Numeri


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 1

 1. wayedabbr yhwh el-moseh bemidbar sinay be'ohel mo'ed be'ehad lahodes hasseni bassana hassenit lese'tam me'eres misrayim le'mor:
  En sprak de HERE tot Mozes in de woestijn van SinaÔ in de tent van samenkomst op ťťn van de maand de tweede in het jaar het tweede van hun uitgaan uit land Egypte zeggende:
  De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn SinaÔ, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken:
  And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,
  Et lí…ternel parla ŗ MoÔse, au dťsert de SinaÔ, dans la tente díassignation, le premier [jour] du second mois de la seconde annťe aprŤs leur sortie du pays dí…gypte, disant :
  Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinai in tabernaculo foederis, prima die mensis secundi, anno altero egressionis eorum ex AEgypto, dicens:

 2. se'u et-ro's kol-adat bene-ysra'el lemispehotam lebet abotam bemispar semot kol-zakar legulgelotam:
  Neemt op hoofd van heel de vergadering van de kinderen van IsraŽl naar hun geslachten naar het huis van hun vaderen naar het getal van de namen van alle mannelijke naar hun schedels.
  Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de IsraŽlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd.
  Relevez la somme de toute líassemblťe des fils díIsraŽl, selon leurs familles, selon leurs maisons de pŤres, suivant le nombre des noms, tous les m‚les, par tÍte :
  Tollite summam universae congregationis filiorum Israel per cognationes et domos suas, et nomina singulorum, quidquid sexus est masculini.

 3. mibben esrim sana wama'la kol-yose saba bayisra'el tipqedu otam lesib'otam 'atta we'aharon:
  Van zoon van twintig jaar en daarboven elke uitgaande (van) leger in IsraŽl jullie zullen tellen hen naar hun legers u en Ašron.
  Het gaat om ieder in IsraŽl die met het leger uittrekt, van twintig jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en Ašron.
  a vigesimo anno et supra, omnium virorum fortium ex Israel, et numerabitis eos per turmas suas, tu et Aaron.

 4. we'ittekem yihuy is is lammatteh is ro's lebet-abotayw hu:
  En met jullie zullen zijn man man naar de stam man hoofd van het huis van zijn vaderen hij.
  Van elke stam moet er een man bij u zijn die hoofd van zijn familie is.
  Eruntque vobiscum principes tribuum ac domorum in cognationibus suis,

 5. we'elleh semot ha'anasim aser ya'amdu ittekem lir'uben elisur ben-sede'ur:
  En dit de namen van de mannen die zullen staan met jullie van Ruben Elisur zoon van SedeŁr.
  Dit zijn de namen van de mannen die bij u moeten staan: van Ruben Elizur, de zoon van SedeŁr,
  quorum ista sunt nomina: de Ruben, Elisur, filius Sedeur;

 6. lesim'on selumi'el ben-surisadday:
  Van Simeon SelumiŽl zoon van Surisaddai.
  de Simeon, Salamiel filius Surisaddai;

 7. lihuda nahson ben-amminadab:
  Van Juda Nachson zoon van Amminadab.
  de Juda, Nahasson filius Aminadab;

 8. leyissassaskar netan'el ben-su'ar:
  Van Issakar Netanel zoon van Suar.
  de Issachar, Nathanael filius Suar;

 9. lizbulun eli'ab ben-helon:
  Van Zebulon Eliab zoon van Chelon.
  de Zabulon, Eliab filius Helon;

 10. libne yosep le'eprayim elisama ben-ammihud limnasseh gamli'el ben-pedahsur:
  Van de zonen van Josef van EfraÔm Elisama zoon van Ammihud van Manasse GamliŽl zoon van Pedasur.
  filiorum autem Joseph, de Ephraim, Elisama filius Ammiud; de Manasse, Gamaliel filius Phadassur;

 11. lebinyamin abidan ben-gid'oni:
  Van Benjamin Abidan zoon van Gidoni.
  de Benjamin, Abidan filius Gedeonis;

 12. ledan ahi'ezer ben-ammisadday:
  Van Dan AchiŽzer zoon van Ammisaddai.
  de Dan, Ahiezer filius Ammisaddai;

 13. le'aser pag'i'el ben-akeran:
  Van Aser PagiŽl zoon van Okran.
  de Aser, Phegiel filius Ochran;

 14. legad elyasap ben-de'u'el:
  Van Gad Eljasaf zoon van DeŁel.
  de Gad, Eliasaph filius Duel;

 15. lenaptali ahira ben-enan:
  Van Naftali Ahira zoon van Enan.
  de Nephthali, Ahira filius Enan.

 16. 'elleh qeri'e ha'eda nesi'e mattot abotam ra'se alpe yisra'el hem:
  Dit de geroepenen van de vergadering
  Hi nobilissimi principes multitudinis per tribus et cognationes suas, et capita exercitus Israel,

 17. wayyiqqa
  quos tulerunt Moyses et Aaron cum omni vulgi multitudine:

 18. we'et
  et congregaverunt primo die mensis secundi, recensentes eos per cognationes, et domos, ac familias, et capita, et nomina singulorum a vigesimo anno et supra,

 19. ka'aser
  sicut praeceperat Dominus Moysi. Numeratique sunt in deserto Sinai.

