© Bastiaan Blommers

Fotoboek van ons gezin.

Een overzicht van belangrijke data in mijn leven, zowel persoonlijk als gezin.

De eerste jaren van Jozina Maria van Kluijve.

Mijn overleden vrouw en ik hebben samen een bijzondere relatie, wij stammen nl. beiden af van Adriaen Cornelisz Huijser.

Nu de familiestichting " Huyser" is gestopt, hun site niet meer in de lucht is, wil ik de gegevens voortzetten op genealogie Huizer ; alle mutaties van de familie zijn bij mij welkom.

De verzamelde genealogische gegevens vindt u in de linkerkolom.

Lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid.

Voor wie kan ik een genealogie verzorgen?overige activiteiten
Een overzicht van predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken .


Bijbelboeken in verschillende talen.

Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium; Jozua; Richteren; Ruth; 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Koningen; 2 Koningen; 1 Kronieken; 2 Kronieken; Ezra; Nehemia; Esther; Job; Psalmen; Spreuken; Prediker; Hooglied; Jesaja; Jeremia; Klaagliederen; Ezechiel; DaniŽl; Hosea; JoŽl; Amos; Obadja; Jona; Micha; Nahum; Habakuk; Zefanja; HaggaÔ; Zacharia; Maleachi;
Jacobus; 2 Johannes; Judas;
Heidelbergse Catechismus.
Dordtse Leerregels.
Eigen wijsheid schiet tekort, zodra het eigenwijsheid wordt