Jozua


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 1

 1. wayehi ahare mot moseh ebed yhwh wayyomer yhwh el-yehosu bin-num mesaret moseh lemor:
  En was na de dood van Mozes de knecht de HERE en zei de HERE tot Jozua de zoon van Nun de dienaar van Mozes zeggende:
  Nach dem Tode Mose's, des Knechts des HERRN, sprach der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, Mose's Diener:
  Et factum est post mortem Moysi servi Domini, ut loqueretur Dominus ad Josue filium Nun, ministrum Moysi, et diceret ei:
  Het geschiedt na de dood van Mozes, dienaar van de Ene: dan zegt de Ene tot Jozua, zoon van Noen, helper van Mozes, hij zegt:

 2. moseh abdi met we'atta qum abor et-hayyarden hazzeh atta wekol-ha'am hazzeh el-ha'ares aser anoki noten lahem libne yisrael:
  Mozes mijn knecht stierf en nu sta op steek over de Jordaan deze u en heel het volk dit naar het land dat Ik gevende aan hen aan de kinderen van Israel.
  Mein Knecht Mose ist gestorben; so mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe.
  Moyses servus meus mortuus est: surge, et transi Jordanem istum tu, et omnis populus tecum, in terram quam ego dabo filiis Israel.
  mijn dienaar Mozes is dood; welnu, sta op, steek deze Jordaan over, jij en heel deze gemeente, naar het land dat ik hun ga geven, de zonen Israëls;

 3. kol-maqom aser tidrok kap-raglekem bo lakem netattiw ka'aster dibarti el-moseh:
  Alle plaats die zal betreden zool van jullie voet op hem aan jullie Ik gaf hem zoals Ik sprak tot Mozes.
  Alle Stätten, darauf eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose geredet habe.
  Omnem locum, quem calcaverit vestigium pedis vestri, vobis tradam, sicut locutus sum Moysi.
  elk oord waarover de holte van uw voet zijn weg gaat, aan u heb ik dat gegeven; zoals ik tot Mozes heb gesproken;

 4. mehammidbar wehallebanon hazzeh we'ad-hannahar haggadol nehar-perat kol eres hahittim we'ad-hayyam haggadol mebo hassames yihyeh gebulakem:
  Vanaf de woestijn en de Libanon deze en tot de rivier de grote rivier Eufraat heel land van de Hethieten en tot de zee de grote ondergang van de zon zal zijn jullie gebied.
  Von der Wüste an und diesem Libanon bis an das große Wasser Euphrat, das ganze Land der Hethiter, bis an das große Meer gegen Abend sollen eure Grenzen sein.
  van de woestijn en deze Libanon tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, alle land van de Chitieten tot aan de grote zee, in zonne-thuiskomst: het zal uw gebied worden;

 5. lo-yityasseb
  Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
  geen man zal zich posteren voor je aanschijn, alle dagen van je leven; zoals ik ben geweest met Mozes zal ik zijn met jou; ik zal je niet begeven en je niet verlaten;

 6. Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, daß ich's ihnen geben wollte.
  wees sterk en moedig; want jij, jij zult aan deze gemeenschap toedelen het land dat ik hun vaderen heb gezworen aan hen te geven;

 7. alleen: wees sterk en moedig, bovenmate, om waakzaam te zijn om te doen naar heel het onderricht dat Mozes, mijn dienaar, jou heeft geboden; wijk niet van hem af, naar rechts of links; opdat je voorspoed zult hebben, overal waar je gaat;

 8. laat de boekrol met dit onderricht zich niet verwijderen van je mond: overpeins hem dag en nacht, opdat je waakzaam bent om te doen naar al wat daarin is geschreven; want dán laat je je wegen gelukken, dán heb je voorspoed;

 9. heb ik je niet geboden ‘wees sterk en moedig!’?- sidder niet en wees niet versaagd; want met jou is de Ene, je God, overal waar je gaat!

 10. testnb


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 21  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 31  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 51  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 6

 1. wiriho sogeret umesugeret mippene bene yisrael en yose we'en ba:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 7
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 101  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 131  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 141  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 151  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 161  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 171  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 191  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 201  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 211  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 221  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Jozua 24

 1. wayye'esop yehosu et-kol-sibte yisrael sekema wayyiqra lezigne yisrael ulerasayw ulesopetayw ulesoterayw wayyityassebu lipne ha'elohim:
  En vergaderde Jozua alle stammen van Israel te Sichem en hij riep tot de oud(st)en van Israel en tot zijn hoofden en tot zijn richters en tot zijn opzieners en zij stelden zich

 2. En zei Jozua tot geheel het volk zo zei de HERE de God van Israël aan de overzijde van de rivier woonden jullie vaderen sinds vroege tijden Terach vader van Abraham en vader van Nachor en zij dienden goden andere(n)