaan Holster 1752-1822.
  vervolg VIIa
 8. Bastiaan Holster 1755-1826.
  vervolg VIIb

VIb
Johannes Holster, geb. Amsterdam 9-8-1713, overl. Hellevoetsluis > 16-8-1780 maar < 19-10-1783, tr. (1) Amsterdam 28-10-1735
Barbara Batenburg, geb. Tiel 1714, overl. Hellevoetsluis 15-1-1763. {dr. van Jacobus Batenburg en Johanna Reynders, begr. Rotterdam 7-10-1776} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Jacob Holster, oppertimmerman bij de V.O.C.
 2. Bartha Holster, geb. "Helvoetsluis", ged. Hellevoetsluis 29-6-1738, overl. Delft 26-10-1819, begr. Delft 30-10-1819, tr.
  Jacobus Visser, overl. "Helvoetsluis".
 3. Hugo Holster 1740-1811.
  vervolg VIIc
 4. Hendrina Holster, ged. Hellevoetsluis 28-11-1742, overl. aang. Hellevoetsluis 26-1-1743.
 5. Jacoba Holster, ged. Hellevoetsluis 5-7-1744, overl. < 1771.
 6. Heyndericus (Hendrik) Holster, 1752-1801.
  vervolg VIId

Johannes Holster 1713-1780, otr. (2) Hellevoetsluis 28-6-1763, tr. (2) Rotterdam 31-7-1763
Pieternella Vermeulen, overl. Hellevoetsluis 16-12-1779.
VIc
Joost Holster, ged. Almkerk 27-5-1712, overl. Almkerk < 16-4-1755, otr. Almkerk 13-6-1738, tr. Almkerk 6-7-1738 Nederduits Gereformeerd trouwboek 1727-1773
Johanna Schaap, geb. Oudendijk 1732.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, ged. Almkerk 27-6-1739.
 2. Maria Holster, ged. Almkerk 28-12-1740.
 3. Peter Holster, 1742-1820.
  vervolg VIIe
 4. Dirk Holster, 1745-1807.
  vervolg VIIf
 5. Jan Holster, ged. Almkerk 20-11-1747.
 6. Adriana Holster, ged. Almkerk 4-8-1748.
 7. Aart Holster, 1750-.
  vervolg VIIg
 8. Adriana Holster, ged. Almkerk 23-11-1752.

VId
Bastiaan Holster, geb. Almkerk 27-7-1721, overl. Giessen 26-1-1776, tr. Andel 12-7-1774
Anna Nieuwenhuizen, ged. Andel 28-1-1720. {dr. van Teunis Hendrikse Nieuwenhuizen en Helena Bax} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Holster, ged. Giessen 4-4-1745, tr. Giessen 21-11-1783 Gaarder trouwboek 1781-1805 Teuntje Bouwman, geb. Rijswijk.
 2. Lena Holster, ged. Giessen 8-1-1747.
 3. Lena Holster, ged. Giessen 4-2-1748, overl. Giessen 21-6-1780.
 4. Teunis Holster, 1750-1802.
  vervolg VIIh
 5. Adrianus Holster, 1754-1805.
  vervolg VIIi
 6. Gerrit Bax Holster, 1757-1819.
  vervolg VIIj
 7. Kornelia Holster, ged. Giessen 6-6-1762.

VIe
Joost Holster, ged. Almkerk 18-1-1722, tr. Almkerk 27-5-1753 archief 8004 registratienummer 1
Adriana Jooste van de Koppel, overl. ± 1800.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Gerrit Holster, 1754-.
  vervolg VIIk
 2. Elisabeth Pruissen, geb. Werkendam 1752, ged. Werkendam 25-4-1756, overl. De Werken en Sleeuwijk 11-9-1839 01:00 uur, otr. Werkendam 4-10-1780 Willem van den Heuvel, ged. Werkendam 5-10-1749.
 3. Lena Holster, ged. Werkendam 18-11-1759.
 4. Lena Holster, ged. Werkendam 28-9-1765.

Akte van openbare verkoop door de erfgenamen van Adriana van de Koppel en Joost Holster aan Wouter Hanegraaff van een huis en erf staande nabij het 'Dorpsen Armehuis', 1801-1801."
VIf
Oth Holster, ged. Almkerk 17-5-1722, tr.
Johanna Wilhelmina Piggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Apollonia Holster, ged. Vrijhoeve Capelle 28-1-1749, tr. Johannis Oerlemans.
 2. Johannes Holster, ged. Vrijhoeve Capelle 5-10-1749.
 3. Johannes Holster, ged. Capelle 31-1-1751.
 4. Johannes Holster, ged. Capelle 11-11-1753.
 5. Willemijna Holster, ged. Capelle 25-1-1756.
 6. Cornelia Holster, ged. Capelle 3-9-1758, overl. Capelle 28-7-1817, tr. Gerrit van Peer, ged. Wijk.
 7. Josijna Holster, ged. 's-Gravelduin-Capelle 7-12-1760, overl. Baardwijk 10-7-1828, tr. Jan Baptist van Herwijnen.
 8. Stijna Holster, ged. Capelle 27-11-1763.
 9. Cornelis Holster, 1769-1794.
  vervolg VIIl

VIg
Bastiaen Holster, geb. Almkerk 11-8-1726, tr. Zundert 1752
Johanna Piggen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, ged. Capelle 23-2-1754.
 2. Cornelis Holster, ged. Capelle 19-2-1758.

VIIa
Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 10-9-1752, overl. Raamsdonk 30-11-1822, otr. 's-Grevelduin Capelle 13-7-1780, tr. 's-Grevelduin Capelle 30-7-1780
Adrijana Janse Schaap, ged. 's-Grevelduin Capelle 12-6-1757, overl. Raamsdonk 24-5-1800. {dr. van Jan Schaap (1722-1803) en Margaretha van Cleef (1725-1803)} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 13-5-1781.
 2. Johannes Holster, 1783-1865.
  vervolg VIIIa
 3. Bastiaan Adriaan Holster, 1784-1858.
  vervolg VIIIb
 4. Adriaan Holster, 1786-1842.
  vervolg VIIIc
 5. Margrieta Holster, geb. Raamsdonk 19-10-1788, overl. Raamsdonk 26-5-1856, tr. Raamsdonk 5-10-1823
  Johannes Knaap, geb. Raamsdonk 6-3-1796, ged. Raamsdonk 13-3-1796. {zn. van Gerrit Knaap en Adriana van Dongen}
 6. Marcelis Holster, geb. Raamsdonk 26-9-1790, overl. Raamsdonk 3-6-1834.
 7. Johanna Holster, geb. Raamsdonk 17-2-1793, overl. Dussen 13-3-1854, tr.
  Antonie Hagoort.
 8. Gerardus Holster, 1798-1863.
  vervolg VIIId

VIIb
Bastiaan Holster, Schepen en Heemraad van Raamsdonk 1791-1796 en Schout van Raamsdonk 1796-1801, geb. Raamsdonk 14-7-1755, overl. Raamsdonk 30-11-1826, tr. Raamsdonk 22-11-1778
Maria Gerritse Knaap, ged. Raamsdonk 2-12-1753, overl. Raamsdonk 31-3-1816. {dr. van Gerrit Knaap en Geertruy Schouten gehuwd 22-5-1750} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, geb. Raamsdonk 13-1-1780, overl. Raamsdonk 25-12-1805.
 2. Geertrui Holster, geb. Raamsdonk 9-2-1782, overl. Raamsdonk 5-3-1817, tr. 1807
  Gerrit Knaap, geb. Raamsdonk 1-7-1780, overl. Raamsdonk 25-10-1821. {zn. van Jacobus Knaap en Jacoba Zijlmans}
 3. Cornelia Holster, geb. Raamsdonk 13-10-1784, overl. Raamsdonk 19-3-1871, tr. Raamsdonk 1-10-1820 Cornelis Knaap, geb. Raamsdonk 14-1-1780, overl. Raamsdonk 14-12-1857. {zn. van Jan Knaap (1752-1823) en Adriana Anna Zijlmans (1747-1831)}
 4. Jacoba Maria Holster, geb. Raamsdonk 16-4-1787, overl. Raamsdonk 5-7-1836, tr. Raamsdonk 23-4-1826 akte 3,
  Arend Huijsman, geb. Raamsdonk 27-12-1787, overl. Raamsdonk 1-2-1872. {zn. van Steven Huijsman en Maria de Rooij}
 5. Adriana Holster, geb. Raamsdonk 12-5-1789, overl. Raamsdonk 11-10-1806.
 6. Gerrit Holster, geb. Raamsdonk 15-9-1791, overl. Raamsdonk 1-2-1792.
 7. Maria Jacoba Holster, geb. Raamsdonk 5-11-1792, overl. Raamsdonk 1-12-1793.
 8. Gerrit Holster, geb. Raamsdonk 8-8-1795, overl. Drongelen (verdronken) 17-8-1812.
 9. Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 18-4-1798, overl. Raamsdonk 17-6-1799.

VIIc
Hugo Holster, ged. Hellevoetsluis 1740, overl. Delft 28-3-1811, otr. Delfshaven 8-2-1761, tr. Delfshaven 22-2-1761
Coletta IJzerman, geb. Delfshaven 9-1-1757. {dr. van Jan IJzerman en Jacoba de Zeeuw.} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, ged. Delfshaven 9-3-1764, begr. Delft 10-10-1806, otr. Delft 20-7-1782, tr. Delft 4-8-1782
  Johan Christoph Kriegel, overl. < 1806.
 2. Barbera Holster, ged. Delfshaven 13-12-1767, overl. Delft 24-2-1837, otr. Delft 21-2-1789, tr. Delft 8-3-1789
  Johann Frederik Grüter, geb. Johannesburg (Nassau-Dillenburg) 4-12-1759, overl. Delft 29-1-1825.
 3. Jan Holster, ged. Delft 13-5-1770.
 4. Alida Jacoba Clasina Holster, ged. Delft 14-11-1771, overl. Delft 12-6-1823, otr. Delft 30-1-1796, tr. Delft 7-2-1796
  Johannes Christiaan Liedloff, geb. Sömmerda (Saksen), overl. 1812-1813 tijdens de veldtocht naar Rusland.
 5. Johannes Jacobus Holster 1778-1821.
  vervolg VIIIe

Jan IJzerman en Jacoba de Zeeuw vermeld in : bronnen.
VIId
Heyndericus (Hendrik) Holster, ged. Hellevoetsluis 13-8-1752, overl. Hooge Zwaluwe 31-8-1801, tr. 30-4-1775
Maria Wilhelmina Moriaan, ged. Dordrecht 9-12-1750, overl. Dordrecht 12-10-1817. {dr. van Johannes Moriaan en Pieternella Nieverwaart} Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Johanna Holster, ged. Dordrecht 10-5-1778.
 2. Johannes Holster, ged. Dordrecht 25-10-1780.
 3. Hendrika Maria Wilhelmina Holster, geb. Dordrecht 28-11-1794, ged. Dordrecht 7-12-1794, overl. Dordrecht 29-12-1848,
  tr. (1) Dordrecht 15-6-1814 akte 60 Frans van der Kaa; zn. van Leendert van der Kaa en Elizabeth van Putten.
  tr. (2) Dordrecht 23-2-1831 Adrianus van Berkel, geb. Dordrecht 1790; zn. van Krijn van Berkel en Hester van Wijngaarden.

VIIe
Peter Holster, ged. Almkerk 18-11-1742, overl. De Werken en Sleeuwijk 9-4-1820, otr. Woudrichem 29-6-1770, tr. Woudrichem 22-7-1770
Neeltje Schaap, geb. Woudrichem 1753, overl. De Werken en Sleeuwijk 13-12-1823 {dr. van Johannis Schaap en Elizabeth Kamermans} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, 1770-1831.
  vervolg VIIIf
 2. Johannes Holster, 1773-1818.
  vervolg VIIIg
 3. Johanna Holster, ged. Woudrichem 28-8-1774, overl. Woudrichem 29-9-1778.
 4. Elizabeth Holster, ged. Woudrichem 2-2-1777, overl. 1854, tr. Almkerk 24-12-1819
  Corstiaan van Biesheuvel.
 5. Johanna Holster, ged. Woudrichem 5-9-1779.
 6. Jan Holster, ged. Woudrichem 15-7-1781, overl. Woudrichem 6-2-1783.
 7. Jan Holster, ged. Woudrichem 25-7-1784, overl. Woudrichem 20-8-1784.
 8. Dingena Holster, ged. Woudrichem 16-7-1786, overl. Woudrichem 29-3-1794.
 9. Jan Holster, ged. Woudrichem 12-7-1792.
 10. Adriana Holster, geb. Woudrichem 15-7-1792, overl. Woudrichem 27-10-1858 als weduwe van Jan de Klerk, tr. Woudrichem 17-7-1813
  Jan de Clerck.

VIIf
Dirk Holster, ged. Almkerk 25-7-1745, overl. Strijen 1-6-1807, otr. (1) Strijen 4-3-1775
Pietertje Arijsd van Sint Truijen, geb. < 1749, overl. < 13-9-1788.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. Strijen 20-8-1775, ged. Strijen 27-8-1775, overl. 16-8-1789.
 2. Johanna Holster, geb. Strijen 6-5-1779, ged. Strijen 9-5-1779.

Dirk Holster 1745-1807, otr. (2) Strijen 13-9-1788
Neeltje van der Feest, geb. 's-Gravendeel ± 1762, overl. Strijen 25-12-1826. {dr. van Dirk van der Feest en Neeltje de Bie} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Strijen 16-8-1789.
 2. Johanna Holster, ged. Strijen 2-7-1790, overl. Strijen 9-6-1849, tr. Strijen 21-3-1813 Teunis Jansz van 't Hof, ged. Numansdorp 11-11-1787, overl. > 1849.
 3. Dirk Holster, 1794-1843.
  vervolg VIIIh
 4. Joost Holster, geb. Strijen 25-3-1797, ged. Strijen 2-4-1797, tr. Strijen Teuntje Noteboom, geb. 's-Gravendeel 20-2-1798, ged. 's-Gravendeel 25-2-1798.
 5. Pieter Holster, 1800-.
  vervolg VIIIi

VIIg
Aart Holster, ged. Almkerk 27-9-1750, otr. Almkerk 22-3-1781, tr. Nederduits Gereformeerd Almkerk 8-4-1781
Dingena Stal, geb. Drimmelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, geb. Almkerk 13-12-1781, ged. Almkerk 16-12-1781.
 2. Gerrit Holster, ged. Almkerk 22-9-1783, ged. Almkerk 28-9-1783.
 3. Joost Holster, ged. Almkerk 27-2-1785.

VIIh
Teunis Holster, ged. Giessen 4-10-1750, overl. Oude Tonge 22-12-1802, tr. (1) Oude Tonge 23-10-1774
Trijntje Jansdr. Hartman, begr. Oude Tonge 15-6-1776.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Oude-Tonge 22-2-1775, overl. < 1781

Teunis Holster 1750-1802, tr. (2) Oude Tonge 27-4-1778
Heijltje de Gast, geb. Dussen, begr. Oude Tonge 15-12-1784.
Uit dit huwelijk:
 1. Annetje Holster, ged. Oude Tonge 11-4-1779.
 2. Bastiaan Holster, 1781-1818.
  vervolg VIIIj
 3. Arie Holster, ged. Oude Tonge 11-4-1784, begr. Oude Tonge 21-11-1789.

Teunis Holster 1750-1802, tr. (3) Oude Tonge 11-10-1789
Apollonia van Rijkhuizen, ged. Oude Tonge 17-1-1769, begr. Oude Tonge 19-3-1803.
Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Holster, ged. Oude Tonge 31-10-1790, overl. Oude Tonge 1792.
 2. Roelof Holster, ged. Oude Tonge 25-11-1792, overl. Dirksland 12-12-1853, tr.
  Jannetje Benne, geb. Oud-Beijerland, 1789. {dr. van Pieter Benne (geb. 1749, overl. Oud-Beijerland 19-12-1813) en Anna Volkert}
 3. Annetje Holster, geb. Oude Tonge 6-1-1796, ged. Oude Tonge 13-1-1796.
 4. David Holster, 1797-<1849.
  vervolg VIIIk
 5. Annetje Holster, geb. Oude Tonge 27-10-1799, ged. Oude Tonge 28-10-1799, overl. Oude Tonge 21-5-1847, tr. Oude Tonge 18-5-1821 akte 6
  Wouter Dijkgraaf, geb. Oude Tonge 15-5-1800. {zn. van Arij Dijkgraaf en Niesje Sloot}

VIIi
Adrianus Holster, geb. Giessen 16-6-1754, overl. Strijen 26-2-1805, tr. Strijen 12-4-1782
Johanna Robol, geb. Charlois 3-3-1759, overl. Strijen 16-8-1840. {dr. van Jan Roobol en moeder onbekend} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Holster, ged. Strijen 12-10-1783, overl. Strijen 26-12-1847, tr. Strijen 9-5-1813
  Abram van der Willigen, geb. Strijen 2-7-1787, overl. Strijen 20-3-1864. {dr. van Arie van der Willigen en Hendrikzie Arberg}
 2. Jannigje Holster, geb. Strijensas 13-11-1785, overl. Strijensas 7-5-1824, otr. Strijen 22-2-1811, tr. Strijen 10-3-1811
  Anthonij Sinterniklaas, geb. Strijensas 1790.
 3. Bastiaan Holster, 1788-1849.
  vervolg VIIIl
 4. Willem Holster, ged. Strijen 5-5-1792, overl. Strijen 28-10-1819 16:30 uur.
 5. Pieter Holster, ged. Strijen 27-9-1795.
 6. Sophia Holster, geb. Strijen 1798, ongehuwd overl. Oud-Beijerland 31-5-1851.

VIIj
Gerrit Bax Holster, ged. Giessen 13-2-1757, overl. Almkerk 9-5-1819, tr. Almkerk 15-5-1787
Mijntje Teuling, geb. Almkerk 1750, overl. Almkerk en Uitwijk 7-3-1823. {dr. van Jan Teuling en Hilleke van Brakel (tr. Almkerk 8-2-1750)} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 15-1-1786.
 2. Johannis Holster, ged. Almkerk 15-1-1786.
 3. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 20-7-1788.
 4. Hilleke Johanna Holster, 1791-1839.
  vervolg VIIIm
 5. Anneke Baks "Lonneke" Holster, geb. Almkerk 23-4-1793, ged. Almkerk 5-5-1793,
  tr. (1) Woudrichem 4-5-1815 Sebastiaan Pellekaan, geb. Woudrichem 29-5-1785.
  tr. (2) Woudrichem 19-5-1828 Jan van Hees, geb. Hedel 30-10-1774, een kind Hester, geb. Woudrichem 24-4-1828 is bij dit huwelijk geëcht.
  tr. (3) Woudrichem 19-5-1838 Joannes Mulderman, ged. Tholen 25-10-1805.{zn. van Antonius Mulderman en Elizabeth Smits}
 6. Bastiaan Holster, ged. Almkerk 22-5-1796 landbouwer, ongeh. overl. Almkerk 24-5-1824.

VIIk
Joost Gerrit Holster, ged. Werkendam 10-3-1754, otr. Werkendam 16-1-1782
Josina de Keijser, geb. 1758, overl. 1814. {dr. van Arie de Keijser (1726-) en Neeltje de Grond; huwelijk Werkendam 1-9-1752.} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, 1783-1858.
  vervolg VIIIn
 2. Neeltje Holster, 1785-.
  vervolg VIIIo
 3. Adriana Holster, ged. Werkendam 2-9-1787.
 4. Adriana Holster, ged. Werkendam 3-8-1788, overl. Rotterdam 1-2-1850, tr. Rotterdam 22-2-1815
  Jacob Pronk, geb. Nieuwendam 1-1785, overl. Rotterdam 9-6-1845; {dr. van Jan Pronk en Geertje Blij}
 5. Arie Holster, ged. Werkendam 4-4-1791.
 6. Lena Holster, ged. Werkendam 15-7-1792.
 7. Lena Holster, ged. Werkendam 20-4-1800, overl. Werkendam 23-3-1876, tr. Sleeuwijk 28-3-1824 (akte 4 image 42)
  Isaac Kieboom de Gelder, geb. Werkendam 12-8-1800, ged. Werkendam 17-8-1800, overl. Werkendam 24-2-1865. {dr. van Jan de Gelder en Anna Paans, tr. Werkendam 6-6-1792}

VIIl
Cornelis Holster, ged. Vrijhoeve-Capelle 14-8-1767, overl. Vrijhoeve Capelle 26-4-1829, otr. 's Grevelduin-Capelle 25-4-1794, tr. 's Grevelduin-Capelle 11-5-1794
Cornelia Dolk, ged. 's-Grevelduin-Capelle 17-7-1768, overl. Vrijhoeve Capelle 21-6-1851. {dr. van Jan Dolk en Willemijna van den Hoven.} Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Holster, geb. Capelle 4-9-1795, ged. Capelle 6-9-1795 Streekarchief Langstraat Heusden en Altena Dopen (NDG) 1750-1810.
 2. Johanna Holster, 1797-.
  vervolg VIIIp
 3. Otto Holster, 1799-1875.
  vervolg VIIIq
 4. Johannes Holster, geb. 5-7-1807, ged. 's-Grevelduin-Capelle 12-7-1807.

VIIIa
Johannes Holster, ged. Raamsdonk 5-1-1783, overl. Akkrum 22-10-1865, tr. Akkrum 9-10-1814
Elisabeth Hoijtema, geb. Akkrum 17-1-1793, overl. Utingeradeel 7-5-1876. {dr. van Pieter Sijbrens Hoijtema; assessor en koopman (1767-1846) en Suster Willems van der Veer (1770-1795)} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Holster, geb. Utingeradeel 22-3-1815, overl. Utingeradeel 2-5-1833.
 2. Pieter Johannes Holster, 1817-1911.
  vervolg IXa
 3. Zuster Holster, geb. Utingeradeel 14-9-1818, overl. Akkrum 17-7-1857, tr. Idaarderadeel 9-11-1837
  Jelle Pieters Boonstra, geb. Idaarderadeel 23-5-1816, overl. Utingeradeel 6-9-1891. {zn. van Pieter Johannes Boonstra (1789-1864) en Trijtje Jelles Kleefstra (1787-1861)}
 4. 5099 Adriana Holster, geb. Akkrum 11-8-1820, overl. Akkrum 19-12-1874, tr. Akkrum 9-6-1838
  Willem Jiskes Koopmans, geb. Akkrum 30-12-1816, overl. Utingeradeel 22-8-1882. {zn. van Jisk Willems Koopmans en Fetje Klazes de Groot}
 5. Elisabeth Holster, geb. Akkrum 11-12-1822, overl. Akkrum 2-4-1845, tr. Utingeradeel 4-6-1843
  Sjouke Hylkema, geb. Akkrum 16-8-1820, overl. Akkrum 15-2-1897. {zn. van Sjouke Hylkes Hylkema (1785-1862) en Hotske Klazes Mug (1785-1853)}
 6. Johannes Holster, geb. Akkrum 16-5-1825, overl. Utingeradeel 8-11-1826.

VIIIb
Bastiaan Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 15-10-1784, overl. Sint Oedenrode 23-8-1858, tr. (1) Hilvarenbeek 5-5-1816
Petronella Josina van Heusden, geb. Hilvarenbeek 23-7-1792, ged. Hilvarenbeek 29-7-1792, overl. 's-Hertogenbosch 26-7-1845. {dr. van ds. Jacob van Heusden, ged. Hilvarenbeek 30-1-1757, overl. Hilvarenbeek 24-2-1841, akte 9 (Oprichter van de Maatschappij van Welstand) en Wilhelmina Cornelia de Bruijn (1760-1854)} Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Bastiaan Holster, geb. 's-Hertogenbosch 19-5-1817, overl. 's-Hertogenbosch 5-7-1821.
 2. Jacoba Wilhelmina Holster, geb. 's-Hertogenbosch 10-7-1818, overl. 's-Gravenhage 17-3-1891, tr. 's-Hertogenbosch 25-6-1852
  ds. Coert Hendrik van Dam, geb. Rotterdam 19-12-1808, overl. Baardwijk 4-5-1878 hulpprediker te Heerjansdam in 1841. {zn. van Coenraad Willem van Dam en Henrica Elisabeth van Schaep}
 3. Adriana Cornelia Holster, geb. 's-Hertogenbosch 25-12-1819, overl. Amsterdam 21-4-1852, tr. 's-Hertogenbosch 5-8-1845
  ds. Theodorus Sanders jr., geb. Kortenhoef 26-10-1815, overl. Amsterdam 28-4-1881; effectenmakelaar. {zn. van Theodorus Sanders (1785-1869) en Anna Geertruij Ottens (1782-1853)}
 4. Wilhelmina Petronella Holster, geb. 's-Hertogenbosch 11-11-1821, overl. 's-Hertogenbosch 18-11-1906.
 5. Cornelia Margareta Holster, geb. 's-Hertogenbosch 15-2-1823, overl. Amsterdam 5-6-1910, tr. 's-Hertogenbosch 7-7-1847
  Adrianus Johannes Korteweg, geb. Klundert 9-10-1820, overl. 's-Hertogenbosch 20-12-1888. {zn. van Diderik Korteweg (1781-1861) en Johanna Willemstyn (1796-1879}
 6. Adriaan Bastiaan Holster, geb. 's-Hertogenbosch 7-7-1824, overl. Meurs (Dld.) 26-5-1848.
 7. Anton Johan Martini Holster, geb. 's-Hertogenbosch 23-2-1826, ongehuwd overl. 's-Hertogenbosch 7-12-1886.
 8. Adriana Maria Holster, geb. 's-Hertogenbosch 19-9-1827, overl. 's-Gravenhage 1-5-1908.
 9. Petronella Bastiana Holster, geb. 's-Hertogenbosch 15-6-1829, overl. 's-Gravenhage 13-1-1915, tr. 's-Hertogenbosch 5-5-1854
  Christophilius Hendricus ter Laag, geb. Leiden 24-4-1826, overl. 's-Hertogenbosch 15-10-1886. {zn. van Jacobus Johannes ter Laag en Maria Agatha Bos}
 10. Bastiaan Jacob Holster, 1831-1920. doctor in de geneeskunde
  vervolg IXb

Bastiaan Adriaan Holster 1784-1858, tr. (2) Hilvarenbeek 11-8-1847
Johanna Cornelia van Heusden, geb. Hilvarenbeek, ged. Hilvarenbeek 8-1-1804, overl. Vught 4-9-1892. {dr. van ds. Jacob van Heusden, geb. Hilvarenbeek 30-1-1757, overl. Hilvarenbeek 24-2-1841 (Oprichter van de Maatschappij van Welstand) en Wilhelmina Cornelia de Bruijn (1760-1854)}
VIIIc
Adriaan Holster, geb. Raamsdonk 22-10-1786, overl. Middelburg 24-10-1842, tr. (1) Oostburg 18-8-1825
Elizabeth le Grand, geb. Oostburg 31-3-1796, ged. Oostburg 10-4-1796, overl. Middelburg 25-2-1833. {dr. van Pieter le Grand en Adriana Thienpont} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Magdalena Holster, geb. Hulst 11-12-1827, ongeh. overl. Middelburg 12-1-1910.
 2. Elizabeth Cornelia Holster, geb. Oostburg 13-7-1829, ongeh. overl. Middelburg 14-3-1883.
 3. Adriaan Gerardus Holster, geb. Middelburg 11-11-1830, overl. Middelburg 3-2-1831.
 4. Magarietha Johanna Holster, geb. Middelburg 15-12-1831, overl. Middelburg 29-9-1909.

