© B Blommers

Genealogie
van het Oranjehuis


I
Dietmar van Ufgau, tr.
N. van Speijer.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert van Laurenberg, 1050-1110.
  vervolg II

II
Robert van Laurenberg, landvoogd van Siegerland, geb. ± 1050, overl. 1110, tr.
?.
Uit dit huwelijk:
 1. Dudo van Lauernburg 1090-1123.
  vervolg III
 2. Drutwin III van Laurenburg, 1093-1117 heer van Miehlen.

III
Dudo van Lauernburg, geb. ± 1090, overl. ± 1123 graaf van Lauernburg, tr.
Anastasia van Arnstein. {dr. van graaf Lodewijk I van Arnstein} Uit dit huwelijk:
 1. Rupert -1154.
  vervolg IV
 2. Arnold, overl. ± 1148.
 3. Demudis, tr. Emich graaf van Diez

IV
Rupert, graaf van Lauernburg en vanaf 1123 graaf van Nassau, tr. < 1135
Beatrix van Limburg. {dr. van dochter van Walram II de Heiden, graaf van Limburg en hertog van Neder-Lotharingen en Jutta van Gelre (dochter van Gerard I van Gelre)} Uit dit huwelijk:
 1. Arnold II, graaf van Laurenburg 1151-1154, komt nog voor op 1 april 1158.
 2. Rupert II, graaf van Laurenburg 1154-1158, overleed vermoedelijk circa 1159.
 3. (mogelijk) Gerard van Laurenburg, vermeld 1148.
 4. Walram I 1146-1198.
  vervolg V

V
Walram I van Nassau, ook wel Walram van Laurenburg, de eerste graaf van Nassau, geb. ± 1146, overl. 1-2-1198, tr.
Kunigunde von Ziegenhain.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik II van Nassau 1190-1251.
  vervolg VI
 2. Rupert (? – ± 1239), als graaf van Nassau vermeld van 1198–1230; gehuwd, 1 dochter.
 3. Beatrix in 1222 vermeld als non in het klooster Affoderbach bij Miehlen.

VI
Hendrik II (Hendrik de Rijke) van Nassau, geb. ± 1180, tr.
Machteld van Gelre, geb. 1190, overl. 1247. {dr. van Otto I van Gelre en Richarda van Beieren}. Uit dit huwelijk:
 1. Rupert, kreeg Dietz in leen van de aartsbisschop van Trier.
 2. Walram II van Nassau, 1220-1276.
  vervolg VIIa
 3. Otto I van Laurenburg-Nassau, 1225-1289.
  vervolg VIIb
 4. Hendrik, monnik in Arnstein.
 5. Gerhard, overl. 2-5-1311, geestelijke o.a. in Luik, Maastricht, Aken en Tiel.
 6. Jan. geb. ± 1230, overl. 13-7-1309, geestelijke, o.a. elect van het Sticht Utrecht.
 7. Jutta van Nassau, overl. 1313, tr. Jan I van Cuijk heer van Merum.
 8. Elisabeth, geb 1225, overl. 6-1-1295 of 1311, tr. Gerhard III van Eppenstein.
 9. Catharina, geb. 1227, overl. 27-4-1324, werd in 1249 abdis van het klooster Altenburg bij Wetzlar

VIIa
Walram II van Nassau, geb. ± 1220, overl. 24-1-1276, graaf van Nassau, tr. ± 1250
Adelheid van Katzenelnbogen. {dr. van graaf Diederik IV van Katzenelnbogen}. Uit dit huwelijk:
 1. Mathilde, jong overleden.
 2. Imagina, overl. < 1276, tr. mogelijk met Frederik van Lichtenberg
 3. Diether van Nassau, geb. 1250, overl. Trier 22-11-1307, erzbischof und kurfürst von Trier.
 4. Adolf van Nassau, 1250-1298.
  vervolg VIIIa
 5. Rubert, overl. 5-7-1305?
 6. Richarda, overl. 28-7-1311, non in het klooster St. Clara in Mainz en later in het klooster Clarenthal bij Wiesbaden.

VIIb
Otto I van Laurenburg-Nassau, geb. 1225, overl. 1289, tr. ± 1260
Agnès van Saarbrücken, 1240-1300. {dr. van Simon II van Saarbrücken en Luckarde van Leiningen}. Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik I 1270-1343.
  vervolg VIIIb
 2. Otto, overl. 3-9-1302, domheer in Worms.
 3. Emico I -1334.
  vervolg VIIIc
 4. Mechtilde, geb. 1270, tr. ± 1289 met Gerhard van Schoneck.
 5. Johan van Nassau, geb. 1270, overl. Wetzlar 10-8-1328.
 6. Geertruida, overl. 19-9-1359, abdis von Altenberg.

