Numeri


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 1

 1. De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn SinaÔ, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken:

 2. Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de IsraŽlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd.

 3. Het gaat om ieder in IsraŽl die met het leger uittrekt, van twintig jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en Ašron.

 4. Van elke stam moet er een man bij u zijn die hoofd van zijn familie is.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 2

 1. wayedabber

 2. is1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 3

 1. Dit nu zijn de afstammelingen van Ašron en Mozes op de dag dat de HEERE met Mozes sprak op de berg SinaÔ.

 2. Dit nu zijn de namen van de zonen van Ašron: Nadab, de eerstgeborene; verder Abihu, Eleazar en Ithamar.

 3. Dit zijn de namen van de zonen van Ašron, de gezalfde priesters, die gewijd zijn om als priester te dienen.

 4. Nadab en Abihu waren voor het aangezicht van de HEERE gestorven, toen zij in de woestijn SinaÔ vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE gebracht hadden. En zij hadden geen zonen, zodat Eleazar en Ithamar als priester dienden tijdens het leven van hun vader Ašron.

 5. De HEERE sprak tot Mozes:

 6. Laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem vůůr de priester Ašron om hem te dienen.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 41  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 5

 1. Und der HERR redete mit Mose und sprach:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 61  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 71  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 81  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 91  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 10
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 111  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 121  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 13

 1. wayyasubo mittur ha'ares miqqes arba'im yom
  En zij keerden terug van verkennen het land aan einde van veertig dag

 2. wayyeleku wayyabo'u el-moseh we'el-aharon we'el-kol-adat bene-yisra'el el-midbar pa'ran qodesa wayyasibu otam dabar we'et-kol-ha'eda wayyar'um et-peri ha'ares
  En zij gingen en zij kwamen tot Mozes en tot Ašron en tot heel de vergadering van de kinderen van IsraŽl naar woestijn Paran naar Kades en zij brachten hen woord en heel de vergadering en zij lieten hem zien vrucht van het land

 3. wayesapperu-lo wayyo-meru wayyabo'u el-ha'ares aser selahtanu wegam zabat halab udebas hiw' wezeh-ppiryah
  En zij vertelden aan hem en zij zeiden wij kwamen naar het land waarheen u zond ons en ook vloeiende van melk en honing het en dit haar vrucht

 4. 'epes ki-'az haŠm hayyoseb ha'ares wehe'arim besurot gedolot me'od wegam-yelide ha'anaq wayyar'um sam
  Zonder dat sterk het volk het inwonende in het land en de steden ontoegankelijken groten zeer en ook kinderen van de Enak wij zagen daar

 5. amaleq
  Amalek


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 141  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 151  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 161  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 171  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 191  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 201  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 211  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 221  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 231  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 24

 1. wayyar bil'am ki tob be'ene yhwh lebarek et-yisrael welo-halak kepa'am-bepa'am liqra't nehasim wayyaset el-hammidbar panayw
  En zag dat Bileam goed in de ogen van de HERE te zegenen Israel en niet hij ging zoals keer op keer tegemoet toverijen en hij richtte naar de woestijn zijn aangezicht
  Toen Bileam zag dat het in de ogen van de HEERE goed was dat hij IsraŽl zegende, ging hij niet, zoals de andere keren, over op bezweringen, maar richtte hij zijn gezicht naar de woestijn.

 2. wayyissa bil'am et-enayw wayyar et-yisra'el soken lisbatayw wattehi alayw ru'h elohim:
  En sloeg op Bileam zijn ogen en zag Israel liggende naar zijn stammen en was op hem de Geest van God.
  Toen Bileam zijn ogen opsloeg en IsraŽl zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de Geest van God over hem.

 3. wayyissa mesalo wayyomar neum bilam beno beor uneum haggeber setum ha'ayin:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 251  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 261  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 271  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 281  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 291  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 301  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 311  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 321  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 331  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 341  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 351  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Numeri 36