Adriaan Holster 1786-1842, tr. (2) Oostburg 18-11-1835
Johanna de Ligny, geb. Oostburg 18-5-1815, overl. Middelburg 23-3-1903. {dr. van Johannes Abraham de Ligny en Magdalena Seckebolle (1786-1864)} Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Pieternella Holster, geb. Oostburg 3-9-1836, overl. Middelburg 8-6-1901, tr. Middelburg 21-10-1868
  Karel Meertens, geb. Middelburg 11-2-1836, overl. Middelburg 25-6-1893. {zn. van Karel Meertens en Johanna Wilhelmina de Cloedt}
 2. Johanna Suzanna Holster, geb. Oostburg 6-4-1838, overl. Middelburg 12-9-1912.
 3. Martina Levina Holster, geb. Oostburg 31-3-1840, overl. Middelburg 8-2-1903.
 4. Maria Holster, geb. Middelburg 28-3-1842, overl. Middelburg 29-7-1856.

VIIId
Gerardus Holster, landmeter van het kadaster, geb. Raamsdonk 14-7-1798, ged. Raamsdonk 15-7-1798, overl. Middelburg 25-12-1863, tr. Middelburg 22-12-1825
Martina Geertruida Feijts, geb. Middelburg 28-1-1804, overl. Middelburg 17-10-1857. {dr. van Martinus Feijts en Tannetje Hoek} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Clasina Holster, geb. Middelburg 10-1-1827, ongehuwd overl. Vlissingen 2-2-1895. akte 37 memorienummer 6/4433
 2. Nicolaas Jacobus Holster, dood geb. Middelburg 13-9-1828.
 3. Geertrui Jacoba Holster, geb. Middelburg 16-1-1831, overl. Middelburg 1-3-1857.
 4. Nicolaas Jacobus Holster, geb. Middelburg 15-7-1833, ongeh. overl. Middelburg 23-3-1853.
 5. Adriaan Bastiaan Holster, 1836-1882.
  vervolg IXc
 6. Janna Martina Holster, geb. Middelburg 5-1-1838, ongehuwd overl. Middelburg 18-8-1885.
 7. Gerardus Johannes Holster, geb. Middelburg 14-4-1840, ongehuwd overl. Middelburg 13-1-1869.
 8. Maria Jacoba Holster, geb. Middelburg 22-4-1842, overl. Vlissingen 10-12-1900, tr. Middelburg 15-9-1869
  Machiel Johannes Ketting, opzichter bij staatsspoorwegen, geb. Vlissingen 11-11-1836. {dr. van Gilles Ketting en Paulina Jacoba Busquet}
 9. Johanna Margaretha Holster, geb. Middelburg 11-6-1843, overl. Middelburg 10-4-1844.

VIIIe
Johannes Jacobus Holster, geb. Delft 8-7-1778, ged. Delft 12-7-1778, overl. Delft 22-5-1821, otr. Delft 3-8-1805, tr. Delft 18-8-1805
Clara Anna Goebeek, ged. Delft 26-6-1786, overl. Delft 5-3-1850. {dr. van Pieter Goebeek en Johanna Christina Kok (-1810)} Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1811-1859.
  vervolg IXd

VIIIf
Joost Holster, ged. Woudrichem 25-11-1770, overl. Woudrichem 2-10-1831, otr. Woudrichem 13-2-1801, tr. Woudrichem 1-3-1801
Cornelia Pellecaan, geb. 22-7-1764, overl. Woudrichem 25-7-1834. {dr. van Bastiaan Pellecaan en Adriaantje Verhagen} Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Holster, 1802-1873.
  vervolg IXe
 2. Adriana Holster, geb. Woudrichem 8-10-1803, ged. Woudrichem 16-10-1803, overl. Werkendam 24-12-1887, tr. Woudrichem 22-3-1832
  Arie de Keizer, geb. Werkendam 8-10-1809. overl. Werkendam 21-1-1888. {zn. van Willem de Keizer en Gerrigje de Kruijk}
 3. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 1-6-1806, overl. Woudrichem 3-9-1814 akte 36.

VIIIg
Johannes Holster, ged. Woudrichem 28-1-1773, overl. Almkerk 18-6-1818 akte 15, tr. Woudrichem 10-4-1811 akte 2
Adriaantje Biesheuvel, geb. Oudendijk 27-10-1786, ged. Oudendijk 5-11-1786. {dr. van Barend Biesheuvel en Maaike van Drunen} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Woudrichem 20-6-1811, overl. Woudrichem 7-11-1811.
 2. Petrus Holster, 1812-1870.
  vervolg IXf
 3. Barend Holster, geb. Almkerk en Uitwijk 3-3-1815 akte 12, overl. Maastricht 23-9-1837.

VIIIh
Dirk Holster, geb. Strijen 14-1-1794, ged. Strijen 19-1-1794, overl. Strijen 20-10-1843, tr. Strijen 23-6-1816
Teuntje Jansdr. van 't Hof, geb. Numansdorp 17-8-1793. {dr. van Jan van 't Hof en Maria Overwater} Uit dit huwelijk:
 1. Jaapje Holster, geb. Strijen 9-2-1817, tr. Nieuw-Beijerland 18-5-1855
  Cornelis Bisdom, geb. Oud-Beijerland 26-6-1828, overl. Westmaas 23-4-1871.
  {zn. van Maarten Bisdom (1789-1850) en Jaapje van den Heuvel (1789-1850)}
 2. Dirk Holster, geb. Strijen 6-11-1819, ongehuwd overl. Strijen 3-9-1850.
 3. Levenloze dochter, geb. Strijen 17-6-1822. overl. Strijen 17-6-1822.

VIIIi
Pieter Holster, geb. Strijen 3-2-1800, ged. Strijen 9-2-1800, overl. Strijen 17-3-18.., tr. Strijen 7-9-1829
Geertje Johannesdr. Evegaard, geb. Ooltgensplaat 16-3-1793. {dr. van Johanna Evegaard}. Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, 1828-.
  vervolg IXg
 2. Johanna Holster, geb. Strijen 26-10-1829, overl. Strijen 24-3-1831.
 3. Pieter Holster, geb. Strijen 27-11-1832, overl. Strijen 5-1-1834.
 4. Dirk Holster, geb. Strijen 13-6-1835, overl. Zuid-Beijerland 16-6-1836.

VIIIj
Bastiaan Holster, ged. Oude Tonge 7-1-1781, overl. Melissant 2-2-1818, otr. Oude Tonge 11-9-1805, tr. Oude Tonge 20-9-1805
Neeltje van den Tol, geb. 1781, overl. Nieuwe Tonge 11-4-1853. {dr. van Jan van den Tol (1736-1797) en Lientje van Es (1750-)} Uit dit huwelijk:
 1. Leentje Holster, geb. Oude Tonge 3-2-1805, ged. Oude Tonge 9-2-1805, tr. Nieuwe Tonge 26-6-1827
  Aart van Dijk. {zn. van Pieter van Dijk en Anna Maria Kroon}
 2. Teunis Holster, geb. Oude Tonge 10-11-1817, ged. Oude Tonge 15-11-1807, overl. Dirksland 18-8-1816.
 3. Dingeman Holster, 1813-1862.
  vervolg IXh
 4. Arie Holster, 1815-1860.
  vervolg IXi
 5. Bastiaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1818, overl. Nieuwe Tonge 15-12-1821.

VIIIk
David Holster, geb. Oude Tonge 13-9-1797, ged. Oude Tonge 17-9-1797, otr. Dirksland 4-3-1821, tr. Dirksland 23-3-1821
Pieternella Molenaar, geb. Dirksland 20-9-1795, overl. Dirksland 29-6-1849. {dr. van Adrianus Molenaar en Jaapje van Die [Picate Piedie]} Uit dit huwelijk:
 1. Appolonia Holster, geb. Dirksland 3-5-1821, overl. als Plonia Holster, Dirksland 11-3-1893, tr. Oude Tonge 30-3-1842
  Jeremias van der Kreeke, overl. Herkingen 6-6-1811.
 2. Adrianus Holster, 1823-.
  vervolg IXj
 3. Beäterus Holscher, geb. Dirksland 25-7-1825, overl. Dirksland 26-9-1864 akte 56, niet op film tr.
  Willem de Ruiter, overl. > 1864.
 4. Teunis Holster, geb. Dirksland 14-3-1829.
 5. Teunis Holster, 1831-1880.
  vervolg IXk
 6. Tomas Holster, geb. Dirksland 17-2-1834.
 7. Roelof Holster, 1835-1877.
  vervolg IXl
 8. Cornelis Holster, geb. Dirksland 12-8-1839, overl. als Kornelis, Dirksland 30-6-1849.

VIIIl
Bastiaan Holster, ged. Strijen 9-3-1788, overl. Strijen 16-6-1849, tr. (1) 23-7-1821
Sara (Lena) van der Burg, geb. Maasdam 15-10-1796. {dr. van Tobias van der Burg en Jannetje van der Kolk} Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter, Strijen 30-9-1821.

Bastiaan Holster 1788-1849, tr. (2) Strijen 27-9-1823 akte 23
Adriana Appeldoorn, geb. Oud-Beijerland 1800, overl. Strijen 22-10-1852 akte 92. {dr. van Joseph Appeldoorn en Christina Veldhuizen} Uit dit huwelijk:
 1. Christina Holster, 1824-1891.
  vervolg IXm
 2. Adrianus Holster, geb. Strijen 6-4-1829, overl. Strijen 6-4-1829.
 3. Jan Holster, 1830-1899.
  vervolg IXn
 4. Johanna Holster, geb. Strijen 25-6-1833, tr. Papendrecht 26-7-1864 akte 13 Gijsbert Verweij, geb. Papendrecht 1-2-1825.

VIIIm
Hilleke Johanna Holster, geb. Almkerk 6-1-1791, ged. Almkerk 16-1-1791, overl. Woudrichem 16-1-1839, tr. Woudrichem 14-4-1827
Jan Struik, geb. Woudrichem 8-11-1778.
onecht kind:
 1. Jacomina, geb. 3-1824, overl. Almkerk 5-11-1824.

VIIIn
Joost Holster, ged. Werkendam 2-2-1783, overl. Werkendam 8-9-1858, tr.
Neeltje Potters, ged. Werkendam 20-8-1787. {dr. van Andries Potters en Fijke de Keijser (tr. Werkendam 7-11-1781)} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, ged. Werkendam 21-6-1807.
 2. Joost Holster, 1810-1867.
  vervolg IXo
 3. Andries Holster, geb. Werkendam 5-12-1812 akte 23, ged. Werkendam 16-12-1812, overl. Werkendam 8-5-1816.
 4. Andries Holster, 1816-1900.
  vervolg IXp
 5. Arie Holster, geb. Werkendam 5-7-1816 (?), ged. Werkendam 1-8-1816.
 6. Arie Holster 1819-1900.
  vervolg IXq
 7. Kommer Holster, geb. Werkendam 3-10-1821, ged. Werkendam 14-10-1821.
 8. levenloos kind, Werkendam 20-10-1823.
 9. Kommer Holster 1824-1888.
  vervolg IXr
 10. Johannes Holster 1825-.
  vervolg IXs
 11. Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 15-5-1827.
 12. Fijke Josina Holster 1831-1890.
  vervolg IXt

VIIIo
Neeltje Holster, ged. Werkendam 27-3-1785, tr. (1) De Werken en Sleeuwijk 13-5-1815
Johannes Vos.
onecht kind:
 1. Joosje, geb. Werkendam 4-12-1805.

Neeltje Holster, 1985-, tr. (2) Werkendam 22-11-1849
Matthijs van der Werken, geb. Werkendam 1785.

VIIIp
Johanna Holster, geb. Capelle 12-3-1797, ged. Capelle 19-3-1797.
onecht kinderen:
 1. Hendrik Holster 1826-1911.
  vervolg IXu
 2. Johannes Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 13-12-1826, overl. Leiden 26-6-1905, tr. Vlissingen 16-8-1854
  Elizabeth van Loo, geb. Vlissingen 15-12-1835. {dr. van Huibregt van Loo (1799-) en Pieternella Badt (1812-)}

VIIIq
Otto Holster, geb. Capelle 1-3-1799, overl. Sprang 29-5-1875, otr. Sprang 20-4-1817, tr. Sprang 4-5-1817
Cornelia Maria van Beek, geb. Sprang 30-4-1797, overl. Sprang-Capelle 20-7-1868. {dr. van Michiel van Beek en Cornelia Kluitenaar} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Elisabeth Holster, geb. Sprang 2-8-1817, overl. Besoijen 31-5-1891, tr.
  Dirk Goedhart, geb. Besoijen 1-2-1815.
 2. Cornelis Holster 1819-1898.
  vervolg IXv
 3. Cornelia Holster, geb. Sprang 23-2-1822, overl. Capelle 7-5-1883, tr.
  Johannes van Peer.
 4. Johanna Holster, geb. Sprang 11-3-1824.
 5. Machiel Holster 1826-1895.
  vervolg IXw
 6. Willemina Holster, geb. Sprang 10-9-1829, overl. Sprang 11-10-1859, tr. Sprang 9-5-1856
  Hendrik van Dongen, geb. Sprang 9-2-1823.
 7. Magielia Holster, geb. Sprang 24-3-1832, overl. Sprang 25-3-1832.
 8. Gielia Holster, geb. Sprang 9-10-1833, overl. Sprang 5-3-1900, tr. Sprang-Capelle 31-1-1859
  Adriaan Vos, geb. Sprang 30-8-1833.

IXa
Pieter Johannes Holster, geb. Akkrum 22-1-1817, overl. Poppingawier 27-1-1911, tr. Akkrum 17-12-1837
Wikjen Sjoükes Hylkema, geb. Akkrum 12-4-1817, overl. Poppingawier 3-5-1897. {dr. van Sjouke Hylkes Hylkema en Hotske Klases Müg} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1838-1890.
  vervolg Xa
 2. Hotske Pieters Holster, geb. Akkrum 11-3-1841, overl. Akkrum 30-10-1875 (a.106), tr. Akkrum 4-5-1862, akte 0006, Pieter Jans Hylkema, geb. Akkrum 2-11-1839, overl. Rauwerderhem 15-10-1920.
 3. Elizabeth Pieters Holster, geb. Akkrum 15-12-1843, overl. 18-4-1909, tr. Akkrum 26-5-1867 Fetze Willem Koopmans, geb. Akkrum 9-9-1843, overl. 10-4-1914.
 4. Janke Holster, geb. Akkrum 6-10-1846, overl. 's-Gravenhage 9-8-1890, tr. Ferwerderadeel 10-10-1872 Douwe Kanon, geb. 4-3-1848, overl. 22-8-1921.
 5. Sjouke Holster 1849-.
  vervolg Xb
 6. Pieter Holster 1853-1915.
  vervolg Xc
 7. Adriaan Holster 1856-1939.
  vervolg Xd
 8. Hylke Holster 1858-1944.
  vervolg Xe

IXb
Bastiaan Jacob Holster, geb. 's-Hertogenbosch 30-4-1831, overl. Klundert 21-3-1920, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, tr. (1) Klundert 24-4-1862
Elizabeth Ruijssenaers, geb. Zevenbergen 27-5-1824, overl. Klundert 19-5-1881. {dr. van Leendert Ruijssenaers en Adriana Nelemans} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Adriaan Holster, geb. Klundert 26-8-1863, overl. Klundert 5-7-1881, begr. Klundert.
 2. Adriana Maria Holster, geb. Klundert 30-9-1864, overl. Overschie 2-2-1945.
 3. Petronella Josina Holster, geb. Klundert 21-8-1866, overl. Overschie 8-5-1945.

Bastiaan Jacob Holster, 1831-1920, tr. (2) Lochem 13-9-1888
Johanna Jacoba Lammers, geb. Amersfoort 15-9-1849, overl. Amsterdam 15-3-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Maria Holster, geb. Klundert 14-6-1891, overl. Breda 26-4-1963.

IXc
Adriaan Bastiaan Holster, geb. Middelburg 17-1-1836, overl. Middelburg 30-10-1882, tr. Middelburg 27-4-1864 akte 26
Pieternella Johanna Vroone, geb. Middelburg 12-7-1835, overl. 1-1-1907. {dr. van Adriaan Cornelis Vroone en Leonora Willemina Somon} Uit dit huwelijk:
 1. Leonora Willemina Holster, geb. Middelburg 21-3-1865, overl. Middelburg 12-8-1921.
 2. Martina Geertruy Holster, geb. Middelburg 11-5-1867, overl. Middelburg 15-6-1962.
 3. Elizabeth Johanna Holster, geb. Middelburg 30-7-1869, overl. Middelburg 26-6-1953.
 4. Gerardus Johannes Holster, geb. Middelburg 14-12-1871, ongeh. overl. Middelburg 25-9-1891.
 5. Adriaan Bastiaan Holster, geb. Middelburg 21-8-1874, overl. Maasland 26-9-1896.
 6. Nicolaas Jacobus Holster 1878-1945.
  vervolg Xf

IXd
Hugo Holster, geb. Delft 4-11-1811, overl. Delft 17-1-1859, tr. Delft 1-2-1832
Anna van den Bosch, geb. Delft 13-2-1809. {dr. van Jan van den Bosch en Johanna Christina van der Wildt} Uit dit huwelijk:
 1. Clara Anna Holster 1832-1905.
  vervolg Xg
 2. Jan Holster, geb. Delft 21-3-1834, tr. Delft 30-3-1887 Adriana Johanna Pieternella van Schoonhoven, overl. Rotterdam.
 3. Adriana Holster, geb. Delft 10-6-1836.
 4. Hugo Holster 1838-1916.
  vervolg Xh
 5. levenloze zoon, Delft 1-10-1840.
 6. Johanna Christina Holster, geb. Delft 18-5-1843.
 7. levenloze dochter, Delft 4-4-1844.
 8. Dirk Holster 1845-.
  vervolg Xi
 9. Willem Frederik Holster, geb. Delft 7-7-1847, overl. Delft 24-8-1850.
 10. Adrianus Holster 1849-1897.
  vervolg Xj
 11. Anna Holster, geb. Delft 4-5-1852, overl. Delft 21-9-1863.

IXe
Petrus Holster, ged. Woudrichem 24-7-1802, overl. Woudrichem 7-3-1873 9/66, tr. Woudrichem 12-12-1833
Anneke Versteeg, geb. Woudrichem 13-4-1808. {dr. van Wouter Versteeg en Teuntje Schriek} Uit dit huwelijk:
 1. Wouter Holster, geb. Woudrichem 26-2-1834, overl. De Werken en Sleeuwijk 2-12-1889, tr. De Werken en Sleeuwijk 22-4-1865
  Maaike van Krugten, geb. Reeuwijk, overl. De Werken en Sleeuwijk 4-7-1910. {dr. van Willem van Krugten en Jannetje Elizabeth Ouwerkerk}
 2. Cornelia Josina Holster, geb. Woudrichem 17-1-1835 akte 2, n.a., tr. Woudrichem 18-5-1861
  Johannes van Hoven. {zn. van Marinus Boele van Hoven en Teuntje de Man}
 3. Teuntje Holster, geb. Woudrichem 26-12-1836, tr. Woudrichem 28-1-1860
  Herman van Andel, geb. Woudrichem 4-9-1833. {zn. van Jan van Andel, rietdekker en Maria van der Maas}
 4. Joostina Bastiana Holster, geb. Woudrichem 21-5-1838 akte 18, tr. Woudrichem 19-4-1867
  Willem Cornelis Kentie.
 5. Joost Holster 1839-1933.
  vervolg Xk
 6. Adriana Holster, geb. Woudrichem 14-1-1841, overl. Woudrichem 13-4-1852.
 7. Cornelia Holster, geb. Woudrichem 5-10-1843, overl. Woudrichem 7-10-1843.
 8. Cornelis Holster 1844-1928.
  vervolg Xl
 9. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 7-7-1848 08:00 uur, overl. Woudrichem 6-1-1858.

IXf
Petrus Holster, geb. Almkerk 30-5-1812, overl. 16-11-1870, tr. 's-Gravenhage 13-8-1845
Maria Margretha Stomp, geb. 's-Gravenhage 13-3-1816, overl. 's-Gravenhage 24-5-1898 (akte 1438). {dr. van Coenraad Stomp en Johanna Jacoba Somerschoen} Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Pieter Coenraad Holster, 1845-1908.
  vervolg Xm
 2. Jacoba Pieternella Maria Holster, geb. 's-Gravenhage 15-8-1846, overl. Rotterdam 1-2-1927, tr. Rotterdam 5-8-1874 Pieter Christiaan Kalemink.
 3. Helena Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 11-9-1852, overl. 's-Gravenhage 29-4-1861.
 4. Adriana Holster, geb. 's-Gravenhage 10-11-1854, overl. 's-Gravenhage 28-10-1954, tr. 's-Gravenhage 26-3-1879
  Berend Uges, geb. Assen 15-5-1852, overl. 's-Gravenhage 4-3-1934. {zn. van Hendrik Uges en Hermanna Hilling}

IXg
Neeltje Holster, geb. Strijen 26-2-1828, noemt zich bij de geboorte van haar kind Romans
kind:
 1. Adriana, geb. Strijen 3-8-1853.

IXh
Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-8-1813, overl. Nieuwe Tonge 5-2-1862, tr. Nieuwe Tonge 1-6-1834
Jannetje van der Slik, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1812, overl. Nieuwe Tonge 16-8-1854. {dr. van Mattheus van der Slik en Elisabeth Breur} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1834, overl. Nieuwe Tonge 2-10-1895, tr. Nieuwe Tonge 14-7-1865
  Jan Marinus Elenbaas {zn. van Jacoba Elenbaas}
 2. Mattheus Holster 1836-1887.
  vervolg Xn
 3. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-4-1839, overl. Nieuwe Tonge 21-10-1839.
 4. Jan Holster 1841-1916.
  vervolg Xo
 5. Elisabeth Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1844, overl. Nieuwe Tonge 6-9-1846.
 6. Bastiaan Holster 1847-1919.
  vervolg Xp
 7. Arij Holster 1851-.
  vervolg Xq

IXi
Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-12-1815, overl. Nieuwe Tonge 3-2-1860, tr. Nieuwe Tonge 21-8-1836
Berbera Redijk, geb. Dirksland 16-10-1816, overl. Nieuwe Tonge 13-3-1899 als Berbera Reedijk. {dr. van Jacob Redijk en Ariaantje Poortvliet} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster 1837-1921.
  vervolg Xr
 2. Jacob Holster 1840-1917.
  vervolg Xs
 3. Jan Holscher, geb. Nieuwe Tonge 21-7-1844, overl. Nieuwe Tonge 2-11-1844.
 4. Jan Holster 1851-1895.
  vervolg Xt
 5. Leendert Holster 1853-.
  vervolg Xu

IXj
Adrianus Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-4-1823, tr. Dirksland 9-8-1850 akte 22
Jacoba Koert, geb. Dirksland 29-1-1829.
{dr. van Lodewijk Koert en Maatje Onte} Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Holster, geb. Dirksland 27-12-1850, overl. Dirksland 23-9-1854.
 2. David Holster, geb. Dirksland 20-10-1852.
 3. Lodewijk Cornelis Holster, geb. Dirksland 27-2-1854.
 4. Teunis Holster, geb. Dirksland 23-11-1855.
 5. Adrianus Holster, geb. Dirksland 23-7-1857, overl. Dirksland 12-8-1857.
 6. Maatje Holster, geb. Dirksland 23-7-1857.

IXk
Teunis Holster, geb. Dirksland 3-3-1831, overl. Nieuwe Tonge 25-4-1880, tr. Nieuwe Tonge 8-2-1861
Jannetje Kievit, geb. Nieuwe Tonge 29-4-1840. {dr. van Hendrik Kievit en Neeltje de Ruiter} Uit dit huwelijk:
 1. David Holster 1861-1943.
  vervolg Xv
 2. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-8-1863, begr. Vlaardingen 12-9-1904, tr. Nieuwe Tonge 27-6-1885 Joost van Vliet, geb. Nieuwe Tonge 22-7-1861, overl. 19-8-1928 predikant cgk.
 3. Pieter Cornelis Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-4-1868, overl. Nieuwe Tonge 11-4-1928, tr. Ooltgensplaat 11-5-1907
  Willemtje Paasse, geb. 14-9-1881, overl. 12-6-1954. {dr. van Pieter Paasse en Maatje Kamp}
 4. Grieta Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-1-1871, overl. Nieuwe Tonge 5-12-1874.

IXl
Roelof Holster, geb. Dirksland 22-11-1835, overl. Nieuwe Tonge 3-12-1877, tr. Nieuwe Tonge 11-2-1860
Arendje Gebuis, geb. Nieuwe Tonge 8-10-1839. {dr. van Hendrik Gebuis en Maatje Dubbeld} Uit dit huwelijk:
 1. David Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-1-1861, overl. Nieuwe Tonge 25-2-1862.
 2. David Holster 1862-.
  vervolg Xw
 3. Hendrik Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-3-1864.
 4. Pieternella Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-12-1865, tr. Passiac City (New Jersy) Krijn Poortvliet, geb. Dirksland 5-10-1859.
 5. Maatje Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-1-1868.
 6. Plona Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-3-1870.
 7. Adriaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-12-1871, overl. Nieuwe Tonge 26-10-1872.
 8. Adriaantje Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-4-1873.
 9. Teunis Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-2-1877.

IXm
Christina Holster, geb. Strijen 11-1-1824, overl. 's-Gravendeel 1-3-1891, tr. 's-Gravendeel 15-4-1854 akte 2/5
Willem van Wijk, geb. Sluipwijk 7-11-1801, overl. Dubbeldam 8-5-1891. {zn. van Claas van Wijk en Neeltje Smith} kind:
 1. Adriaantje Holster 1853-1937.
  vervolg Xx

IXn
Jan Holster, geb. Strijen 12-9-1830, overl. Rotterdam 28-8-1899, tr. (1)
Susanna Wilhelmina Westenburg, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 14-1-1865, overl. Rotterdam 23-3-1865.