VIIIa
Adolf van Nassau, geb. 1250, overl. Göllheim 2-7-1298, tr. 1270
Imagina von Isenburg-Limburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich, jong gestorven.
 2. Imagina, jong gestorven.
 3. Ruprecht VI, geb. < 1280, overl. 2-11-1304, graf von Nassau.
 4. Mechthild, geb. 1280, overl. 1323, tr. Rudolf I von der Pfalz, geb. Basel 4-10-1274, overl. 12-8-1319, genannt der Stammler.
 5. Gerlach I 1285-1361.
  vervolg IXa
 6. Adolf, geb, 1292, overl. 1294.
 7. Adelheid, overl. 1338, Äbtissin von Kloster Klarenthal seit 1311.
 8. Walram III, geb. 1294, overl. 15-5-1324, Graf zu Nassau-Wiesbaden.

VIIIb
Hendrik I van Nassau-Siegen, tr.
Adelheid van Heinsberg en Blankenberg geb. 1280, overl. 1347.
Uit dit huwelijk:
 1. Agnes, gravin van Nassau-Siegen, tr. 1312 Gerlach II van Isenburg-Limburg.
 2. Otto II, graaf van Nassau-Dillenburg, 1305-1350.
 3. Hendrik I, graaf van Nassau-Beilstein, 1307-1378.

VIIIc
Emico I van Nassau-Hadamar, overl. 7-6-1334, tr. 1296
Anna van Hohenzollern, geb. 1275, overl. 1356. {dr. van Frederik III van Neurenberg} Uit dit huwelijk:
 1. Frederik, overl. 1314.
 2. Anna, overl. 1329, tr. 1312 Kuno II van Falkenstein.
 3. Judith, overl. 1370, tr. Gerard IV van Dietz.
 4. Johan -1396.
  vervolg IXb
 5. Emico overl. 1359.
 6. Agnes.
 7. Helena.
 8. Margaretha, overl. 1370, tr. Rudolf II van Zollern-Hohenberg.

IXa
Gerlach I van Nassau, geb. 1285, overl. 1361, tr. (1)
Agnes von Hessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adolf 1307-1370.
  vervolg Xa
 2. Johann 1309-1371.
  vervolg Xb
 3. Gerlach von Nassau, geb. Idstein 1322, overl. Aschaffenburg 12-2-1371, vanaf 1346 Erzbischof von Mainz.
 4. Adelheid, overl 8-8-1344), tr. Ulrich III von Hanau.

Gerlach I (1285-1361), tr. (2)
Irmengard von Hohenlohe-Weikersheim.
Uit dit huwelijk:
 1. Kraft, overl. 1356; Graf von Nassau-Sonnenberg (1355–1356), gefallen in der Schlacht bei Maupertuis (Frankreich)
 2. Ruprecht VII, overl. 4-9-1390, tr. 1362 Anna von Nassau-Hadamar, overl. 21-1-1404.

IXb
Johan van Nassau-Hadamar, overl. 1396, tr. 1331
Elisabeth geb. 1310, overl. 1385, {dr. van graaf Hendrik IV van Waldeck}
----
Xa
Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1307, overl. Idstein 17-1-1370, tr.
Margaretha von Nürnberg
Uit dit huwelijk:
 1. Gerlach II, geb. 1333.
 2. Friedrich, overl. 1371.
 3. Agnes, overl. 1376, tr. (1) Graf Werner IV von Wittgenstein, tr. (2) Eberhard I. von Eppstein.
 4. Margarethe Äbtissin im Kloster Klarenthal.
 5. Elisabeth, overl. 1389, tr. Graf Dieter VIII. von Katzenelnbogen.
 6. Adolf, geb. 1353, overl1390; Erzbischof in Mainz
 7. Johann, overl. 1420 kurmainzer Statthalter im Eichsfeld.
 8. Anna, Äbtissin in Klarenthal.
 9. Johann von Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1360, overl. Aschaffenburg 23-9-1419.
 10. Katharina, overl. 1403, tr. Reinhard II. von Westerburg.

Xb
Johann I van Nassau-Weilburg.Hendrik I van Nassau-Siegen en van Adelheid van Heinsberg-Blankenberg.
Otto II van Nassau-Dillenburg. tr. Adelheid van Vianden.
Johan I van Nassau-Dillenburg en Margaretha, gravin van der Marck.
Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen.
Graaf Jan IV van Nassau, 1410-1475, tr. Gravin Maria van Loon-Heinsberg, 1424-1502
Graaf Jan V van Nassau, 1455-1516, tr. Elisabethh van Hessen-Marburg, 1466-1523.
Willem de Rijke, tr. Juliana van Stolberg.
Willem van Oranje 1533-1584.