Richteren


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Richteren 1

 1. weayehi ahare mot yehosu wayyisalu bene yisrael bayhwh lemor mi ya'aleh-llanu el-hakkena'ani battehillla lehillahem bo:
  En was na de dood van Jozua en vroegen de kinderen van Israel aan de HERE zeggende wie zal opgaan voor ons tegen de Kanašniet als eerste om te strijden tegen hem?
  Het gebeurde na de dood van Jozua dat de IsraŽlieten de HEERE vroegen: Wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanašnieten om tegen hen te strijden?

 2. wayyo'mer yhwh yehuda ya'aleh hinneh natatti et-ha'ares beyado:
  En zei de HERE
  En de HEERE zei: Juda zal optrekken. Zie, Ik heb dat land in zijn hand gegeven.

 3. wayyo'mer yehuda lesim'on ahiw aleh itti begorali wenillahama bakkena'ani wehalakti gam-ani itteka begoraleka wayyelek itto sim'on:
  Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon: Trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel, en laten wij tegen de Kanašnieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op.

 4. wayya'al yehuda
  En Juda trok op en de HEERE gaf de Kanašnieten en de Ferezieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek: tienduizend man.

 5. Zij troffen Adoni-Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanašnieten en de Ferezieten.

 6. Adoni-Bezek vluchtte echter, maar zij achtervolgden hem, grepen hem en hakten de duimen van zijn handen en zijn grote tenen af.

 7. Toen zei Adoni-Bezek: Zeventig koningen, van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En zij brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar.

 8. De JudeeŽrs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken.

 9. Daarna waren de JudeeŽrs afgedaald om tegen de Kanašnieten te strijden die in het Bergland, het Zuiderland en het Laagland woonden.

 10. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanašnieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kirjath-Arba. Zij versloegen Sesai, Ahiman en Talmai.

 11. En daarvandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer.

 12. En Kaleb zei: Wie Kirjath-Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven.

 13. OthniŽl, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Richteren 21  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Richteren 3