Jan Holster 1830-1899, tr. (2) Rotterdam 23-11-1870
Adriana Maria van Loenen, geb. Rotterdam 29-8-1830, overl. Rotterdam 19-9-1916. {dr. van Coenraad Hendrik van Loenen en Maria Caron}
IXo
Joost Holster, geb. Werkendam 23-2-1810 akte 10, ged. Werkendam 4-3-1810, overl. Werkendam 29-10-1867, tr. Werkendam 30-9-1837
Pietje Kapel, overl. Werkendam 30-10-1883. {dr. van Jacob Kapel en Geertrui Broeren} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. Werkendam 1-4-1838, ongeh. overl. Werkendam 19-4-1873.
 2. Geertruida Bastiana Holster, geb. Werkendam 4-4-1840.
 3. Bastiana Holster, geb. Werkendam 15-6-1841.
 4. Bastiaan Holster 1843-1972.
  vervolg Xy
 5. Neeltje Holster, geb. Werkendam 17-9-1849, tr. Werkendam 9-4-1874
  Jacob Verdoorn, geb. De Werken 26-2-1839, overl. De Werken en Sleeuwijk 21-2-1918. {zn. van Jacob Verdoorn en Geertrui den Hollander}
 6. Geertrui Holster, geb. Werkendam 9-9-1852, tr. Werkendam 9-7-1881
  Hendrik Kuijl, geb. Gorinchem 7-12-1834. {zn. van Hendrik Kuijl en Geertrui van Nerum}
 7. Jacob Arie Holster, geb. Werkendam 7-10-1855, overl. Werkendam 19-12-1855.
 8. Maartje Holster, geb. Werkendam 2-3-1858, tr. Werkendam 9-7-1881 akte 13
  Teunis van Burgel, geb. De Werken 8-1-1854.

IXp
Andries Holster, geb. Werkendam 15-6-1816, overl. Werkendam 3-7-1900, tr. De Werken 11-10-1840
Dirkje van Vark, geb. De Werken 9-11-1820. {dr. van Willem van Vark en Dirkje Detlijn}. Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. De Werken 12-3-1841.
 2. Willemina Holster, geb. De Werken 14-9-1842, overl. Werkendam 9-6-1901, tr. Werkendam 23-9-1876
  Paulus de Koning, geb. Werkendam 22-3-1849. {zn. van Jan de Koning (1808-) en Annna van Vark (1824-)}
 3. Jozina Holster, geb. Sleeuwijk 20-3-1844, overl. als Josina Holster, De Werken 10-9-1847.
 4. Andries Holster, geb. De Werken 6-1-1847, overl. De Werken 9-10-1847.
 5. Andries Holster 1850-1936.
  vervolg Xz
 6. Willem Holster, geb. De Werken 5-3-1852, overl. De Werken 11-8-1856.
 7. Josina Holster, geb. De Werken 2-11-1854, overl. Gorinchem 30-9-1933, tr. Gorinchem 23-12-1876
  Jan Johannes de Kloe, geb. Almkerk en Uitwijk 15-11-1851. {zn. van Marinus de Kloe en Jenneke Zwakhals}
 8. Dirkje Holster, geb. De Werken 22-5-1858, overl. De Werken 8-4-1859.
 9. Dirkje Holster, geb. De Werken 19-11-1859, tr. Werkendam 30-10-1880
  Marinus Visser, geb. De Werken 3-1-1856.

IXq
Arie Holster, geb. Werkendam 5-8-1819, overl. Werkendam 23-6-1905, tr. Heinenoord 23-3-1842 akte 1
Maartje Trouw, geb. Heinenoord 2-3-1824. {dr. van Arij Trouw en Adriaantje de Graaf} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1844-1922.
  vervolg Xaa
 2. Arie Holster, geb. Werkendam 19-8-1851, tr. Neeske Paans.
 3. Adriaantje Holster, geb. Werkendam 30-10-1854, tr. Werkendam 5-1-1878 Hendricus Ippel, geb. de Werken 27-1-1852.
 4. Neeltje Holster, geb. Werkendam 29-8-1857, overl. Werkendam 21-9-1936, tr. Werkendam 25-3-1876 akte 2
  Hendrik Paans, geb. De Werken 17-9-1850, overl. 10-12-1919, begr. Werkendam. {zn. van Jacob Paans en Marigje van Dommelen}
 5. Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 31-1-1859, tr. Werkendam 21-3-1884 Johannes van der Werff, geb. Oude Tonge 2-11-1854.

IXr
Kommer Holster, geb. Werkendam 12-3-1824, overl. Amsterdam 30-1-1888, tr. (1) Heemstede 11-10-1854
Petronella Elisabeth Dekker, geb. Heemstede 12-4-1832, overl. Amsterdam 26-8-1859. {dr. van Jan Dekker (1792-1863) en Adriana Zuidhoek} Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter Amsterdam 9-1-1857.
 2. levenloze zoon Amsterdam 15-12-1857.
 3. levenloze zoon Amsterdam 26-8-1858.

Kommer Holster 1824-1859, tr. (2) Amsterdam 23-5-1860
Gijsje Nonnekes, geb. Valkenburg (Zuid-Holland) 25-6-1830, overl. Valkenburg 20-10-1899. {dr. van Jacob Nonnekes en Kaatje van Egmond} Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Holster, geb. Amsterdam 8-6-1861, tr. Amsterdam 3-3-1886 Jan Cornelis van Wettum, geb. Amsterdam 1848.
 2. Joost Holster, geb. Amsterdam 25-10-1862, overl. Amsterdam 14-9-1865.
 3. Neeltje Holster 1864-1945.
  vervolg Xbb
 4. Joost Holster 1866-1945.
  vervolg Xcc
 5. Gijsje Holster, geb. Amsterdam 2-11-1868, overl. Amsterdam 17-6-1872.
 6. Jacob Holster 1871-1934.
  vervolg Xdd
 7. levenloze zoon Amsterdam 12-2-1876.

IXs
Johannes Holster, geb. Werkendam 2-2-1825, tr. Purmerend 5-10-1851
Grietje Ris, geb. Westzaan 6-9-1825.
{dr. van Simon Ris en Grietje Stad} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. Purmerend 10-7-1852, overl. Alkemade 12-8-1854.
 2. Joost Holster, geb. Alkemade 19-9-1854, overl. Velsen 8-10-1938, tr. Amsterdam 19-12-1878 Cornelia Hendrika Nuberg, geb. Den Helder 21-10-1858 overl. Velsen 9-5-1941.
 3. Grietje Holster, geb. Amsterdam 12-7-1857, overl. Amsterdam 28-1-1858.
 4. Johannes Simon Holster 1859-1939.
  vervolg Xee
 5. Grietje Cornelia Holster, geb. Amsterdam 24-5-1861, overl. Ermelo 6-11-1949.
 6. Neeltje Holster, geb. Amsterdam 16-10-1864, overl. Hilversum 25-1-1945, tr. Amsterdam 10-6-1886 Christiaan Karel Duller.
 7. Simon Holster 1867-1929.
  vervolg Xff
 8. Arie Holster, geb. Amsterdam 24-5-1870, overl. Amsterdam 1-2-1879.

IXt
Fijke Josina Holster, geb. Werkendam 14-5-1831, overl. Amsterdam 11-1-1890.
kind:
 1. Martinus Holster, geb. in een aak te Akersloot 19-6-1849, overl. Werkendam 5-2-1850.

IXu
Hendrik Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 13-12-1826, overl. Haarlemmermeer 4-9-1911, tr. Waspik 8-4-1852 akte 3
Maria Boeser, geb. Waspik 28-3-1823, overl. Haarlemmermeer 4-5-1887.
{dr. van Adriaan Boeser en Willemina Kravels} Uit dit huwelijk:
 1. Willemina Holster, geb. Waspik 6-9-1854, overl. Haarlemmermeer 1-9-1912.
 2. Johannes Holster, geb. Waspik 14-7-1855, ongeh. overl. Haarlem 2-10-1916.

IXv
Cornelis Holster, geb. Sprang 16-8-1819, overl. Sprang 29-11-1898, tr. Sprang 2-9-1841
Cornelia Wilhelmina Vos, geb. Sprang 29-10-1814, overl. Sprang 14-2-1887.
{dr. van Maurits Vos en Pieternella Oerlemans} Uit dit huwelijk:
 1. Otto Holster, geb. Sprang 11-10-1841, overl. Sprang 7-11-1841.
 2. Otto Holster, geb. Sprang 19-4-1843, overl. Sprang 25-4-1843.
 3. Maurits Holster 1844-1905.
  vervolg Xgg
 4. Cornelia Maria Holster, geb. Sprang 9-5-1845, overl. Sprang 5-4-1915, tr. Sprang 5-6-1874
  Cornelis Arnoldus Zwart.
 5. Otto Holster 1848-1912.
  vervolg Xhh
 6. Pieter Holster, geb. Sprang 11-1-1851, overl. Sprang 8-6-1853.
 7. Cornelis Michiel Holster, geb. Sprang 22-4-1853, overl. Sprang 10-5-1853.
 8. Pieter Holster 1854-1901.
  vervolg Xii
 9. Cornelis Holster 1858-1885.
  vervolg Xjj
 10. Marinus Holster 1862-1933.
  vervolg Xkk

IXw
Machiel Holster, geb. Sprang 1-12-1826, overl. Sprang 23-3-1895, tr. (1) Sprang 14-11-1851
Johanna van der Schans, geb. 13-3-1824, overl. Sprang 17-1-1869.
{dr. van Johannis van der Schans en Janneke van der Schans (-1833)} Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Holster, geb. Sprang 27-12-1851, overl. Sprang 13-4-1921.
 2. Otto Holster, geb. Sprang 13-8-1853, overl. Sprang 26-11-1853.
 3. Cornelia Maria Holster, geb. Sprang 19-1-1855, overl. Sprang 18-6-1857.
 4. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 16-8-1858, overl. Sprang 9-5-1859.
 5. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 30-1-1860, overl. Sprang 30-1-1860.
 6. Johanna Cornelia Holster, geb. Sprang 21-11-1861, tr. Sprang 11-10-1883 Christoffel Jacobus van Uijthoven, geb. Sprang 6-10-1860.
 7. Otto Holster, geb. Sprang 16-11-1865, overl. Sprang 22-11-1865.

Machiel Holster 1826-1895, tr. (2) Sprang Kapelle 14-5-1870 akte 5
Hendrika Honcoop, geb. Vlijmen 31-5-1828.
Xa
Johannes Holster, geb. Akkrum 9-10-1838, overl. Akkrum 6-3-1890, tr. 4-5-1862
Aukje Jelles Blauw, geb. Opsterland 10-9-1842, overl. Apeldoorn 29-11-1903. {dr. van Jelle Gerbens Blauw en Janna Gezina Riekeles van der Zee} Uit dit huwelijk:
 1. Wikje Holster, geb. Rottevalle 21-12-1863, overl. Tiel 9-11-1943, tr. Sneek 30-9-1896 Willem Haanstra, geb. Oosterwierum ± 1841.
 2. Jelle Gerben Holster 1867-1921.
  vervolg XIa

Xb
Sjouke Pieters Holster, geb. Akkrum 26-11-1849, tr. (1) 30-4-1873
Eerdtje de Boer, geb. 9-1854, overl. Utingeradeel 24-1-1876. {dr. van Folkert Wijbrant de Boer en Trijntje Pieters Hijlarides} Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Johannes Holster, geb. Birstum 26-11-1874, overl. Utingeradeel 1-11-1879.
 2. levenloze zoon, 24-9-1875.

Sjouke Pieters Holster, 1849-1876, tr. (2) Utingeradeel 13-12-1877
Baukje Engelsma. {dr. van Marcus Alex Engelsma en Tjitske Sijtzes Boetje} Uit dit huwelijk:
 1. Marcus Holster, geb. Utingeradeel 27-10-1878.
 2. Wikje Holster, geb. Nes 24-11-1879.

Xc
Pieter Holster, geb. Akkrum 13-4-1853, overl. Boazum 14-2-1915, tr. Utingeradeel 13-5-1875 (11/294)
Anskjen Jelles Sybrandy, geb. Mantgum 18-3-1855 akte 36 Baarderadeel, overl. Poppingawier 2-1-1913. {dr. van Jelle Sybrens Sybrandy en Trijntje Sybrens de Vries} Uit dit huwelijk:
 1. levenloze zoon, Akkrum 4-3-1876.
 2. Pieter Johannes Holster 1877-1961.
  vervolg XIb
 3. Jelle Pieters Holster 1887-1929.
  vervolg XIc

Xd
Adriaan Holster, geb. Akkrum 29-2-1856, overl. U.S.A. 10-9-1939, tr. (1) Akkrum 30-12-1875
Elizabeth Tjeerds Hofstra, geb. 5-1857, overl. Akkrum 1-7-1878. {dr. van Tjeerd Jans Hofstra en Sijmontje Gosjes Bootsma} Uit dit huwelijk:
 1. Sijmontje Holster, geb. Utingeradeel 11-2-1876.

Adriaan Holster 1856-1939, tr. (2) Wonseradeel 29-5-1879
Kinke Koopmans.
{dr. van Pieter Pieters Koopmans en Janke Jans Hiddinga} Uit dit huwelijk:
 1. levenloze dochter, Wijnaldum 8-7-1880.
 2. Wikje Holster, geb. Barradeel 17-12-1882, overl. Wijnaldum 31-1-1883.
 3. zoon Holster, geb. Goënga 2-1-1885, overl. Orange Cilty 31-1-1889.
 4. Cynthia, geb. ± 1890.

Xe
Hijlke Sjouke Holster, geb. Akkrum 15-10-1858, overl. Sneek 31-12-1944, tr. Sexbierum 12-5-1881
Antje Koopmans, geb. Wijnaldum 15-4-1859 akte 0070, overl. Goënga 22-4-1897.
{dr. van Pieter Pieters Koopmans en Janke Jans Hiddinga} Uit dit huwelijk:
 1. Wikje Holster, geb. Akkrum 28-2-1882, overl. Sneek 24-11-1956, tr. Sneek 2-12-1911 Hotze D. Boersma, geb. Wymbritseradeel 24-5-1883, overl. Sneek 27-7-1960.
 2. Pieter Hylkes Holster, geb. Goënga (Utingeradeel) 2-2-1885, overl. Lyons 28-11-1918, begr. Offringawier.

Xf
Nicolaas Jacobus Holster, geb. Middelburg 28-1-1878, overl. Middelburg 31-8-1945, otr. (1) Vlissingen/Gouda 25-7-1901
Everdina Diderika van Ingen, geb. Gouda 13-12-1878, overl. Winschoten 28-12-1905.
{dr. van Karel Johan van Ingen en Dirkje Peek} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Adriaan Bastiaan Holster 1902-1971.
  vervolg XId
 2. Karel Johan Holster, geb. Vlissingen 25-6-1903, kinderloos overl. Middelburg 15-12-1966, tr. Middelburg 10-5-1935 Maatje Dingemanse, geb. Middelburg 30-3-1906, overl. Middelburg 5-6-1963.

Nicolaas Jacobus Holster 1878-1945, tr. (2) 22-8-1913
Aaltje Hoekstra, geb. Alphen aan den Rijn 18-8-1891 akte 102, overl. Middelburg 9-7-1974.
{dr. van Anne Hoekstra en Janna Haringsma (1866-1922)} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Nicolaas Jacobus Holster, geb. Windesheim (Zwollerkerspel) 26-5-1914, tr. Utrecht 6-3-1941 Maria Duijveman, geb. Utrecht 17-8-1913; geen kinderen.
 2. Janna Holster, geb. Zwollerkerspel 26-11-1915, overl. Harskamp 23-11-1917.
 3. Gerardus Johannes Holster 1918-.
  vervolg XIe
 4. Janna Leonora Holster, geb. Ede 18-5-1921, tr. Middelburg 4-12-1942 Willem Gerrit de Koning, geb. Middelburg 7-8-1920.

Xg
Clara Anna Holster, geb. Delft 12-4-1832, ongehuwd overl. 's-Gravenhage 17-4-1905.
Kind:
 1. Anna Holster, 1867-1950.
  vervolg XIf

Xh
Hugo Holster, geb. Delft 25-6-1838, overl. Delft 1916, tr. Delft 27-11-1867
Johanna Hendrina Moritz, geb. Delft 2-4-1846. {dr. van Johan Hendrik Moritz en Johanna van Aken} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Holster, geb. Delft 12-11-1868, overl. Delft 5-5-1939, tr. Delft 15-5-1895
  Cornelis Pieter Jan Lammens.
 2. Johanna Catharina Holster, geb. Delft 1-5-1870, overl. Delft 24-11-1951, tr. 's-Gravenhage 25-9-1907
  Jan Willem Lodewijk Mackaaij, geb. Boxmeer 9-5-1877.
 3. Hugo Holster, 1872-1945.
  vervolg XIg
 4. Johan Hendrik Holster, 1875-1962.
  vervolg XIh
 5. Willemina Johanna Holster, geb. Delft 27-11-1877, overl. Delft 22-1-1878.
 6. Jacoba Hendrica Holster, geb. Delft 11-10-1879, overl. Delft 22-7-1964, tr. Delft 31-5-1939
  Marinus Eliza Mackaaij, geb. Sliedrecht 9-5-1870, overl. Delft 18-3-1941, akte 238.
 7. Dirk Holster, geb. Delft 2-6-1882, overl. Delft 31-12-1883.
 8. Dirk Holster, geb. Delft 16-9-1884, overl. Delft 21-9-1884.
 9. Dirk Holster, geb. Delft 10-11-1885, overl. Delft 12-3-1891.
 10. Hendrina Catharina Holster, geb. Delft 18-12-1889, overl. Delft 25-5-1890.

Xi
Dirk Holster, geb. Delft 7-4-1845, tr. Delft 26-3-1873, huwelijk ontbonden Delft 12-4-1893,
Hendrina Catharina Moris, zich noemende en schrijvende Moritz. {dr. van Hendrik Moritz en Johanna Catharina van Aken} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Holster, geb. Delft 22-1-1874, overl. 's-Gravenhage 9-12-1901, tr. Delft 18-10-1893 akte 172
  Johannes Cornelis Ruijgrok. {zn. van Martinus Ruijgrok en Elizabeth Vredenbregt}
 2. Johan Hendrik Holster, 1881-1962.
  vervolg XIh

Xj
Adrianus Holster, geb. Delft 8-10-1849, overl. Delft 6-6-1897, tr. Delft 12-8-1885 akte 139
Johanna Maria Kramer.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, Delft 13-8-1887.
 2. Johanna Maria Christina Holster, geb. Delft 12-11-1888, overl. Delft 15-2-1893 akte 108.
 3. Anna Christina Holster, geb. Delft 28-4-1892, overl. Delft 10-11-1892.
 4. Johanna Maria Christina Holster, geb. Delft 16-11-1893; verhuisd naar Antwerpen 1-9-1923.

Xk
Joost Holster, geb. Woudrichem 15-11-1839, overl. Woudrichem 16-7-1933 akte 14,
Maaike Schriek, overl. Woudrichem 6-11-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Anneke Holster, geb. Woudrichem 13-10-1871, overl. Woudrichem 17-6-1956, tr. Woudrichem 17-5-1899 IJsbrand van Straten, geb. Woudrichem 28-11-1866, overl. Woudrichem 15-11-1939.
 2. Arigje Bastiana Holster, geb. Woudrichem 6-4-1874, overl. Andel 12-12-1954, begr. Giessen, tr. Woudrichem 19-9-1902 Arnoldus 't Hooft, geb. Giessen 18-8-1877, overl. 's-Hertogenbosch 18-5-1947.
 3. Peter Holster, geb. Woudrichem 24-4-1876, overl. Woudrichem 17-4-1882.
 4. Aart Bastiaan Hendrik Holster, 1878-1958.
  vervolg XIj
 5. Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 7-6-1881, overl. Woudrichem 7-2-1947 akte 7, tr. Woudrichem 22-12-1926 Johanna Kant, geb. Woudrichem 13-2-1889, overl. Woudrichem 3-1981.
 6. Elizabeth Holster, geb. Woudrichem 3-1-1884, overl. Woudrichem 11-8-1962 akte 10, tr. Woudrichem 19-9-1923 Gerrit Cornelis van Hoven, geb. Woudrichem 13-1-1897, overl. Woudrichem 7-8-1926.
 7. Peter Holster, 1886-1930.
  vervolg XIk
 8. Wouter Holster, 1890-1978.
  vervolg XIk

Xl
Cornelis Holster, geb. Woudrichem 12-12-1844, overl. Gorinchem 15-3-1928, tr. Arkel 11-5-1877
Anneke Goes, geb. Arkel 30-10-1853, overl. Arkel 11-11-1907.
{dr. van Teunis Goes (1822-1905) en Goverdina Versteeg (1829-1864)} Uit dit huwelijk:
 1. Anneke Goverdina Holster, geb. Woudrichem 16-6-1878, overl. Gorinchem 7-3-1946, tr. Arkel 30-10-1907 Albertinus van Kersen, geb. Gorinchem 7-10-1884.
 2. Teuntje Petronella Holster, geb. Arkel 10-10-1880, overl. Ermelo 18-8-1955, tr. 28-10-1905 Gerhard Johan Colenbrander, geb. Wisch 18-3-1876, overl. Oudewater 2-7-1942.
 3. Petrus Adrianus Holster, 1881-1958.
  vervolg XIm
 4. Teunis Cornelis Holster, geb. Arkel 6-11-1884, overl. Arkel 20-5-1885.

Xm
Adrianus Pieter Coenraad Holster, geb. 's-Gravenhage 10-4-1845, overl. Utrecht 28-7-1908, tr. Baarn 1-5-1874 akte 9
Anthonia Brom, geb. Baarn 13-1-1850.
{dr. van Gerrit Willemse Brom en Steventje Riksen van de Glindt} Uit dit huwelijk:
 1. Steventje Maria Holster, geb. 's-Gravenhage 14-3-1875, overl. Utrecht 12-11-1875.
 2. Adrianus Pieter Gerardus Holster, geb. Utrecht 4-11-1876, overl. Utrecht 23-6-1880.
 3. Steventje Maria Holster, geb. Utrecht 25-9-1878, overl. Eindhoven 22-6-1959, tr. Woensel 20-1-1920,
  Cornelis Jacobus van Santen, geb. Voorschoten 14-1-1882, overl. Vught 24-4-1950.
  {zn. van Arie van Santen en Maria Catharina van den Bosch (1857-1892)}
 4. Wilhelmina Holster, geb. Utrecht 30-1-1882, overl. Breda 15-1-1962, tr. Amsterdam 31-8-1922 Gerrit Jacobs, geb. Amsterdam 23-11-1884, overl. Eindhoven 5-4-1943.
 5. Adrianus Pieter Coenraad Holster, 1888-1944.
  vervolg XIn

Xn
Mattheus Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-10-1836, overl. Nieuwe Tonge 26-4-1887, tr. Nieuwe Tonge 19-4-1861
Adriana Verhage, geb. Nieuwe Tonge 19-10-1839.
{dr. van Pieter Verhage en Jannetje van Oudenaarde} Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-6-1862, tr. Nieuwe Tonge 5-5-1887 Willem Holleman, geb. Nieuwe Tonge.
 2. Pietertje Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-9-1864 akte 34, overl. Nieuwe Tonge 21-4-1867.
 3. Pietertje Holster, geb. Nieuwe Tonge 31-10-1867
 4. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-12-1870, overl. Nieuwe Tonge 5-9-1871.
 5. levenloze dochter, Nieuwe Tonge 14-10-1872.
 6. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-2-1874, overl. Oud-Beijerland 6-9-1963, tr. Nieuwe Tonge 17-2-1899 Cornelis Knops, geb. Dirksland 12-2-1877, overl. Stad aan 't Haringvliet 2-5-1937.
 7. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-4-1878.

Xo
Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 23-10-1841, overl. Capelle aan de IJssel 29-12-1916, tr. Nieuwe Tonge 21-4-1865
Neeltje Willemina van der Kroon, geb. Nieuwe Tonge 24-6-1841, overl. Schiedam 1933.
{dr. van Rijnier van der Kroon en Lijntje van den Tol} Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-9-1866, overl. Nieuwe Tonge 24-4-1867.
 2. Lijntje Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-4-1868, overl. Schiedam 27-10-1944, tr. Bertus Pols, geb. Capelle aan den IJssel 18-12-1869, overl. Schiedam 14-2-1943.
 3. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-9-1870, overl. Capelle aan den IJssel 19-8-1880.
 4. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-10-1871, overl. Nieuwe Tonge 26-12-1874
 5. levenloos kind Nieuwe Tonge 20-6-1874.
 6. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-1-1876, overl. Schiedam 3-2-1961, tr. Capelle aan den IJssel 12-10-1895 Hendrik Opschoor, geb. Schiedam 20-11-1870, overl. Delft 9-10-1939.
 7. Rijnia Neeltje Wilhelmina Holster, geb. Capelle aan den IJssel 1-3-1882, overl. Rotterdam 22-3-1961, tr. Capelle aan den IJssel 10-1-1903 Johannes de Reuver, geb. Schiedam 25-10-1879, overl. Vlaardingen 9-4-1929
 8. Dingeman Holster, 1883-1951.
  vervolg XIo

Xp
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-4-1847, overl. Nieuwe Tonge 20-8-1919, tr. Nieuwe Tonge 25-4-1873
Jannetje van der Vliet, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1838. {dr. van Johannes van der Vliet en Willemtje Hoogmoed} Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-10-1873, overl. Nieuwe Tonge 18-8-1874.
 2. Jannetje Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-11-1874, overl. Oude Tonge 25-3-1956.
 3. Willempje Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-12-1875, overl. Rotterdam 12-11-1943, tr. Nieuwe Tonge 11-3-1898 Cornelis Kievit, geb. Nieuwe Tonge 15-11-1872
 4. Dingeman Holster, 1877-1965.
  vervolg XIp
 5. Johannes Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-6-1880, overl. Nieuwe Tonge 23-5-1887.

Xq
Arij Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-3-1851, tr. Nieuwe Tonge 25-4-1873
Johanna Breur, geb. Nieuwe Tonge 27-2-1848. {dr. van Mattheus Breur en Arendje Zorge} Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-5-1874, overl. Nieuwe Tonge 16-8-1874.
 2. Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-1-1876.
 3. Arendje Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-6-1877.
 4. Mattheus Daniel Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-7-1879, overl. Nieuwe Tonge 7-4-1882.
 5. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-9-1880 akte 47.
 6. Mattheus Daniel Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-11-1883.
 7. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-9-1885 akte 36.

