© Bastiaan Blommers

Levensreis.

Mijn overleden vrouw en ik hebben samen een bijzondere relatie, wij stammen nl. beiden af van Adriaen Cornelisz Huijser.

Nu de familiestichting " Huyser" is gestopt, hun site niet meer in de lucht is, wil ik de gegevens voortzetten op genealogie Huizer; alle mutaties van de familie zijn bij mij welkom.

De verzamelde genealogische gegevens vindt u in de linkerkolom.


Lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid.

Een overzicht van predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Bijbelboeken in verschillende talen.

Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium; Jozua; Richteren; Ruth; 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Koningen; 2 Koningen; 1 Kronieken; 2 Kronieken; Ezra; Nehemia; Esther; Job; Psalmen; Spreuken; Prediker; Hooglied; Jesaja; Jeremia; Klaagliederen; Ezechiel; DaniŽl; Hosea; JoŽl; Amos; Obadja; Jona; Micha; Nahum; Habakuk; Zefanja; HaggaÔ; Zacharia; Maleachi;
Mattheus; Markus; Filemon; Hebreeen; Jacobus; 1 Petrus; 2 Petrus; 1 Johannes; 2 Johannes; 3 Johannes; Judas; Openbaring;
Heidelbergse Catechismus.
Dordtse Leerregels.
Voor wie kan ik een genealogie / kwartierstaat verzorgen?
facebook Bas Blommers
whatsapp +31653355718