 20. wayyihyu
  De Ruben primogenito Israelis per generationes et familias ac domos suas, et nomina capitum singulorum, omne quod sexus est masculini a vigesimo anno et supra, procedentium ad bellum,

 21. pequdehem

 22. libne

 23. pequdehem

 24. libne

 25. pequdehem

 26. libne

 27. pequdehem

 28. libne

 29. pequdehem

 30. libne

 31. pequdehem

 32. libne

 33. pequdehem

 34. libne

 35. pequdehem

 36. libne

 37. pequdehem

 38. libne

 39. pequdehem

 40. libne

 41. pequdehem

 42. bene

 43. pequdehem

 44. 'elleh

 45. wayyihu

 46. wayyihu

 47. wehalwiyyim

 48. wayedabber

 49. 'ak

 50. we'atta

 51. ubinso

 52. wehanu

 53. wehalwiyyim

 54. wayya'asu bene yisra'el kekol aser siwwa yhwh 'et-moseh ken asu:
  En deden de kinderen van IsraŽl naar alles wat gebood de HERE aan Mozes zo zij deden.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 2

 1. wayedabber
  De HEERE sprak tot Mozes en tot Ašron:

 2. is

 3. wehahonim1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 3

 1. Dit nu zijn de afstammelingen van Ašron en Mozes op de dag dat de HEERE met Mozes sprak op de berg SinaÔ.

 2. Dit nu zijn de namen van de zonen van Ašron: Nadab, de eerstgeborene; verder Abihu, Eleazar en Ithamar.

 3. Dit zijn de namen van de zonen van Ašron, de gezalfde priesters, die gewijd zijn om als priester te dienen.

 4. Nadab en Abihu waren voor het aangezicht van de HEERE gestorven, toen zij in de woestijn SinaÔ vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE gebracht hadden. En zij hadden geen zonen, zodat Eleazar en Ithamar als priester dienden tijdens het leven van hun vader Ašron.

 5. De HEERE sprak tot Mozes:

 6. Laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem vůůr de priester Ašron om hem te dienen.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 5

 1. Und der HERR redete mit Mose und sprach:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 6
 1. yebarekeka yhwh weyismereka:

 2. ya'er yhwh panayw eleka wihunnekka:

 3. yissa yhwh panayw eleka weyasem leka salom:

 4. wesamu et-semi al-bene yisrael wa'ani abarakem:


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 10
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 13

 1. wayyasubo mittur ha'ares miqqes arba'im yom
  En zij keerden terug van verkennen het land aan einde van veertig dag

 2. wayyeleku wayyabo'u el-moseh we'el-aharon we'el-kol-adat bene-yisra'el el-midbar pa'ran qodesa wayyasibu otam dabar we'et-kol-ha'eda wayyar'um et-peri ha'ares
  En zij gingen en zij kwamen tot Mozes en tot Ašron en tot heel de vergadering van de kinderen van IsraŽl naar woestijn Paran naar Kades en zij brachten hen woord en heel de vergadering en zij lieten hem zien vrucht van het land

 3. wayesapperu-lo wayyo-meru wayyabo'u el-ha'ares aser selahtanu wegam zabat halab udebas hiw' wezeh-ppiryah
  En zij vertelden aan hem en zij zeiden wij kwamen naar het land waarheen u zond ons en ook vloeiende van melk en honing het en dit haar vrucht

 4. 'epes ki-'az haŠm hayyoseb ha'ares wehe'arim besurot gedolot me'od wegam-yelide ha'anaq wayyar'um sam
  Zonder dat sterk het volk het inwonende in het land en de steden ontoegankelijken groten zeer en ook kinderen van de Enak wij zagen daar

 5. amaleq
  Amalek


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 141  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 151  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 161  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 171  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 191  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 201  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 211  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 221  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 24

 1. wayyar bil'am ki tob be'ene yhwh lebarek et-yisrael welo-halak kepa'am-bepa'am liqra't nehasim wayyaset el-hammidbar panayw
  En zag dat Bileam goed in de ogen van de HERE te zegenen Israel en niet hij ging zoals keer op keer tegemoet toverijen en hij richtte naar de woestijn zijn aangezicht
  Toen Bileam zag dat het in de ogen van de HEERE goed was dat hij IsraŽl zegende, ging hij niet, zoals de andere keren, over op bezweringen, maar richtte hij zijn gezicht naar de woestijn.

 2. wayyissa bil'am et-enayw wayyar et-yisra'el soken lisbatayw wattehi alayw ru'h elohim:
  En sloeg op Bileam zijn ogen en zag Israel liggende naar zijn stammen en was op hem de Geest van God.
  Toen Bileam zijn ogen opsloeg en IsraŽl zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de Geest van God over hem.

 3. wayyissa mesalo wayyomar neum bilam beno beor uneum haggeber setum ha'ayin:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 251  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 261  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 271  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 281  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 291  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 301  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 311  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 321  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 331  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 341  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 351  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 36