Xr
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-3-1837, overl. Nieuwe Tonge 12-1-1921, tr. Nieuwe Tonge 4-5-1860
Maria van Prooijen, geb. Dirksland ± 1835, overl. Nieuwe Tonge 5-8-1915. {dr. van Aren van Prooijen en Willemina Ockenburg} Uit dit huwelijk:
 1. Aren Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-5-1861, overl. Nieuwe Tonge 30-11-1863.
 2. Arie Holster, geb. Sommelsdijk 30-12-1863, overl. Nieuwe Tonge 11-11-1864
 3. Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 5-5-1866, overl. Nieuwe Tonge 6-6-1912, tr. Willem Haanenberg.
 4. Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-6-1871, overl. Nieuwe Tonge 21-12-1896.
 5. Aren Holster, geb. Nieuwe Tonge 23-10-1874, overl. Nieuwe Tonge 30-3-1894.
 6. Leendert Holster, 1877-1964.
  vervolg XIq

Xs
Jacob Holster, geb. Nieuwe Tonge 10-2-1840, overl. Capelle aan den IJssel 29-6-1917, tr. Nieuwe Tonge 14-7-1864
Geertje Breesnee, geb. Melissant 4-10-1840, overl. Capelle aan den IJssel 4-10-1913. {dr. van Willem Breesnee (1806-) en Dingena Kardux (1816-)} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1865-1915.
  vervolg XIr
 2. Willemina Dina Holster, geb. Dirksland 6-6-1866, overl. Gouda 29-1-1939, begr. Gouda, tr. Akerboom.
 3. Bastiaan Holster, 1867-1929.
  vervolg XIs
 4. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-1-1870, overl. Nieuwe Tonge 2-10-1872.
 5. Berbera Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-4-1871, overl. Nieuwe Tonge 25-4-1872.
 6. Jacob Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-4-1872, ongeh. overl. Keulen.
 7. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-10-1873, overl. Nieuwe Tonge 5-4-1875.
 8. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-1-1875, overl. Nieuwe Tonge 29-4-1875.
 9. Willem Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-3-1876, overl. Nieuwe Tonge 3-7-1876.
 10. Willem Holster, geb. Rotterdam 18-11-1877, overl. Rotterdam 7-11-1894.
 11. Jan Holster, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 8-5-1879, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 7-3-1880.
 12. Barbara Holster, geb. Capelle aan den IJssel 26-1-1882, overl. 's-Gravenhage 5-6-1960, begr. tr. Capelle aan den IJssel 5-3-1908 Johannes Rolloos, geb. Capelle aan den IJssel 1884.
 13. Jan Holster, 1887-1953.
  vervolg XIt

Xt
Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-8-1851, overl. Nieuwe Tonge 6-6-1895, tr. Nieuwe Tonge 29-4-1880
Martijntje van Driel, overl. Nieuwe Tonge 5-5-1934. {dr. van Abraham van Driel en Wilhelmina van Eesteren} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1887-1953.
  vervolg XIu
 2. Abraham Holster, 1881-1947.
  vervolg XIv
 3. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-1-1884, overl. Nieuwe Tonge 27-8-1884
 4. Wilhelmina Holster, geb. Nieuwe Tonge 28-5-1885, overl. Rotterdam 3-7-1966.
 5. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-5-1887, overl. Rotterdam 19-3-1955.
 6. Catharina Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1888, overl. Dirksland 9-2-1969, begr. Melissant, tr. Nieuwe Tonge 10-6-1909 akte 8 Marinus Klink, geb. Stellendam 1886
 7. Bastiaan Holster, 1890-1980.
  vervolg XIv
 8. Willempje Holster, geb. Nieuwe Tonge 30-9-1892, overl. Rotterdam 10-5-1916.
 9. Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-10-1894, overl. Middelharnis 25-7-1979, begr., tr.
  Hendrik Kievit, geb. Nieuwe Tonge 12-11-1893, overl. Rotterdam 3-11-1923. {zn. van Leendert Marinus Kievit en Jannetje van der Sluis}

Xu
Leendert Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-12-1853, tr. Nieuwe Tonge 4-5-1883
Johanna Hanenberg, geb. Sommelsdijk 9-11-1860. {dr. van Jan Hanenburg en Johanna Boluit} Uit dit huwelijk:
 1. Arij Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-6-1883.
 2. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 19-12-1884.
 3. Barbara Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-1-1887.

Xv
David Holster, geb. Nieuwe Tonge 3-7-1861, overl. Rotterdam 29-8-1943, tr. Oude Tonge 6-4-1888
Maria Hoek, geb. Oude Tonge 10-2-1865, overl. Rotterdam 29-2-1944. {dr. van Johannis Hoek en Maria Reedijk} Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Johannes Holster, 1889-1973.
  vervolg XIx
 2. Maria Holster, geb. Vlaardingen 10-5-1891, overl. Vlaardingen 3-9-1948.
 3. Jannetje Holster, geb. Vlaardingen 3-8-1892, overl. Vaardingen 28-5-1893.
 4. Jannetje Lena Holster, geb. Vlaardingen 7-9-1893, begr. Vlaardingen 5-7-1915.
 5. Johanna Holster, geb. Vlaardingen 14-12-1894.
 6. Neeltje Holster, geb. Vlaardingen 17-4-1896, overl. Vlaardingen 16-1-1970.
 7. Johannes Pieter Holster, geb. Vlaardingen 9-11-1897, overl. Vlaardingen 27-11-1898.
 8. Johannes Pieter Holster, 1898-1979.
  vervolg XIy
 9. Margaretha Holster, geb. Vlaardingen 24-6-1900.
 10. Arie Holster, geb. Vlaardingen 12-12-1901, overl. Vlaardingen 2-8-1902.
 11. Arie Holster, geb. Vlaardingen 28-11-1902, overl. 5-4-1903.
 12. Arie Pieter Holster, 1903-1979.
  vervolg XIz
 13. Pieter Cornelis Holster, 1905-.
  vervolg XIaa
 14. David Holster, 1906-1963.
  vervolg XIbb
 15. Leendert Holster, 1910-.
  vervolg XIcc

Xw
David Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-9-1862, tr. Nieuwe Tonge 10-3-1883
Niesje Hoogmoed, geb. Oude Tonge 18-10-1863. {dr. van Pieter Hoogmoed (1836-1922) en Cornelia van der Slik (1840-1913)} Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1883.
 2. Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-3-1885.
 3. Arendje Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-4-1887.

Xx
Adriaantje Holster, geb. Strijen 19-4-1853, overl. 's-Gravendeel 2-5-1937, tr. 's-Gravendeel 11-5-1878
Leendert Streefkerk, geb. 's-Gravendeel 9-6-1854, overl. 's-Gravendeel 19-3-1934.
kind:
 1. Neeltje Holster, geb. 's-Gravendeel 19-11-1875, overl. 's-Gravendeel 21-11-1875.

Xy
Bastiaan Holster, geb. Werkendam 7-12-1843 (6), overl. Werkewndam 21-1-1923 (5), tr. Werkendam 15-6-1872
Cornelia van der Stelt, geb. De Werken 6-4-1839. {dr. van Pieter van der Stelt en Maaike van Herwijnen} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster, geb. De Werken 26-7-1873, overl. De Werken 6-8-1873.
 2. Joost Holster, 1874-1961.
  vervolg XIdd
 3. Jan Pieter Holster, geb. Werkendam 24-9-1877, overl. Werkendam 30-10-1877.
 4. Pieter Holster, 1879-1969.
  vervolg XIee
 5. Maria Pieternella Holster, geb. Werkendam 17-9-1882 akte 95, overl. Werkendam 10-7-1954 akte 42, tr. Werkendam 29-8-1902 akte 12
  Jacob Jan van der Schuit, geb. Werkendam 4-10-1876 akte 87/127, overl. Werkendam 31-10-1952 akte Werkendam 51; akte Dordrecht 51, beiden begr. te Werkendam.

Xz
Andries Holster, geb. De Werken 1-2-1850, overl. De Werken 29-2-1936, tr. (1) Werkendam 30-6-1877
Janna van der Stelt, geb. De Werken 25-11-1852. {dr. van Pieter Ritmeester van der Stelt en Maaike van Herwijnen} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Holster, geb. Werkendam 6-3-1878, overl. Werkendam 27-9-1878.
 2. Andries Holster, geb. Werkendam 22-3-1879, overl. Werkendam ± 1901, tr. Werkendam 19-10-1901 Bastiana Biesheuvel.
 3. Pieter Holster, geb. Werkendam 27-10-1880, overl. Werkendam 24-9-1881.
 4. Pieter Holster, geb. Werkendam 15-6-1882, overl. Werkendam 27-8-1886
 5. Willem Holster, geb. Werkendam 3-12-1883, overl. Werkendam 24-11-1884.
 6. Maaike Holster, geb. Werkendam 1-7-1885, overl. Werkendam 6-1-1887.
 7. Maaike Holster, geb. Werkendam 28-3-1887, overl. Dordrecht 8-11-1954.
 8. Dirkje Holster, geb. Werkendam 15-2-1889, overl. Werkendam 5-5-1889.
 9. Dirkje Holster, geb. Werkendam 13-1-1890, overl. Rotterdam 24-10-1939, tr. Werkendam 21-1-1911 Pieter Cornelis Hijstek, geb. De Werken en Sleeuwijk 18-2-1880.
 10. Pietje Holster, geb. Werkendam 2-6-1891, overl. Werkendam 12-12-1891.
 11. levenloze dochter, Werkendam 13-11-1893.
 12. levenloze dochter, Werkendam 27-8-1895.

Andries Holster, 1850-1936, tr. (2)
Pietronella Verschoor, geb. Emmikhoven 17-9-1867, overl. De Werken 12-2-1945. {dr. van Peter Verschoor en Antonia de Pender} Uit dit huwelijk:
 1. Pietronella Adriana Holster, geb. Werkendam 2-2-1897, overl. Werkendam 3-7-1897.
 2. Peter Holster, geb. Werkendam 16-2-1898, overl. Werkendam 6-3-1898.
 3. Peter Holster, 1899-1979.
  vervolg XIff
 4. Dirk Holster, 1901-1942.
  vervolg XIgg
 5. Pietronella Adriana Holster, geb. Werkendam 24-8-1902, ongeh. overl. Vught 5-12-1959.
 6. Willeminus Holster, geb. Werkendam 20-6-1905, Dordrecht 4-6-1943 Barendina Johanna Isendoorn, geb. Dordrecht 17-6-1910.
 7. Neeltje Holster, geb. Werkendam 15-8-1908 akte 67.

Xaa

Joost Holster, geb. Heinenoord 4-9-1844, overl. Werkendam 14-8-1922, tr. Werkendam 18-6-1870
Cornelia de Jong, geb. De Werken en Sleeuwijk 5-2-1846, overl. Werkendam 12-1-1928. {dr. van Cornelis de Jong en Dora van der Stelt} Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Holster, geb. Werkendam 17-9-1871, overl. Werkendam 22-2-1875.
 2. Cornelis Holster 1873-1964.
  vervolg XIhh
 3. Adriaantje Jozina Holster, geb. Werkendam 8-1874, overl. Werkendam 8-1-1875.
 4. Maartje Holster, geb. Werkendam 16-2-1876, overl. Rotterdam 28-11-1932, tr. Werkendam 27-12-1901 Arie Stam, geb. Werkendam 11-10-1876, overl. Rotterdam 24-5-1918.
 5. Arie Holster 1877-1964.
  vervolg XIii
 6. Theodorus Holster, geb. Werkendam 29-10-1878, overl. Werkendam 10-2-1879.
 7. Theodora Holster, geb. Werkendam 30-3-1880, overl. Werkendam 10-11-1880.
 8. Theodorus Holster, geb. Werkendam 11-5-1881, overl. Werkendam 24-9-1881.
 9. levenloze dochter, Werkendam 9-4-1882 akte 25.
 10. Theodorus Holster, geb. Kralingen 16-2-1883, overl. Ophemert 2-7-1883.
 11. Theodora Holster, geb. Werkendam 19-9-1885, overl. Werkendam 17-6-1970, tr. Werkendam 11-10-1907 akte 25 Dammes de Kooter, geb. Werkendam 19-7-1885, overl. Werkendam 23-1-1970.
 12. Joost Holster 1888-1969.
  vervolg XIjj

Xbb
Neeltje Holster, geb. Amsterdam 7-2-1864, ongeh. overl. Amsterdam 15-8-1945.
Kind:
 1. Neeltje Holster, geb. Amsterdam 31-10-1891, overl. Rijswijk 3-5-1973, tr. Amsterdam 30-4-1914 Johannes van Lent, geb. Amsterdam 15-4-1888, overl. Amsterdam 20-7-1949.

Xcc
Joost Holster, geb. Amsterdam 31-5-1866, overl. 5-2-1945, tr. Amsterdam 18-2-1891 reg 3 folio 26, echtscheiding 23-4-1914
Cornelia Alberta Hes, geb. Amsterdam 28-2-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Lodewijk Holster 1894-1974.
  vervolg XIkk
 2. Jan Cornelis Holster 1895-1934.
  vervolg XIll
 3. Joost Holster, geb. Amsterdam 15-2-1898, tr. Culver City, Noord-Amerika, Jessica.
 4. Cornelia Johanna Holster, geb. Amsterdam 25-9-1899, overl. Amsterdam 26-1-1903.
 5. Jacob Holster, geb. Amsterdam 16-7-1901, overl. Amsterdam 1-12-1901.

Xdd
Jacob Holster, geb. Amsterdam 29-12-1871, tr. (1) Amsterdam 29-5-1895
Johanna Catharina Rog, geb. Amsterdam 20-8-1874, overl. Amsterdam 13-3-1912.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinier Holster 1895-1969.
  vervolg XImm
 2. Jacob Holster, geb. Amsterdam 4-9-1897, overl. Delft 2-1-1919.
 3. Jan Cornelis Holster 1900-1967.
  vervolg XInn
 4. Willem Holster, geb. Amsterdam 4-9-1902, overl. Amsterdam 10-6-1904.
 5. Willem Hendrik Reinier Holster, geb. Amsterdam 9-4-1905, overl. Amsterdam 26-5-1905.
 6. Catharina Holster, geb. Amsterdam, overl. Utrecht 2-6-1964, tr. Utrecht 1-6-1932 Lukas Jacob Houttuin, geb. Amsterdam 18-10-1903, overl. Utrecht 8-5-1975.
 7. Johanna Catharina Holster, geb. Amsterdam 15-3-1909, tr. Amsterdam Jacobus Johannes Sichbertus Langendijk, geb. Amsterdam 6-5-1913.
 8. Willem Hendrik Reinier Holster 1911-.
  vervolg XIoo

Jacob Holster, 1871-, tr. (2) Amsterdam 30-7-1919
Grietje Booij, geb. Hoogeveen 19-10-1874, overl. Amsterdam 6-8-1953.
{dr. van Jan Booij (1847-1921), schipper en Albertje Eshuis (1849-1920)}
Xee
Johannes Simon Holster, geb. Amsterdam 28-1-1859, overl. Haarlem 29-12-1939, tr. Amsterdam 5-5-1880
Josephina Sophia Heuner, geb. Amsterdam 13-2-1942. {dr. van Antonius Mattheus Heuner en Sophia Oostermeijer} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1881-1955.
  vervolg XIpp
 2. Antonius Mattheus Holster 1882-1951.
  vervolg XIqq
 3. Arie Holster, geb. Haarlem 2-4-1884, kinderloos overl. Wageningen 22-12-1963, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20-10-1910, echtscheiding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 11-1-1927 Cornelia Alida Zomer.
 4. Joost Holster 1887-1966.
  vervolg XIrr
 5. Maria Sophia Holster, geb. Haarlem 2-10-1888, overl. Haarlem 21-4-1940 akte 598 image 375, tr. Haarlem 3-1-1917 Gustaaf Adolf Scharpff, geb. Haarlem 28-8-1889.
 6. Margaretha Holster, geb. Haarlem 27-10-1891, overl. Lochem 12-9-1971, tr. Purmerend 23-7-1942 Cornelis Rooker, geb. Haarlemmermeer 1-8-1883, overl. Purmerend 27-5-1945.
 7. Cornelia Hendrika Holster, geb. Haarlem 19-2-1894, overl. Zwolle 18-5-1975, tr. Haarlem 20-7-1916 Pieter Hartman, geb. Brielle 17-4-1890, overl. Zwolle 2-1-1980.
 8. Simon Holster, geb. Haarlem 5-4-1897, overl. Soerabaja 5-2-1940.
 9. Jelis Holster 1900-.
  vervolg XIss

Xff
Simon Holster, geb. Amsterdam 5-9-1867, overl. Amsterdam 19-4-1929, tr. (1)
Mettje Last, geb. Amsterdam 16-9-1876. {dr. van Solke Last en Isa Last} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Grietje Holster, geb. Utrecht 8-4-1896. akte 959/1261
 2. Isa Jacoba Holster, geb. Utrecht 8-4-1896. akte 960/1261
 3. Johannes Solke Holster 1897-1976.
  vervolg XItt
 4. Jacoba Maria Holster, geb. Utrecht 7-7-1898.
 5. Mettje Holster, geb. Utrecht 6-2-1900.
 6. Simon Holster 1904-1977.
  vervolg XIuu

Simon Holster 1867-1929, tr. (2)
Martha Trientje Oosterhuis, geb. Groningen 2-9-1883. {dr. van Lukas Johannes Oosterhuis (1837-) en Adriana van Diggelen} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Simon Marie Holster 1918-.
  vervolg XIvv
 2. Jacoba Maria Holster, geb. Amsterdam 3-6-1920, overl. 5-2-1997, begr. Harderwijk, tr. Amsterdam 10-12-1941 Gerardus van Bezooijen, geb. Rijswijk (Z.H) 11-12-1917, overl. 22-4-1989.
 3. Lucas Johannes Holster 1921-1972.
  vervolg XIww

Xgg
Maurits Holster, geb. 10-4-1844, overl. Sprang 6-1-1905 akte 1, tr.
Huiberdina van Os.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 5-1-1872, overl. Vrijhoeve Capelle 26-12-1872.
 2. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Vrijhoeve Capelle 21-7-1873, overl. Rotterdam 10-5-1943, tr. Sprang 8-8-1901 Frans van Harskamp, geb. Heusden 1-2-1876, overl. Rotterdam 27-12-1942.
 3. Maria Holster, geb. Capelle 1-5-1875, tr. Sprang 15-5-1902 Hendrik Jansen.
 4. Wouterina Holster, geb. Sprang 13-5-1877, overl. Heusden 24-1-1943, tr. Sprang 7-3-1901 Cornelis Schreuders, geb. Wijk 26-2-1875.
 5. Huiberdina Holster, geb. Sprang 8-9-1882, overl. Sprang 10-1-1883.
 6. Cornelis Holster, geb. Sprang 21-8-1887, overl. Sprang 15-6-1891.
 7. Huiberdina Maria Holster, geb. Sprang 15-8-1889, overl. Sprang 19-12-1918, tr. 13-11-1913 Cornelis Bastiaan Timmermans, geb. Waalwijk 10-9-1889.

Xhh
Otto Holster, geb. Sprang 12-3-1848, overl. Sprang 2-4-1912, tr. Sprang 21-5-1873
Josijna de Bie, geb. Sprang 14-10-1845.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 30-3-1874, overl. Sprang 13-8-1874.
 2. Jacobus Holster, geb. Sprang 26-5-1875, overl. Sprang 2-9-1875.
 3. Cornelia Johanna Holster, geb. Sprang 11-8-1876.
 4. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 8-1-1878.
 5. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 13-6-1879, overl. Sprang 15-9-1879.
 6. Cornelis Holster, geb. Sprang 17-3-1881, overl. Sprang 11-1-1884.
 7. Jacobus Holster, geb. Sprang 8-4-1882, overl. Sprang 15-9-1882.
 8. Johanna Jacoba Holster, geb. Sprang 24-1-1883, overl. Sprang 16-8-1890.
 9. Cornelis Holster, geb. Sprang 14-5-1885, overl. Sprang 19-9-1885
 10. Josijna Jacoba Holster, geb. Sprang 6-7-1888, overl. Sprang 1-9-1888.

Xii
Pieter Holster, geb. 13-11-1854, overl. Sprang 8-7-1901, tr. (1) Sprang 29-7-1881
Pieternella de Jong, geb. Sprang 15-4-1852, overl. Sprang 1-3-1882.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Cornelia Willemijna Pieternella Holster, geb. Sprang 16-2-1882, overl. Sprang 31-5-1890.

Pieter Holster, 1854-1901, tr. (2) 1-12-1882
Anthonia Adriana Egas, geb. Abcoude 21-2-1844, overl. Sprang 23-3-1891. {dr. van Klaas Egas en Cornelia Zondervan} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Cornelia Antonia Adriana Holster, geb. Sprang 31-3-1883, overl. Sprang 11-2-1884
 2. Cornelia Holster, geb. Sprang 14-2-1885, overl. Waalwijk 3-1-1983, tr. 26-7-1905 akte 9 Dirk van Vulpen, geb. Leersum 1877, overl. Sprang 3-3-1918, begr. Waalwijk.
 3. Clasina Dingena Holster, geb. Sprang 21-3-1886, overl. Waalwijk 19-2-1966.

Pieter Holster, 1854-1901, tr. (3) 19-11-1891
Petronella Maria Treffers, overl. 25-12-1927. {dr. van Klaas Egas en Cornelia Zondervan} Uit dit derde huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1895-1987.
  vervolg XIxx

Xjj
Cornelis Michiel Holster, geb. Sprang 18-1-1858, overl. Sprang 30-7-1885, tr. Capelle 31-1-1884
Maria Johanna Vaartmans, geb. Sprang 25-9-1863. {dr. van Johannes Hendrikus Vaartmans en Antonia Kuijt} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, geb. Capelle 17-7-1884, overl. Capelle 15-4-1885 akte 19.
 2. Cornelia Miechielia Holster, geb. Capelle 2-10-1885, overl. Gorinchem 14-10-1965, tr. Capelle 17-5-1906 Arie Jacobus Pouli, geb. Almkerk 17-12-1879, overl. Almerk 24-1-1959.

Xkk
Marinus Holster, geb. Sprang 21-5-1862, overl. 31-1-1933, tr. (1) Besoijen 10-5-1888
Clasina van der Hammen, geb. Besoijen 10-4-1864. {dr. van Leendert van der Hammen en Maria Bogers}
Marinus Holster, 1862-1933, tr. (2) Sprang 6-3-1897
Johanna Jacoba Antonia Groothuis, geb. Sprang ± 1868, overl. 21-10-1924. {dr. van Abraham Johannes Groothuis en Johanna Jacoba Hendrika Dorrenboom} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Abraham Holster, geb. Besoijen 11-4-1898, overl. Vught 6-2-1963 akte 26, tr. Vught 31-10-1936 akte 65
  Adriana van Oers, geb. Waalwijk 26-8-1903 akte 129.
 2. Johanna Jacoba Hendrika Holster, geb. Besoijen 2-10-1899 akte 47.
 3. Cornelia Wilhelmina Holster, geb. Besoijen 13-3-1903.
 4. Abraham Johannes Holster, geb. Besoijen 29-8-1905, overl. Amsterdam 19-10-1966, tr. 's-Gravenhage 2-12-1931 Keetje Knegje, geb. 's-Gravenhage 26-9-1905.

Marinus Holster, 1862-1933, tr. (3) Made en Drimmelen 29-9-1927 akte 34 Adriana Petronella de Visser, geb. Zwaluwe 26-9-1875.
XIa
Jelle Gerben Holster, geb. Akkrum 14-3-1867, overl. Het Meer 21-9-1921, tr. Schoterland 30-8-1891
Antje Hornstra, geb. Opsterland 1-1-1870, overl. Akkrum 17-7-1962. {dr. van Rinke Jelle Hornstra en Trijntje Jans Bouwer} Uit dit huwelijk:
 1. Aukje Jelles Holster, geb. Aengwierden 10-12-1892, overl. Heerenveen 2-2-1972, tr. Utingeradeel 14-5-1914 Bonne Brouwer, geb. Schoterland 21-3-1887, overl. Heerenveen 23-7-1979.
 2. Trijntje Holster, geb. Lemsterland 30-8-1895, overl. Heerenveen 4-11-1947, tr. Utingeradeel 17-7-1919 Tjeerd Dijkstra, geb. Utingeradeel 14-12-1892.
 3. Wikje Holster, geb. Lemsterland 29-12-1898, tr. Schoterland 9-1-1922 Lieuwe Jan van Kampen, geb. Akkrum 7-6-1890, overl. Akkrum 12-6-1978.

XIb
Pieter Johannes Holster, geb. Akkrum 10-5-1877, overl. Boazum 19-5-1961, tr. Poppingawier 8-5-1902 (7/102)
Anneke Swierstra, geb. Beers 14-1-1877, overl. Leeuwarden 12-12-1962. {dr. van Sybren Sipkes Swierstra en Jouke Gerbens} Uit dit huwelijk:
 1. Joukje Holster, geb. Boazum 9-9-1903, tr. Mantgum 22-5-1929 Willem van Dijk, geb. Bozum; gemeente Littenseradeel 19-12-1902.
 2. Anskjen Holster, geb. Boazum 12-8-1915, tr. Mantgum 22-5-1914 Geert Krist, geb. Tijnje 19-8-1915?, overl. Franeker 26-10-1980.

XIc
Jelle Pieters (Charley) Holster, geb. Baarderadeel 24-6-1887, overl. Ringle, Wis (U.S.A) 15-1-1929, tr. Wausau, Wis (U.S.A.) 13-9-1915
Pietje Ansje (Francis) Hettinga, geb. Burgwerd 13-1-1891, overl. Ringle, Wis (U.S.A.) 8-6-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Anskjen Holster, geb. Ringle, Wis (U.S.A) 30-7-1916.
 2. Robert Holster 1920-.
  vervolg XIIa
 3. Peter Charles Holster 1927-.
  vervolg XIIb

XId
Adriaan Bastiaan Holster onderwijzer, geb. Vlissingen 19-5-1902, overl. Goes 17-1-1971, begr. Kruiningen, tr. Kortgene 22-5-1936 akte 4
Paulina Wilhelmina Noordhoek, geb. Kortgene 3-4-1916 akte 7. {dr. van Johannes Noordhoek en Neeltje Zuidijk} Uit dit huwelijk:
 1. Everdina Leonora Holster, geb. Kortgene 30-6-1939, tr. Rotterdam 3-8-1960 Jean Marie Stroek, geb. Rotterdam 16-3-1934.
 2. Petronella Wilhelmina Holster, geb. Kruiningen 25-6-1950.

XIe
Gerardus Johannes Holster, geb. Ede 25-8-1918, tr. Middelburg 6-9-1945
Jacoba Johanna le Duc, geb. Middelburg 18-11-1924. {dr. van Jacobus Johannes le Duc en Helena Johanna Breel} Uit dit huwelijk:
 1. Louise Antoinette Holster, geb. Makassar 3-8-1948.

XIf
Anna Holster, geb. 's-Gravenhage 16-2-1867, overl. Amsterdam 17-10-1950, tr. Rijswijk 4-5-1899
Christianus Petrus Kuijt, geb. Amsterdam 10-7-1859, overl. Amsterdam 11-2-1942.
Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, 's-Gravenhage 30-1-1886.
 2. Leendert Holster 1887-1972.
  vervolg XIIc
 3. Clara Anna Holster, geb. 's-Gravenhage 15-11-1888, overl. Amsterdam 10-4-1934, tr. Karl Müller, geb. 1889, overl. Amsterdam 17-11-1934.
 4. Hendrik Pieter Holster, geb. 's-Gravenhage 29-3-1891, overl. 's-Gravenhage 7-4-1891.

XIg
Hugo Holster, geb. Delft 9-10-1872, overl. Amsterdam 24-5-1945, tr. Delft 17-6-1903
Maria Catharina van Leusden, geb. Delft 22-9-1876. {dr. van Karel van Leusden en Jacoba Romijn} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Hendrina Holster, geb. Delft 31-5-1904, ongehuwd.
 2. Karel Hugo Holster, geb. Delft 15-6-1906.
 3. Johan Hendrik Holster, geb. Delft 28-3-1908 akte 216.
 4. Hugo Holster 1910-.
  vervolg XIId

XIh
Johan Hendrik Holster, geb. Delft 29-7-1875, overl. Amsterdam 4-8-1962, crematie Velsen 8-8-1962, otr. Amsterdam 16-7-1907, tr. Amsterdam 8-8-1907
Johanna Antoinetta Hillegonda van Oeffel, geb. Amsterdam 14-2-1884, overl. Amsterdam 21-11-1965, begr. Amsterdam Nieuwe Oosterbegraafplaats 25-11-1965. {dr. van Leonardus Marinus van Oeffel en Aafje Platvoet (1888-1977)} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Hendrina Holster, geb. Amsterdam 13-6-1908, tr. Amsterdam 23-10-1930 Herman Jan Koningsveld, geb. Amsterdam 27-7-1902, overl. Amsterdam 31-7-1977, crematie Amsterdam-Osdorp 4-8-1977.
 2. Leonardus Hendrik Holster 1910-.
  vervolg XIIe

XIi
Johan Hendrik Holster, geb. Delft 7-12-1913, overl. Rotterdam 7-12-1913, tr. Delft 6-10-1882
Aaltje de Boer, geb. Delft 6-10-1882. {dr. van Johannes Petrus de Boer (1857-1905) en Aaltje van Oosten (1859-1935)} Uit dit huwelijk:
 1. Alida Holster, geb. Delft 10-12-1903 akte 884.
 2. Dirk Holster, geb. Delft 3-10-1907, overl. Leiden 10-6-1909.

XIj
Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 5-6-1878, overl. Gorinchem 6-10-1958, begr. Woudrichem, tr. Woudrichem 6-10-1915
Barendina Willemina van Vugt, geb. Woudrichem 27-11-1885, overl. Woudrichem 20-2-1966. {dr. van Cornelis van Vugt (1844-1927) en Hendrina Cornelia Kentie (1855-1897)} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1917-1984.
  vervolg XIIf
 2. Cornelis Holster 1919-2004.
  vervolg XIIg
 3. Hendrinus Cornelis Holster 1922-2016.
  vervolg XIIh

XIk
Peter Holster, geb. Woudrichem 15-6-1886, overl. 24-3-1930, tr. Vlissingen 20-5-1914
Anna Angelina Sterzenbach, geb. Vlissingen 8-8-1890. {dr. van Jacobus Franciscus Sterzenbach (1861-) en Maria Louisa van Maasbommel (1862-)} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Holster 1917-.
  vervolg XIIi

XIl
Wouter Holster, geb. Woudrichem 10-7-1890, overl. Woudrichem 22-4-1978, tr. Woudrichem 16-6-1921
Neeltje Pieternella Verhagen, geb. Hardinxveld 21-2-1893, overl. Woudrichem 27-11-1985, begr. Woudrichem. {dr. van Pieter Verhagen (burgemeester van Woudrichem) (1845-1926) en Neeltje van Eck (1855-1928)} begr. Uit dit huwelijk:
 1. Wouterina Neeltje Pieternella Holster, geb. Woudrichem 4-6-1922, overl. Woudrichem 24-9-2017, begr. Woudrichem 2-10-2017.
 2. Maaike Joostina Neeltje Pieternella
 3. Joost Holster 1932-.
  vervolg XIIj

XIm
Petrus Adrianus Holster, geb. Arkel 18-12-1881, overl. Arkel 18-9-1958, tr. Hoog-Blokland 11-3-1909 akte 9
Aartje Slob, geb. Hoornaar 3-2-1885, overl. Stichting Bloemendaal Loosduinen 11-12-1968. {dr. van Wouter Slob en Aartje Wemmers} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1909-.
  vervolg XIIk
 2. Aartje Holster, geb. Arkel 18-3-1913, tr. 8-11-1975 W. de Weert.

XIn
Adrianus Pieter Coenraad Holster, geb. Utrecht 6-10-1888, overl. Apeldoorn 24-3-1944, tr. Utrecht 25-6-1914
Jacoba Gijsberta van der Plas, geb. Utrecht 6-4-1884, overl. Apeldoorn 23-9-1967. {dr. van Christiaan van der Plas en Francisca Gijsberta Hol} Uit dit huwelijk:
 1. Antonia Jacoba Holster, geb. Amersfoort 3-2-1915, overl. 27-1-1985, begr. Wenum Wiesel tr. Johannes Peters, geb. 29-3-1913, overl. 3-4-1985.
 2. Adrianus Gijsbertus Holster 1916-.
  vervolg XIIl
 3. Johannes Holster 1919-.
  vervolg XIIm

XIo

Dingeman Holster, geb. Capelle aan den IJssel 7-9-1883, overl. Capelle aan den IJssel 28-4-1951, tr. Capelle aan den IJssel 17-6-1911
Elizabeth Butter, geb. Krimpen aan den IJssel, overl. Capelle aan den IJssel 10-8-1975. {dr. van Johannes Butter (1865-1945) en Sijgje van Kooten} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Wilhelmina Holster, geb. Capelle aan den IJssel 28-3-1912, tr. Capelle aan den IJssel 22-12-1938 Marinus van Buuren, geb. Capelle aan den IJssel 28-5-1909.
 2. Sijgje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-1-1914, tr. Capelle aan den IJssel 26-3-1932 Teunis Ooms, geb. Hardinxveld 9-5-1897, overl. Rotterdam 23-11-1969.
 3. Jan Holster 1915-.
  vervolg XIIn
 4. Huibertje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 18-10-1916, overl. 16-1-2004, tr. Capelle aan den IJssel 15-2-1936 Pieter de Kogel, geb. Krimpen aan den IJssel 3-8-1908.
 5. Lijntje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 29-9-1918, overl. Krimpen aan den IJssel 20-11-2010, tr. Capelle aan den IJssel 26-2-1942 Pieter Vogelenzang de Jong, geb. Krimpen aan den IJssel 27-1-1918, overl. 2-9-1997, begr. Krimpen aan den IJssel.
 6. Johannes Holster 1915-.
  vervolg XIIo
 7. Jannetje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 29-5-1921, tr. Capelle aan den IJssel 17-9-1949 Arie Hoogendoorn, geb. Moordrecht 14-3-1921.
 8. Helena Maria Holster, geb. Capelle aan den IJssel 15-3-1924, tr. Capelle aan den IJssel 2-12-1948 Jan Willem de Jong, geb. Alphen aan den Rijn 21-7-1916.
 9. Reinia Holster, geb. Capelle aan den IJssel 3-7-1926, tr. Krimpen aan den IJssel 20-9-1946 Hendrik van Walsum, geb. Krimpen aan den IJssel 24-4-1922.
 10. Arie Holster 1929-.
  vervolg XIIp

XIp
Dingeman Holster, geb. Nieuwe Tonge 29-12-1877, overl. Sommelsdijk 30-12-1965, tr. Nieuwe Tonge 21-6-1901
Maatje Noteboom, geb. Nieuwe Tonge 11-11-1879, overl. Nieuwe Tonge 7-11-1945. {dr. van Marinus Nooteboom en Adriana Breure} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster 1901-1976.
  vervolg XIIq
 2. Marinus Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-4-1903, overl. Nieuwe Tonge 17-4-1903.
 3. Adriana Holster, geb. Nieuwe Tonge 16-10-1904, overl. Sommelsdijk 11-3-1956, begr. Sommelsdijk, tr. Nieuwe Tonge 21-10-1938 Leendert Kieviet, geb. Sommelsdijk 5-1-1903.
 4. Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 24-2-1908, overl. Middelharnis 18-3-1980, tr. Nieuwe Tonge 7-4-1933 Pieter Hendrik van Driel.
 5. Marinus Holster 1912-1960.
  vervolg XIIr
 6. Johannes Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-7-1916, overl. Nieuwe Tonge 14-11-1916.

XIq
Leendert Holster, geb. Nieuwe Tonge 21-9-1877, overl. Delft 3-10-1964, tr. Nieuwe Tonge 20-10-1899
Willemtje Schellevis, geb. Melissant 28-1-1878. {dr. van Marinus Schellevis en Johanna van Eeuwen} Uit dit huwelijk, dat bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 3 december 1923 is ontbonden :
 1. Bastiaan Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-8-1900, overl. Nieuwe Tonge 2-3-1901.
 2. Johanna Maria Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-11-1901, tr. Arie van der Kui.
 3. Maria Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-10-1903, tr. Rotterdam 20-7-1932 Nicolaas Wessel Anton Veth, geb. 's-Gravenhage 5-12-1899, overl. Rotterdam 28-1-1957.
 4. Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-12-1904, overl. Nieuwe Tonge 19-6-1908.
 5. Aaltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-9-1907, overl. Dordrecht 14-8-1979, tr. Delft 21-6-1911 Joseph Koolhoven, geb. Delft 21-6-1911, overl. Rotterdam 15-8-1951.
 6. Bastiaan Holster 1909-.
  vervolg XIIs
 7. Marina Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-6-1911.
 8. Wilhelmina Holster, geb. Sommelsdijk 21-11-1918

XIr
Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-1-1865, overl. Antwerpen 14-3-1915, tr. Rotterdam 18-3-1896
Neeltje de Raadt, geb. Pernis 18-2-1860, overl. Rotterdam 28-3-1943. {dr. van Pieter de Raadt en Adriaantje Asmus} Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Holster, geb. Rotterdam 19-6-1896, tr. Rotterdam 31-5-1923 Gysbertus Johannes Degenaar.
 2. Adriaantje Jansje Holster, geb. Rotterdam 26-3-1898.
 3. Jacob Holster, geb. Rotterdam 18-8-1899 akte 7120.

XIs
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-11-1867, overl. Rotterdam 9-11-1929, tr. Fijnaart 29-4-1891
Neeltje Johanna de Regt, geb. Fijnaart 27-11-1866, overl. Rotterdam 24-3-1925. {dr. van Jacobus Bastiaan de Regt en Pieternella van de Meeberg} Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Holster 1893-1961.
  vervolg XIIt
 2. Pieternella Holster 1894-1976.
  vervolg XIIu
 3. Geertje Holster, geb. Rotterdam 7-9-1897. overl. Schiedam 5-12-1972, tr. Rotterdam 2-6-1920 Adrianus Berkhout, geb. Pernis 10-8-1896.
 4. Jacobus Bastiaan Holster 1899-1979.
  vervolg XIIv
 5. Wilhelmina Holster, geb. Rotterdam 6-11-1900, overl. Rotterdam 27-6-1968, tr. Rotterdam 22-6-1927 Leendert Nederlof, geb. Sliedrecht 24-1-1895, overl. Rotterdam 24-7-1958.
 6. Neeltje Johanna Holster, geb. Rotterdam 1-6-1903, tr. Rotterdam 19-2-1941 Theodorus Franciscus van den Domhof, geb. Rotterdam 29-5-1889, overl. Rotterdam 25-2-1954.
 7. Wilhelmina Dina Holster, geb. Rotterdam 24-7-1906, tr. Rotterdam 8-1-1930 Pieter Eduard Kroos
 8. Bastiana Holster, geb. Rotterdam 10-2-1910akte 1546, tr. Rotterdam 29-4-1931 Arie van der Horst, geb. Rotterdam 21-7-1902, overl. Rotterdam 8-12-1963.

XIt
Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 7-5-1887, overl. Rotterdam 28-1-1953, tr. Capelle aan den IJssel 8-4-1909
Neeltje van Vianen, 1883-1966. {dr. van Jan van Vianen en Krijntje van Vliet} geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 5-5-1883 akte 43, overl. Rotterdam 2-6-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. Krijntje Geertje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 5-11-1911, tr. Capelle aan den IJssel 29-3-1934 Jan Pieter Cornelis Gijze, geb. Hemert 26-8-1907, overl. Hillegersberg 6-9-1955.
 2. Geertje Krijntje Holster, geb. Capelle aan den IJssel 4-11-1915, tr. Rotterdam 5-7-1944 Rombout cornelis Bruring, geb. Rotterdam 12-4-1905, overl. Rotterdam 6-11-1971.
 3. Johanna Jacoba Holster, geb. Capelle aan den IJssel 10-4-1921, tr. Rotterdam 21-4-1948 Dirk Bosselaar, geb. Rotterdam 15-12-1920.
 4. Jacob Jan Holster 1927-.
  vervolg XIIw

XIu
Arie Holster, geb. Nieuwe Tonge 8-8-1880, overl. Nieuwe Tonge 30-3-1948, begr. Nieuwe Tonge, tr. Nieuwe Tonge 30-6-1905
Margaretha Hartveld, geb. Melissant 18-5-1885, overl. Ouddorp 3-5-1973.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-12-1905, overl. Middelharnis 28-6-1947, tr. Melissant 19-12-1940 Tijsje Mijnders, geb. Melissant 4-6-1902.
 2. Abraham Holster 1907-1979.
  vervolg XIIx
 3. levenloze zoon, Nieuwe Tonge 13-1-1910.
 4. Martijntje Holster, geb. Nieuwe Tonge 3-4-1911, overl. Dinteloord 13-7-1960, tr. Nieuwe Tonge 8-8-1929 Leendert van den Doel, geb. Nieuwe Tonge 27-4-1908.
 5. Machiel Holster 1914-1976.
  vervolg XIIy
 6. Bastiaan Holster 1915-1971.
  vervolg XIIz
 7. Pieter Holster, geb. Nieuwe Tonge 1-2-1921, overl. Nieuwe Tonge 3-2-1921.

XIv
Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 4-11-1881 akte 40/376, overl. Nieuwe Tonge 25-3-1947, begr. Nieuwe Tonge, tr. Oude Tonge 20-10-1905
Kaatje Berk, geb. Oude Tonge 30-6-1884 akte 49, overl. Nieuwe Tonge 9-10-1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 26-5-1906, overl. Nieuwe Tonge 28-11-1965. begr. Nieuwe Tonge
 2. Elizabeth Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-8-1909, overl. Delft 9-4-1977, tr. Nieuwe Tonge 27-6-1929 akte 14 Jacob van Ockenburg, geb. Melissant 14-6-1904.

XIw
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1890, overl. Sommelsdijk 17-8-1980, begr. Nieuwe Tonge, tr. 29-4-1915
Johanna Bogert, geb. Melissant 31-3-1891.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, geb. Nieuwe Tonge 18-4-1916, overl. Nieuwe Tonge 18-11-1938.
 2. Abram Holster 1932-.
  vervolg XIIaa

XIx
Teunis Johannes Holster, geb. Vlaardingen 28-8-1889, overl. Warmond 28-4-1973, tr. Vlaardingen 20-12-1911
Antje van Oeveren, geb. Vlaardingen 3-9-1888, overl. Vlaardingen 1979.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Holster, geb. Vlaardingen 1911, begr. Vlaardingen 1-7-1912.
 2. Maria Holster, geb. Vlaardingen 7-12-1912, tr. Schiedam 12-2-1930 Hendrikus Johannes Martinus Schoonbrood.
 3. Teunis Johannes Holster 1914-.
  vervolg XIIbb
 4. Jannetje Lena Holster, geb. Schiedam 21-12-1915, overl. Schiedam 1-9-1939.
 5. David Holster 1917-.
  vervolg XIIcc
 6. Cornelia Holster, geb. Schiedam 3-4-1921, tr. Rotterdam 29-7-1942 C. Bevelander.
 7. Johanna Holster, geb. Schiedam 14-7-1924, tr. 16-8-1951 C. M. Lumsden.
 8. Mari Holster 1927-.
  vervolg XIIdd
 9. Johannes Pieter Holster 1929-.
  vervolg XIIee
 10. Neeltje Margaretha Holster, geb. Schiedam 6-3-1931, tr. Schiedam 4-11-1959 W. van Rijswijk.

XIy
Johannes Pieter Holster, geb. Vlaardingen 28-11-1898, overl. Vlaardingen 23-3-1979, tr. (1) Rotterdam 3-5-1922
Janna Otterspeer, geb. Capelle aan den IJssel 11-6-1899, overl. 11-1950.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. David Holster 1923-.
  vervolg XIIff
 2. Barbera Holster 1924-.
  vervolg XIIgg

Johannes Pieter Holster 1898-1979, tr. (2) Rotterdam 1-9-1926
Maria Theodora Bernardina Wubbeling, geb. Delft 9-12-1897, overl. Vlaardingen 15-2-1977.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Maria Holster, geb. Rotterdam 5-1-1928, tr. Rotterdam 12-9-1945 Jan de Vos, geb. Rotterdam 20-1-1922.

XIz
Arie Pieter Holster, geb. Vlaardingen 4-12-1903, overl. Rotterdam 30-5-1979, tr. Rotterdam 11-5-1927 (akte 1927.1500)
Jannetje Sijtje Sarelse, geb. Rotterdam 21-4-1907.
{dr. van Jacob Adrianus Sarelse en Adriaantje Noordzij} Uit dit huwelijk:
 1. David Holster, geb. Rotterdam 3-12-1928, overl. 20-1-1954.
 2. Adriaantje Maria Holster, geb. Rotterdam 28-9-1939, tr. 4-5-1959 F. N. Bijl.

XIaa
Pieter Cornelis Holster, geb. Vlaardingen 18-3-1905, tr.
Lijntje Rinsma, geb. Rotterdam 30-5-1911.
Uit dit huwelijk:
 1. David Bouke Holster, geb. Rotterdam 6-9-1940, overl. Teteringen 19-7-1971, tr. Rotterdam 26-3-1965 Pieternella Versluis, geb. Rotterdam 27-8-1944.

XIbb
David Holster, geb. Vlaardingen 1-4-1906, overl. Rotterdam 4-11-1963 akte 1963.1828, tr. Rotterdam 14-7-1926
Bastiaantje Schaarman, geb. Rotterdam 13-3-1906.
{dr. van Jacob Adrianus Sarelse en Adriaantje Noordzij} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Holster, geb. Rotterdam 17-11-1926, overl. Rotterdam 11-8-1977.
 2. Tonny Holster 1936-.
  vervolg XIIhh

XIcc
Leendert Holster, geb. Vlaardingen 14-1-1910, tr. Rotterdam 29-4-1931
Jannetje de Haan, geb. Rotterdam 26-6-1910. {dr. van Samuel de Haan en Maria Ketting} Uit dit huwelijk:
 1. David Leendert Holster, geb. Rotterdam 19-6-1932, overl. Beek (Gld) 9-3-2018, tr. 20-6-1958 Catharina Elisabeth Kardol, geb. 's-Gravenhage 4-11-1932.
 2. Samuel Pieter Holster 1933-.
  vervolg XIIii
 3. Maria Jannetje Holster, geb. Rotterdam 22-9-1942.

XIdd
Joost Holster, geb. De Werken 8-9-1874, overl. Breda 8-9-1961 akte 785, tr. Zierikzee 14-5-1902
Anna Hazewina den Boer, geb. Zierikzee 12-11-1876, overl. De Werken 28-8-1943 akte 29. {dr. van Marinus den Boer en Johanna Clasina den Driel} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. De Werken 14-4-1903, overl. Emmeloord 23-12-1977, tr. De Werken 15-9-1927 Peter Holster, 1899-1979.
 2. Johanna Clazina Cornelia Holster, geb. 26-5-1904, overl. Zwijndrecht 7-4-1905.
 3. Bastiaan Holster, geb. Zwijndrecht 10-7-1905, overl. Zwijndrecht 11-07-1905.
 4. Bastiaan Marinus Holster, geb. Zwijndrecht 30-4-1906, overl. Zwijndrecht 10-5-1906.
 5. Johanna Clazina Cornelia Holster, geb. Werkendam 4-8-1915, tr. 10-5-1940 Bastiaan Ippel, geb. 25-4-1903.
 6. Bastiaan Holster, geb. Werkendam 5-10-1916, overl. Werkendam 3-2-1917.

XIee
Pieter Holster, geb. Werkendam 14-8-1879, overl. Haarlem 14-5-1969, tr. (1) Werkendam 5-1-1911
Aaltje Roelofsen, geb. Barneveld 1-5-1881, overl. Werkendam 18-5-1934.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Cornelia Holster, geb. Werkendam 1914, overl. Werkendam 9-1-1937. akte 2/615

Pieter Holster 1879-1969, tr. (2) Werkendam 14-12-1939
Johanna Ditje Kuijk, geb. Werkendam 12-3-1885, overl. Werkendam 6-10-1951 .
XIff
Peter Holster, geb. Werkendam 15-5-1899, overl. Emmeloord 19-12-1979, begr. Emmeloord, tr. De Werken 15-9-1927
Cornelia Johanna Clazina Holster, 1903-1977 (zie XIdd-1).
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hazewina Holster, geb. De Werken 7-1-1930, overl. 2-9-2006, begr. Alphen aan den Rijn, tr. Emmeloord 3-3-1977 Marinus de Heus, geb. Werkendam 6-1-1948.
 2. Adriana Pietronella Holster, geb. De Werken 12-7-1932, tr. 15-12-1954 Hendrik Willem de Graaf, geb. Brunssum 14-9-1928 (zie XIIjj).
 3. Jozina Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 8-8-1933, tr. Rotterdam 26-7-1962 Klaas van der Schoor, geb. IJsselmonde 1-8-1925.
 4. Pietronella Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 13-11-1935, overl. 21-4-2021, begr. Nieuwendijk, tr. Werkendam 14-11-1958 Dirk de Ruijter, geb. Almkerk 11-1-1934, overl. 20-5-2007
 5. Andries Holster 1937-.
  vervolg XIIkk
 6. Joost Holster 1941-.
  vervolg XIIll

XIgg
Dirk Holster, geb. Werkendam 11-2-1901, overl. Dordrecht 26-4-1942, tr. De Werken 27-3-1926
Hendrika de Vries, geb. de Werken 27-9-1905.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietronella Holster, geb. De Werken 26-6-1926, tr. Dordrecht 22-5-1927 Dirk Pieter van Wouwen, geb. Zwijndrecht 14-5-1927.
 2. Krijntje Holster, geb. De Werken 13-6-1927, tr. Dordrecht 18-7-1946 Hendrik Geert Nielsen, geb. Dordrecht 16-12-1921, overl. Rotterdam 1-7-1970.
 3. Antonia Holster, geb. De Werken 2-3-1929, tr. Dordrecht 30-5-1951 Pieter Bestenbreur, geb. 5-12-1927.
 4. Arie Holster 1930-.
  vervolg XIImm
 5. Jenneke Hendrika Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 19-3-1933, overl. De Werken en Sleeuwijk 3-7-1933 akte 15.
 6. Andries Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 9-6-1937, overl. Dordrecht 13-3-1942.

XIhh
Cornelis Holster, geb. Werkendam 30-6-1873 akte 42, overl. Dordrecht 27-12-1964. tr. (1) Giessendam 31-7-1897
Geertrui van Houwelingen, geb. Giessendam 25-12-1874, overl. Dordrecht 4-3-1929.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Joost Holster 1898-1975.
  vervolg XIInn
 2. Gerard Holster 1899-1968.
  vervolg XIIoo
 3. Arie Holster 1901-1968.
  vervolg XIIpp
 4. Cornelis Holster 1903-.
  vervolg XIIqq
 5. Jacob Holster 1905-.
  vervolg XIIrr
 6. Cornelia Jacoba Holster, geb. Dordrecht 20-12-1907, overl. Dordrecht 10-12-1908.
 7. Cornelia Jacoba Holster, geb. Dordrecht 5-12-1909, overl. 12-12-2003, begr. Dordrecht, tr. Rotterdam 11-3-1936 Marinus Johannes Broer, geb. Rotterdam 5-12-1903, overl. Rotterdam 7-12-1947.
 8. Maarten Theodorus Holster 1912-2006.
  vervolg XIIss
 9. Jan Holster 1914-1981.
  vervolg XIItt
 10. Theodorus Maarten Holster 1916-.
  vervolg XIIuu
 11. Gerrit Holster 1919-1991.
  vervolg XIIvv

Cornelis Holster 1873-1964, tr. (2) Dordrecht 9-10-1930
Maria Dubbeldam, geb. Giessendam 12-12-1890, overl. Dordrecht 12-12-1975.
XIii
Arie Holster, geb. Werkendam 14-10-1877, overl. Werkendam 23-12-1964, tr. Werkendam 20-5-1899
Dirkje van Vark, geb. Werkendam 9-9-1878 akte 74/323, overl. Werkendam 13-5-1966. {dr. van IJsbrand van Vark en Gelia Biesheuvel} Uit dit huwelijk:
 1. IJsbrand Daniel Holster 1899-.
  vervolg XIIww
 2. Joost Holster 1901-.
  vervolg XIIxx
 3. Daniel Holster, geb. Werkendam 15-2-1903, ongehuwd overl. Werkendam 28-12-1971
 4. Cornelis Holster 1904-.
  vervolg XIIyy
 5. Arie Holster 1906-.
  vervolg XIIzz
 6. Gilia Cornelia Holster, geb. Werkendam 31-7-1908, tr. Werkendam 26-10-1928 Cornelis de Hoog, geb. De Werken 18-11-1904, overl. Gorinchem 16-2-1971.
 7. Cornelia Holster, geb. Werkendam 15-9-1909 akte 77, overl. Werkendam 16-6-1920.
 8. Dirkje Wilhelmina Holster, geb. Werkendam 17-9-1912, tr. Werkendam 7-8-1931 Hendrik Paans, geb. Werkendam 21-4-1911, overl. Gorinchem 12-3-1979.
 9. Tehodorus Maarten Holster, geb. Werkendam 3-10-1913, ongehuwd.
 10. Maartje Theodora Holster, geb. Werkendam 21-1-1917?, overl. Werkendam 23-1-1917 akte 8.
 11. Neeltje Holster, geb. Werkendam 12-5-1916, overl. Werkendam 7-10-1916 akte 44.
 12. Maarten Nelis Holster, geb. Werkendam 17-8-1918, overl. Werkendam 19-12-1918 akte 93.
 13. Maarten Nelis Holster, geb. Werkendam 11-4-1920, overl. Werkendam 2-7-1920 akte 18.

XIjj
Joost Holster, geb. Werkendam 27-7-1888, overl. Werkendam 19-6-1969, begr. Werkendam 23-6-1969, tr. Werkendam 3-10-1930
Willemina Jacoba Broer, geb. Rotterdam 22-11-1904, overl. Werkendam 6-5-1971. {dr. van Jan Broer en Alida Brouwer} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Alida Holster, geb. Werkendam 1-10-1931, tr. Rotterdam Drees de Boer, geb. Harderwijk 13-8-1931.
 2. Alida Holster, geb. Werkendam 31-8-1933.

XIkk
Frederik Lodewijk Holster, geb. Amsterdam 20-9-1894, overl. Canoga Park (U.S.A.) 15-5-1974, tr. Amsterdam 26-8-1920
Maria Petronella Weetzel, geb. 23-8-1897. {dr. van Pieter Albertus Weetzel en Geertruida Banning} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Alberta, geb. 24-1-1921, tr. Edward.

XIll
Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 20-9-1895, overl. Amsterdam 15-3-1934, tr. Amsterdam 2-3-1922
Johanna Hendrina Pieternella de Dood, geb. Amsterdam 4-7-1899, overl. Amsterdam 10-1-1978. {dr. van Willem Frederik de Dood en Anna Dobbelaere} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Frederik Holster 1922-2003.
  vervolg XIIaaa
 2. Cornelia Alberta Holster, geb. Amsterdam 29-11-1923, tr. 4-7-1946 Johan Stranders, geb. Amsterdam 14-2-1922.

XImm
Reinier Holster, geb. Amsterdam 23-9-1895, overl. Amsterdam 15-1-1969, tr. Amsterdam 11-9-1918
Elisabeth Maria Bruns, geb. Amsterdam 23-2-1896, overl. Amsterdam 21-6-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Holster 1919-.
  vervolg XIIbbb
 2. Reinier Holster 1931-.
  vervolg XIIccc

XInn
Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 14-1-1900, overl. Amsterdam 13-10-1967, tr. Amsterdam 23-3-1921
Jantje Houttuin, geb. Amsterdam 29-1-1899.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Holster, geb. Amsterdam 2-9-1923, tr. Amsterdam 18-7-1952 Jacoba Jansen, geb. Amsterdam 20-2-1925.
 2. Jan Cornelis Holster, geb. Amsterdam 17-3-1927, overl. Amsterdam 13-11-1927.

XIoo
Willem Hendrik Reinier Holster, geb. Amsterdam 19-7-1911, tr. Amsterdam 17-4-1938
Jacoba Catharina van Wijk, geb. Alphen aan den Rijn 7-11-1913.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina Holster, geb. 16-10-1938, tr. Amsterdam 26-11-1960 George Wentholt, geb. 's-Hertogenbosch 11-9-1938.
 2. Jacob Holster 1943-.
  vervolg XIIddd

XIpp
Johannes Holster, geb. Haarlem 18-2-1881 02:00 uur, overl. Amsterdam 10-3-1955, tr. Amsterdam 20-6-1907
Jacoba Antonia Miessen, geb. Amsterdam 24-10-1882, overl. Amsterdam 18-4-1946.
Uit dit huwelijk:
 1. Josephina Sophia Holster, geb. Amsterdam 5-6-1914.
 2. Johannes Hendricus Holster 1916-.
  vervolg XIIeee
 3. Johannes Simon Holster 1918-.
  vervolg XIIfff
 4. Antonius Mattheus Holster, geb. Amsterdam 29-10-1919, overl. Amsterdam 21-2-1939, begr. Amsterdam.

XIqq
Antonius Mattheus Holster, geb. Haarlem 7-10-1882, overl. Haarlem 16-10-1951, tr. Haarlem 1-2-1905
Marina Christina Mantje, geb. Texel 9-12-1883, overl. Haarlem 22-7-1966. {dr. van Jan Mantje Dirkszoon en Marretje Bakker} Uit dit huwelijk:
 1. Josephina Sophia Holster, geb. Haarlem 14-7-1905, overl. Zwolle 7-9-1977, tr. Haarlem 18-9-1928 Abram Belterman, geb. Haarlem 11-10-1903.
 2. Marretje Holster, geb. Haarlem 5-2-1907, tr. Haarlem 8-9-1954 Johannes Hendrik Hensen, geb. Haarlem 15-5-1905, overl. Haarlem 17-9-1980.
 3. Maria Sophia Holster, geb. Haarlem 6-9-1910, tr. Epe 18-11-1978 Abram Belterman, geb. Haarlem 11-10-1903.
 4. Johannes Simon Holster 1914-1981.
  vervolg XIIggg

XIrr
Joost Holster, geb. Haarlem 28-8-1887, overl. Haarlem 6-3-1966, begr. Bloemendaal. tr. Haarlem 4-9-1913
Marie van Oostende, geb. Haarlem 27-1-1887, overl. Overveen 29-12-1969. {dr. van Abraham van Oostende en Grietje van der Laan} Uit dit huwelijk:
 1. Marie Grietje Holster, geb. Rotterdam 18-8-1916, overl. Haarlem 31-3-2006, begr. Bloemendaal.

XIss
Jelis Holster, geb. Haarlem 3-11-1900, tr. Amsterdam 9-9-1942
Louisa Suzanna Wezer, geb. Amsterdam 16-11-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Wilhelmina Holster, geb. Amsterdam 9-2-1945, tr. Amsterdam 16-12-1969
  Cornelis Ruizendaal, geb. Amsterdam 4-4-1944.

XItt
Johannes Solke Holster, geb. Amsterdam 5-3-1897, overl. Marshalltown Iowa 7-4-1976, tr. (1)
Sophie Alina Merbeek, geb. Groningen, overl. 1960.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Joost Holster 1925-.
  vervolg XIIhhh

XIuu
Simon Holster, geb. Amsterdam 17-10-1904, overl. Utrecht 24-9-1977, tr. Amsterdam 3-1-1929
Martha Trientje Bourik, geb. Amsterdam 5-3-1909. {dr. van Evert Nicolai Bourik en Martha Trientje Oosterhuis} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Solke Holster, geb. Amsterdam 6-5-1929.
 2. Simon Henri Holster, geb. Amsterdam 6-2-1931, tr. Rotterdam 10-6-1969 Jacoba Margaretha Maagendams, geb. Rotterdam 16-4-1943.
 3. Hendrik Holster, geb. Amsterdam 8-2-1933, overl. Amsterdam 19-11-1948.
 4. Lucas Johannes Holster, geb. Amsterdam 25-7-1935.
 5. Mettje Martha Holster, geb. Velsen 21-6-1937, tr. Koog aan de Zaan 12-12-1964 Pieter Schuddeboom, geb. Koog aan de Zaan 25-10-1938.
 6. Gonda Frieda Holster, geb. Amsterdam 11-6-1948, tr. 31-1-1976 Johan van Binsbergen, geb. Djakarta 26-11-1950.

XIvv
Simon Marie Holster, geb. Amsterdam 28-10-1918, tr. Engeland 1944
Isabel Beaton, geb. Schotland 12-3-1925.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Ann Holster, geb. Amsterdam 24-6-1951.
 2. Doreen Holster, geb. Amsterdam 15-2-1953.

XIww
Lucas Johannes Holster, geb. Amsterdam 6-7-1921, overl. Dordrecht 25-9-1972, tr. Berlijn 26-5-1945
Helga Emma Luise Wolf, geb. Berlijn 9-1-1926. {dr. van Fritz Wolf en Gertrud Wenzel} Uit dit huwelijk:
 1. Christina Holster, geb. Amsterdam 16-10-1948, tr. IJmuiden 23-6-1972 Gerrit Jan van Dijk, geb. Apeldoorn 22-5-1948.
 2. Jutta Holster, geb. Amsterdam 18-8-1960.

XIxx
Cornelis Holster, geb. Sprang 1-3-1895 overl. 19--1-1987, begr. Waalwijk. tr.
Anna Janson, geb. Besoijen 10-2-1898, overl. 16-1-1979. {dr. van Govert Janson en Catharina vaan der Hammen} Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Johanna Holster, geb. Waalwijk 28-10-1926.
 2. Catharina Helena Holster, geb. 28-6-1931, overl. 27-9-1999, begr. Heusden.

XIIa
Robert Holster, geb. Ringle, Wis 7-9-1920, tr. 6-1942
Lorraine Berard.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert Lee Holster, geb. 10-12-1944.
 2. William Charles Holster.
  vervolg XIIIa
 3. Richard John Holster.
  vervolg XIIIb
 4. Joy Lorraine Holster, tr. 6-6-1981 Carl Wanta.

XIIb
Peter Charles Holster, geb. Ringle, Wis 10-1-1927, tr. 11-1949
Lorraine Rhyner.
Uit dit huwelijk:
 1. Charles Holster.
  vervolg XIIIc
 2. Larry Holster.
  vervolg XIIId
 3. Linda Holster.
  vervolg XIIIe
 4. Deborah Holster.

XIIc
Leendert Holster, geb. 's-Gravenhage 29-10-1887, overl. Amsterdam 8-10-1972, tr. 's-Gravenhage 1-11-1916
Johanna Maria Dina Kluit, geb. 's-Gravenhage 16-7-1889, overl. Leidschendam 21-11-1974. {dr. van Pieter Willem Kluit en Dina Klok} Uit dit huwelijk:
 1. Anna Dina Holster, geb. 's-Gravenhage 10-14-1917, tr. Voorburg 15-10-1942 Gerardus Godefridus Thomas, geb. Rotterdam 20-12-1917.
 2. Clara Holster, geb. 's-Gravenhage 6-2-1919, tr. Voorburg 15-6-1943 Johan Christiaan Waterreus, geb. 's-Gravenhage 17-4-1917.
 3. Leonarda Holster, geb. 's-Gravenhage 24-4-1921, tr. Voorburg 24-6-1947 Willem van der Horst, geb. Rotterdam 16-7-1915.
 4. Dina Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 26-8-1922, tr. Dalen 31-7-1950 Pieter Cornelis Daane, geb. Leeuwarden 18-5-1915, overl. Velp 15-5-1963.
 5. Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 1-9-1931, tr. Voorburg 31-7-1963 Jan de Haan, geb. Utrecht 15-8-1924.

XIId
Hugo Holster, geb. Delft 9-4-1910, tr. Amsterdam 25-5-1939
Serafina Alewina Uitermarkt, geb. Amsterdam 31-8-1918. {dr. van Christiaan Uitermarkt en Augusta Hartge} Uit dit huwelijk:
 1. Hugo Holster, 1940-.
  vervolg XIIIf
 2. Christiaan Holster, 1943-.
  vervolg XIIIg
 3. Karel Holster, geb. Ouderamstel 14-2-1947.

XIIe
Leonardus Hendrik Holster, geb. Amsterdam 18-12-1910, tr. Amsterdam 22-3-1937
Teuntje Schmidt, geb. Amsterdam 9-11-1919. {dr. van Christiaan Hendrik Schmidt en Elisabeth Schipper} Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Holster, geb. Amsterdam 31-1-1940, tr. Amsterdam 5-6-1962 Cornelis Johannes Daniels, geb. Amsterdam 15-3-1935.
 2. Antoinetta Holster, geb. Amsterdam 31-1-1944, tr. Amsterdam 25-3-1965 Cornelis Johannes van der Linden, geb. Amsterdam 27-10-1940.
 3. Leonardus Holster, geb. Amsterdam 3-7-1948, tr. Amsterdam 13-9-1976 Lycia Mooseker, geb. Amsterdam 20-1-1956.

XIIf
Joost Holster, geb. Woudrichem 28-8-1917, overl. Zuid-Beijerland 15-4-1984, tr. 19-7-1945
Anna Gerdina Dekker, geb. Woudrichem 27-7-1917, overl. 29-6-2001. begr. Zuid-Beijerland {dr. van Pieter Johannes Dekker (1890-1961) en Dirkje Bastiana Kentie (1892-1963)} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, 1946-.
  vervolg XIIIh
 2. Pieter Johannes Holster, 1948-.
  vervolg XIIIi
 3. Barend Willem Holster, 1950-.
  vervolg XIIIj
 4. Dirk Bastiaan Holster, geb. Zuid-Beijerland 21-1-1957.

XIIg
Cornelis Holster, geb. Woudrichem 25-10-1919, overl. 6-4-2004, begr. Woudrichem, tr. Woudrichem 7-7-1954
Wouterina Neeltje Pieternella Holster, geb. Woudrichem 4-6-1922, overl. Woudrichem 24-9-2017. {dr. van Wouter Holster en Neeltje Pieternella Verhagen} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 8-7-1955.
 2. Elly Wouterina Pieternella Holster, geb. Woudrichem 6-4-1960.

XIIh
Hendrinus Cornelis Holster, geb. Woudrichem 25-4-1922, overl. Meppel 27-1-2016, begr. Marknesse, tr. Woudrichem 5-10-1950
Pieternella Dirkje Dekker, geb. Woudrichem 2-3-1928. {dr. van Pieter Johannes Dekker (1890-1961) en Dirkje Bastiana Kentie (1892-1963)} Uit dit huwelijk:
 1. Aart Bastiaan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIk
 2. Barendina Wilhelmina Holster, geb. Woudrichem 14-7-1953, tr. Emmeloord 25-9-1973 Hendrikus Willibrordus Swillens, geb. Kampen 14-5-1950.
 3. Pieter Johannes Holster, geb. Woudrichem 25-10-1955, tr. Emmeloord 14-11-1980 Louise Pleuntje Ruissen, geb. Axel 5-3-1953.
 4. Dirk Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 24-8-1960.
 5. Joost Matthijs Cornelis Holster, geb. Marknesse 12-9-1962.
 6. Hendrinus Cornelis Holster, 1964-.
  vervolg XIIInnn

XIIi
Joost Holster, geb. Aarlanderveen 16-4-1917, tr. Amsterdam 20-3-1940
Antje Hagen, geb. Duisburg 14-5-1917. {dr. van Jelis Hagen en Maria Elsman} Uit dit huwelijk:
 1. Peter Holster, geb. Amsterdam 2-12-1942, overl. Amsterdam 11-9-1965.
 2. Irene Angeline Holster, geb. Amsterdam 22-7-1945, overl. 24-3-2012, begr. Zwanenburg, tr. Halfweg 29-6-1967 Cornelis Jonker, geb. Amsterdam 14-1-1944.
 3. Joost Holster, 1950-.
  vervolg XIIIl

XIIj
Joost Holster, geb. Woudrichem 16-2-1932, tr. Gorinchem 29-11-1958
Adriana Verschoor, geb. Gorinchem 4-8-1934. {dr. van Bertus Johannes Cornelis Verschoor en Martina Adriana Mooij} Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Martina Holster, geb. Papendrecht 16-5-1960.
 2. Wouter Holster, geb. Papendrecht 4-11-1962.
 3. Bertus Johannes Holster, geb. Papendrecht 26-3-1967.

XIIk
Cornelis Holster, geb. Arkel 11-12-1909, tr. Arkel 12-10-1937
Marigje de Bruijn, geb. Noordeloos 1-10-1914. {dr. van Leendert de Bruijn en Aantje de Bruijn} Uit dit huwelijk:
 1. Peter Leendert Holster, 1938-.
  vervolg XIIIm
 2. Aartje Aantje Holster, geb. Kedichem 19-3-1951, tr. Arkel 31-5-1974 Bartus Boote, geb. Meerkerk 2-5-1947.

XIIl
Adrianus Gijsbertus Holster, geb. Amersfoort 24-7-1916, tr. Amersfoort 17-3-1942 akte 51
Frederika Aleida Volmer, geb. Amersfoort 1-5-1918.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Christiaan Holster, 1945-.
  vervolg XIIIn

XIIm
Johannes Holster, geb. Amersfoort 29-12-1919, tr. 4-10-1945
Geertruida van Bekkum, geb. 20-1-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Coenraad Holster, 1946-.
  vervolg XIIIo
 2. hanneke Holster, geb. Amersfoort 18-7-1948, tr. Hendrik Velker, geb. 5-5-1945.
 3. Richard Adriaan Holster, 1950-.
  vervolg XIIIp

XIIn
Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-7-1915, tr. Krimpen aan den IJssel 21-12-1940
Aria Cornelia Klijnjan, geb. Krimpen aan den IJssel 23-2-1918, {dr. van Jan Cornelis Klijnjan en Gerrigje Brussé} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Coenraad Holster, 1943-.
  vervolg XIIIq
 2. Elisabeth Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 16-4-1941, tr. Krimpen aan den IJssel 18-7-1958 Johannes Gerrit Groenendijk, geb. Rotterdam 24-2-1937.

XIIo
Johannes Holster, geb. Capelle aan den IJssel 21-3-1920, tr. Rotterdam 21-4-1948
Johanna Maria Christina Spee, geb. Rotterdam 9-2-1919, {dr. van Willem Spee en Johanna Maria Christina Kampen} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster, geb. Rotterdam 2-9-1958.

XIIp
Arie Holster, geb. Capelle aan den IJssel 5-10-1929, tr. Gouda 15-10-1952
Helena Broekhuijzen, geb. Gouda 15-7-1934, {dr. van Hendrik Broekhuijzen en Johanna Zondijk} Uit dit huwelijk:
 1. Dingeman Hendrik Holster, 1954-.
  vervolg XIIIr
 2. Hendrik Johannes Holster, 1955-.
  vervolg XIIIs
 3. Johannes Holster, geb. Gouda 21-7-1957.
 4. Arie Leendert Holster, geb. Maassluis 17-5-1959.
 5. Helena Johanna Pieternella Holster, geb. Gouda 13-5-1961.
 6. Johanna Holster, geb. Gouda 10-8-1963.

XIIq
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-9-1901, overl. Middelharnis 19-10-1976, tr. Melissant 26-7-1933
Cornelia Elizabeth van Beek, geb. Melissant 2-12-1911, {dr. van Cornelis van Beek (1886-) en Cornelia Doornheim (1887-1915)} Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Holster, geb. Nieuwe Tonge 13-1-1934, tr. Nieuwe Tonge 16-12-1954
  Bastiaan van Huizen, geb. Ouddorp 9-2-1934.
 2. Cornelis Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-10-1948, tr. Hillegersberg 7-12-1976
  Jacqueline Geertruida Johanna Maria Pronk, geb. Rotterdam 29-10-1946.

XIIr
Marinus Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-11-1912, overl. Cobrico Victoria Australië 6-2-1960, tr. Middelharnis 10-8-1933
Geertje Reedert, geb. Middelharnis 29-11-1915, overl. camperdown Victoria Australië 11-1-1975, {dr. van Abraham Reedert en Pietertje Non} Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Maatje Holster, geb. Middelharnis 7-1-1934, tr. Daylesford Victoria 27-6-1953 Pieter Cornelis Jol, geb. Scheveningen 14-5-1927.
 2. Maatje Holster, geb. Middelharnis 27-11-1936, tr. Daylesford Victoria 3-6-1954 James Francis Leach, geb. Euchuca Victoria 21-9-1929.
 3. Dingeman Holster, 1943-.
  vervolg XIIIt
 4. Abraham Holster, 1945-.
  vervolg XIIIu
 5. Adrian Holster, 1951-.
  vervolg XIIIv

XIIs
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-6-1909, overl. Rotterdam 13-1-1974, tr. Rotterdam 4-3-1931 akte 1931.604
Johanna Maria Balkhoven, geb. Rotterdam 20-4-1910,
Uit dit huwelijk:
 1. Willy Freddy Anthony Holster, 1937-.
  vervolg XIIIw

XIIt
Jacob Holster, geb. Rotterdam 21-4-1893, overl. Rotterdam 6-1-1961, tr. Rotterdam 5-11-1919
Martha van Doorn, geb. Rotterdam 26-3-1897, {dr. van Gerrit Arnoldus van Doorn en Arentje Nijs} Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Johanna Holster, geb. Rotterdam 1-7-1922, tr. Rotterdam 20-9-1944 Pieter Buskens, geb. Rotterdam 3-12-1919.
 2. Arendje Martha Holster, geb. Rotterdam 11-7-1929, tr. Rotterdam 23-11-1949 Bastiaan H. Bijl.

XIIu
Pieternella Holster, geb. Rotterdam 16-10-1894, overl. Rotterdam 23-3-1976, tr. Rotterdam 7-4-1914
Jan Johannes van der Hoeven, geb. Rotterdam 9-7-1892, overl. Rotterdam 5-7-1968, {dr. van Klaas Adrianus van der Hoeven en Christina Johanna Teunissen} Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, Rotterdam 9-12-1913.

XIIv
Jacobus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 31-1-1899, overl. Rotterdam 1-7-1979, tr. Rotterdam 9-12-1925
Janna Kornelia Zwanenburg, geb. Rotterdam 21-5-1902. {dr. van Pieter Johannes Zwanenburg en Johanna Cornelia Jansen} Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, 1926-.
  vervolg XIIIx

XIIw
Jacob Jan Holster, geb. Capelle aan den IJssel 3-6-1927, tr. Rotterdam 1-7-1953
Catharina Krijntje Barendrecht, geb. Rotterdam 2-12-1930, {dr. van Evert Barendrecht en Jannigje Willempje Kooijman} Uit dit huwelijk:
 1. Marjanne Holster, geb. Rotterdam 20-9-1957, tr. Lekkerkerk 13-10-1976 Lutherus Jan Groeneveld, geb. 8-1-1953.
 2. Ellen Holster, geb. Rotterdam 11-1-1959, tr. Haastrecht 15-4-1981 Matthijs Blonk, geb. 5-8-1958.
 3. Ingeborg Holster, geb. Poortugaal 16-6-1962.

XIIx
Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 9-4-1907, overl. Rotterdam 16-10-1979, begr. Middelharnis tr. Nieuwe Tonge 2-11-1933
Martijntje Arentje van den Broek, geb. Nieuwe Tonge 21-9-1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1937-.
  vervolg XIIIy
 2. Izaäk Johannes Holster, 1941-.
  vervolg XIIIz
 3. Jan Holster, geb. Middelharnis 2-10-1947, ongehuwd.

XIIy
Machiel Holster, geb. Nieuwe Tonge 14-1-1914, overl. Nieuwe Tonge 2-2-1976, tr. Sommelsdijk 30-3-1944
Lijntje Heemes, geb. Nieuwe Tonge 3-7-1915, overl. Nieuwe Tonge 18-6-2004, begr. Nieuwe Tonge. {dr. van Arie Cornelis Heemes en Cornelia Scherpenisse} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, geb. Dirksland 29-1-1945, overl. 20-3-2013, begr. Nieuwe Tonge.
 2. Cornelia Holster, geb. Nieuwe Tonge 6-3-1954, tr. Henk Bouman, geb. 4-6-1950.

XIIz
Bastiaan Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-8-1915, overl. Middelharnis 18-11-1971, begr. Nieuwe Tonge. tr. Middelharnis 19-12-1946
Marina Buth, geb. Middelharnis 1-4-1923,
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster, 1947-.
  vervolg XIIIaa
 2. Jacoba Margaretha Holster, geb. Nieuwe Tonge 25-12-1951, tr. 17-6-1970 Jacob Gerrit Dekker, geb. Nieuwe Tonge 12-8-1949.
 3. Margaretha Lucretia Holster, geb. Rotterdam 4-4-1953.
 4. Johannis Holster, geb. Nieuwe Tonge 2-2-1957.

XIIaa
Abram Holster, geb. Nieuwe Tonge 11-5-1932, tr. Nieuwe Tonge 9-2-1956
Adriana Lena Timmer, geb. Nieuwe Tonge 12-9-1933, {dr. van Pieter Timmer en Cornelia Felsbourg} Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Holster, geb. 's-Gravenhage 21-1-1959, tr. Naaldwijk 29-9-1982 Maarten Daniel Berrevoets, geb.'s-Gravenhage 20-12-1957.
 2. Cornelia Johanna Holster, geb. 's-Gravenhage 25-9-1962.
 3. Adriana Janneke Christine Holster, geb. 's-Gravenhage 21-2-1967.

XIIbb
Teunis Johannes Holster, geb. Schiedam 11-7-1914, tr. Schiedam 7-2-1946,
Edina Johanna van der Leest, geb. Oss 1-8-1920, gescheiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Willy Leonardus Holster, 1944-.
  vervolg XIIIbb
 2. Johannes Wolterus Holster, 1947-.
  vervolg XIIIcc
 3. Teunis Johannes Holster, geb. Schiedam 29-9-1949, overl. Schiedam 30-9-1949.
 4. Astrid Edina Holster, geb. Schiedam 27-6-1952, tr. Schiedam 18-11-1970 Jacob Louis Roskamp.
 5. Freddy Holster, 1956-.
  vervolg XIIIdd

XIIcc
David Holster, geb. Schiedam 14-9-1917, tr. Schiedam 2-10-1946
Bertha Gonlag, geb. Schiedam 1915, overl. Schiedam 26-11-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Teunis Johannes André Holster, geb. Schiedam 22-11-1947, tr. Vlaardingen 5-7-1975 Jacoba Gerritsen.

XIIdd
Mari Holster, geb. Schiedam 10-10-1927, tr. Schiedam 12-10-1950
Dirkje van der Spoel, geb. Schiedam 23-8-1928 {dr. van Rinze van der Spoel en Wilhelmina Verbeek} Uit dit huwelijk:
 1. Antje Rinske Holster, geb. Schiedam 27-12-1950, tr. Schiedam 27-8-1970 Maria Mathilda den Uijl, geb. Schiedam 25-9-1949.
 2. Fedde Jan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIee
 3. Marja Holster, geb. Schiedam 1-5-1963.
 4. Wilhelmina Holster, geb. Schiedam 11-5-1966.

XIIee
Johannes Pieter Holster, geb. Schiedam 25-6-1929, tr. Schiedam 3-9-1960
Helena Willemsteijn, geb. 11-2-1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Holster, geb. Schiedam 16-8-1961.
 2. Antoon Leendert Holster, geb. Schiedam 19-1-1965.
 3. Johannes Pieter Holster, geb. Schiedam 19-1-1965.

XIIff
David Holster, geb. Rotterdam 14-8-1923, tr. Ellingen 14-3-1947
Johanna Schmidt.
Uit dit huwelijk:
 1. Renate Holster, 1945-.
  vervolg XIIIff

XIIgg
Barbera Holster, geb. Rotterdam 5-10-1924, tr. Nieuwe Tonge 20-6-1946
Pieter Kievit, geb. Nieuwe Tonge 17-6-1917, overl. Dirksland 17-12-1979, {zn. van Hendrik Kievit en Maria Cornelia van Sliiedrecht} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Holster, 1943-.
  vervolg XIIIgg

XIIhh
Tonny Holster, geb. Rotterdam 3-9-1936, tr. Rotterdam 21-5-1958
Annetje Kuhn. {dr. van Andries Kuhn en Petronella Koedood} Uit dit huwelijk:
 1. Edmundo Holster, geb. Rotterdam 11-7-1959.
 2. Arthury Holster, geb. Rotterdam 3-3-1972.

XIIii
Samuel Pieter Holster, geb. Rotterdam 30-12-1933, tr. Rotterdam 26-6-1958
Petronella Johanna Trompert, geb. Rotterdam 15-9-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Heidi Holster, geb. Rotterdam 10-10-1961.

XIIjj
Adriana Pietronella Holster, geb. De Werken 12-7-1932.
kind:
 1. Cornelis Christiaan Holster, 1952-.
  vervolg XIIIhh

XIIkk
Andries Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 10-12-1937, tr. Dronten 17-6-1966
Dorothea Hendrika Maria Jansen, geb. Babberich 24-2-1944. {dr. van Theodorus Jansen en Johanna Snelting} Uit dit huwelijk:
 1. Simon Petrus Theodorus Holster, geb. Zuidelijke IJsselmeerpolders 5-1-1970.
 2. Stefan Anthonius Bernardus Holster, geb. Zuidelijke IJsselmeerpolders 2-10-1971.

XIIll
Joost Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 28-3-1941, tr. (1) Utrecht 31-3-1971
Hendrika Catharina van Doorn, geb. Utrecht 14-6-1948. {dr. van Hendrikus Jacobus van Doorn en Elisabeth Albertina Ammels} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Angeline Holster, geb. Wijhe 6-2-1973.

Joost Holster, 1941-, tr. (2)
Elisabeth Pieternella Dymphina van der Spek, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16-12-1955. {dr. van Hendrikus Gijsbertus Joseph van der Spek en Henrica Broekmeulen}.
XIImm
Arie Holster, geb. De Werken 17-8-1930, tr. Dordrecht 11-11-1954
Johanna Vugts, geb. Dordrecht 10-12-1931. {dr. van Johannes Antonius Vugts en Geerdiena Elzelina Groeneveld} Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Holster, geb. Dordrecht 21-5-1955, tr. Dordrecht 22-9-1978 Angela Maria Melcherts, geb. Amersfoort 10-4-1959.
 2. Johannes Holster, geb. Dordrecht 26-9-1960.
 3. Susanna Josina Holster, geb. Dordrecht 31-3-1966.

XIInn
Joost Holster, geb. Giessendam 1-1-1898, overl. Dordrecht 1-2-1975, tr. Dordrecht 8-7-1920
Dirkje Johanna Bozuwa, geb. Dordrecht 5-6-1898. {dr. van Gerrit Bozuwa en Johanna Christina Wilhelmina de Roo} Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Holster, geb. 27-12-1920, tr. (1) 8-5-1952 Gerrit Ekkel; tr. (2) 28-5-1964 Hendrik Verhage.
 2. Gerrit Holster, geb. Dordrecht 15-6-1922, overl. Dordrecht 24-6-1922 akte 372.
 3. Gerrit Holster, 1925-.
  vervolg XIIIii
 4. Cornelia Holster, geb. Dordrecht 11-8-1926, tr. Dordrecht 24-8-1951 Jacob Steeds, geb. Dordrecht 15-8-1924.

XIIoo
Gerard Holster, geb. Giessendam 4-10-1899, overl. Dordrecht 10-1-1968, tr. Dordrecht 2-5-1928
Sijtje Kastelein, geb. Dordrecht 9-5-1901, overl. Dordrecht 22-3-1973. {dr. van Adrianus Kastelein en Sara van Herwijnen} Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 9-5-1929, overl. Maarssen 19-8-1999, begr. Maarssen 24-8-1999.
  tr. (1) Dordrecht 12-12-1968 D. Jansen, overl.
  tr. (2) Dordrecht 21-7-1971 Barend Veendorp, geb. Onstwedde 12-10-1921, overl. Dordrecht 12-10-1988.
  tr. (3) Jan van Woudenberg.
 2. Sari Holster, geb. Dordrecht 16-3-1931, overl. Dordrecht 14-9-2019, begr. Dordrecht 21-9-2019, tr. Dordrecht 15-7-1960
  Steffen Detmer Akkerman, geb. Rotterdam 6-1-1928, overl. Dordrecht 27-3-2008, begr. Dordrecht 1-4-2008.
 3. Cornelis Holster, 1933-2021.
  vervolg XIIIjj
 4. Adrianus Holster, 1936-2007.
  vervolg XIIIkk
 5. Sijtje Cornelia Holster, geb. Dordrecht 13-6-1939, tr. Dordrecht 20-12-1961
  Jan Adriaan Jonker, geb. Brouwershaven 16-3-1932, overl. Streefkerk 7-1-2018, begr. Streefkerk 13-1-2018. {zn. van Marius Marinus Jonker en Jozina de Nooijer}

XIIpp
Arie Holster, geb. Giessendam 3-8-1901, overl. Dordrecht 3-5-1968, begr. Dordrecht, tr. Dordrecht 17-12-1924
Johanna Alida Hageman, geb. Dordrecht 5-4-1901, overl. Dordrecht 21-2-1986. {dr. van Johan Willem Hageman en Geertruida Stegeman} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster, 1925-.
  vervolg XIIIll
 2. Johan Willem Holster, 1927-2022.
  vervolg XIIImm
 3. Arie Holster, 1928-1995.
  vervolg XIIInn
 4. Willem Cornelis Holster, 1929-.
  vervolg XIIIoo
 5. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 22-12-1931, overl. 25-7-2005, begr. Dordrecht, tr. Dordrecht 21-11-1962 Joan Frits Bakker, geb. Djokjakarta 31-5-1933.
 6. Gerardus Holster, 1934-.
  vervolg XIIIpp
 7. Joost Holster, 1938-.
  vervolg XIIIqq
 8. Anna Catharina Holster, geb. Dordrecht 10-6-1943.
 9. Cornelis Johannes Klaas Holster, 1945-.
  vervolg XIIIrr

XIIqq
Cornelis Holster, geb. Oostacker (B) 31-5-1903, tr. Dordrecht 8-8-1928 akte 304
Sijtje van Herwijnen, geb. Dordrecht 16-5-1904 {dr. van Arend van Herwijnen en van Adriaantje Velthoen} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1929-2008.
  vervolg XIIIss
 2. Arend Holster, geb. Dordrecht 18-6-1930, overl. Dordrecht 29-10-1934.
 3. Geertrui Holster, geb. Dordrecht 3-1-1933, tr. Amsterdam 6-2-1957 Johannes Haites van der Schaaf, geb. Amsterdam 11-3-1930.
 4. Arend Holster 1942-.
  vervolg XIIItt
 5. Adriaan Holster 1949-.
  vervolg XIIIuu

XIIrr
Jacob Holster, geb. Oostacker 21-3-1905, tr. Zwijndrecht 6-11-1930
Cornelia Bezemer, geb. Zwijndrecht 23-10-1907, overl. 15-11-1994, begr. Dordrecht. {dr. van Johannes Bezemer en Lena den Otter} Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1931-.
  vervolg XIIIvv
 2. Johannes Holster 1934-.
  vervolg XIIIww
 3. Geertrui Lena Holster, geb. Dordrecht 14-7-1938, tr. Dordrecht 26-10-1960 Albert Karreman, geb. Apeldoorn 8-11-1935.

XIIss
Maarten Theodorus Holster, geb. 12-1-1912, overl. 29-12-2006, begr. Zwijndrecht 4-1-2007, tr. Zwijndrecht 3-8-1939
Lena Barbara van Loon, geb. Zwijndrecht 26-2-1913, overl. Zwijndrecht 8-12-2007, begr. Zwijndrecht 14-12-2007 {dr. van Willem van Loon en Barbera Lena van der Ven} Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster 1940-.
  vervolg XIIIxx
 2. Geertruida Holster, geb. Zwijndrecht 27-6-1942, tr. Zwijndrecht 16-5-1968 Jan Los, geb. Rotterdam 10-9-1943.
 3. Barbara Lena Holster, geb. Zwijndrecht 12-3-1946, tr. Zwijndrecht 19-8-1969 Jacobus van Houdt, geb. Rotterdam 4-12-1946.
 4. Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 21-6-1949, overl. Zwijndrecht 13-6-2019, begr. Zwijndrecht

XIItt
Jan Holster, geb. Dordrecht 25-6-1914, overl. Hardinxveld-Giessendam 11-12-1981, tr. Hardinxveld 14-8-1937
Neeltje Hoogendoorn, geb. Hardinxveld 20-7-1915. {dr. van Aalbert Hoogendoorn en Annigje Hoekwater} Uit dit huwelijk:
 1. Kind Holster, doodgeb. Giessendam 1-2-1938, akte 5.
 2. Geertrui Holster, geb. Giessendam 10-2-1939, tr. Hardinxveld 18-7-1962 Marinus Stout, geb. Hardinxveld 30-9-1939.
 3. Annigje Aalberdina Holster, geb. Giessendam 8-10-1940, tr. Hardinxveld-Giessendam 2-11-1962 Adrianus Hendrik Bons, geb. Sliedrecht 14-10-1939.
 4. Aalbert Holster 1942-.
  vervolg XIIIyy
 5. Jannigje Holster, geb. Giessendam 10-7-1945.
 6. Neeltje Cornelia Holster, geb. Giessendam 29-9-1946, tr. Hardinxveld 28-6-1968 Teunis Verschoor, geb. Sliedrecht 15-3-1945.
 7. Marina Johanna Holster, geb. Giessendam 21-10-1948, tr. Hardinxveld 23-11-1970 Evert Egidius Rietveld, geb. Giessenburg 24-12-1942.
 8. Cornelis Holster 1952-.
  vervolg XIIIzz
 9. Maartijntje Holster, geb. Giessendam 24-2-1956, tr. Hardinxveld-Giessendam 22-12-1978 Jan Elshout, geb. Werkendam 27-1-1955.

XIIuu
Theodorus Maarten Holster, geb. Dordrecht 8-6-1916, tr. Dordrecht 5-10-1932
Marigje de Ruijter, geb. Hardinxveld 26-7-1915. {dr. van Willem de Ruijter en Maria Dubbeldam} Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Holster, geb. Rotterdam 10-5-1933, tr. Dordrecht 13-5-1954 Gerardus Anthonie van Hall, geb. 's-Gravenhage 2-1-1928.
 2. Willem Cornelis Holster 1937-.
  vervolg XIIIaaa

XIIvv
Gerrit Holster, geb. Dordrecht 22-9-1919, overl. Dordrecht 11-1-1991, begr. Dordrecht, tr. (1) Dordrecht 20-3-1947
Maria Aleida van Lonkhuijsen, geb. Dordrecht 7-12-1926, overl. Dordrecht 21-4-1982. {dr. van Willem van Lonkhuijsen en Lijntje van der Have} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Aleida Holster, geb. Dordrecht 28-7-1947, tr. Dordrecht 13-8-1965
  Leendert Marinus de Pous, geb. Dordrecht 2-2-1943.
 2. Gerrit Holster, geb. Dordrecht 23-2-1949, overl. Dordrecht 27-3-1949 akte 229.
 3. Cornelis Willem Holster, geb. Dordrecht 12-5-1950.
 4. Lijntje Geertrui Holster, geb. Dordrecht 19-7-1951, tr. Papendrecht 31-12-1975
  Jan Robert Ducoffre, geb. Rotterdam 8-7-1950.
 5. Maria Holster, geb. Dordrecht 3-3-1953, overl. Zwolle 6-12-1965.
 6. Willem Cornelis Holster, geb. Dordrecht 2-5-1960, overl. 6-12-1993, begr. Dordrecht.

Gerrit Holster 1919-1991, tr. (2) Dordrecht 21-9-1961
Aartje Rodenburg, geb. Alphen aan den Rijn 5-3-1921, overl. Dordrecht 5-11-1977. {dr. van Arie van Breugel en Neeltje van Braak}
XIIww
IJsbrand Daniel Holster, geb. Werkendam 22-10-1899, tr. (1) Rotterdam 29-3-1922
Helena Cornelia Meijer, geb. Asch 24-9-1896. {dr. van Hendrik Johannes Cornelis Meijer en Wipkje de Groot} Uit dit eerste huwelijk:
 1. Helena Cornelia Holster, geb. Antwerpen 4-10-1924, overl. Gorinchem 7-9-1961, tr. Rotterdam 12-9-1945 Cornelis Versteeg, geb. Almkerk 2-12-1916.

IJsbrand Daniel Holster, 1899-, tr. (2) Rotterdam 17-5-1933
Geertruida Vink, geb. De Werken 7-5-1911. {dr. van Pieter Vink en Lena Cornelia Kooijmans} Uit dit tweede huwelijk:
 1. Dirkje Holster, geb. De Werken en Sleeuwijk 20-8-1933.
 2. Lena Holster, geb. Rotterdam 10-12-1934, tr. Rotterdam 21-10-1959 Bernardus Johannes ten Bosch, geb. Bleiswijk 24-1-1933.
 3. Arie Pieter Holster 1940-.
  vervolg XIIIbbb
 4. IJsbrand Daniel Holster 1947-.
  vervolg XIIIccc
 5. Geertruida Holster, geb. Rotterdam 19-10-1949, tr. Rotterdam 20-12-1967 Pieter Timan, geb. Rotterdam 31-8-1948.
 6. Marianne Holster, geb. Rotterdam 27-8-1953, tr. Rotterdam 10-3-1971 Johannes Gottfried Utberg, geb. Rotterdam 8-8-1949.

XIIxx
Joost Holster, geb. Werkendam 1-7-1901, tr. Pernis 20-1-1926
Jannetje Verheij, geb. Pernis 10-3-1907. {dr. van Leendert Verheij en Jannetje van der Steen} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Holster 1926-.
  vervolg XIIIddd
 2. Leendert Holster 1927-.
  vervolg XIIIeee
 3. Dirkje Cornelia Holster, geb. Pernis 27-10-1928, overl. Pernis 30-10-1928.
 4. Dirkje Cornelia Holster, geb. Rotterdam 28-4-1930, tr. Rotterdam 16-9-1952 Jan Roza, geb. De Werken en Sleeuwijk 8-6-1927.
 5. Pieter Holster 1931-.
  vervolg XIIIfff
 6. Joost Holster 1935-.
  vervolg XIIIggg
 7. Jannetje Pietje Holster, geb. Rotterdam 22-10-1939, tr. Rotterdam 20-4-1960 Hendrik Schipper, geb. Rotterdam 19-9-1938.

XIIyy
Cornelis Holster, geb. Werkendam 19-6-1904, overl. Werkendam 23-7-1996, begr. Werkendam, tr. Puttershoek 18-8-1932
Lena van der Bijl, geb. Puttershoek 2-8-1908, overl. Werkendam 5-12-1990. {dr. van Willem van der Bijl en Willemijntje de Pee} Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Willemina Holster, geb. Puttershoek 26-2-1933, overl. Oldemarkt 9-4-2015, tr. Delft 27-8-1954
  Casper Poot, geb. Delft 29-3-1931, overl. 6-4-1995, begr. Dordrecht.
 2. Willem Holster 1934-.
  vervolg XIIIhhh
 3. levenloze dochter Werkendam 18-9-1937.
 4. Willemijntje Holster, geb. Werkendam 18-10-1939, tr. Werkendam 16-6-1967 Aart Bijsterveld, geb. Vuren 29-11-1932.
 5. Arie Holster 1941-.
  vervolg XIIIiii
 6. Cornelia Holster, geb. Werkendam 7-9-1943, tr. Werkendam 24-4-1962 Adrianus Monshouwer, geb. Sleeuwijk en de Werken 4-4-1935.
 7. Teunis Jacob Holster 1934-.
  vervolg XIIIjjj
 8. Lena Holster, geb. Werkendam 3-1-1950, tr. Werkendam 4-7-1969 Arnoldus Alberts, geb. Kampen 19-5-1946.

XIIzz
Arie Holster, geb. Werkendam 6-1-1906, overl. Werkendam 7-7-1991, begr. Werkendam, tr. Werkendam 31-10-1930
Jannigje van der Stelt, geb. Werkendam 3-7-1912, overl. Werkendam 24-8-1973. {dr. van Gerrit van der Stelt en Pieternella van Andel} Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Holster, geb. Werkendam 23-4-1931, overl. Werkendam 25-2-1932.
 2. Dirkje Holster, geb. Werkendam 21-2-1933, tr. Werkendam 21-9-1951 Gerrit van Oord, geb. Werkendam 14-8-1928.
 3. Pieternella Holster, geb. Werkendam 26-1-1934, overl. Hardinxveld-Giessendam 9-5-1982, begr. Hardinxveld-Giessendam tr. Werkendam 23-5-1952 Cornelis Kant, geb. Woudrichem 26-5-1930, overl. Gorinchem 23-8-1979.
 4. Cornelia Holster, geb. Werkendam 28-2-1936, tr. Werkendam 1-4-1955 Kornelis van den Dool, geb. Sliedrecht 9-9-1933.
 5. Johanna Holster, geb. Werkendam 13-12-1937, tr. Werkendam 1-4-1960 Jan Joannes Kuperus, geb. Hasselt 22-5-1935.
 6. Arie Holster 1941-.
  vervolg XIIIkkk
 7. Geertje Holster, geb. Werkendam 1-1-1943, tr. Werkendam 10-12-1965 Johan Combee, geb. Werkendam 16-2-1938.
 8. Jannigje Holster, geb. Werkendam 20-6-1944, tr. Werkendam 6-12-1963 Leendert van den Heuvel, geb. Werkendam 29-9-1939.
 9. Gerrit Holster 1947-.
  vervolg XIIIlll
 10. Adriana Holster, geb. Werkendam 1-4-1949, overl. Werkendam 8-5-1989, begr. Werkendam, tr. Werkendam 26-5-1970 Jan van Holten, geb. Hardinxveld 10-6-1946.

XIIaaa
Willem Frederik Holster, geb. Amsterdam 11-8-1922, overl. Perth [Australië] 19-5-2003, tr.
Anna Maria de Jager, geb. 's-Gravenhage 12-8-1937.
uit dit huwelijk:
 1. Ellen Holster, geb. Perth 17-3-1956, tr. Australië 20-4-1974 Peter John William Sharpe, geb. Perth 3-12-1941.

XIIbbb
Hendrik Holster, geb. Amsterdam 26-7-1919, tr. 19-1-1944
Elisabeth van der Linden, geb. Amsterdam 19-7-1923.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinier Holster, geb. Amsterdam 16-6-1952.
 2. Hendrik Holster, geb. Amsterdam 23-12-1961.

XIIccc
Reinier Holster, geb. Amsterdam 1-4-1931, tr. Curacao 19-6-1953
Elisabeth Knaap, geb. Curacao 25-12-1932. {dr. van Wilhelmus Knaap en Catharina Schoop} Uit dit huwelijk:
 1. Ferdinand Reinier Holster, geb. Amsterdam 2-4-1955.
 2. Catharina Elisabeth Holster, geb. Amsterdam 14-10-1961.

XIIddd
Jacob Holster, geb. Amsterdam 5-2-1943, tr. Nijmegen 14-10-1965
Maria Christina Knuist, geb. Nijmegen 28-12-1931. {dr. van Gerardus Franciscus Marie Knuist en Christina Stoverink} Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Rafael Andreas Holster, geb. Nijmegen 4-4-1966.
 2. Christina Jacoba Hendrika Holster, geb. Nijmegen 20-7-1967.
 3. Stephanus Gerardus Reinier Holster, geb. Nijmegen 28-9-1968.

XIIeee
Johannes Hendricus Holster, geb. Amsterdam 2-5-1916, tr. Amsterdam 10-8-1944
Maria van Groningen, geb. 3-8-1922. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Holster 1947-.
  vervolg XIIImmm
 2. Dorothea Holster, geb. Amsterdam 2-4-1950, tr. Amsterdam 26-6-1970 Willem Jacob Wildeboer, geb. Callantsoog 2-11-1947

XIIfff
Johannes Simon Holster, geb. Amsterdam 9-2-1918, tr. Amsterdam 22-5-1947
Pauline Wilhelmina van Kessel, geb. Antwerpen 23-9-1922, overl. Amsterdam 11-5-1958. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Wilfrieda Josephina Christina Holster, geb. Amsterdam 14-6-1948, tr. Amsterdam 9-12-1971 Paulus Maria van Dam, geb. Amsterdam 29-10-1949.
 2. Rudolphus Johannes Anthonius Holster, geb. Amsterdam 5-2-1950, tr. Krimpen aan den IJssel 15-7-1975 Yvonne van der Ende, geb. Rhoon 27-10-1956.
 3. Josephina Catharina Maria Holster, geb. Amsterdam 9-5-1955.

XIIggg
Johannes Simon Holster, geb. Haarlem 1-9-1914, overl. Siegenburg 2-8-1981, tr. (1) Zuilen 24-8-1938
Alida Spilker, geb. Utrecht 24-4-1911. {dr. van Eldert Cornelis van Groningen en Doetje Faber} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Christina Holster, geb. Haarlem 24-12-1938, tr. Rotterdam 1-6-1972 Christiaan Johan de Croon, geb. Nijmegen 2-12-1931.
 2. Alidas Johanna Holster, geb. Haarlem 24-12-1940, tr. 's-Gravenhage 18-5-1966 Manfred U(e)nther Helmuth Has, geb. Berlijn 17-11-1941.

Johannes Simon Holster, 1914-1981, tr. (2) 's-Gravenhage 6-9-1968
Johanna Blansjaar, geb. Leiden 21-2-1919. {dr. van Jan Blansjaar en Johanna van Rossum}
XIIhhh
Joost Holster, geb. Tegal 14-12-1925, tr. Hengelo 15-6-1954
Tiessiena Anna Edens, geb. 4-2-1927, overl. Haren 2-1-2015. {dr. van Jan Edens en Grietje Cornelia Nienhuis} Uit dit huwelijk:
 1. Nancy Holster, geb. Terhorne 25-5-1955.
 2. Johannres Solke Holster, geb. Tolbert 17-10-1959.

XIIIa
William Charles Holster, tr. 6-1977
Cheryl Fiedler.
Uit dit huwelijk:
 1. Kelly Lorraine Holster, geb. 6-1978.
 2. Christopher Holster, geb. 25-12-1979.

XIIIb
Richard John Holster, tr. 6-1975
Susan Bush.
Uit dit huwelijk:
 1. Michael John Holster, geb. 8-1978.
 2. Thomas John Holster, geb. 30-3-1980.

XIIIc
Charles Holster, tr. 11-1973
Katherine Kinkle.
Uit dit huwelijk:
 1. Sarah Holster.
 2. Heather Holster.
 3. Chad Holster.

XIIId
Larry Holster, tr. 1970
Faye Treu.
Uit dit huwelijk:
 1. Joel Holster.
 2. Paul Holster.
 3. Greg Holster.
 4. Tracy Holster.

XIIIe
Linda Holster.
XIIIf
Hugo Holster, geb. Ouder-Amstel 12-5-1940, tr. Ouder-Amstel 7-4-1966
Petronella Eleonora Wagenaar, geb. Amsterdam 18-10-1944. {dr. van Anthonie Wagenaar en Petronella Cornelia van Reeder} Uit dit huwelijk:
 1. Robin Holster, geb. Amsterdam 7-9-1969.
 2. Marko Holster, geb. Weesp 4-12-1971.

XIIIg
Christiaan Holster, geb. Ouder-Amstel 19-10-1943, tr. Amsterdam 29-1-1965
Johanna Hendrika Roos, geb. Amsterdam 18-1-1945. {dr. van Johannes Hendrik Roos en Antje van Schooneveld} Uit dit huwelijk:
 1. Peggy Holster, geb. Amsterdam 30-7-1965.
 2. Nathalie Holster, geb. Amsterdam 21-6-1967.

XIIIh
Aart Bastiaan Holster, geb. Numansdorp 9-11-1946, tr. Piershil 29-12-1978
Elizabeth Hendrika Maaike Verhoeven, geb. Piershil 16-6-1957.
Uit dit huwelijk:
 1. Maaike Anna Holster, geb. Baarland 3-4-1981.

XIIIi
Pieter Johannes Holster, geb. Numansdorp 12-4-1948, tr. Zwijndrecht 5-8-1976
Teuntje Adriana van den Berg, geb. Dordrecht 11-7-1957.
Uit dit huwelijk:
 1. Joost Anne Holster, geb. Zuid-Beijerland 16-1-1977.
 2. Teunis Cornelis Holster, geb. Rotterdam 16-1-1977.
 3. Ralph Tijben Holster, geb. 8-1-1981.

XIIIj
Barend Willem Holster, geb. Numansdorp 26-7-1950, tr. 7-1-1977
Elizabeth Cornelia Blaak, geb. Zuid-Beijerland 2-7-1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerlinda Holster, geb. Zuid-Beijerland 28-1-1978.
 2. Joost Jan Holster, geb. Zuid-Beijerland 30-10-1979.
 3. Carolina Geertje Holster, geb. 5-11-1980.

XIIIk
Aart Bastiaan Holster, geb. Woudrichem 1-3-1952, tr. Steenwijk 11-9-1979
Anneachiena Bouwmeester, geb. Veendam 27-3-1954. {dr. van Albert Bouwmeester en Roelfje Bas} Uit dit huwelijk:
 1. Mark Albert Cornelis Holster, geb. Kraggenburg 25-12-1980.

XIIIl
Joost Holster, geb. Amsterdam 5-8-1950, tr. Halfweg 21-1-1972
Ina Bakker, geb. Amsterdam 10-7-1949. {dr. van Leendert Bakker en Johanna van der Meulen} Uit dit huwelijk:
 1. Wendy Holster, geb. Apeldoorn 16-8-1974.

XIIIm
Pieter Leendert Holster, geb. Kedichem 27-4-1938, overl. Eindhoven 4-8-2008, tr. Arkel 13-5-1964
Maria Gerdina Schakel, geb. Arkel 22-4-1941. {dr. van Dirk Schakel en Maria Kuil} Uit dit huwelijk:
 1. Cor Dirk Holster, geb. Eindhoven 8-2-1965.

XIIIn
Adriaan Christiaan Holster, geb. Amsterdam 2-9-1945, overl. Deventer 6-4-2012, crematie Deventer 12-4-2012 tr.
Johanna Nokkert, geb. Diepenveen 5-7-1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Christian Holster, geb. Deventer 24-3-1971.
 2. Alexander Holster, geb. Deventer 26-5-1974.

XIIIo
Johannes Coenraad Holster, geb. Amersfoort 7-5-1946, tr.
Amersfoort Joke Hageler.
XIIIp
Richard Adriaan Holster, geb. Amersfoort 3-11-1950, tr. Utrecht 10-9-1975
Anna Maria Blankestein, geb. Utrecht 3-5-1950. {dr. van P. J. M. Blankestein en M. Lamboo} Uit dit huwelijk:
 1. Jeroen Richard Peter Holster, geb. Amersfoort 3-8-1979.

XIIIq
Jan Cornelis Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 16-12-1943, tr. Capelle aan den IJssel 28-11-1969
Gerda Visser, geb. Metslawier 21-3-1948. {dr. van Haaije Visser en Kornelia van Dijk} Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelis Holster, geb. Capelle aan den IJssel 13-4-1970.
 2. Haaije Holster, geb. Krimpen aan den IJssel 24-7-1971.

XIIIr
Dingeman Hendrik Holster, geb. Gouda 19-5-1954, tr.
G. Hoonhout.
Uit dit huwelijk:
 1. Danielle Holster, geb. Gouda 8-2-1979.

XIIIs
Hendrik Johannes Holster, geb. Gouda 26-6-1955, tr.
T. Scharlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan Holster, geb. Gouda 31-1-1978.

XIIIt
Dingeman Holster, geb. Middelharnis 19-2-1943, tr. Melbourne 8-4-1967
Kay Hanchett, geb. Camperdown 26-6-1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Graig Holster, geb. Camperdown 11-11-1968.
 2. Karin Holster, geb. Camperdown 28-12-1970.
 3. Richard Holster, geb. Camperdown 14-8-1978.

XIIIu
Abraham Holster, geb. Middelharnis 16-8-1945, tr. Camperdown 19-2-1966
Judith Carol Sharp, geb.Camperdown 23-11-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Nathalie Holster, geb. Camperdown 16-3-1967.
 2. Robert Marinus Holster, geb. Camperdown 15-3-1969.
 3. Kelly Holster, geb. Camperdown 10-8-1970.
 4. Adam Holster, geb. Port Macquarie 12-8-1976.

XIIIv
Adrian Holster, geb. Bathurst (N.S.W) 18-11-1951, tr. Melbourne 14-5-1970
Carol Jackqueline Turner, geb. Engeland 9-10-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Stephane Kay Holster, geb. Hamilton 14-7-1971.
 2. Shane Edward Holster, geb. Melbourne 5-9-1972.
 3. Alexia Jarun Holster, geb. Hamilton 25-7-1974.
 4. Natasha Holster, geb. Hamilton 2-7-1976.
 5. Elisabeth Jackqueline Holster, geb. Hamilton 25-11-1978.

XIIIw
Willy Freddy Anthony Holster, geb. Rotterdam 10-3-1937, overl. Rotterdam 7-9-2011, crematie Rotterdam, tr. (1) Rotterdam 6-4-1960
T. E. Blaauwboer.
Uit dit eerste huwelijk:
 1. Gerard Holster, geb. Rotterdam 17-11-1966, uit tweede huwelijk, later erkend.

Willy Freddy Anthony Holster 1937-2011, tr. (2) Rotterdam 25-3-1970
Hendrika Schuitemaker, geb. Rotterdam 26-10-1949.
Uit dit tweede huwelijk:
 1. Sandra Holster, geb. Rotterdam 13-12-1971.
 2. Patricia Holster, geb. Rotterdam 15-4-1973.
 3. Freddy Holster, geb. Rotterdam 14-12-1979.

XIIIx
Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 15-3-1926, overl. 26-3-2007, begr. Rotterdam, tr. Rotterdam 20-2-1952
Suzanna Pieternella van Diepenhuizen, geb. Rotterdam 23-5-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Bastiaan Holster, geb. Rotterdam 17-9-1952, tr. Vlaardingen 27-11-1975 Marianne Antonia Erdtsieck, geb. Vlaardingen 18-5-1955.
 2. Suzanna Petronella Holster, geb. Rotterdam 26-7-1954, tr. Vlaardingen 23-2-1973 Johannes van Bergen, geb. Vlaardingen 23-9-1950.
 3. Johanna Kornelia Holster, geb. Vlaardingen 10-2-1961.

XIIIy
Arie Holster, geb. Middelharnis 20-1-1937, tr. Nieuwe Tonge 22-9-1960
Neeltje Hendrika van Heemst, geb. Nieuwe Tonge 7-3-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Holster, geb. Nieuwe Tonge 7-2-1961.
 2. Esther Henriëtte Martina Holster, geb. 's-Gravenhage 18-10-1965.

XIIIz
Izaäk Johannes Holster, geb. Middelharnis 6-6-1941, tr. Dirksland 1-10-1964
A. W. de Ruiter, geb. Dirksland.
Uit dit huwelijk:
 1. Remco Holster, geb. Middelharnis 8-4-1965.
 2. Annemarieke Holster, geb. Middelharnis 24-8-1970.

XIIIaa
Arie Holster, geb. Middelharnis 15-8-1947, tr. 18-3-1966
Jacoba Mosselman, geb. Sommelsdijk 30-3-1948. {dr. van Jacob Mosselman en Elizabeth Huizer} Uit dit huwelijk:
 1. Marina Holster, geb. Nieuwe Tonge 27-9-1966.
 2. Elizabeth Jacoba Holster, geb. Nieuwe Tonge 20-3-1971.

XIIIbb
Willy Leonardus Holster, geb. Schiedam 4-3-1944, tr. Vlaardingen 10-4-1963
Adriana Maria Osserman, geb. Vlaardingen 17-2-1947. {dr. van Arie Osserman en Maria Bastiaantje Weesi} Uit dit huwelijk:
 1. Joan Leonarda Holster, geb. Schiedam 26-5-1966.
 2. Natasja Maria Holster, geb. Vlaardingen 3-1-1972.

XIIIcc
Johannes Wolterus Holster, geb. Schiedam 13-3-1947, tr. Schiedam 14-5-1969
Gerda Dirkje Schwagermann, geb. Schiedam 12-2-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacqueline Woltera Holster, geb. Schiedam 13-8-1970.
 2. Pablo Remon Holster, geb. Vlaardingen 11-7-1973.

XIIIdd
Freddy Holster, geb. Schiedam 6-10-1956, tr. Schiedam 26-1-1981
Birgit Bachor, geb. Bonn 26-12-1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva Holster, geb. Schiedam 5-8-1981.

XIIIee
Fedde Jan Holster, geb. Schiedam 11-8-1952, tr. Schiedam 2-8-1973
Adriana van Eijk, geb. Schiedam 26-5-1954.
Uit dit huwelijk:
 1. Patrick Holster, geb. Schiedam 27-1-1980.

XIIIff
Renate Holster, geb. Ellingen 8-10-1945, tr.
Martin Kröss, geb. 21-1-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Silvia Holster, geb. Ellingen 29-3-1968.

XIIIgg
Jan Holster, geb. Zetten 9-4-1943, tr. (1) Arnhem 30-6-1967
Ingrid Jeannette van der Maten, geb. Arnhem 2-3-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Bianca Johanna Petronella Holster, geb. Arnhem 10-1-1969.

Jan Holster, 1943-, tr. (2) Middelharnis 11-10-1979
Janneke Visser, geb. Nieuwe Tonge 18-8-1958. {dr. van Jan Visser en Teuntje Johanna de Jong} Uit dit huwelijk:
 1. Tamara Holster, geb. Nieuwe Tonge 11-6-1981.

XIIIhh
Cornelis Christiaan Holster, geb. Dordrecht 15-6-1952, tr. Arnhem 30-11-1972
Maria Catharina van Mier, geb. Waalwijk 19-8-1953. {dr. van Lambertus Johannes de Mier en Cornelia Gijsbertha Luijten} Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Gijsbertha Holster, geb. Wageningen 28-12-1978.
 2. Johanna Gijsbertha Holster, geb. Arnhem 13-9-1982.

XIIIii
Gerrit Holster, geb. Dordrecht 13-4-1925, tr. Dordrecht 19-5-1948
Adriana Anna Rosmolen, geb. Dordrecht 3-11-1929. {dr. van Arie Rosmolen en Janne Schnijders} Uit dit huwelijk:
 1. Joost Jan Holster, geb. Dordrecht 28-11-1948, tr. Dordrecht 13-2-1974 Johanna Verschoor, geb. Wijngaarden 12-5-1952.
 2. Jannie Adriana Holster, geb. Dordrecht 2-9-1950, tr. Veere 24-5-1972 Cornelis Johan Hendrikse, geb. Middelburg 10-6-1946.

XIIIjj
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 2-4-1933, overl. Salem Ridderkerk 2-1-2021, begr. Dordrecht 8-1-2021, tr. Dordrecht 25-6-1957
Lena Jabaaij, geb. Dordrecht 30-3-1932. {dr. van Dirk Jabaaij (1897-1973) en Maria Josina Schroots (1901-1989)} Uit dit huwelijk:
 1. Marjon Holster , geb. Dordrecht 22-6-1958,
  tr. (1) Dordrecht 28-11-1980, echtscheiding Dordrecht 9-10-2015, Bastiaan de Jong, geb. Langerak 13-1-1951;
  otr. (2) Dordrecht 12-3-2020, tr. (2) Dordrecht 7-7-2020 Bastiaan Blommers, geb Wolfheze 23-6-1944, ged. Zwijndrecht 9-8-1944.
 2. Gerard Holster, 1960-.
  vervolg XIVe
 3. Maria Josina Holster, geb. Dordrecht 25-4-1965, tr. Dordrecht 20-4-1988 Theodorus Pieter Vermeulen, geb. Vlaardingen 16-5-1959.

XIIIkk
Adrianus Holster, geb. Dordrecht 17-4-1936, overl. Dordrecht 16-5-2007, begr. Dordrecht 21-5-2007, tr. Dordrecht, 20-4-1961
Neeltje de Groot, geb. Streefkerk 16-12-1939.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Holster 1962-.
  vervolg XIVf
 2. Willem Holster 1964-.
  vervolg XIVg
 3. Engelina Holster, geb. Dubbeldam 9-5-1966, tr. Dordrecht 9-9-1990 Cornelis Stip, geb. Slikkerveer 14-2-1964.
 4. Adrianus Holster 1972-.
  vervolg XIVh

XIIIll
Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 14-9-1925, overl. Dordrecht 3-2-1986, begr. Dordrecht. tr. Dordrecht 18-6-1952
Annie Bruggeman, geb. Dordrecht 11-1-1928, overl. Dordrecht 8-12-2019. {dr. van Anthoon Bruggeman en Janna de Wit} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Anthoon Holster, geb. Dordrecht 12-9-1953.
 2. Joke Holster, geb. Dordrecht 3-5-1956, tr. Dordrecht 10-4-1981 Gijsbert Jan Kain.
 3. Levenloze, Dordrecht 4-5-1962 akte 358.

XIIImm
Johan Willem Holster, geb. Zwijndrecht 23-2-1927, overl. 8-11-2022, crematie 11-2022, tr. Dordrecht 6-7-1955
Gerrie Wilhelmina Pors, geb. Dordrecht 23-6-1929. {dr. van Gerrit Pors en Wilhelmina Neeltje Kodde} Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Holster, geb. Dordrecht 8-1-1956, tr. Dordrecht 11-9-1981 Magret Albertine Bouwens, geb. Djakarta 19-9-1959.
 2. Lex Holster, geb. Dordrecht 24-2-1959.

XIIInn
Arie Holster, geb. Zwijndrecht 14-8-1928, overl. 19-10-1995, begr. Breda, tr. Dordrecht 4-10-1961
Annigje Wilhelmina Ströhmeijer, geb. Dordrecht 22-1-1931, overl. Dordrecht 19-10-2008, begr. Breda 24-10-2008. {dr. van Mattheus Adrianus Ströhmeijer en Willempje Vermeulen} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Mattheus Holster, geb. Breda 30-11-1965.

XIIIoo
Willem Cornelis Holster, geb. Zwijndrecht 27-9-1929, tr. Dordrecht 22-8-1957
Fokkelina Gerarda Bolhuis, geb. Hengelo 3-6-1931. {dr. van Gerardus Bolhuis en Geertje de Bruin} Uit dit huwelijk:
 1. René Holster, geb. Dordrecht 11-3-1958.
 2. Eduard Willem Holster, geb. Dordrecht 8-6-1960.

XIIIpp
Gerardus Holster, geb. Dordrecht 13-6-1934, tr. Dordrecht 23-11-1961
Johanna Cornelia Elisabeth de Klerk, geb. Dordrecht 24-8-1939. {dr. van Willem Johannes de Klerk en Martha de Kruijf} Uit dit huwelijk:
 1. Marjo Holster, geb. Dordrecht 23-6-1963.
 2. Gerardus Arie Willem Holster, geb. Dordrecht 11-7-1964.

XIIIqq
Joost Holster, geb. Dordrecht 4-1-1938, tr. Zwijndrecht 30-11-1961
Lena de Snoo, geb. Zwijndrecht 17-8-1937, overl. Dordrecht 28-6-2020, crematie. {dr. van Arie de Snoo en Antonia Troost} Uit dit huwelijk:
 1. Arie Arthur Holster, geb. Dordrecht 28-12-1964.
 2. Marcel Holster, geb. Dordrecht 31-10-1967.

XIIIrr
Cornelis Johannes Klaas Holster, geb. Dordrecht 23-12-1945, tr. Dordrecht 27-8-1969
Susanna Cornelia Johanna van der Laan, geb. Dordrecht 31-1-1948. {dr. van Johannes Marinus van der Laan en Cornelia Susanna Vergeer} Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Arie Holster, geb. Dordrecht 26-7-1970.
 2. Robert Holster, geb. Dordrecht 20-3-1972.

XIIIss
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 5-7-1929, overl. Dordrecht 30-1-2008, begr. Dordrecht 4-2-2008, tr. Dordrecht 23-3-1955
Annigje de Ruiter, geb. Rotterdam 2-9-1930, overl. Dordrecht 4-4-2020, begr. Dordrecht 9-4-2020. {dr. van Aart de Ruiter en Annigje Scheffe} Uit dit huwelijk:
 1. Sijtje Arendina Holster, geb. Dordrecht 31-3-1956, tr. W.R. de Vries, geb. 17-9-1957.
 2. Cornelis Holster 1958-.
  vervolg XIVa
 3. Hendrik Holster, geb. Dubbeldam 23-1-1963.
 4. Anne Ingrid Holster, geb. Dubbeldam 31-12-1964.

XIIItt
Arend Holster, geb. Amsterdam 26-5-1942, tr. Amsterdam 3-9-1970
Paulina Marta Veenstra, geb. Amsterdam 8-8-1947. {dr. van Johannes Veenstra en Geeske Brandsma} Uit dit huwelijk:
 1. Paul Arend Holster, geb. Nederhorst den Berg 31-5-1972.
 2. Rob Johan Holster, geb. Nederhorst den Berg 11-9-1975.

XIIIuu
Adriaan Holster, geb. Dordrecht 30-5-1949, tr. Dordrecht 23-9-1971
Wilhelmina Geertruida Lambert, geb. Dordrecht 20-8-1948. {dr. van Willem Lambert en Leentje Tijssen} Uit dit huwelijk:
 1. Sander Arjen Holster, geb. Zwijndrecht 30-5-1972.
 2. Erwin Wilco Holster, geb. Zwijndrecht 11-10-1974.

XIIIvv
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 27-7-1931, tr. Dordrecht 9-8-1957
Maria Biesbroek, geb. Zwijndrecht 25-1-1933.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Maria Holster, geb. Sliedrecht 28-7-1958, tr. Dordrecht 12-10-1978 Sjoerd Bénard, geb. Dordrecht 4-4-1955.
 2. Jacqueline Corrie Holster, geb. Dordrecht 10-3-1964.

XIIIww
Johannes Holster, geb. Dordrecht 23-1-1934, tr. Dordrecht 30-6-1961
Geertruida Pieternella van Vlaanderen, geb. Dordrecht 9-8-1939,
Uit dit huwelijk:
 1. Corinne Jacqueline Holster, geb. Dordrecht 11-1-1962.
 2. Astrid Jolande Holster, geb. Dordrecht 26-4-1967.

XIIIxx
Willem Holster, geb. Zwijndrecht 1-8-1940, tr. Rotterdam 28-4-1970
Flora Johanna Pieternella Vuijk, geb. Rotterdam 18-2-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Lena Theodora Holster, geb. 5-9-1971.
 2. Maarten Theodorus Pieter Holster, geb. 21-7-1975.

XIIIyy
Aalbert Holster, geb. Giessendam 3-12-1942, tr. Hardinxveld-Giessendam 25-10-1960
Cornelia Huizer, geb. Hardinxveld 3-12-1941.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 9-1-1961.
 2. Jan Arie Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 17-7-1962.
 3. Cornelia Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 11-3-1966.
 4. Aalbert Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 25-8-1973.

XIIIzz
Cornelis Holster, geb. Giessendam 19-7-1952, tr. Hardinxveld-Giessendam 7-11-1975
Maria Johanna de Bruin, geb. Giessendam 23-12-1955.
Uit dit huwelijk:
 1. Mirjam Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 17-7-1977.
 2. Jan Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 12-9-1978.
 3. Suzanna Holster, geb. Hardinxveld-Giessendam 26-4-1981.

XIIIaaa
Willem Cornelis Holster, geb. Dordrecht 5-5-1937, tr. Dordrecht 15-2-1964
Janna Margaretha van Wijngaarden, geb. Amsterdam 4-8-1943, overl. Dordrecht 8-12-1981.
Uit dit huwelijk:
 1. Evelien Josefien Holster, geb. Dordrecht 6-2-1966.
 2. Marjon Janna Holster, geb. Dordrecht 20-3-1969.

XIIIbbb
Arie Peter Holster, geb. Rotterdam 18-5-1940, tr. Rotterdam 20-1-1960
Adriana Cornelia Borsboom, geb. Rotterdam 4-9-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. Anita Maria Holster, geb. Rotterdam 20-3-1961, tr. Rotterdam 5-8-1977 Arie Hooimeijer, geb. Rotterdam 31-8-1955.
 2. Claudia Holster, geb. Rotterdam 30-6-1967.

XIIIccc
IJsbrand Daniel Holster, geb. Rotterdam 7-7-1947, tr. Rotterdam 9-5-1968
Ingrid Froutje Muit, geb. Rotterdam 13-7-1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Jurgen Dirk IJsbrand Holster, geb. Rotterdam 11-7-1971.
 2. Irmgard Klazina Geertruida Holster, geb. Rotterdam 19-12-1974.

XIIIddd
Arie Holster, geb. Pernis 17-6-1926, tr. Rotterdam 22-6-1949
K. E. C., geb. Rotterdam 11-10-1929,
Uit dit huwelijk:
 1. Grietje Holster, geb. Rotterdam 6-6-1951, tr. Werkendam 4-12-1969 Peter Willem van Reest, geb. Sleeuwijk 20-10-1950.
 2. Jannetje Holster, geb. Rotterdam 16-7-1954, tr. Werkendam 8-12-1972 Antonius Theodorus Bernardus van Kriek, geb. Woudrichem 4-9-1951.
 3. Arita Clazina Elisabeth Holster, geb. Rotterdam 13-10-1955, tr. Dussen 22-10-1976 Cornelis Bosch, geb. Utrecht 10-1-1953.

XIIIeee
Leendert Holster, geb. Pernis 4-12-1927, tr. (1) Rotterdam 14-5-1947
Brechtje Johanna Worms, geb. Rotterdam 1-2-1930,
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Willemina Holster, geb. Rotterdam 17-11-1946, tr. Vlaardingen 1-9-1967 Matthijs Johannes Springeling, geb. Vlaardingen 4-1-1940.
 2. Jannetje Holster 1948-.
  vervolg XIVb
 3. Joost Holster 1950-.
  vervolg XIVc
 4. Johanna Holster, geb. Rotterdam 5-7-1951.
 5. Helena Brechtje Johanna Holster, geb. Rotterdam 17-6-1953.
 6. Dirkje Cornelia Holster, geb. Rotterdam 3-4-1956, tr. De Bilt 20-5-1976 Cornelis Goozen Verburgh, geb. Utrecht 6-12-1945.
Huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Leendert Holster, 1927-, tr. (2) Rotterdam 13-5-1958
Maria Helena Schipper, geb. Rotterdam 31-11-1928.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Elizabeth Holster, geb. Rotterdam 8-11-1958, tr. Rotterdam 9-5-1980 Johannes Bisschop, geb. Rotterdam 2-10-1957.
 2. Maria Helena Holster, geb. Rotterdam 18-10-1962.
 3. Leendert Holster, geb. Rotterdam 7-9-1966.

XIIIfff
Pieter Holster, geb. Rotterdam 22-9-1931, tr. Rotterdam 4-2-1951
Adriana Wilhelmina de Rover, geb. Hardinxveld 2-6-1932.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Wilhelmina Holster, geb. Rotterdam 2-2-1952, tr. Rotterdam 24-9-1943 Cörd Heinrich Südmeijer, geb. Rotterdam 24-9-1943.
 2. Jannetje Holster, geb. Rotterdam 24-1-1954, tr. Rotterdam 10-11-1972 Hendrikus Jacobus van Helvert, geb. Rotterdam 23-6-1953.
 3. Dirk Holster, geb. Rotterdam 26-4-1964.

XIIIggg
Joost Holster, geb. Rotterdam 1-8-1935, tr. Amsterdam 22-12-1955
Limke Bronds, geb. Amsterdam 26-1-1935.
Uit dit huwelijk:
 1. Coby Holster, geb. Amsterdam 28-5-1956.
 2. Yvonne Holster, geb. Amsterdam 30-4-1965.

XIIIhhh
Willem Holster, geb. Werkendam 4-11-1934, overl. Werkendam 23-2-2012, tr. Almkerk 29-10-1954
Pietronella van Drunen, geb. Nieuwendijk 21-11-1934, overl. 28-11-2010, begr. Werkendam.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Holster 1955-.
  vervolg XIVd
 2. Paulus Holster, geb. Werkendam 6-8-1956, tr. Woudrichem 7-12-1978 Bettine Ottevanger, geb. Woudrichem 12-3-1959.
 3. Lena Holster, geb. Werkendam 22-3-1959, tr. Werkendam 17-8-1979 Klaas Brolsma, geb. Oude Bildtzijl 20-12-1955.
 4. Willem Holster, geb. Werkendam 3-11-1962, tr. Werkendam 14-5-1982 Jannetta den Hollander, geb. Werkendam 31-5-1963.
 5. Sijke Petronella Holster, geb. Werkendam 19-1-1966, tr. Werkendam 27-8-1982 Bastiaan den Hollander, geb. 2-10-1961.
 6. Petronella Holster, geb. Werkendam 4-3-1970.

XIIIiii
Arie Holster, geb. Werkendam 21-12-1941, overl. Nieuwendijk 24-10-2013, begr. Nieuwendijk 29-10-2013, tr. Almkerk 17-7-1964
Maria van Drunen, geb. Nieuwendijk 22-4-1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Sijke Holster, geb. Nieuwendijk 21-4-1965.
 2. Cornelis Holster, geb. Nieuwendijk 20-7-1966.
 3. Paulus Holster, geb. Nieuwendijk 5-5-1968.
 4. Lena Holster, geb. Nieuwendijk 12-2-1973.

XIIIjjj
Teunis Jacob Holster, geb. Dordrecht 19-9-1946, tr. Woudrichem 20-8-1974
Maria Helena van Amrooij.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Holster, geb. 13-8-1966.
 2. Anna Maria Holster, geb. 28-9-1970.

XIIIkkk
Arie Holster, geb. Werkendam 6-1-1941, tr. Werkendam 9-2-1968
Leentje de Pender, geb. Kille (gem. Werkendam) 20-9-1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Teuntje Jannigje Holster, geb. Werkendam 25-1-1969.
 2. Arina Holster, geb. Werkendam 25-5-1972.

XIIIlll
Gerrit Holster, geb. Werkendam 16-3-1947, tr. Leerdam 17-12-1970
Bardina Elisabeth Rijnders, geb. Leerdam 7-3-1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Sabina Holster, geb. Werkendam 6-6-1971.
 2. Niek Holster, geb. Werkendam 13-5-1975.
 3. Jorn Holster, geb. Werkendam 9-6-1982.

XIIImmm
Johannes Holster, geb. Amsterdam 3-5-1947, tr. Amsterdam 26-6-1970
Catharina Elisabeth Maria Baas, geb. Amsterdam 4-12-1953, gescheiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Dimitri Holster, geb. Amsterdam 1-5-1973.
 2. Gregory Holster, geb. Opperdoes 3-7-1976.

XIIInnn
Hendrinus Cornelis Holster, geb. Marknesse 4-1-1964, tr. (1) Hoevelaken 25-9-1992
Roelofje Scheer, geb. Vollenhove 26-10-1968, gescheiden 25-6-2009.
Uit dit huwelijk:
 1. Romy Holster, geb Almere 19-5-1998.
 2. Laurens Holster, geb Almere 19-5-1998.
 3. Maurice Holster, geb Almere 13-2-2000.

Hendrinus Cornelis Holster, 1964-, tr. (2) Lelystad 8-3-2010
Beatrix Christina Nagengast, geb Zutphen 31-1-1971, gescheiden 15-1-2013
XIVa
Cornelis Holster, geb. Dordrecht 10-6-1958, tr. Dordrecht 9-1-1981
Thérèse Elisabeth van Heuvelen, geb. Groningen 18-8-1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Hidde Holster, geb. Dordrecht 12-6-1982.

XIVb
Jannetje Holster, geb. Rotterdam 23-5-1948, tr.
Brüring
Uit deze relatie:
 1. Michael Holster, geb. Rotterdam 7-11-1970.

XIVc
Joost Holster, geb. Rotterdam 16-3-1950, tr. Delft 20-9-1968
Adriana Buurman, geb. Delft 15-9-1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel Holster, geb. Delft 20-2-1969.
 2. Maurice Holster, geb. Delft 4-2-1970.

XIVd
Cornelis Holster, geb. Nieuwendijk 7-6-1955, tr. Werkendam 2-7-1976
Woutrina Hakkers, geb. Werkendam 26-6-1953.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Holster, geb. Werkendam 9-5-1978.

XIVe
Gerard Holster, geb. Dordrecht 1-10-1960, tr. Dordrecht 26-6-1987
Gerrie Nagelhout, geb. Ermelo 9-7-1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacco Holster, geb. Dordrecht 16-11-1989, overl. Dordrecht 16-11-1989.
 2. Lennard Holster, geb. Rotterdam 2-3-1991.

XIVf
Gerard Holster, geb. Dubbeldam 17-2-1962, tr. Dordrecht 18-12-1987
Janna Margrietha Verveen, geb. Rotterdam 22-8-1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Nelleke Anne-Margriet Holster, geb. Dordrecht 13-10-1988.
 2. Cornelis Adrianus Holster, geb. Dordrecht 27-11-1990.
 3. Reinier Gerard Holster, geb. Dordrecht 5-6-1995.
 4. Maurits Pieter Paul Holster, geb. Dordrecht 13-2-2004.

XIVg
Willem Holster, geb. Dubbeldam 11-4-1964, tr. 23-11-1988
Teuntje Johanna van der Maden.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Adrianus Holster, geb. Zwijndrecht 9-11-1989, tr. Zwijndrecht 5-6-2012 Gerritje Maria Lijntje Simonse, geb. Zwijndrecht 12-2-1992.
 2. Maarten Willem Holster, geb. Zwijndrecht 26-7-1991.
 3. Wilbert Holster, geb. Zwijndrecht 14-7-1993.
 4. Edward Johannes Holster, geb. Zwijndrecht 15-2-1996.

XIVh
Adrianus Holster, geb. Dordrecht 1-12-1972, tr. 6-6-1996
Willemijna Adriana Lokerse, geb. 's Heer Arendskerke 7-8-1972.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Holster, geb. Dordrecht 17-3-1979.
 2. Neeltje Holster, geb. Dordrecht 3-11-1998.
 3. Adrianus Holster, geb. Dordrecht 13-4-2000.

Cees Holster, overl. 3-2-1986, tr.
Annie Bruggeman, geb. 11-11-1928, overl. Dordrecht 8-12-2019, begr. Dordrecht 13-12-2019.

Cornelia Holster, otr. 9-12-1783, tr. Berkel en Rodenrijs 28-12-1783
Leendert Boon.

Jannetje Holster, geb. Nieuwe Tonge 22-6-1862.
{dochter van Mattheus Holster (1836-) en Adriana van der Hage}
Joannes Holster, geb. Schillingsfurst (Beieren) [Duitsland], otr. Bergen op Zoom 18-4-1789, tr. Bergen op Zoom 3-5-1789
Anna Hilkeshoven, geb.

Neeltje Holster, geb. Nieuwe Tonge 15-12-1870.
{dochter van Mattheus Holster (1836-) en Adriana van der Hage}
Wim Holster [zn. van Dorus], geb. 1938, overl. Dordrecht 7-3-2015, gecr. 13-3-2015, tr. Annemarie. Kinderen: Evelien, Marjon en Truus.